Veckans krönika 30 mars till 6 april 2019

Folkhemstanken i huvudet på en socialdemokrat

Den industriella revolutionen markerar övergången från jordbrukssamhället till industrisamhället. I Sverige inleddes övergången i mitten av 1800-talet och kan sägas vara avslutad på 1950-talet. Det var främst unga människor som inte kunde försörja sig på jordbruk som bildade den nya arbetarklassen. De första fackföreningarna bildades på 1870-talet, och 1889 bildades det socialdemokratiska partiet. Den socialistiska ideologin bidrog till att ge arbetarklassen en identitet. Genom att skapa den socialistiska människan var det tänkt att det utopiska klasslösa samhället skulle bildas. Byggandet av folkhemmet skulle ses som ett steg på vägen mot det utopiska samhället.

Bitte Assarmo skriver att … ”det fanns ett samhällskontrakt som respekterades av en majoritet, både bland politiker och väljare. Idag faller samhället sönder allt mer och samhällskontraktet bryts godtyckligt gång på gång. Socialdemokraterna bygger inte längre något folkhem – de raserar det de en gång byggde samtidigt som de avskaffar all ordning och reda.”

Detta är inte sant, skriver Att vara Omodern. Han förklarar utvecklingen av folkhemstanken. ”Socialdemokraterna går bara vidare. Folkhemstanken omslöts förr av svenska gränser. Nu ser socialdemokraterna i ett tidigare gränssättande en farlig form av nationalism. Folket kan inte längre bara få utgöras av svenskar, tänker man sig. Man måste tänka större än förr.”

”I unga år gifte sig Olof Palme i ett skenäktenskap, för att kunna smuggla in en kvinna. En handlingens aktivism utförd av en blivande socialdemokratisk ledare. Gränslösheten låg tidigt förborgad i hans internationalism. Och just internationalismen blev hans stora arena. Sverige skulle öppna sig mot världen. Folkhemstanken blev alldeles för trång.”

”Därför omdefinierade man folkhemstanken. Världen skulle bli mer öppen, och kunna innesluta alla människor i världen. Per Albin Hanssons synsätt var alltför begränsat. Människor skulle kunna leva tillsammans, oavsett kultur, etnicitet och eventuell hudfärg.”

”Och var det inte just andra länders folkhemstankar som var ursprunget till de två världskrigen? Det var så man tänkte. Så Socialdemokraterna tog avstånd från sin tidigare mer begränsade svenska folkhemstanke. Folk fanns ju överallt – i hela värden. Den enda begränsningen fick därmed bli vårt eget jordklot. Fred och frihet skulle från och med nu byggas i en öppen och gränslös värld.”

”En stor öppenhet till migration formades politiskt. Och här ville Sverige gå före. Bli ett exempel för övriga i världen, att följa. Därför engagerade man sig också i olika frihetsrörelser i vår omvärld. Gav olika upprorsledare en fristad i Sverige.”

”Förr byggdes Sveriges förorter av svenska arbetare. Nu arbetar mest arbetare från forna öststaterna på våra byggen. Och äldre förorter fylls på med en kultur och etnicitet vi förr endast kunde läsa om på geografilektionerna i folkskolan.”

”Palmes och Socialdemokratins visioner om det större och utvidgade folkhemmet håller på att ta form. Så folkhemstanken lever i högönsklig välmåga. Projektet har bara blivit större. Svensken får helt enkelt finna sig i att hamna i ute i periferin. Nu är det den större världen som tar över. Helt efter en utstakad målsättning.”

”Och de som tänker som förr – på enbart det svenska folkhem – står naturligtvis i vägen för detta utvidgade och mer ambitiösa gränslösa projekt. De som förr kramade Per Albin Hanssons äldre folkhemstanke – och gör så än idag – omdefinieras i mer modern politik till att vara rasister och hemska nationalister.”

”De som förr fångades och fängslades av folkhemstanken, har i modern politik, utsetts till socialdemokratins huvudfiender. Tanken att Sverige, som välfärdsnation, skulle fungera ungefär som ett försäkringsbolag, har man övergivit. De som lydigt betalar in sina försäkringspremier, får numera finna sig i att utbetalningarna omfattar hela världen.”

”Att resurser är begränsade, och att länders gränser ännu existerar, får inte stå i vägen för den nya folkhemstanken.”

Dnam skriver att … ”socialdemokratins affärsidé är att parasitera på någon påhittad orättvisa och att söka folks värsta sidor, så vad skall de göra i ett välfungerande land? Man skapar en påhittad orättvisa och finner de värsta människor som står att uppbringa. Mördarna i IS är den logiska slutstationen, slutet för S blir stora massmord av IS.”

