Veckans krönika 18 april till 25 april 2019

Talman Andreas Norlén och politikerväldet har gjort en statskupp mot det svenska folket och demokratin

JL sammanfattar Nima Sanandajis bok ”Debunking Utopia – Exposing the myth of Nordic socialism” med att… ”svenskar är överlag framgångsrika, trots ”den svenska modellen”, inte tack vare densamma”.

”En värd (Red. parasiten överlever inte utan sin värd), en parasit och en utopi, allt som behövs för att skapa socialism”, skriver Dnam Eksnad. Socialismens fatala brist är att den inte kan hantera ondska. Det kan vara en förklaring varför socialister maskerar socialism med godhet. I Sverige har socialismen ersatt den kristna tron som statsreligion. Socialismen kan betraktas som en kvasireligion (ateism är också en tro). Det socialistiska evangeliet predikas i SVT och SR. SVTs Rapport ger den dagliga kvällsgudstjänsten, medan Aktuellt dagligen ger den sena kvällsgudstjänsten. Därtill förekommer olika kvällsmässor (”nyhetssammanfattningar”), dvs. sammantaget ger ”nyhetssändningarna” den dagliga dosen av det socialistiska evangeliet från sanningsministeriet – f.d. Public service. Övriga inom MSM har samma agenda som SVT och SR.

Dnam Eksnad reflekterar över svensk MSM … ”man får förlåta oss, vi växte upp med Vilse i Pannkakan, som designad att rycka undan mattan för barn så att de kan bli omprogrammerade. Sverige är Mengele-land. Naturen är fin, men tankevärlden, den offentliga diskussionen, politiken, människornas mentalitet, alltsammans vidrigt. Man kan få svenskarna till precis vad som helst, precis vad som helst.”

Enligt Lars Enarson är socialismen oförenlig med det kristna budskapet genom att socialismen är en ateistisk ideologi.

”Socialdemokraterna använder idag islam för att göra sig av de återstående kristna i Sverige (Red. det gäller även judar). Genom att ta in muslimer i Sverige fullföljer man sin kamp mot kyrkan och kristna. Socialdemokraterna vill få bort kristendomen i det svenska samhället. Samarbetspartnern islam har samman fientlighet mot den kristna tron. Socialdemokraterna visar barmhärtighet mot ondskan. Ondska utifrån vänsterns perspektiv kan hänföras till kapitalet, överheten och den kristna tron. Däremot de som har begått onda (orättfärdiga) handlingar i strävan mot socialistiska ideal, är ett godkänt våld. Våldet från vänstern är god.”

”Gud behövs inte i den socialistiska tanken. Det räcker med mänskliga gärningar, mänskliga ansträngningar. Socialismen är ett direkt uppror mot det kristna budskapet, som säger att skall det bli rättvisa i samhället börjar det med att vi vänder oss till Gud och börjar lyda Honom och Hans ord. Då kan det bli rättvisa och rättfärdighet (god moral) i samhället.”

”I grunden är socialismen en ateistisk filosofi, den ursprungliga socialistiska tanken som inte behöver Gud går inte att förena med det kristna budskapet. Som förutsätter Gud. Det är motpoler. Vänd dig till Gud och gör upp med din synd, det är grunden i det kristna budskapet. Socialismen behöver inte det budskapet. Socialismen klarar sig utan Gud. Det räcker med mänskliga lagar och förordningar för att skapa det socialistiska paradiset.”

”Det tragiska är att i Sverige valde man en annan inriktning än exempelvis kommunistvärlden, där man gick i öppen konfrontation mot kyrkan och förföljde kyrkan. Då var det lättare att se att det finns en motsättning mellan socialism och kristen tro. Medan man i Sverige valde att infiltrera kyrkan, och gå in i en ohederlig allians med kyrkan och få med kyrkan på en socialistisk ideologi. Man har blandat ihop korten. Det har blivit förödande för kyrkan.”

