Veckan som gått 19 oktober till 26 oktober 2018

Det är vad kärnfrågan handlar om - Nationalism mot globalism
I en intervju med tekn. dr. Lars Bern, som berör den senaste IPCC rapporten, tar Lars Bern upp historiken bakom globalismens tillväxt och dess koppling till vänstern.

Globalismens skapades av multimiljardären John D. Rockefeller i syfte att öka de globala företagen och bankernas vinster. Tillvägagångsättet är att med hjälp sin ofantliga förmögenhet köpa makt och inflytande över världssamfundets globala institutioner som FN, WTO, och IMF. Dessa global centralstyrda byråkratier uppnår total makt genom nedmontering av nationellt självbestämmande, demokrati och fri ekonomi.

Globalisterna har lierat sig med vänstern och, i förlängningen, med islam, som båda strävar efter makt över människorna. På taktisk nivå används olika maktinstrumenten som exempelvis att (1) göra människor mottagliga för totalitära lösningar genom att skrämma dem med klimatförändringar, och (2) massinvandring från dysfunktionella länder, i syfte att försvaga eller eliminera den västerländska kulturen. Vänsterns roll är att administrera och kontrollera människor på den avdomnande nationella nivån, dvs. per skatteupptagningsområde.

Eva Danielsson ställer frågan ”jag skulle vilja veta vad sju av våra riksdagspartier har för åsikter om nationalism resp. politisk globalism? Varför går oppositionspartierna i baklås för att frysa ut SD? Ingen tror väl på allvar på pratet om rasse-nasse och ”fel värdegrund” som skäl till utfrysningen. Att man menar att drygt en miljon svenskar skulle rösta på ett rasistiskt parti!?!

Det måste handla om rädsla för att SD kan väcka det nationalistiska som nog slumrar i de flesta svenska medelklassares bröst. Och som skulle kunna bli en stark motkraft mot politikerväldets flirt med planer på EUfederation och ett globalt FNstyre. Som ju innebär ett förintande av nationellt självbestämmande och nationella kulturer. Och av demokrati i betydelsen inflytande av folket.

Vill både vänsterblock och opposition ha federation och politisk globalism? Varför? Hur kan vi få det svenska folket att förstå vad som står på spel?

Mångfaldsblandade skatteregioner med islamsk dominans – i stället för Europas nu olika självständiga nationer med brokig kultur och historia och som är vaggan för samhällen med individuella friheter, mänskliga rättigheter och demokrati i olika former – det är inget lockande som framtid för Europa och övriga västvärlden. Inte för mig i alla fall.”

Fredrik Lundgren anser att det handlar om nationalism mot globalism, men att det finns olika former av globalism.

”• Vänstern ser globalism som en värld där vi alla springer omkring och kramar varandra och äganderätten är avskaffad och det är en planekonomi.

• Liberaler ser världen där det är fri handel och rörlighet för människor och även här springer omkring och kramar varandra, kraftigt begränsad äganderätt och det är centralstyrning.

• Moderaterna ser på globalism som en värld med fri handel, viss begränsad äganderätt och centralstyrning.

Sedan har vi den globalism som Stefan Löfven, Annie Lööf, Carld Bildt, Fredrik Reinfeldt står för. Den bygger på Agenda 21. Den bygger på avskaffad äganderätt, inga suveräna nationer, staten har kontroll på allt, kraftig indoktrinering av befolkning, en kraftig reduktion av antalet människor på jorden som tillåts existera på jorden samtidigt, en världsregering, människor ska bo i begränsade regioner ungefär som i filmen ”Hungergames”.”

Medan Heart of Darkness anser att ”… det är uppenbart att det först och främst rör sig om att politikerkotteriet som alla nu endast verkat i fredstid (utom USA som därför skiljer ut sig, en smula) har en gemensam idé om vad som är rätt som bygger på att det är vanligt folks fel att konflikter uppstått, deras simpla rasistiska eller religiösa eller andra idéer, etablissemanget tror sig ha lyft sig över denna simpelhet, med saker som Kalergi-planen och globalism och att religion nog inte är så farligt, den skall bara vattnas ut lite. De inser inte att det, som alltid, är DE SJÄLVA som är dagens Stalin och Hitler.

