Dagens tips torsdag 2024-04-11

Revideringen av de internationella hälsobestämmelserna, IHR, måste skjutas upp - Fyra experter förklarar varför!

"Fyra framstående experter inom juridik och medicin förklarar i texten nedan varför den planerade omröstningen den 27:e maj som rör revidering av de internationella hälsobestämmelserna (IHR) och det nya pandemiavtalet måste skjutas upp. Båda dokumenten är fördrag och kräver att varje nation lyder WHO i frågor som rör hälsa.

Det är nu bara sju veckor kvar tills dess medlemsstaterna ska mötas för att rösta men det finns fortfarande inga slutgiltiga utkast till något av dokumenten. Medlemsstaterna kommer därför att få mycket kort tid på sig att granska den slutliga versionen före omröstningen den 27:e maj 2024.

Artikel 55 i det befintliga IHR kräver minst fyra månader för nationer att granska IHR-ändringar innan en omröstning kan hållas, vilket jag klargjorde för socialminister Jakob Forssmed vid interpellationsdebatten i februari 2024. Att WHO bryter mot sina egna regler tycks dock inte bekymra Forssmed det minsta.

De 307 föreslagna ändringarna av IHR harmoniseras till ett nytt dokument, vilket kraftigt utökar omfattningen av de tidigare internationella hälsoföreskrifterna. Likväl kommer medlemsstaterna bara att få några få dagar, inte månader som artikel 55 i IHR kräver, för att granska det kraftigt redigerade dokumentet. Den nya pandemilagen bygger också på IHR och bör därför inte heller godkännas i maj 2024. 

En lång rad påståenden som ligger till grund för behovet av dessa fördrag är dessutom felaktiga och bör klargöras innan en omröstning kan ske."

Hur många argument behövs för att regeringen ska förstå? 

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1