”Islam är kompromisslös, och det finns hot och våld. Det blir svårt för svensken som är kompromissvänlig, generös och naiv, att sätta upp ett skydd mot den islamska fanatismen och obarmhärtigheten med oliktänkande, som ändå finns inom islam. Det finns inget utrymme att kompromissa inom islam; "det är det här som gäller, och det kompromissar vi inte om". Inom vår kultur finns inte den fastheten i det vi tänker och tycker, utan vi är öppna för att förändra oss, vi kan acceptera förnyelse som kommer från olika håll. Det gör att vi har inget försvar. Den naivitet vi har visat mot islam i Sverige är livsfarlig.”

”Islam ser det här som ett lätt byte – vi går in, vi kompromissar aldrig, vi vet att speciellt svensken är beredd att kompromissa hur mycket som helst. Någon gång måste det här ändra på sig så att man sätter ned foten och säga ren ondska, rent våld, rent hat, det kan vi inte acceptera, utan här säger vi nej.”

”Ett sekulärt samhälle har inte rätt eller fel, det som är rätt för dig, behöver inte vara rätt för mig. Det finns inga absoluta sanningar, inga absoluta värderingar av rätt och fel. Utifrån det ateistiska, socialistiska idealen behandlar man folk i grupp, vissa grupper i samhället skall ha rättigheter, i stället för att se på den individuella rättvisan.”

”Islam vill skära sönder det västerländska samhället.” Socialdemokraterna, och övriga inom 7-klövern (Red: som är anfäktade av samma tänkande), använder lögner, manipulationer, intriger, mörkläggningar, allianser utan några restriktioner för att uppnå det socialistiska paradiset, eller det klasslösa samhället, på jorden.

För att få de troende att tvivla på socialismen (egentligen neomarxismen) måste nyhetskanalerna förmedla verkligheten som verkligheten är, dvs., baserad på konsekvensneutral journalistisk och inte som nu som agendajournalistik (=propaganda). Detta gäller inte alla socialistiskt troende personer. De fanatiska är helt frikopplade från verkligheten, de är överhuvudtaget inte nåbara, utan det gäller enbart dem som fortfarande har någon form av förnuft i behåll, och har, åtminstone en viss, förmåga att föra ett logiskt resonemang.

Ju mer falsk godhet, desto sannare blir den socialistiska religionen. Socialismen kan inte hantera sin egen ondska. Därför importerar man i aldrig tidigare skådade mängder analfabeter och outbildade från tredje världen. Dessa skall ingå i/bygga det socialistiska paradiset. Svenskarna är, utan jämförelse, de godaste av alla goda folk. För att göra det riktigt tydligt utropar socialisterna (av olika kulörer) Sverige till en humanistisk stormakt. Är ett av syftena att få människor att glömma att Sveriges samarbete med Herr H. förlängde Andra världskriget med X antal månader? Och att Sverige dessutom profiterade på förstörelsen? Socialismens dogmer och mål, eller trossatser, som allas lika värde och det klasslösa samhället, ger dock absolution för de troende socialisterna/PK-isterna.

Tidigare, under Kalla krigets dagar, fanns det ett samarbete och förståelse mellan liberala och konservativa partier. Idag har liberalerna (och alla de före detta borgerliga partierna som accepterat de neomarxistiska dogmerna och den globalistiska agendan) format en allians med socialisterna (vänstern som idag bygger på neomarxismen; det var länge sedan vänstern representerade svenska arbetare, i stället har man utvecklats till utpräglade invandrings- och bidragspartier utifrån globalisternas överstatliga EUs/FNs agenda. Denna allians benämns PK-ism (Politisk Korrekthet; dagens politiska korrekthet bygger på neomarxism och globalfascism).

PK-ism är en totalitär ism, en ism som genomsyrar dagens västerländska samhälle. PK-ismen kan betraktas som ett mycket smittsamt mentalt virus. Dnam Eksnad observerar att dagligen blir människor förvånade över vansinnet (konsekvenserna av etablissemangets politik) och kommer med nya rationaliseringar … ”och nya drömmar om vad som kommer att hända när etablissemanget inser sina misstag. Glöm det: DE VILL HA DET SÅ HÄR. Även om man inte tror på det så kan man ju använda det som ett ramverk för analys och se vad som kommer ut av det? För en som inte är smittad av det socialistiska PK-viruset så krävs det inte mer än ett barns analys för att se felet med (PK-isternas) analys, VEM SKALL BETALA?”