Vi väljare ses alla som simpla utbytbara byggklossar som inte skall vara rotade på någon plats, bland några speciella människor eller, kan man märka, ens i vår familj. Därför så är nu etablissemangets hybris nästan större än någon gång tidigare i historien, man tror på Fukuyamas End of history och att Ayn Rand SKALL frälsa hela världen, alternativt En form av social ”demokrati” . Etablissemanget har det gemensamt att de inte ser värdet av demokrati, och det blir ju allt tydligare i takt med att folk instinktivt känner detta och röstar på de som demokratin fortfarande ger dem möjlighet till.”

Det framgår av Lars Berns kommentar varför globalisterna har allierat sig med vänstern (postmodernister eller kulturmarxister). Båda strävar efter globalt herravälde. Globalisterna köper alla intressenter för att nå sina mål. I Sverige köper politikerna klanröster. Politik har blivit privat business, det gäller att ligga bra till hos globalisterna. De rödgrön har fått fritt spelutrymme på lokal nivå, den s.k. Alliansen har blivit globalister och samverkar med (jfr DÖ), eller mer korrekt, har underkuvat sig de rödgröna, inklusive etablerad media.

FNs Agenda 2030 är ett gemensamt mål, dvs. global centralbyråkratisk styrning. Man avskaffar kapitalismen och inför planekonomi. En intressant observation är att stora globala företag (åtminstone de aktuella 50 företagen jämte banker) inte tänker i kapitalistiska termer, utan i plan-, eller oligopoltermer. “Competition is a sin!” är ett känt uttalande av John D. Rockefeller, grundaren av globalismen, som ser tolerans, demokrati och fri ekonomi som hinder för globalismen. Globalisternas människosyn är antitesen till den som bygger på tolerans, demokrati och fri ekonomi. De har en totalitär människosyn där individen betraktas som ett styrbart hjon, underordnad en ”upplyst” elit, en global centralstyrd byråkrati.

Islam är en annan totalitär kraft som globalsocialisterna finner naturligt att samarbeta med, då båda är totalitära, allt i syfte att skapa en global världsregering. Demokrati är oförenligt med en världsregering, demokrati förutsätter nationellt självbestämmande. Vi demokrater har aldrig tidigare mötte en sådan massiv totalitär makt, vår tids Sauron. Det är som om vi skulle behöva kämpa både mot Stalin och Hitler samtidigt.

En fråga till globalister av alla kulörer –

(1) Implementering av Flyktingkonvention och andra totalitära instrument leder till att den globala ekonomin försvinner ned i ett svart hål, vilket drabbar alla. Saknar ni rudimentära kunskaper i ekonomi, eller anser ni att det är helt egalt?

(2) Det kommer aldrig att bli någon global centralbyråkratisk styrning av världssamfundet, därför att kineserna, japanerna, m.fl., ger f-n i era totalitära fantasier. Hur ser planen ut?

Ni globalister/socialister (dvs. de nya totalitärerna) strävar medvetet efter att förstöra den västliga civilisationen, den västerländska kulturen och dess värderingar och ideal, inte minst det vetenskapliga förhållningssättet och yttrandefriheten. En konsekvens bli att Västvärlden regionaliseras och splittras.

Staffan Mörner, klimathotetblog.files.wordpress.com, uppenbart att det finns olika ideologiska motiv bakom klimathotet – både inom vänstern och miljörörelsen som är emot kapitalism och industrialism, och den globala storfinansen.

Peter Krabbe peterkrabbe.wordpress.com, när man väljer att undanhålla ett genomgripande systemskifte – vilket migrationsplanerna innebär – från både folkets insyn, förståelse och medbestämmande, då handlar det om landsförräderi.

Martin Armstrong, armstrongeconomics.com, IMF warns their forecast was wrong. What they have completely failed to take into consideration is the economic meltdown in Emerging Markets coupled with the failure of Europe as a whole under the EU.

Mats Jangdal, frihetsportalen.se, kan med säkerhet säga att vårt bidrag av koldioxid till atmosfären, en molekyl CO2 bland 9.999 andra atmosfärsmolekyler på 50-100 år inte kan orsaka en global uppvärmning och absolut inte en katastrofal uppvärmning. Det är därför också meningslöst att försöka styra de naturliga variationerna via förbud och beskattning av en bråkdel av våra egna utsläpp.

