Dagens tips lördag 2024-02-10 (Extra2)

Kan industrisatsningen på grönt stål allvarligt skada den svenska ekonomin? | Hotspot

"EU har som mål att bli klimatneutralt 2050 och Sverige vill bli det redan 2045. För att nå de målen vill man göra stålindustrin klimatneutral genom att tillverka fossilfritt stål, då stålindustrin står för 7–8 procent av allt utsläpp av koldioxid i världen. Därför görs stora satsningar i Norrland på att tillverka så kallat grönt stål där bolag som LKAB, SSAB, Vattenfall och H2 Green steel är involverade. Men satsningarna är mycket dyra och kräver enorma mängder el, el som vi inte har i dag. En del menar att projekten har dålig ekonomisk bärighet och kan få katastrofala följder på den svenska ekonomin och elmarknaden. Några som har tittat på de samhälleliga och bolagsmässiga konsekvenserna som projekten kan få är Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, och David Sundén, ekonomie doktor. 

Välkommen till veckans Hotspot där vi samtalar om Sveriges genom tidernas största industripolitiska satsning. Hotspot är ett samtalsprogram om kristen tro, kultur och samhälle. Programledare är Marco Strömberg. Programmet produceras av TV Vision Sverige och Världen idag. 

Skandinaviska Policyinstitutets rapporter av David Sundén: https://policyinstitutet.se/category/..."

"Grönt" stål = ett ideologiskt projekt som saknar förankring i verkligheten.

Lyssna på en intressant diskussion!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1