”Det är häpnadsväckande hur enkelt konstruerat viruset är, man parasiterar och förstör allt som är bra, och, eftersom det är ett mentalt virus, människor behöver mål och mening, uppställer en barnslig utopi som nästan aldrig skrivs ner för om man säger det högt så framstår det som kejsarens röv, löjlig i sin nakenhet. Viruset försade sig via bäraren Westerholm (Red. ledarsidorna.se) för någon dag sedan, läs det noga:

”Det är inte kristna värderingar, eller muslimska, som utgör en garant för en tolerant världsordning. Där tar Ebba Bush Thor på sig en missklädande dräkt. Det är människans ständiga strävan efter de universella frihetliga värdena som är det mest effektiva motmedlet mot religiöst och kulturellt förtryck.”

”En värd, en parasit och en utopi, är allt som behövs. Tyvärr för oss friska så är ju virus till sin natur totalitära, de kan en sak, att sprida sig, så Westerholm beskriver virusets mål som inte är medvetet, men dess natur gör att det vill ha det så här, så även om det slutligen betyder döden för alla, värd och parasit, så är ändå målet en ”tolerant världsordning”. Självklart en ”världsordning”, universalitet, uniformitet.”

Det finns inget som helst utrymme att vara naiv i en hård, våldsam värld (Jfr: Islamiska staten (IS) påstår sig ligga bakom attackerna i Sri Lanka på påskdagen, där 321 människor dödades och runt 500 skadades. Enligt FN:s barnfond Unicef var minst 45 av de som dödades barn.) Att tro på det socialistiska paradiset är höjden av naivitet. Socialism är en elimineringsideologi (det finns ingen restriktion för hur mycket ondska ideologin kan producera), vilket historien på ett entydigt sätt har visat.

Hur socialisterna (7-klövern) avskaffar demokratin i Sverige beskriver Einar Askestad i artikeln ”Den Stulna Demokratin”. Einar Askestad beskriver en politisk utveckling och maktordning som saknar legitimitet … ”i begreppet ”rättsstat” kan staten i praktiken lägga in vad den själv önskar, drapera det i diverse positivt värdeladdade ord, som jämlikhet, rättighet, ledord anbefallna av överstatliga organisationer och intressen, och förskonad från att behöva söka legitimitet från det folk som berörs kan makten förbli vid sig själv. Principen om folkviljan är satt ur spel för en specifik politisk idé om rättsstaten, vars grund eller legitimitet återstår att visa. Folket har förlorat sin makt, och rättsstaten sin enda legitimitet.”

Politikernas ensidiga införande av mångkultur och massinvandring av, i huvudsak analfabeter och lågutbildade personer från dysfunktionella länder, visar entydigt att politikerväldet har avskaffat demokratin, och ersatt det med herrefolkets rätt. Politikerväldet betraktar sig som ett ”herrefolk”, som står över medborgarna. Herrefolket bestämmer vilka frågor som kan debatteras, vilka frågor som är icke debatterbara, dvs. frågor eller ämnen som tillhör herrefolkets privilegium, in solitudinem, att bestämma över. Samma herrefolksmentalitet här som i Tyskland på 1930-talet.

Det framgår av texten i antologin vilka herkuliska hycklare politikerväldet och tillhörande etablissemang, inklusive det socialistiska Deep State, är. De förbereder en anpassning till FN:s Agenda 2030, dvs. införandet av en totalitär socialistisk stat med planekonomi – det socialistiska paradiset. Talman Andreas Norlén och politikerväldet har gjort en statskupp mot det svenska folket. Politikerväldets uppdragsgivare är inte svenska folket, utan globalistfascisterna i samarbete med EU och FN.

