Dagens tips torsdag 2024-02-08 (Extra2)

Waldenström: Vi måste vara försiktiga när politikerna dras till snabba cash

"Politiska satsningar kan finansieras på andra sätt än genom höjda skatter eller nya lån. Ett är att omprioritera bland befintliga medel. Varje år samlar offentlig sektor in över 2500 miljarder kronor från skattebetalarna - det motsvarar ett ansenligt antal kärnkraftverk, vindkraftsparker, regementen, vägkilometer eller vad man nu vill satsa på, skriver Daniel Waldenström.

Sunda statsfinanser är en dygd. Det lärde sig Sverige den hårda vägen på 1990-talet efter åratal av välvillig men misslyckad politisk aktivism som resulterat i stora budgetunderskott och hög inflation. Lösningen blev ett av världens bästa finanspolitiska ramverk och en oberoende centralbank, som i över tjugo år gett oss en budget i balans och låg inflation.  

Trots framgången ifrågasätts nu detta ramverk på flera håll. Den senaste Långtidsutredningen från i höstas, finansdepartementets återkommande tjänstemannaprodukt, menar att finanspolitiken borde återta en aktivare roll i konjunkturstabiliseringen. Med vissa förbehåll vill den skrota överskottsmålet, höja statsskulden kraftigt, och utöka koordineringen mellan regering och riksbank."

Att omprioritera och effektivisera inom den offentliga sektorn är naturligtvis det som behövs. Läs också Dan Ahlmarks krönika Den Civila Välfärdsstaten Del 2 – Nya meningsfulla arbeten i privata sektorn som en introduktion till vad som kan göras. 

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-15 (Extra)

Farmers protests are spreading across the world; people are waking up to the fact that the war on farming is not a coincidence

"Farmers across Europe continue to protest against the implementation of the United Nations’ Agenda 2030.  The European Commission has tried to deflect blame by explaining that the protests are because European farmers are on the “frontline” of climate change and the war in Ukraine.

Meanwhile, farmers’ protests spread to India with farmers and their supporters marching on Delhi this week.

Lena Petrova is an American Certified Public Accountant (“CPA”) who provides regular commentaries on finance, economics and tax, “with a dash of everything in between.”  She is the author of a Substack page titled ‘Behind the Numbers with Lena Petrova’.

Just over a week ago, Petrova uploaded a video in which she explained that Agenda 2030 is nothing but a tool to eliminate small farmers by making them go bankrupt."

Det rapporteras väldigt lite om detta i MSM. Det borde ge stora rubriker men det passar inte in i narrativet.

Det verkar alldeles uppenbart att vanliga bönder ska bort och deras mark ska brukas av storbolag, ägda av t.ex. Blackrock, som därmed får fullständig kontroll av matproduktionen. Som exempel är Ukraina redan förlorat till Blackrock som redan äger stora delar av den bördigaste jorden. Läs också denna artikel om situationen i Storbritannien. Ett citat från artikeln: 

"In England, farmers are being run into the ground and they’re under a lot of pressure, Adams said.  “But the worst pressure they’ve been under is a man from the ministry has visited all the farms and has said, ‘Look over the next three years your subsidies incrementally are going to be cut unless you diversify and you stop farming meat [and] dairy’ … So, sheep farming, beef farming and dairy farming has to be cut,” Adams said.  “They have said, ‘You will have to diversify and set up businesses on your farm’ … anything but farming. So, it’s a way of corporatising farms.”"

Läs vidare på The Exposé. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-02-15

"This Is A Date With Disaster": Net-Zero Is Pulling The Plug on America’s Electrical 'Life Support System,' New Documentary Says

"The United States has become so utterly dependent upon an uninterrupted supply of affordable electricity that, as our grid becomes ever more fragile American society has become fragile along with it.

Former CIA director James Woolsey testified before the U.S. Senate in 2015 that, if America’s electric grid were to go down for an extended period, such as one year, “there are essentially two estimates on how many people would die from hunger, from starvation, from lack of water, and from social disruption.

One estimate is that within a year or so, two-thirds of the United States population would die,” Mr. Woolsey said. “The other estimate is that within a year or so, 90 percent of the U.S. population would die.”

Chris Keefer, president of Canadians for Nuclear Energy, concurred.

The energy grid is a civilizational life support system, and without it, modern society collapses very quickly,” he said."

Artikeln gäller visserligen USA, men slutsatserna är likartade för Sverige. Utan ett fungerande elnät kommer Sverige att gå under. Att förlita sig på väderberoende generering (vind och sol) fungerar bara inte och att hoppas på tillräckliga energilager (batterier, vätgas och pumpkraftverk) är önskedrömmar.

Kärnkraft och kolkraft är de enda idag realistiska alternativen då de dessutom kan lagra tillräckligt mycket energi (kol och uran) lokalt för att fungera även vid avspärrningar. Vi äldre kanske minns kollagret på Årstafältet i Stockholm.

Batterier för en månads drift av hela Sverige finns inte "på kartan" tekniskt idag. Dessutom, hur mycket plats kan allokeras för sol, vind och energilager? Marken behövs ju för odling, skogsbruk och bebyggelse. 