Men Dnam Eksnad har aldrig förstått vad … ”detta ”folkhem” var och har aldrig känt mig delaktig i det. Utan att formulera det för mig själv så parkerade jag det i en låda i hjärnan som hette ”politisk propaganda” och jag var i många år inte intresserad av politik, jag fann inga hjältar att följa där, bara makthungriga parasiter."
”Efter att ha läst artikeln ovan så stärks jag i att begreppet ”folkhem” bara är propaganda, som en knuten näve på en poster framför några stridsvagnar. Det är ju den gamla vanliga socialistiska taktiken, man approprierar sådant som är bra men som beror på just det som man varje dag parasiterar på och raserar, god tradition, kultur och erfarenhet och religion, ärlighet, familjen, hårt arbete och så vidare, detta kallar man folkhem och börjar omedelbart förstöra alltihop. För mig så var socialdemokrati att lämna havet och stranden och stugorna där jag växte upp och åka in och se de fruktansvärda höghusen i Malmö. ”

”Jag förstår inte att det är så lätt att indoktrinera folk, och framförallt svenskar. Jag är väldigt deprimerad just nu och en del av detta beror av att jag föraktar svenskarna, jag hatar våra politiker men svenskarna som så villigt låter sig indoktrineras, mitt förakt för dem är djupt, jag känner ingen samhörighet med alla dessa människor, det måste ha börjat med detta ”folkhem”, en fruktansvärd skapelse som har gjort viljelösa hjon av svenskarna som varken vet vem de är eller vad de vill.”

”Deras mentala strukturer består idag inte av röda stugor utan grå betong. Alla andra folk verkar bättre (utom ni vet vem), ta japanerna, som skär ned på antalet asylsökande från 42 till hälften. Ta italienarna som till sist slår tillbaks, eller engelsmännen som röstar Brexit, eller amerikaner som röstar Trump, eller alla i Östeuropa som vet vem de är och vad de vill vara och vad de inte är.”

”Men svenskarna, vad är vi? Ett förstört folk, sönderindoktrinerat av socialdemokraterna och deras vidriga folkhem. Jag tittar runt mig och ser främlingar, även bland mina släktingar som aldrig röstat S men som ändå är infekterade, det är inte fullt mänskligt att vara som 80 % av svenskarna är.”

Idag består 7-klövern av sju socialistiska (några förklädda till liberala) partier, som sammantaget bildar politikerväldet. Fredrik Östman skriver att … ”det som har hänt, som inte många har lagt märke till, är ju att medan konservatism och liberalism var allierade under Kalla kriget, så har liberalismen efter dess slut övergått till att i stället alliera sig med socialismen.”
”Med liberalismen avser jag här den blinda tron på helt oinskränkt näringsverksamhet, framför allt i storföretag, framför allt multinationellt, alltså just där näringsverksamheten behöver politiskt och ideologiskt understöd gentemot konservativa skyddsmekanismer.”

”I ett land som Sverige bestod den s.k. icke-socialistiska sidan inom politiken (m, c, fp, kd) uteslutande av liberala partier och till ingen som helst del av konservativa. De statsbevarande systemen togs som givna och/eller onödiga och hade ingen försvarare. Detta förklarar uppståendet av en bredare 7-klöver-allians och decemberöverenskommelsen (Redaktionen: idag januariöverenskommelsen), tillsammans Döskalliansen, när dessa fyra partier gjorde gemensam sak med de socialistiska partierna för att byta ut det gamla tråkiga och töntiga folket mot ett nytt färgrikt, olika och kryddstarkt.”

Socialdemokraterna utgör den dominerande kraften inom politikerväldet, eller Döskalliansen, med Fredrik Östmans ord. Idag utgör feminism och islam två nyckelord inom partiet, där feminism står för svaghet, medan islam står för styrka. Enligt Karl-Olov Arnstberg hänger en kulturs styrka ihop med dess självförtroende.
”Det har pågått en kamp mellan den kristna kulturen och den muslimska sedan mer än tusen år. Man kan i ljuset av den tidigare kampen om Europa objektivt se massinvandringen till Europa som ännu ett invasionsförsök.”

”Karl-Olov Arnstberg menar att islam är en krigarkultur som vilar på ett religiöst självförtroende som gör att dess anhängare kan se sig som överlägsna medan de västerländska länderna talar om allas lika värde och annat liknande, något som snarast uppfattas som en svaghet.”

”Islam är den snabbast växande religionen globalt vilket gör att det blir tokigt att se muslimer som en minoritet. Den västliga civilisationen som dominerar världen har haft ett gnagande självtvivel efter andra världskriget vilket har tagit fart under åttiotalet, särskilt vid universiteten.”

”De länder som fortfarande är starkt präglade av den kristna tron är betydligt mer tveksamma till islam än man har varit i sekulariserade länder.”