Som nämnts, ser politikerväldet och deras medlöpare sig själva som ett ”herrefolk”. Stefan Löfven och de andra i vänstern använder likt Herr H islam (vilket är en herrefolksideologi) för sina syften, som i sin tur använder socialdemokraterna för sina syften. Einar Askestad skriver att …”rättsstaten och folkviljan. Den förstnämnda sägs vara hotad av den senare, och staten måste därför ”skydda styret – ytterst folket – från sig självt”. Samtidigt menar man att det är ”nödvändigt med inslag av folkstyre för att tala om demokrati”, men att folket är ett problem som måste ”hanteras”.”

Einar Askestad förtydligar om ”herrefolk”. ”Den sittande regeringen är sannolikt världsbäst på att vara den mest obildade och outbildade regering en västerländsk kulturnation sett. Den intellektuella, historiska och filosofiska horisonten stannar allt som oftast vid självbilden, som i sin tur stannar vid självbilden. Samtiden vid samtiden.”

Socialismens tankemodell bygger på att …”totalitarism är demokrati. Yttrandefrihet kräver censur. Religionsfrihet är att främja religion som vill utplåna religionsfriheten” .

Politikerväldet och övriga aktivister (inklusive de inom statsförvaltningen, juridikväsendet, akademin och MSM) visar ett öppet förakt för demokrati och yttrandefrihet. Aldrig tidigare har ett så öppet förakt för demokratin visats som i Riksdagens antologi ”Demokratins framtid”. Det är ett dokument som framtida historiker kommer att ha mycket stor användning av. Ett tidstypiskt dokument. Politikerväldet (jämte övriga aktivister) anser att de har rätt att avskaffa demokratin genom en statskupp. Riksdagens antologi ”Demokratins framtid” utgör ett ovedersägligt bevis den dag då rättvisa skall skipas. En statskupp är en statskupp.

Dnam Eksnad skriver att … ”idag så är islams dörr STÄNGD och vänstern kritiserar förutsägbart inte denna ideologi. Lyckas någon bända upp den och allt ont som sker i islams namn, alla hemskheter som sker i alla islamska stater, blir blottlagda, då kan du ge dig fasen på att vänster kommer att slå in denna öppna dörr och bli islams största kritiker, men som det är nu så är man allierade i sin totalitarism. Totalitära system har vänstern alltid haft förståelse för, man vill ju gott och har den rätta idén för att nå det goda.”

”Vad kom då efter detta, efter 1905, jo en hel radda politiska ideologier som kastat av sig religionen och den process av modernisering och KOMPROMISS som kostat så mycket blod i Europa och i fullständig hybris så trodde man att människan var Gud, så kom national-socialismen, och kommunist-socialismen som också i mångt och mycket var nationell, men som inte höll sig för god för att också mörda sina egna i stor skala i Sovjet och Kina.”

”Det är vår tids dominerande politiska strategi, den som gör politiker ständigt relevanta, man måste ha någon förtryckt och därmed en konflikt, och i ett land som Sverige där de flesta hade det bra så var man tvungen att förstöra något, och finna sina offer utomlands, men grundtanken är alltid densamma: man är för allt bra, och mot allt dåligt utan att se sammanhanget och konsekvenserna, utan att använda den vetenskapliga metoden och sanningen.”

Dnam Eksnad utvecklar tankegången med att … ”människor kan inte leva utan dogma och finner omedelbart en ny, och enbart den vetenskapliga metoden kan inte vägleda folk om vad som är rätt och fel, folk behöver stödord och stöttepelare, det är ju hela poängen med religionen.”

”Människor kan inte leva ihop där alla skapar sin egen livsfilosofi, utan vi är gruppvarelser som går ihop för att samarbeta och mot yttre hot, så att ta bort den kristna dogmen som till sist hade fåtts att vara mer eller mindre acceptabel i Europa öppnade omedelbart för nya, nazism, kommunism, PK-ism och islam, alla dogmer flyter in i det tomma kärlet, Moon-sekter och Gud vet allt, idag är klimatet på ett övertydligt sätt på väg att göras om för att fylla människors behov av dogma, och allas lika värde och massinvandringen tjänar uppenbarligen samma syfte.”

