Veckans krönika 10 maj till 17 maj 2019

Socialdemokrati och PK-ism är vår tids version av nazism och kommunism

Vad är socialdemokratins kärna? Socialdemokraterna hävdar (i stort) att socialdemokratin står för en ”rättvis fördelning” av samhällets resurser (av andra människors pengar). De medborgare som har resurser skall dela med sig till de medborgare som saknar eller har få resurser. Så länge som de som har resurser kan behålla tillräckligt med resurser, som möjliggör att de kan fortsätta att skapa nya resurser, anses systemet ”rättvist”. Ett system som på sikt leder fram till principen - av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov, dvs. marxism. Socialdemokratin har som strategi att långsamt omvandla samhället i en (neo)marxistisk riktning (Red. postmodernismen utgör det teoretiska grunden för transformeringen av marxism till neomarxism). Denna neomarxistiska agenda har socialdemokraterna med mycket stor framgång undanhållit eller förvanskat för de svenska medborgarna. Vad som har blivit mer påtagligt på senare tid, med mångkultur och massinvandring, är att socialdemokratin närmar sig slutmålet, det socialistiska, eller mer korrekt, det neomarxistiska lyckoriket på jorden.

Fredrik Östman betraktar socialismen och skriver att … ”socialismen är förvisso intuitiv, men inte för vår inre primat, utan för den högre stående hominiden. Det finns ingen socialism i något vilt djur, ty de skulle då för länge sedan ha dött ut. Det är en endemiskt mänsklig sinnessjukdom eller felkonstruktion.”

”Även om socialisterna gör allt de kan för att utrota människor och mänskligheten, räkningen ligger väl mellan 100’000’000 och 500’000’000 socialistiska mord hittills, så är det inte säkert att de kommer att lyckas. Och i så fall lär vi få dras med socialismen även i framtiden.”

Nakamalkat skriver att han … ”tror att vår tids sjuka är att dessa socialistiska tankar, att alla är offer, att rätt och fel inte finns, att ondskan inte finns nu, har trängt igenom på alla nivåer, pöbeln kunde tillåtas vara så naiv men när de som styr också är det, då kommer kaoset och våldet som ett brev på posten. När de som styr inte erkänner ondskan, och förekomsten av onda människor, ja, men vem skall då stoppa ondskan, både den som våra ledare inte låtsas om bor i deras eget bröst, och den som finns i befolkningen, inte minst hos den invandrade delen?”

Meritokratin – anlag och begåvning, inhämtade kunskaper, och i yrkeslivet faktiska skickligheter och färdigheter, är meriter som i meritokratin är avgörande för en individs möjlighet till yrkesmässigt, socialt och politiskt avancemang - ”anses vara en av orsakerna till Västeuropas starka tillväxt under 1700-talet, 1800-talet och 1900-talet.”
Idag har socialdemokratin, eller PK-ismen, i allians med globalfascismen och islam, ersatt meritokratin med socialism och neomarxism, vilket till stor del kan förklara Sveriges (och Västeuropas och Västvärldens) tillbakagång.

Sverige är sedan länge ett utpräglat socialistiskt land. Patrik Engellau refererar till en tabell i Ekonomifakta som visar att … ”alla nya jobb som skapats från 1950 fram till 1990-talet har … kommit från expansionen av den offentliga sektorn. Tittar man på perioden mellan 1950 – 2005, alltså 55 år, har jobbtillväxten i privat sektor varit i stort sett noll.”

DNA ställer frågan – ”kan man finna ett bättre bevis på att man bor i en totalitär socialistisk stat? I Malmö går det hur bra som helst att demonstrera och skandera död åt judarna, kommunstyrelsen dansar med i tåget, men när svenskarna vill klaga på högt bensinpris: inget tillstånd. Man vet att det är så men när man ställs inför faktum att Sverige är en totalitär stat så är det ändå djupt deprimerande. Vad är den demokratiska kloka metoden att få ett nytt styre till stånd när diktaturen leker demokrati? Vad är moraliskt riktigt? Vad är det värt att ens barn och barnbarn skall kunna växa upp i trygghet och frihet?”

Vi befinner oss i en brytningsperiod i historien, en brytningsperiod som speglar dels socialismens sammanbrott (socialistiska regeringar kan inte längre leverera välfärdstjänster som utlovats), dels islams konfrontation med den västerländska samhällsmodellen och med judeo-kristendomen mer specifikt.

