Veckan som gått 10 november till 16 november 2018

Har vi demokrati i Sverige?
Denna vecka har det varit fortsatt bråk i sandlådan med partier som röstar mot sin egen politik och maktbenägna partiledare, som hellre obstruerar än försöker rädda Sverige från ett ännu långsamt pågående sammanbrott, men den kan komma fort, om ekonomin bryter samman. Katerina Magasin skriver om att demokratin håller på att upphävas av C och L. För 4 år sedan hade vi DÖ som var en ordentlig spik i demokratikistan. Nu har vi detta. En förklaring till situationen läggs fram av bloggaren Avancemang som tror att ingen vill ha makten då den kommande mandatperioden ser en nedgång i ekonomin och alla typer av kriser blir svåra att hantera, vilket kommer att drabba sittande regeringsparti.
I veckan har det också klubbats att Public Service (PS) dvs SR, SVT och UR ska skattefinansieras. Är det verkligen i demokratisk anda? Projekt Sanning skriver: "Att tvingas betala för partiska nyheter är direkt obehagligt, att samtidigt göra allt för att tvinga bort medier som berättar den andra sidan av de vinklade nyheter PS producerar påminner om sådant diktaturstater ägnar sig åt." med referens till den omskrivna MSB rapporten (Smearing Sweden: International Influence Campaigns in the 2018 Swedish Election) som innehåller förslag till åtgärder för att svälta ut alternativa medier.

Dessa händelser har naturligtvis ännu inte gjort slut på demokratin, men det svenska systemet där partierna enväldigt utser vilka som är valbara i riksdagsvalet och partipiskan gäller vid alla viktiga omröstningar i Riksdagen, gör att folkets inflytande bara kan göra sig gällande vart fjärde år. Då kan man bara "rösta fram" givna kandidater, aldrig "rösta bort" någon som man inte gillar. Mellan valen kan partierna styra och ställa som de vill och då politiken inte längre är idéstyrd utan blivit en fråga om vem som erbjuder mest "välfärd", så kan nästan vad som helst beslutas under en mandatperiod. Då alla riksdagspartier i stort sett är statligt finansierade och ekonomiskt inte är beroende av sina medlemmar, som dessutom blir allt färre, blir Sverige i praktiken styrt av en politikerklass som direkt eller indirekt avlönas av staten. Etablerade media, och allra minst Public Service, förmedlar sällan några regimkritiska nyheter eller debatter utan hjälper till att hålla allmänheten ovetande om de verkliga problemen.

Angreppen på äganderätten
Företrädare för MP har föreslagit att svenskar skall kunna evakueras från sina bostäder för att ge plats åt flyktingar! Detta ska uppenbarligen kunna göras utan att kommunerna betalar ersättning eller kompenserar på något sätt. Ett upprörande angrepp på äganderätten som påminner om hur kommunister gjort i alla länder där de fått makten. Förslaget som presenterades i sociala media har visserligen dragits tillbaka men då det kom från en riksdagsledamot måste man se allvarligt på det och inte bara tro att det kom från ett "troll".

Ett starkt skäl att bli riktigt orolig är att regeringen i en utredning om markanvändning (Ett snabbare bostadsbyggande” (SOU 2018:67)) kommit med förslag att kommuner ska kunna ta mark och egendom i besittning utan att ge marknadsmässig ersättning, om ändamålet är för det "allmännas bästa". Detta strider visserligen mot både Regeringsformen och Europakonventionen men Regeringens utredare (Nooshi Dadgostar (V)) tycks ha bortsett från det. Motvikts kommentar: "Vad kan vara bättre än att ge flyktingfamiljer adekvata bostäder när bristen på tomma lägenheter är skriande?" Läs mer om utredningen eller hämta den.

Slutet för nationerna?
Globalisterna kommer att rycka fram stort när Sverige skriver under FN;s Global Compact om en månad i Marrakesh, vilket man fortfarande planerar att göra. Om detta hörs ingenting i etablerade svenska media och alla partier tiger trots att om avtalet implementeras i svensk lag det kommer att innebära nationernas avveckling och ett troligt totalt kaos. Katerina Janouch i Katerina Magasin ställer frågan: Tänker politikerna skriva på FN:s migrationsramverk bakom svenskarnas rygg?. 12 länder: USA, Australien, Schweiz, och ett flertal EU-medlemmar har sagt nej och i Tyskland pågår gatudemonstrationer mot avtalet. I Sverige pågår ingen diskussion alls utom i alternativa media, trots att avtalet i dess förlängning till nationell lag kan komma att avskaffa nationerna och medföra oöverskådliga ekonomiska och kulturella konsekvenser för ursprungsbefolkningarna i de länder som skriver på. Detta måste upp på agendan innan det är för sent.

Tillbaka till Home