Det är en …”naiv dogma, som tror att människor kan leva sida vid sida utan att i stort följa samma regler, det är denna dogma som fört islam till Europa och som mördade mängder med människor i andra världskriget. … ”Nu ser vi istället var vår hybris för oss, PK-ismen blir ofelbart mer och mer ofri, det är inte lätt att skapa ett samhälle där folk är fria att tänka själva under den mildaste av dogmen. Endast i Europa hade man lyckats och nu brinner Notre Dame.”

A skriver utifrån egen erfarenhet att … ”det som är helt förbluffande är ju hur omedvetna vi har varit om dessa saker som retts ut för flera tusen år sen. Och vi har inte fattat något. För svensken är det mest relevanta och tidlösa som skrivits, reducerat till någon sorts kålsuparteori.”

”De har ingen aning om vad religion handlar om, jag ser det nästan varje dag. Jag har själv inte heller fattat, men börjar återupptäcka något iallafall. Det är så relevant och verkligt som något kan bli.”

Politikerväldets mångkulturexperiment har gjorts i strid mot grundlagens krav på konsekvensutredning. Alltså saknar mångkulturexperimentet demokratisk och juridisk legitimitet. Och med ett f.d. Public service, som har lierat sig med PK-ismen, har inga korrekta demokratiska val i den meningen informativa val kunnat genomföras sedan åtminstone 1970-talet. På tal om informativa val visar Hans Jensevik hur kommuner och stat grovt förvanskar statistik inför valen i syfte att vilseleda medborgarna. Här kan vi tala om dubbel fake news, dels via MSM, dels via förvanskad statistik = offentliga lögner.

Utifrån ett demokratiskt och juridiskt perspektiv måste naturligtvis det mångkulturella experimentet och massinvandringen reverseras. En konsekvens av att politikerväldet har avskaffat demokratin är att Sverige styrs av aktivister, neomarxistiska aktivister. Svensken förstår fortfarande inte att de vill ha det så här. Om exempelvis hälften av befolkningen dukar under till följd av det förda mångkulturexperiment, så skulle aktivisterna/politikerväldet hävdat att det beror på att de har varit naiva, inget annat.

Dnam Eksnad skriver att … ”det som verkligen påverkar våra liv och vår framtid dagligen: nya uppehållstillstånd delas ut, polisen blir allt sämre och är inte till för svenskarna längre, skolan lär inte ut kunskap och den vetenskapliga metoden och Sverige islamiseras snabbt, yttrandefriheten beskärs och varje dag så stjäls våra pengar för dessa för oss skadliga ändamål via skatten.”

”Så mitt intryck är att vi fås att jaga dessa skenfrågor så att vi inte skall tänka över vad som sker rakt under våra näsor, vi fokuserar på sådant vi inte, eller endast marginellt, kan påverka, och förleds att tro att mer än 100,000 nyanlända, många muslimer, är ett naturtillstånd vi bara måste acceptera, att islamiseringen är oundviklig.”

”I själva verket så förhåller det sig tvärt om, det är LÄTT att ordna invandringstopp och återvandring, bara man vill det och fokuserar på det, det är LÄTT att fixa den svenska skolan, och det är LÄTT att få ner brottsligheten, bara man vill, och kastar PK-lösningar på sophögen. Det behövs inte utredas ett år som ny M återigen vill, vi på DGS hade kunnat ta fram ett program för återvandring på en vecka, skolan nästa och brottsligheten veckan efter det.

”Vi är lurade att alla tro att vi kan påverka om himlen faller ner över våra huvuden som Majestix oroar sig för, istället för att underhålla palissaden runt byn, se till att det finns trolldryck, att Asterix och Obelix kan jaga vildsvin och mosa romarna då och då, samt att se till att Bard håller klaffen ibland.”

