Dagens tips fredag 2024-02-23 (Extra2)

Ödesdigra brister underminerar USA:s försvarsindustriella bas

"Fritt översatt från Brian Berletic 15.02.2024

https://journal-neo.su/2024/02/15/fatal-flaws-undermine-americas-defense-industrial-base

Det amerikanska försvarsdepartementets första National Defense Industrial Strategy (NDIS) bekräftar vad många analytiker har kommit fram till när det gäller den ohållbara karaktären hos Washingtons globala utrikespolitiska mål och dess försvarsindustriella bas (DIB) oförmåga att uppnå dem."

Inte bara den försvarsindustriella basen har försvagats utan även den industriella i allmänhet. Tillverkningen och kompetensen med den har flyttats till Kina. USA har nu en tjänsteekonomi (ungefär som Sverige). Man kan förstå behovet av MAGA (Make America Great Again), men med tanke på utbildningsinriktningarna kan det ta tiotals år. USA utbildar alldeles för få ingenjörer och tekniker, speciellt i jämförelse med Ryssland och Kina, men alldeles för många woke-"akademiker". Känns det igen? Det är nog dags för Väst att dra in tuppkammen och inse att man gjort bort sig, komma överens med sina antagonister, som kanske inte är antagonister i verkligheten, och satsa på industriell utveckling, infrastruktur, självförsörjning och nationellt försvar. Då kanske vi kan fortsätta att utveckla vårt välstånd istället för att rasera det som vi idag håller på med.  

Läs vidare på Anthropocene. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1