HUR KAN VI? LIVE STOCKHOLM 19:00 (Torsdag 11/4 2019)

Hela föreställningen i en oredigerad inspelning

Ett intressant inslag är när Ashkan Fardost presenterade hela mänsklighetens historia – inklusive framtidsscenarium på 15 minuter. Återfinns mellan 2.17.30 och 3.36.34.
Höjdpunkten är när han i slutet (2.53.33) för in ”Den vetenskapliga metoden” som den faktor som kommer kunna rädda oss ur kaos. Enda vägen till en meningsfull tolkning av våra liv på jorden går över denna metod. Genom Transdisciplinärt Studium av samtliga för ämnet relevanta kunskapsfält. En av våra medarbetare (Erik Björn Rasmussen) har gjort det med sjukvården och man skulle kunna göra samma sak i bokform med vetenskaperna bakom klimatförändringar. Vi är övertygade om att den transdisciplinära metoden är tillämpbar på de flesta samhällsområden.
Askan presenterar i rykande fart och med kristallisk klarhet mänsklighetens resa från den afrikanska savannen till vårt nuläge där vi var och en sitter i avgränsade bubblor.

Redaktionen 2019-04-13