Anna Ernius samtiden.nu, kritiken mot Sveriges yttre gränskontroller är ännu skarpare än vad som hittills uppmärksammats. Kan ta fem år att åtgärda. Extremt bekymmersamt och allvarligt, säger Patrik Engström, chef för gränspolisen.

Marcus Zadenius, foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, först vill globalisterna äga all makt sedan plundrar man samhället! Globalisterna tar skattepengar via invandringen till globala företag, riskkapitalbolag och banker till brevlådeföretag och fonder i skatteparadis.

Tillbaka till Home

Minervas uggla lyfter först i skymningen
Minervas uggla lyfter först i skymningen (Friedrich Hegel), eller det inte är möjligt att förstå en tidsepok förrän den närmar sig slutet. 1971 gav Roland Huntford ut sin bok, ”The new totalitarians” , eller ”Det blinda Sverige”. I boken beskriver författaren Sverige som ett land som mer liknar Sovjetunionen än Västeuropa. För att generalisera, det är mycket svårt att förstår hur svenskarna tänker utifrån rationella utgångspunkter. Ett intryck är att svenskarnas kynne, eller grundinställning till livet, kan enkelt samspela med, eller anpassas till ett socialistiskt eller marxistiskt tänkesätt. Vilket har lämnat utrymme för vänsteraktivister att ta över, dominera, och styra den politiska utvecklingen.

Har det verkligen inte varit möjligt att förutsäga Sveriges utveckling till att bli en global, socialistisk stat, med ”låtsatsdemokrati” där man i ”praktiken infört ett nästan totalitärt samhällssystem. Där etablissemangsmedia och hela offentligsektorn är politiserad och där det inte går att avsätta partier eller enskilda politiker. Vad de än gör?” (Eva Danielsson, 14 oktober, 2018, Det Goda Samhället).

Patrik Engellau skriver under rubriken ”Ödet skojar med oss” att ” Minerva var vishetens gudinna och ugglan den medhjälpare som gav Minerva helikopterperspektiv. Men ugglan kunde inte förstå dagen innan den var på väg att försvinna och därför lyfte ugglan först i skymningen. Det är samma med oss och välfärdsstaten. Vi kan se den först när dess sol går ned vilket troligen är nu.

Välfärdsstaten som vi känner den började byggas för kanske sjuttiofem år sedan. Det är dags för en seriös utvärdering. Vi, även jag, vill gärna tro att vi genom detta bygge fört världen framåt. Men har vi det? Är den andel av befolkningen som bor i slumliknande områden mindre idag än för sjuttiofem år sedan? Är kriminaliteten lägre? Är den genomsnittliga bildningsnivån högre? Känner sig folk tryggare? Har människor växt själsligen och blivit mer förmögna att stå på egna ben?

Eller är det så att ödet, liksom i de grekiska tragedierna, hånskrattar åt oss och näpser oss för vår övermodiga självsäkerhet.” Frågan är kanske istället om ödet inte storlig förundras över vår extrema dumdryghet och känner en viss medkänsla med ett dylikt självtillräckligt folk. Så dumdryg kan ingen vara! I alla fall har ödet inte tidigare stött på något så dumdrygt folk. Svenskarna har onekligen medvetet skojat med ödet genom sitt övermod. Trots allt är det något förvånande att detta har kunnat pågå under en lång tid, utan samhällsomstörtande händelser.

Heart of Darkness ger följande kommentar, ”incitamenten styr … de har ju lyckats expandera de system på vilket de parasiterar nåt enormt och till och med fått svenskarna att acceptera massimport av klienter, det är inte ett verk av klåpare utan ett mästerverk i stöld och indoktrinering, långt över Djingis Kahn eller det stora tågrånet, man har dessutom klarat detta utan att tortera folk eller sätta dem i läger. Långsamt så har man skapat en befolkning av bräkande får, eller godmodiga oxar som drar lasten. Med massinvandring av koherenta minoriteter så har man gått för långt, Sverige kollapsar, och förhoppningsvis så blir vi en stormakt på detta vis då Sveriges misslyckande blir en varning för resten av västvärlden, som vanligt förstår Trump mer än de flesta.”