Den politiska kampen idag står, enligt Lars Bern, mellan byråkratisk diktatur eller nationell demokrati. Yoram Hazony förklarar att kampen står mellan imperialister, eller globalister, och dem som förespråkar nationellt självbestämmande och demokrati.

Förespråkarna av byråkratisk diktatur, eller imperialism, utgörs av en allians av socialister, islamister (politisk islam) och globalfascister (NWO, eller Agenda 2030, etc.). Medan förespråkarna av nationell demokrati (nationen är en förutsättning för demokrati) talar för och försvarar den västerländska samhällsmodellen (Trump, Brexit, dissidenter, gula västar, etc.). Än så länge sitter Kina (Kina planerar att bli den världsdominerande makten från och med 2025), Ryssland, Indien, Japan, Sydkorea m.fl. på ”åskådarbänk” och betraktar förvånat (?) den kamp eller ”inbördeskrig” som utspelas inom Västvärlden.

Steve Bannon gav en lysande föreläsning i Oslo om vad vår tids kamp handlar om; det är en kamp om den västerländska civilisationens vara eller icke vara. Det är en kamp av episka dimensioner. Våra motståndare består av socialister och globalfascistiska totalitärer, som helt saknar moralisk kompass och omdöme. De begår utan betänkligheter folkmord i syfte att nå sina mål. Vi måste kämpa, inte enbart för våra barn, barnbarn, osv., utan även för dem som gick före oss, våra föräldrar, far- och morföräldrar, osv., två- till tre tusen år tillbaka i tiden. Vi står på skuldrorna på dem som gick före oss, dem som kommer efter oss skall kunna stå på våra skuldror. Steve Bannon förutser att när de ungdomar, som idag till 70 % röstar vänster, inser hur de kommer att drabbas av globalismens och socialismens effekter, så kommer de att ställa sig på vår sida. Vi har sanningen och verkligheten på vår sida, på den demokratiska, västerländska samhällsmodellens sida. Vi behöver även vara medvetna om att Kina förbereder sig på att bli den härskande totalitära makten efter 2025. Då kommer George Orwells roman 1984 och Aldous Huxleys roman Du sköna nya värld vara helt obsoleta. Totalitarismen kommer att få ett nytt ansikte i termer av effektivitet och i sofistikeringsgrad.

Vad är ett folkmord enligt FN-konventionen om folkmord? David förklarar … ”när folkmord definieras tänker vi oftast på likhögar, systematiska mord och stank från döda kroppar. Så kan folkmord gå till. Men till folkmord räknas också ett långsamt strypande av en kultur. Som kan ta olika lång tid, men likväl leder till kulturens utdöende.”

”FN-konventionen om folkmord tar upp gärningar i avsikt, att helt eller delvis, förinta en nationell, etnisk, rasmässigt bestämd eller religiös grupp, såsom sådan. En typ av utsvältande folkmord, utan synliga likhögar, eller offer i mer traditionell mening. Själv ser jag i dag ett brett anfall mot svensk kultur. Där det egna hela tiden förringas eller ställs åt sidan. Där svensk kultur, med avsikt, nedgörs i en stor demografisk omvandling av nationen Sverige.”

”Och de som vill försvara den egna kulturen etiketteras som högerextrema. Eller som farligt nationalistiskt anfäktade. Och jämförs då med nazisterna. Själv anser jag att det börjar bli dags att tillämpa en mer värdig syn på de som vill försvara den egna kulturen. Mer i linje med FN:s konvention, om brottet folkmord. En konvention som ratificerades av Sverige den 9 maj 1952.”

”Där nämns uppsåtlig själslig skada, uppsåtligt påtvingade levnadsvillkor, avsedda att medföra fysiska undergång, helt eller delvis. Och att det kan kategoriseras inom ramen för ett folkrättsbrott. Och att dessa gärningar är straffbara. För det som pågår i Sverige är inget annat än ett långsamt kulturmord. På den svenska kulturen.”

Claudia de Longueville beskriver asylkatastrofen … ”det finns ingen mer rättvisande beskrivning, är en galen ockupation, som sorgligt nog plågar och bryter ner riket även etniskt och kulturellt och över vilken de styrande förlorat herraväldet. … Nationen styrs i praktiken av en mobb, som inte kan karakteriseras som någonting annat än PK-terrorister.”