Idag finns det 800 000 muslimer i Sverige. ”När vi i Sverige beskriver muslimer som en minoritet, då gör vi egentligen en konstlad avgränsning och säger att det handlar om muslimer i Sverige. Där de naturligtvis är en minoritet. Samtidigt, i vissa så kallade utsatta förorter är de en dominant minoritet som allt tydligare har börjat sätta spelreglerna för andra som bor i området.”

Eva Danielsson skriver att … ”islam kan inte jämställas med andra religioner. Islam är en sammansmält ideologi av politik med världsherravälde som mål och en detaljstyrande religion som i allt fungerar som en sekt. Utan rätt att lämna religionen och utan möjligheter att ifrågasätta något. Påföljderna är dödliga. Om islam kunde skiljas från det politiska skulle det fortfarande vara en förtryckarreligion men inte så bekymmersam för utomstående.”

Vidare, … ”nu är den politiska sidan det mest framträdande för alla icke-muslimer och då är det en aggressiv hotfull totalitär rörelse. Som liknar nazismen med herrefolkskultur, rasism och imperialism och med både våld och indoktrinering som metoder.”

Svenska feminister har naturligtvis ingen möjlighet att hantera en krigarkultur som islam. Socialdemokraternas kortsiktiga tänkande (i klanröster), indikerar att socialdemokraterna har förlorat sin orienteringsförmåga. Då socialdemokraterna är den dominerande kraften i Sverige, innebär det även att Sverige har förlorat sin orienteringsförmåga. Detta är inget att bli förvånad över, då socialismen bygger på att riva ned det bestående i syfte att bygga upp en utopi som aldrig kan bli något annat än just en utopi, då den inte är baserad på människans natur. Detta visar också all erfarenhet.

Något som socialisterna och övriga inom PK-ismsfären inte har förstått är vad Karl-Olof Arnstberg förklarar … ”att religionerna också är gamla regelsystem för hur samhället ska fungera. Dessa har mejslats fram genom århundraden. Ett gemensamt drag är att religionerna sätter familjen i centrum och har regler för att kontrollera sexualiteten i samhället vilket är nödvändigt för samhällets fortlevnad.”

Eva Danielsson skriver att … ”frihet måste begränsas av ömsesidighet och den viktigaste friheten är negativ och handlar om vad vi har rätt att slippa. T ex rätten att slippa islamisering av vårt kristna land.”

Karl-Olof Arnstberg förklarar vidare att … ”vi har i västerlandet fått ett nytt regelsystem som kan beskrivas som en godhetsreligion. Den har varit viktig för att motivera öppenheten för islam och invandringen från främmande kulturer.”

”Inte ens när det inträffar terrordåd vill man hämnas utan man hoppas att godheten ska segra. För andra kulturer uppfattas detta som en svaghet och historien visar att den kultur som inte upprätthåller dominansen går under.”

Karl-Olof Arnstberg menar att godhetsreligionen ännu inte har testats av verkligheten. ”Klarar man exempelvis att upprätthålla godheten när allt fler i samhället ska försörjas genom bidrag?” Frågan är att betrakta som retorisk, då historien har svarat på frågan ett upprepat antal gånger. Godhetsreligionen är en uppblåst illusion (på en intellektuell nivå som motsvarar ett barns) som kommer att upplösas i sina molekylära beståndsdelar vid nästa djupa recession (som är på ingång).

Jan-Olof Sandgren upprepar socialdemokraternas historiebeskrivning … ”när de beskriver sin egen progressiva roll under 1900-talet. På bara ett par decennier lyckades man lyfta den svenska arbetarklassen, inte bara materiellt utan även kulturellt. Förutom ökat välstånd fick den kunskap, social trygghet, politiskt inflytande och respekt. Kort sagt ett bättre liv, och det enda socialdemokraterna krävde i gengäld var deras röster.”

A invänder … ”är det inte lika bra att du släpper vurmen för socialdemokraterna Jan-Olof. Det är löjligt enkelt att bevisa att socialdemokraterna inte är orsaken till det lyft du talar om. Lyft istället blicken, och jämför med andra länder. Alla som fått detta lyft ser inte ut som Sverige, det måste alltså bero på något annat. Det kan helt enkelt inte vara socialdemokraternas förtjänst. Vi behöver istället göra upp med detta och lägga det bakom oss samt aldrig göra om misstagen igen.” (Redaktionen: Detta är säkert korrekt, men en majoritet av svenska folket har blivit indoktrinerade att tro att det är så som Jan-Olof Sandgren beskriver.)

Dnam tillägger att …”det ser jag som självklart, arbetarna gav ju mer än sin röst, de gav en stor del av sin lön, och mera signifikant, alla sina efterkommandes lön, men än mer signifikant, de gav bort sin själ till ondskan och här är vi nu, i lögnens och ondskans land. Inget av Sveriges uppgång berodde på socialdemokratin, de var en fästing i pälsen från början som nu är groteskt svullen med blod.”

