Dagens tips söndag 2024-04-14 (Extra)

Söndagskrönika: Det vita självhatet

Av Karl-Olov Arnstberg.

"En av de viktigaste böcker som skrivits är den tyske sociologen och filosofen Max Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1905, svensk övers. 1978). Där visar Weber att Västerlandets kapitalism, framgång och överlägsenhet har sin grund i protestantismen, dvs. hos Martin Luther och Jean Calvin. Det som skiljer protestantismen från katolicismen är framför allt kravet på att bibeln måste vara direkt tillgänglig för de troende. Protestanter lärde sig läsa tidigare än katoliker."

Läs den intressanta fortsättningen på Invandring och mörkläggning. 

En liten komplettering med rent konkreta exempel hittar du här.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1