Globalisterna har byggt ett instabilt finansiellt system som vi inte har någon teori för hur vi skall kunna desarmera. Den globalistiska ekonomin drivs främst av finans och konsumtion, till skillnad mot en uthållig ekonomi som drivs av teknik- och kunskapsutveckling, jämte samhälles förmåga att skapa institutioner som är produktiva, stabila, rättvisa och allmänt accepterade (North Douglass C., 2006).

Detta utgör bakgrunden till vår inhemska ekonomi. Var och en av oss kan förstå att den förda massinvandringspolitiken leder till en ekonomi likt den i exempelvis Libanon, Algeriet eller Monaco. Mycket kort: Elisabeth skriver att … ”i dagens Sydsvenskan läser jag att var tredje region och var fjärde kommun går back och att detta beror på vikande konjunktur och växande befolkning. ”Samtliga Sveriges kommuner kommer inom sju år att ha en ekonomi liknande den i Malmö kommun idag, dvs. de kommer att vara konkursmässiga. Då kommer inte heller några kommuner att kunna lämna något kommunutjämningsbidrag, något som håller Malmö ”flytande” idag.

Angående kulturmord, alliansen av socialister, islamister och globalfascister går i samma fotspår som Stalin, Herr H., Mussolini, m.fl., som alla ville förinta den västerländska kulturen. Det är samma kamp nu som då.

Socialdemokratin är allt sedan dess bildande fiende till den västerländska kulturen, den judeo-kristna traditionen. Att socialdemokratin, likt Herr H, intimt samarbetar med islam är inget att bli förvånad över. Båda ideologierna bekämpar förbehållslöst den västerländska samhällsmodellen.

Det utan jämförelse svårast att förstå är att politikerväldet och etablissemanget mer generellt vill ha det så här. Förmodligen finns det inte speciellt många inom vår krets, som förespråkar och försvarar den västerländska kulturen, som inser att etablissemanget vill ha ett samhälle i fritt fall, ett fritt fall som kommer att resultera i en våldsam konflikt.

Fredrik Östman förklarar att … ”det finns ingen konspiration. De vill ha det så här, men de har inte kommit överens om det och de har inte planerat det. De vill bara ha det så här. Vi behöver inte och vi kan inte specificera närmare vad ”så här” är. De vill ha det så här.”

Eva Danielsson är inte förvånad då politiker på vänsterkanten alltid sätter … ”sin egen makt före precis allt annat, att inte ens redovisa konsekvenserna av massinvandringen i siffror. Det är ett ännu större svek av partierna på högerkanten, som borde ha försökt vara en opposition, men som har applåderat både den oansvariga massinvandringen liksom underlåtit att kräva redovisning av de ekonomiska och sociala konsekvenserna. De vill alltså också ha det så här. Medias roll i sammanhanget är så beklämmande och genant att det är svårt att finna ord.”

En annan förklaring ger Hans Högqvist som konstaterar att … ”socialdemokratin är övertagen av Muslimska Brödraskapet redan. Vi har en regering som styrs av en terrororganisation vars syfte är att Västvärlden ska vinnas för Allah och sharialagar ska råda.”

Vi återupprepar DMs insikt att målet med mångkulturprojektet och massinvandringen var klart från början … ”Målet var att förstöra den västerländska kulturen baserad på kristendom och fritt tänkande och associerande individer och ersätta den med själlösa klienter åt staten, och det man bäst funnit åstadkommer detta är muslimsk massinvandring, den västliga antitesen.”

Postmodernisterna har lyckats, vår tids socialdemokrater har vidareutvecklat socialismen och ersatt den med en ny variant av nationalsocialism (Nazismen) och kommunism, PK-ism.

Dnakramas skriver att … ”jag har i hela mitt liv levt i 1984 (Red. George Orwell) och Brave New World (Red. Aldous Huxley), eller The Matrix (Red. manus Lilly Wachowski och Lana Wachowski) det vi nu ser ske har legat i korten hela tiden, jag har alltid haft en känsla av att inte höra till och inte förstå.”

Dnakramas skriver vidare att … ”nu börjar jag förstå … det är socialism, det är en destruktiv process som pågått mycket länge, hela mitt liv och längre än det.