Läs vidare på Zerohedge.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-14 (Extra3)

Europadomstolen: Totalsträckskryptering är en mänsklig rättighet

"Europadomstolen försvarar rätten till totalsträckskrypterad kommunikation. Detta sätter käppar i hjulet för det svenska utredningsförslag som vill avskaffa den.

Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna (ej att förväxla med EU-domstolen) har nu slagit fast att myndigheterna inte har rätt att kräva ut nätanvändares totalsträckskrypterade (E2EE) kommunikation i läsbar form.

Domstolen slår alltså fast rätten till säker totalsträckskrypterad kommunikation."

Det finns vissa ljuspunkter i censurmörkret.

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-14 (Extra2)

Organisations that make up the UN World Government System

"The UN has been quietly gestating and building power for decades and, through agreements such as Agenda 2030, has become a sovereign power unto itself.  This shadow global government seeks to regulate every dimension of our lives.

The UN has morphed into a leviathan.  Its various agreements and goals seek to centrally dictate the world’s economy, migration, “reproductive health,” monetary systems, digital IDs, environment, agriculture, wages, climate modifications, one world health, and other related globalist programmes.

This article lists the UN organisations and a few of the partnerships that make up this leviathan.  By doing so, we hope to demonstrate the pervasiveness of the UN’s tentacles and how far its nefarious aim of becoming the One World Government has progressed."

En intressant sammanställning som visar omfattningen av FN:s ambitioner att styra världen och dess befolkning, dvs oss!

Läs vidare på The Exposé. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-14 (Extra)

The Unflushable Turd

"Klan och islamism är ett jävla skit, men nu har vi baxat det ända hit

Hallengren igår i Aktuellt… och i TV4. Ja, vad säger man. Om man trampat i klaveret ska man stå still – inte springa runt med dragspelet på foten. Jag har numera mycket låga förväntningar på socialdemokratin, men den lyckas faktiskt underträffa sig själv för varje dag som går. Jag gottar mig inte, tro inte det, för inget av det som händer kring Jamal El-Haj är särskilt bra för Sverige, men jag fascineras. Som politisk “analytiker” och självutnämnd satiriker. Det är därför jag tjatar vidare ett varv till om denna affär."

Vad ska man säga? Men tycka kan man precis som Jens......

Läs vidare på Brev från Dårkolonien med Jens Ganman. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-02-14

EU-valet kan ödelägga unionens klimatplan

Ja det får vi hoppas! De fullständigt vansinniga idéerna att en minskning av koldioxidutsläppen i EU skulle ha någon betydelse för klimatet måste stoppas innan EU:s ekonomi kraschat fullständigt. Dels ökar utsläppen i omvärlden och dels, vilket kanske är viktigast, så spelar koldioxidhalten mycket liten roll för klimatet. Det är andra faktorer som styr!

Läs gärna Ole Humlums rapport (GWPF - STATE OF THE CLIMATE 2023) om hur klimatet har ändrats de senaste ca 100 åren, baserat på verkliga mätningar och inte på modeller. Det finns ingen anledning till oro! Det mesta är mycket stabilt och inga väderhändelser har ökat eller minskat väsentligt jämfört med all tillgänglig statistik som finns. En intressant iakttagelse är att atmosfärens koldioxidhalt ändras ca 6 månader EFTER att världshavens temperatur ändrats! Alltså inte tvärtom som klimatalarmisterna påstår! 

En annan iakttagelse är att extrema väderhändelser inte alls har ökat varken i omfattning eller antal! De har blivit dyrare, men det beror mest på att man byggt på olämpliga platser.    

Läs vidare på Dagens PS och 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-13 (Extra)

Inga barn till Mogadishu

"I fredags publicerade Kvartal en intervju med rektorn för Engelska skolan i Eskilstuna som bidrar till att sprida den uppfattning invandrargrupper försvarat sig med när de skickat barn till hemländer de flytt ifrån – att de idag skickar hem dem för att det är ”för farligt” i Sverige." 

Farligheten beror som Rebecca Uvell visar inte på kriminaliteten utan på den äkta svenska kulturen. Vi är alldeles för "barbariska"!  

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-02-13

EU:s framväxande Sanningsministerium

"Redan innan EU hunnit göra hat och hot till ”federala” EU-brott har en omfattande byråkrati byggts upp för att begränsa det fria ordet online.

Håller EU på att bygga upp en ny byråkrati för nätcensur? Här är ett EU-projekt som vi kan använda för att börja nysta i frågan:

»The European Digital Media Observatory (EDMO) brings together fact-checkers, media literacy experts, and academic researchers to understand and analyse disinformation, in collaboration with media organisations, online platforms and media literacy practitioners. 

EDMO will deploy a platform to support the work of a multidisciplinary community with expertise in the field of online disinformation. EDMO will contribute to a deeper understanding of disinformation relevant actors, vectors, tools, methods, dissemination dynamics, targets, and impact on society.«"

Vi måste se upp med EU:s censurvurmande och centralbyråkraternas försök att öka sin makt.

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1