Dnam Eksnad poängterar att …”huvudkonflikten idag i Sverige är antagonistisk, det är nämligen så att våra ledare vill ha det så här, vad betyder då så här? Det betyder, framförallt, fler människor från dysfunktionella länder och från kulturer där våldet styr. Denna grupp är den utan jämförelse demografiskt snabbast växande i Sverige, genom snabbare barnafödande, invandring och nettoutvandring av svenskar.”
”Så Sveriges framtid är en afrikansk-arabisk-muslimsk hybrid, tillsammans med spillrorna av svenskarna, en folkblandning som aldrig levt i fred någonsin, någonstans i världshistorien.”

”Vem kan på allvar tro att någon tror att Sverige skall bli det första landet där det (Red: en fredlig folkblandning) sker? … ALLA som växer upp i hem med våld och där hat och våld lärs ut blir monster, vi kan se det även i vänsterhem i Sverige och denna uppfostran är kärnan i många kulturer. Man uppfostrar monster, barnsoldater som blir vuxna. Vilka barn på skolgården slåss och leker avrättningslekar? Ta en titt.”

”Så huvudkonflikten som byggs upp är antagonistisk, man har ju kunnat se det länge, på alternativsidan där vi befinner oss så suktar man efter dialog, man radar upp argument efter argument som man hoppas och tror att ledarskiktet och PK-isterna ser … men efter tag så inser man att ledarna inte bara inte lyssnar, utan vad de gör är istället att utöka områdena som blir antagonistiska, senast så har ju klimatet blivit ett sådant.”

”Man tror på konsensus eller är förnekare. Så etablissemanget och PK-isterna och deras våldsamma stödtrupper agerar redan som segrare och erövrare, som om de vunnit ett krig, och varför skulle de inte göra det? Inget motstånd bjöds, alla inom etablissemanget, hela 7-klövern, media, forskning och akademi, rättsväsen osv, gick över till fiendesidan och lämnade en stor del av folket på en ledarlös fiendesida, som en massa splittrade snapphanar i skogen, utan ledare, utan koordination.”

7-klövern driver, med hjälp av islamister, ett lågintensivt krig mot en stor del av den egna befolkningen. De vill ha det så här. Dnam Eksnad betraktar situationen med realistiska ögon, … ”SD har ju från allra första början behandlats som främmande makts trupp, ingen dialog skall ske, så demokratins väg har ju stängts av etablissemanget, 7-klövern och media, från början.

Och, … ”de visste och vet att detta är en antagonistisk konflikt, en som leder till krig, eller som nu, vår långsamma utrotning, det är ju bara vår sida som inbillat sig att demokratin och dialogen lever. Jag rullar tummarna tills denna pollett ramlar ner mera brett: de vill faktiskt ha det så här. Innan detta accepteras så kan fiendesidan fritt agera som i krig och vi kan låtsas att de vill ha dialog, det säger sig självt hur det slutar.”

7-klöverns politik saknar demokratisk legitimitet. Det innebär att de enskilda individerna inom politikerväldet, och inom andra välden som stöder 7-klöverns politik, bär det personliga ansvaret för utfallet av politiken. Det demokratiska Sverige har inget som helst ansvar för mångkulturpolitiken och massinvandringen. Borde inte politiker inom KD och moderaterna fundera på vilka konsekvenserna kan bli för dem personligen med tanke på den nämnda avsaknaden av demokratisk legitimitet. Att vänstern inte beaktar behovet av demokratisk legitimitet är fullt logiskt, då socialismen i grunden är en totalitär ideologi. En ideologi som utgår ifrån människans destruktiva, eller svaga sida, vilket förklarar varför ideologin har vunnit ett så starkt och långvarigt gehör.

Utan socialismen hade inte massinvandringen av ekonomiska bidragstagare varit möjlig. 7-klövern driver en radikal socialistisk politik i en tid då socialismen går mot sitt slut. Ni politiker inom KD och moderaterna måste rimligtvis förstå att ekonomin [Jfr ”Svensk politik har radikaliserats och kronan är offret.” Henrik Mitelman, DI] kommer att leda till socialismens kollaps; jämte att det globala finansintresset inte har någon framtid, då varken Kina, Ryssland, Japan eller ett antal andra länder accepterar NWO (New World Order). Ställ er på den rätta sidan, dvs. på den demokratiska sidan, innan det är för sent!

Vi behöver tillsammans bygga ett politiskt system som utgår ifrån folkets vilja, inte politikernas. Ett illustrativt exempel. I gruppen som skall ta fram moderaternas nya idéprogram ingår bara lojala ja-sägare till partiledningen. Det illustrerar även hur politiskt impotent politikerväldet är. Denna grupp ja-sägare kan tjäna som ett illustrativt exempel på att politikerna lever i en avskärmad politikerbubbla.