”Socialismen är som en meme (Red. ett nedärvt kulturdrag) som utvecklades ur kristendomen som en perversion på detta budskap, för mig är det som om djävulen satt och funderade på hur han nu kunde kasta detta ur sadeln att folk tänkte själva och associerade fritt och kunde leva tillsammans och bilda familj nästan utan våld och kaos, vad göra? Jo vi tar Jesus godhetsbuskap som alla européer omfamnade men tar bort människors eget ansvar och synd, och stoppar in staten istället.”

”På så sätt har folk brutits ner, i den nazistiska och kommunistiska versionen så gick staten för snabbt och brutalt tillväga, det fungerade inte, man hade glömt att människor inte är alltigenom onda och att ett samhälle behöver ett visst mått av fria tankar för att gå runt ekonomiskt. Dessa misslyckande gjorde att socialdemokrati och PK-ism utvecklades, man hade lärt sig av misstagen och nu funnit en version där man maximerade stabilitet och människors slavmentalitet.”

Och, … ”det system vi lever i optimerar allt efter att staten skall må väl, inte människorna. Vi ser det varje dag, och de som endast matats med storebrors röst från 1984, eller dagligen tagit sin soma (Red. soma = en fiktiv drog i Aldous Huxleys ”Du sköna nya värld”) som i BNW (Red. Brave New World), eller lever i The Matrix och äter stek, vi vet att något är fel, men vad?”

Dnakramas sammanfattar: ”det är vänstern … och deras identitetspolitiska fokus (Red. ett nyord för verklig rasism) som attackerar forskning och vetenskap, åsikter från höger, men allra främst så attackerar de kristendomen och judendomen och den västliga kulturen.”

Socialism är socialism och islam är islam - de är ett, odelbara, skriver Danske Mand. Han vidareutvecklar … ”antisemitismen är själva kärnan i socialdemokratin, dess ideologiska bas … båda bygger på hat och avund, hat och avund utgör deras fundament. Motståndet och hatet mot kristendomen och den västliga kulturen.”

”… socialismen och islam inte kan delas, man kan inte bryta ut en bit efter eget tycke och säga: den biten är smaklig, utan man måste förstå vad kärnan i dessa tankevärldar är.”

Niklas R påpekar att … ”innan den politiska korrektheten från vänstern kunde genomsyra hela samhället fanns en sund skepticism mot islam och dess påhitt eftersom vi stod på en solid kristen värdegrund i samhället.”

Östrahult anser att det måste ligga ett allmänt judehat inom socialdemokratin, då … ”det kan inte handla om mutor, ekonomiska förmåner, och än mindre om religion i detta kultur- och religionslösa parti. Wallströms vurm för Hamas är väl så allvarligt som Kaplan. Det hörs ingenting om Sveriges extrema hållning när Gaza skjuter raketer. Återstår judehatet som går tillbaka till en tro på att judar och elak kapitalism är samma sak.”

Fredrik Östman förtydligar … ”judarna är framgångsrika, de bygger upp saker, de skapar strukturer, de är ett kulturfolk. Socialismen är ett hat av alla strukturer, all kultur, allt fast som man kan bygga vidare på. Därför hatar de judarna. Muselmanerna har aldrig lyckats bygga upp något bestående. Detta lockar socialisterna.”

Johan Westerholm konstaterar att antisemitismen har en dokumenterat lång historia inom arbetarrörelsen. Han skriver att … ”Israel är idag återigen beskjutet av palestinska raketer och judiska familjer gömmer sig i skyddsrum. Samtidigt sjunger Sveriges största regeringspartis ungdomsförbund om att ”krossa sionismen” på första maj och menar samtidigt att sången har en lång historia i arbetarrörelsen. På bild och ljudupptagningarna syns i tåget även en leende Illmar Reepalu.”

Eva Danielsson ställer frågan angående etablissemangets vurmande för de vidriga IS människomonsters avkomma om … ”makthavarnas motiv till att fjäska för IS helt enkelt kompanjonskapet med islamister? Vad har man lovat dem? Man stödjer ju redan palestiniernas/Hamas krig mot Israel/judar och nu erbjuder man den värsta islamska mördarsekten världen skådat en fristad i Sverige. Är alla övriga partier och statsmedia positiva till detta eller hörs några protester? Är det ingen inom etablissemanget som har mod och fantasi nog att kunna föreställa sig en egen oskyldig blond dotter med avkapat huvud?”

”Det handlar om totalitär makt med hjälp av islam. Låt ingen inbilla oss något annat.”