”Integration” och ”assimilering” är två aktuella begrepp. Dnam Eksnad skriver att … ”jag tål inte orden integration och assimilering. Applicera dem på dig själv, om de inte skall vara helt meningslösa så betyder de att staten skall tvinga dig att ändra på exakt de saker som betyder något för dig. … Assimilering som man talar om det i Sverige idag är omöjligt, se på Mellanöstern, är inte det en region där man ständigt försöker assimilera folk? Vad betyder det i praktiken, jo att man mördar och fördriver folk, och av de två så är att fördriva de man inte anser sig kunna leva med att föredra.”

”Så har olika inkompatibla kulturområden, som det kristna och det muslimska uppstått, med en gräns emellan, och så har länder uppstått. Att drömma om att staten skall kunna tvinga de av väsensskild kultur att assimilera sig är en tramsig och farlig dröm, en stat kan ha lagar som man kräver att alla skall följa, man kan förbjuda slöja, hijab och burka, men vad skall man förbjuda hos männen? Skägg? Att vara arg? Att tro? Att bli med i IS?”

”Inte ens det sista förmår vi, för vårt samhälle HAR REDAN genomgått den period där man genom krig och kompromiss till sist nådde ett tillstånd där de religiösa skillnaderna oss emellan var små nog så att vi kunde existera i fred, och så snart religionen började försvinna så dök nya kvasireligiösa politiska konflikter upp med nazism och kommunism som så mördade folk på industriell skala, och idag så ser vi hur PK-ismen sliter i sina bojor, den vill också döda folk.”

”Så de idealiserade principer vi lever efter i väst, med religionsfrihet och så vidare, de fungerar ju endast för att vi inte längre är så olika, assimilationsfasen är ÖVER. Att då tro att man kan introducera en kultur som inte genomgått denna fas, och mera väsentligt inte genomgått denna fas i Europa, är ju historielöst. Den matematiska principen här är att den ena sidan kompromissar, det är inbyggt i vår kultur, och den andra gör det inte, det är ju infantilt att inte se vad resultatet blir av det.”

”Glöm assimilering, vi måste få folk att återvandra dit de hör hemma … Assimilering betyder översatt att man tror på hjärnkontroll, att få folk att tror på saker de inte tror på, låt oss glömma denna väg, allt måste syfta till återvandring.”

Eva Danielsson kompletterar diskussionen med att … ”jag tror inte att särskilt många muslimer vill eller förmår assimileras, men det finns undantag. Kanske mest kvinnor. Vi har ju bl. a. några kända skribenter som Sakine Madon, Sofie Löwenmark, Hanna Gadban, Sara Mohammed och ett antal bosniska muslimer t.ex. (Ayan Hirsi Ali är väl ett annat icke-svenskt exempel).”

”Du (Red. Dnam Eksnad) verkar mena att assimilation handlar om identitet och att s.a.s. bli svensk, medan jag tolkar assimilation på ett mer ytligt sätt, som att vilja och kunna ”smälta in.”

”För övrigt tror jag att det är omöjligt för en normal svensk att konvertera till islam om det inte är ett övergående led i en tonårsfrigörelse och dessutom utifrån en blandad kulturell bakgrund …”

”Det är svårt att se någon annan lösning än invandringsstopp plus omfattande återvandring. Men … påpekandet om att man officiellt behöver hävda Sverige som svenskt i alla avseenden, är viktigt. Och alltihop kräver förstås en politisk helomvändning.”

Eva Danielsson avslutar Veckokrönikans huvuddel med en överblick … ”Om neomarxisterna och globalistfascisterna lyckas med sitt uppsåt att islamisera Europa (och Nordamerika), med Sverige först ut på plan, så skickas västvärlden tillbaka till medeltidens barbariska samhällsordning under en period. Att hugga huvudet av opponenter har effekt, så all utveckling skulle stanna av. Ett tag. Även den eran skulle gå i graven med hjälp av Kina eller i bästa fall utifrån att folk hittar sätt att underminera förtrycket. Helst ska vi sätta klackarna i backen nu.”