Skribenten utvecklar tankegången, ”jag tror att incitamenten styr och ett stabilt tillstånd med VIK (VälfärdsIndustriella Komplexet) inte är möjligt, vad skall hindra att det växer? Allt som debatteras pekar mot större VIK och mer statlig kontroll, genus, feminism, värdegrund, klimat, invandring, och hade det inte varit detta så hade man kommit på något annat. … I alla länder som har haft en välfärdsstat länge så ser vi samma utveckling, och Sverige toppar både välfärdsligan och massinvandringsligan, du tror inte det hänger ihop?

Mera praktiskt så kan jag inte se hur SD, även med mycket makt, kan kombinera välfärdsstaten och Sveriges demografi. Man kan stänga gränsen visst, men hur stoppa utbetalningar till just de man inte vill ha här, eller ha hit? Som bekant så föder de fler barn, det krävs ju mycket mera omfattande repatrieringsprogram med SDs politik än med AFS, man måste kämpa också mot ett ekonomiskt incitament, alternativt strypa bidrag endast för vissa religioner eller etniciteter med förutsägbara upplopp som följd. En välfärdsstat drar till sig parasiter, inhemska eller utländska, det tror jag är en naturlag.”

Hovs_Klipphällar ger sin förklaring, ”… den enda förklaring jag lyckats hitta är att folk blivit tokiga. Eller mer exakt – att de naiva massorna fallit offer för en liten men mycket förslagen sekt med sitt ursprung huvudsakligen i 68-vänstern. Genom att anpassa sin retorik har den här sekten kunnat infiltrera samhället – framför allt media och delar av den akademiska världen – och vridit hela samhällsdebatten i en vänsterextrem riktning.
”… för att utöka studentrörelsens bas har Rudi Dutschke föreslagit strategin med den långa marschen genom institutionerna: … Den långa marschen genom institutionerna handlar inte om maktövertagande, utan snarare om att förstöra institutionerna inifrån …”

Och ”…Under 60-talet talades det ofta både inom socialdemokratin och den yttersta vänstern om den ”borgerliga hegemonin” som rådde i landet. Begreppet lånade man från den italienske 20-talsmarxisten Antonio Gramsci.

Trots mer än fyra decenniers oavbrutet maktinnehav hade arbetarrörelsen inte lyckats knäcka det tänkande som genomsyrade en rad av samhällets bärande institutioner: universitetsvärlden, kultursektorn, skolsystemet, dagspressen, kyrkan och försvarsmakten, uppfattades fortfarande som borgerliga.

”En strategi drogs upp för att förändra detta, som bland annat omfattade en ohelig allians med de vänstergrupper som brukar förknippas med årtalet 1968. Om detta har skrivits åtskilligt. I det här sammanhanget räcker det med att konstatera att strategin har varit framgångsrik.” Ett halvsekel senare är det ingen av de nämnda institutionerna som uppfattas som borgerlig, förutom möjligen försvarsmakten, men den finns å andra sidan knappt kvar ...”.”

Fredrik Östman instämmer i Hovs_Klipphällars förklaring, men med tillägget ”…när det gäller antalet aktivister. Jag tror att de var många fler. De nyttiga idioterna är viktigare än aktivisterna.”

Hur det som idag benämns välfärdssystemet skall utformas, om det överhuvudtaget skall utformas, finansieras, etc., är en viktig fråga att diskutera inför återuppbyggnaden av landet.

Marcus Zadenius foliehatteniteckomatorp.blogspot.com, ”gör din plikt, kräv din rätt!”, så löd en paroll från socialdemokratin. Idag är de som har plikter och de som har rättigheter, inte längre är samma personer Sverige är på väg mot anarki och det är en mycket farlig utveckling.

Henrik Jönsson youtube.com, med avstamp i att Sveriges BNP per capita är lägst i EU presenterar Henrik Jönsson en Lågkonjunktursöverlevnadsguide – vad du kan göra för att överleva en lågkonjunktur.

Tillbaka till Home

Staten har trängt ut det civila samhället
Sixten Johansson och Nibelungen uppfattar att samhällsutvecklingen, den dominerande trenden, eller tidsandan utgör fragment i en mer eller mindre deterministisk, historisk utveckling. ”Ett myller av små och stora faktorpilar har under lång tid kommit att sammanvägas till en resultant, till något som har bestämt kursriktningen, konsistensen och hastigheten hos samhällets levande massa” skriver Sixten Johansson, medan Nibelungen uttrycker det som ”… att allt för många inbillar sig att summan av allt som sker är en medveten utveckling, en summa av medvetna och logiska tankar med plus och minus som man kan räkna ut, istället så är det resultatet av lager på lager av dolda fakta och missförstånd och ogenomtänkta idéer om hur samhället skall styras, av ideologier, men ännu mera, av missförstådda ideologier.”