Ondska känner igen annan ondska, de svenska neomarxistiska aktivisterna, eller som Claudia de Longueville benämner dem PK-terroristerna, känner samhörighet med ondskan hos IS-terroristerna och deras avkomma.

Elisabeth G skriver att … ”jag tror att sossarna tar hit barnen till massmördare eftersom de är infiltrerade av dem som gillar massmördare. Jag tror inte att gamla sossar, gråsossar även kallade, gillar detta. Och nej, jag tror verkligen inte att morfar fixat detta själv. Det är andra som ligger bakom och det är svårt att tro att det är andra än IS.”

”Men jag kan faktiskt, vid närmare eftertanke, ge dig rätt vad gäller nuvarande makthavande sossar och ondskan. Nu när de, som inte är islamister, ser vad som händer skulle de skrika högt och sätta sig till motvärn. Det gör de inte. Det kostar för mycket och istället lierar de sig med ondskan. Därmed blir också de sossar som inte protesterar onda.”

A instämmer och skriver att … ”det vi är drabbade av är ett totalitärt etablissemang, och vi har missbedömt och mycket grovt underskattat deras ondska.”

Dna förtydligar … ”precis, denna självklarhet går så många förbi, det finns en verklighet som de flesta upplever, sen finns en officiell verklighet och bild av verkligheten som makten driver, detta är en ganska liten grupp, men de styr nästan oinskränkt.”

Claudia de Longueville identifierar ondskan som sammanfattas med termen ”humanitära stormakten” … ”välviljan, inte endast mot IS-terrorister utan mot allt och alla av det slaget, är rent djävulsk. Det är en godhjärtenhet av en typ, som tydligen inte existerar någon annanstans på planeten än i den så kallade ”humanitära stormakten”.”

Den ”humanitära stormakten” är nyspråk för ondska (Red. jfr George Orwells roman 1984), eller annorlunda uttryckt, den ”humanitära stormakten” är synonymt med folkmord.

Dnakramas är … ”gudatrött på att vi låter (politikerna) komma undan med att vara för allt bra och mot allt dåligt. Är man professionell politiker eller utger sig för, som på dessa sidor, att ha tänkt efter, då måste man ta ansvar FÖR DET FULLA UTFALLET av ens politik och åsikter.”

”Kommer utomeuropeiska invandrare så kommer ett stort antal att ta sin egen kultur med sig med alla de konsekvenser det medför, och en del är terrorister, många är brottslingar och många är våldtäktsmän. Det kan aldrig vara på något annat sätt. Diskussionen förs alltid på en imaginär planhalva där dessa människor aldrig behöver konfronteras med den rena ondskan i deras position.”

Stefan Hedlund skriver angående normer, värderingar och kulturgränser att … ”trots tal om globalisering och förment universella värderingar visar entydiga forskningsresultat, … att kulturella skillnader mellan länder, mellan regioner, mellan religioner och även inom stater inte bara är betydande. De uppvisar också betydande resistens mot försök till förändring.”

”Och att … ”det inte finns någon tydlig konvergens i riktning mot universella värderingar, varmed i grunden avses västerländska värderingar … forskningen är också mycket klar i att individer som migrerar tar med sig sin kultur, alltså sina grundläggande moraliska normer. Invandring av stora grupper individer från exempelvis Somalia innebär därmed enligt detta synsätt de facto att en del av det somaliska samhället transplanteras till svenska förorter, samtidigt som trögrörlig normbildning innebär mycket dåliga möjligheter till integration i det svenska samhället.”

Ett lands förmåga att generera välstånd har ett direkt samband med befolkningens IQ. Forskningsresultat visar att intelligens är nedärvt och i mindre grad beror på miljöfaktorer . Håkan Johansson skriver att … ”det statistiska underlag som i stort sätt entydigt visar att den genomsnittliga intelligensnivån, åtminstone enligt IQ-tester, tenderar att vara en standardavvikelse lägre (15 poäng) hos de olika folk från MENA-regionerna som Sverige importerar till vårt kunskapskrävande moderna samhälle.”

Att kronan försvagas är helt följdriktigt en spegelbild av den neomarxistiska aktivistpolitiken.