”Sverige har inte en fungerande demokrati, det visar en regeringsbildning stick i stäv mot valresultatet, men i övriga Europa finns några sundare politiker och lite bättre system som förhoppningsvis kan avsätta de EU-politiker som säger att islam hör hemma i Europa. Islam ska bort från västvärlden! Islam är det närmast överhängande hotet mot våra liv. Hellre Putin eller Kina. Men helst Trump och Salvini och Orban och Støjberg.”

Några avslutande korta noteringar:

Eva Danielsson noterar att någon skrev …”att ca tio terrordåd har begåtts av ”vita galningar” runt om i världen sedan ”nine-eleven” 2001, medan över trettiosjutusen muslimska terrordåd har begåtts under samma tidsperiod.”

… Inte undra på att vår vänsterliberala fempartiregering och regimmedia måste förvränga och censurera så hårt för att skydda islam från kritik. Dåden på Sri Lanka beskrivs som utförda av ”militanta” grupper och Notre Dame-branden handlar nog om en ”kortslutning”. … Terrordåd och dödsoffer verkar inte bekymra våra makthavare alls så länge det är kristna eller judar som dör. Eller fel sorts muslimer. Det stör ju inte marschen mot mera makt.”

”Och svenska folket tror fortfarande att politikerna gör så gott de kan för allas bästa. Håhåjaja.”

När det gäller Notre Dame-branden skriver T att … ”filmbilder av hur en okänd person rör sig ovanpå katedralen Notre Dame innan storbranden startar har de senaste dagarna rönt stor uppmärksamhet. I videoklippet syns hur personen tänder upp något som liknar en eld. Den franska nyhetsbyrån AFP bekräftar att videon är äkta.”

Martin Armstrong anger att …”opinionsundersökningar i Frankrike visar nu att 80 % av de franska människorna stöder den gula väströrelsen som kräver Macrons avgång.”

Elisabeth skriver att … ”det var bara några veckor sedan katedralen Saint-Sulpice i Paris brann.”

”Franska kyrkor vandaliseras i oerhört stor omfattning. Men det är tyst i media om det. Enligt en tysk media site attackerades 1063 kyrkor år 2018. Det var en ökning med 17 % sedan året före. Det blir alltså värre och värre. Ofta klottras muslimska slagord på väggarna. Och attackerna sker oftast i områden med stor muslimsk population. Som det står i länkad artikel, ingen skriver eller talar om attackerna mot kristna symboler. Det råder total tystnad i Frankrike och Tyskland. Ingen antydan om vilka förövarna kan vara. Det är inte förövarna som riskerar att bli utstötta, det är de som pekar ut förövarna."

Eva Danielsson frågar:

”Vad är de olika partiernas motiv till att inte vilja ha ordning och trygghet i samhället? Till att inte vilja ha välstånd och ekonomisk framgång för svenska medborgare? Till att inte vilja stärka familjen, svensk identitet, vårt kristna kulturarv och vår västerländskt präglade kulturella nationalitet? Vad har de sju riksdagspartier för eventuellt olika motiv till att vilja att svenska män och kvinnor ska känna sig otrygga, oroliga, bittra, arga och rädda för framtiden?”

Svaret är att de olika partierna inte representerar svenska folket (demokratin i Sverige är avskaffad), utan går FNs Agenda 2030s ärenden (DE VILL HA DET SÅ HÄR). Det är den globalistiska agendan som gäller, en agenda som leder per definition till synnerligen allvarligt kaos och avgrundsdjupa konflikter. Första världskriget, Andra världskriget, Kalla kriget, Civilisationernas konflikt.

Kent Andersen ställer den avgörande frågan … ”gemenskapsbabbel är bara det: babbel från en desperat elit som vägrar ta in vad som håller på att ske och vem som bär skulden för det. Ska vi skapa gemenskap måste det göras utifrån en gemensam önskan om gemensamma samhällssystem. Islam ingår dessvärre inte i det projektet.”

”Islam är ett helt annat samhällssystem, och man kan inte bara skapa gemenskap i länder där befolkningen önskar två olika samhällssystem. Ett modernt, och ett från 600-talet.”

”Europa måste välja. (Red. politikerväldet har redan valt). Vad vill du ha?