Dagens tips onsdag 2024-04-10 (Extra3)

Ideologiskt och politiskt självplågeri

"Det börjar bli allt tydligare att västvärlden går mot en självförvållad kris, inte bara ekonomisk utan även kulturell. Låt oss bena ut det hela."

En mycket bra "utbening" som sammanfattar orsakerna till den kris vi ser komma. Artikeln avslutas med: 

"Alla dessa politiska trender bidrar till att sänka den västerländska kulturen. Massmigrationen, rättshaveriet, livsstilsproblemen, energiproblemen, teknikfientligheten, företagsflykten och de meningslösa krigen kommer att leda till instabilitet och slutligen en krasch. Frågan är bara när? Och som alltid så kommer det att finnas vinnare och förlorare. Sätter vi inte omedelbart stopp för de här tendenserna så kommer vi att tillhöra den sistnämnda kategorin. Vår ekonomi och våra framtidsutsikter är egentligen goda, paradoxalt nog, om vi bara slutade med det ideologiska och politiska självplågeriet."

Om nu inte folk längtar efter "jämmer och elände", varför är då så många passiva eller till och med driver på för att det ska bli en katastrof? (Senaste galenskapen: Europadomstolen har dömt schweiziska staten för att de inte gjort tillräckligt för att hindra klimatförändringarna, som ju enligt föregående artikel inte finns!) Att politikerna och byråkraterna, med få undantag, är inkompetenta eller har en agenda (egen eller de totalitära makternas) är uppenbart, men svensken eller västerlänningen i allmänhet? 

Läs vidare på Avancemang

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1