Dagens tips måndag 23-03-06

How the WHO was captured

En bra beskrivning av hur WHO och dess president håller på att verka för att bli världens högste ledare och beslutsfattare, inte bara i hälsofrågor utan också i politiska frågor som fri rörlighet, digitala pass och näringsfrihet. För Jordens alla länder! Total centralisering och absolut ingen demokrati och noll folkligt inflytande. En regering som skriver på har avhänt sig all makt om de inte bryter mot avtalet. Både den svenska "paradigmskiftesregeringen" och USA:s Biden-regim har sagt sig vilja skriva på! 

WHO kommer att kunna deklarera undantagstillstånd (krigstillstånd) i alla länder under föregivande av att det råder en pandemi enligt deras egen definition! Minns hur det fungerade med Covid. De länder som hade minst restriktioner (Bl.a. Sverige) klarade sig bäst. Kort sagt: Boten var värre än soten.

Kombineras detta med centralbankernas digitala (världs)valuta, NATO:s bestämmande av vilka vi ska gå i krig med och EU:s ökande inflytande över svensk natur och miljö så är det nationella självbestämmandet totalt borta! 

Vill vi det?

Om inte: PROTESTERA! 

Läs vidare på "UnHerd".

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2023-03-03 (Extra)

Folkets Radio undersöker misstänkta psykologiska operationer i Sverige

Citat: "Per Shapiro går igenom de vanligaste typerna av psyops (psykologiska operationer), som används för att splittra folk i olika läger och för att få ifrågasättare att framstå som galna eller stolliga genom tekniken guilt-by-association."

"Systemkritiker kopplas rutinmässigt ihop med högerextremism, flum och kvacksalveri, varnar Shapiro. Begreppet ”konspirationistiska miljöer” är en term som används i media. Den används för att avfärda människor vars argument folket inte ska lyssna till. Det tycker åtminstone public service som satt i system att sätta folk i fack."

Lästips rekommenderar alla att lyssna på Per Shapiros podd. Den tar upp många tänkvärda tankar och uppmanar oss att "läsa på" och tänka själva och inte dras med i massformeringen. Studera Agenda 2030 och fundera på vart det kan leda genom att läsa mellan raderna. Även en utveckling som framställs som positiv behöver inte vara det i alla aspekter. Allt är inte vad det ser ut att vara! 

Läs vidare och lyssna på podden på "NewsVoice".

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-03-02 (Extra2)

Ondskan är här

Rebecca Weidmo Uvell skriver: "Det är inte bara så att kriminaliteten fullständigt exploderat i Sverige sedan 2010 bara, det är också något annat som hänt. Råheten. Det finns något som släppts löst och som vi nog aldrig kommer kunna fånga in igen och det enda ord jag har är ondska. "

Läs vidare på "Uvell" 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-03-02 (Extra)

Så kan biltillverkare bråka med användare som inte sköter betalningarna

"En bil som stör och strejkar om du missar din månadsbetalning."

När allt annat (inklusive dig själv) övervakas, så varför inte bilarna?

Egentligen helt onödigt i framtiden när alla bilar är elbilar och du måste använda ditt kort med CBDC (Central Bank Digital Currency) för att ladda. Mycket enklare att då styra pengarna!

Är det så vi vill ha det?

Läs vidare på "Ny Teknik".

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-03-01

Kommer 15-minutersstäder göra oss till ofria miljöslavar som måste acceptera halvtomma butiker?

Ja, troligen! Dels förutsätter det planekonomi (kommunism) och dels en total övervakning (kameror, ansiktsigenkänning, digital valuta mm). Vid en demonstration i Oxford uttalade en 12-årig flicka detta: “How dare you steal my childhood and my future, and the future of our children, by enslaving us in your crazy digital surveillance prison.”   

Läs vidare på "NewsVoice".

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1