Idag styrs det svenska samhället av neomarxistiska aktivister, dvs. av PK-terrorister. De vill ha det så här. Håkan Johansson skriver att … ”politikernas tro på att den etniskt svenska befolkningen utan några som helst bekymmer kan ersättas av folk från Afrika och Mellanöstern är mer än lovligt aningslös. Att inflyttningen av folkslag som kommer från traditionella klankulturer, där tilliten mellan grupperingarna är minimal och där västerländska värderingar som demokrati, yttrandefrihet och mänskliga rättigheter i det närmaste föraktas skulle förbättra Sverige, är så långsökt att det är svårt att föreställa sig att de som hävdar detta ens tror på det själva.”

Det är inte så att politikerna inom 7-klövern är ”aningslösa”, utan de vill ha det så här. PK-terroristerna (exempelvis inom SVT, DN, SvD, NGOs) driver de totalt ryggradslösa och egocentrerade 7-klöverpolitikerna framför sig mot ”Du sköna nya värld”, dvs. det neomarxistiska lyckoriket.

80 % av världens religionsförföljelse riktas mot kristna … ”förföljelserna av kristna i Mellanöstern närmar sig folkmord och under de senaste två decennierna orsakat en regelrätt exodus från regionen. Det visar en rapport framtagen av den brittiske utrikesministern Jeremy Hunt.”

Thomas Ek skriver att … ”om detta hör vi aldrig om här hemma i Sverige. En av nio kristna förföljs nu på vår planet, mestadels av muslimer. Varje månad attackeras kristna kyrkor och bränns ner. 345 kristna mördas varje månad (i genomsnitt). 219 kristna fängslas varje månad. Tanken på att vi i Väst tillåter att denna utrotning av kristna tillåts fortgå gör mig illamående. Av vilken anledning underhåller vårt Public Service oss denna väsentliga samhällsinformation?”

Patrik Engellau ställer frågan … ”varför tror du att allt i Mellanöstern utom Israel är underutvecklat? Därför att folk gör sig till ömkliga offer med hämndbehov när de befinner sig i underläge i stället för att ödmjuka sig och se motgången som en chans att lära sig något nytt och bli bättre.”

”Det fina med marknadsekonomin och dess konkurrens är att den aldrig ger förloraren en chans att skylla ifrån sig och kräva upprättelse med maktmedel. Det finns bara en utväg för den som hamnar på efterkälken, nämligen att skärpa sig. Att tolerera ett sådant system är ett märkvärdigt civilisatoriskt framsteg som kännetecknar västerlandet …”.

Patrik Engellau ställer även frågan … ”hur ska man förstå att svenska politiker inte tycks akta för rov (Red. inte dra sig för) att köra nationen i kvav och förstöra ditt och mitt land? ”

För det första, det finns det många svar på frågan, beroende på perspektiv. Ett svar är att politikerväldet, som till stor del består av en narcissistisk personlighetstyp, drivs dels av neomarxistiska aktivister (PK-terrorister), dels av globala riktlinjer som EUs agenda och FNs agenda.

För det andra, den viktiga frågan är varför medborgarna accepterar att politikerna medvetet vill ”köra nationen i kvav och förstöra ditt och mitt land”? Ni som är historiskt bevandrade, har detta fenomen tidigare förekommit i historien? Om så, vad blev utfallet?

Eva Danielsson får tillsammans med Claudia de Longueville avsluta Veckokrönikan. Eva Danielsson presenterar ett akutprogram för överlevnad … ”invandringsstopp, genomförda utvisningar, ny genomgång av alla uppehållstillstånd de senaste tjugo åren och ett aktivt återvandringsprogram. Det behövs. Nu.”

”För övrigt anser jag att en ny renässans behövs, att själva islamiseringen måste stoppas. Att denna människofientliga och krigiska lära måste svältas ut.”

Medan Claudia de Longueville, som hänsyftar på aktivisternas och politikerväldets statskupp mot demokratin, en statskupp som iscensattes med mångkulturprojektet och som har utvecklats till att bli ett folkmord, skriver att man … ”tvingas bevittna hur systemkollapsen och integrationsfiaskot bara blir värre, …”.

”Att se hur den hjärndöda migrationspolitiken är på väg att bryta ned Sverige till ett oöverskådligt kaos av olösliga kulturella, etniska och religiösa konflikter? Hur asylkatastrofens följder orsakat ett sammanbrott över vilket de styrande förlorat all kontroll.”

”När skall folket besinna sig och ställa rikets fähundar till svars?”

Stefan Löfven kan, likt Adolf Eichmann, hävda att han bara lydde order.