Upprinnelsen till nuvarande samhällsförfall och tidsanda, skriver Jan Molin ”… påbörjades helt medvetet 1975 i och med Palmes och alla övriga dåvarande partiers beslut att vi skulle göras om till en mångkulturell nation. Då stadfästes Sverige som en mångkulturellt, vi svenskar fråntogs ägandet av landet och gavs till invandrarna! Minns Reinfeldts ord och hat mot oss svenskar när han talade om att invandrarna som kommer hit och bosätter sig, de äger landet.

Och propagandan för detta har i 48 år spridits av samtliga regimtrogna medier. Under senare år har mottidningar skapats, som papperstidningen Nya Tider och flera nätsajter som DGS, Ledarsidorna.se, Samnytt.se, m.fl. Vissa har fått starkt motstånd och censurlagar har försökts. Läget är mycket allvarligt.

Det är bara att bekräfta att sjupartierna lyckades. Nu kommer nästa steg, Sverige var ”försökskaninen” för den europeiska mångkulturen, nu lanserar då FN migranternas rätt till att befolka hela Europa i och med det stundande 10-beslutet. Men allt har bedrivits i enighet med det slag av demokrati vi har i Sverige: vi får rösta på ett antal partier, men sedan utser partierna de personer som ska styra oss.”

Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig lär Oscar Wilde (1854-1900) ha sagt, historien är en färdplan för framtiden eftersom det mänskliga beteendet alltid kommer att vara detsamma givet samma omständigheter (Martin Armstrong). Det är därför William Shakespeares (1564-1616) pjäser är lika relevanta idag som när de uruppfördes.

Frågan är till vilken historisk händelse man kan dra en parallell till vår tids händelser? Det kanske inte finns en utan flera olika historiska händelser som sammantagna kan förklara vår tids samhällsupplösning? Patrik Engellau har funnit en parallell. Han skriver att ”Stefan Hedlund sa nyligen till mig att Sverige lider av samma åkomma som Sovjetunionen … nämligen att staten trängt ut det civila samhället (vilket symboliskt illustreras av att staten utnämnt sig själv till ”samhället” vill jag gärna lägga till). De professionella kårerna, till exempel lärarna och läkarna, har tvingats underkasta sig staten. Universitetsprofessorerna pressas till politiskt korrekt, det vill säga statsfromt, tänkande. Motståndsnästet Svenska Arbetsgivareföreningen har lagts ned. De så kallade borgerliga partierna, som tidigare värnade om medelklassens värderingar, törs knappt längre ta ordet nation i sin mun av rädsla för att räknas till brunråttorna.”

När staten uppnår mer eller mindre totalitär makt återstår få balanserande faktorer, utan samhällsutvecklingen blir av nödvändighet självdestruktiv. Eva Danielsson förklarar att ”om Sveriges och Europas kris skulle bero på någon naturkatastrof så vore det inte så frustrerande. Det skulle kunnat förena folk i gemensam ansträngning för att lösa problemen.

Nu beror vårt krisläge på politik. Inget annat. Illvilliga och idiotiska politiska mål är orsak till problemen. Följt av inkompetens och arrogans mot dem som står för fiolerna, medelklassarna.

Min ilska och sorg är så stark eftersom det mesta är helt onödiga problem som våra politiker i sin makthunger avsiktligt har skapat. Med god hjälp av det övriga genompolitiserade etablissemanget: public service o övriga media, Sv kyrkan, Sv näringsliv, universitetsvärlden, myndighetssfären m.m. Det är ont om motkrafter i samhället till etablissemangets onda dårskap.

Krig i Mellanöstern och Afrika har funnits i århundraden, men just när Berlinmuren rivs och hopp om en fredligare epok i Europa väcks, passar maktmänniskor på i vårt då rika och socialt stabila Sverige, att börja importera Balkans, Mellanösterns och Afrikas problem hit. En ny bidragsberoende sosseröstande underklass välkomnas hit med hjälp av godhetspropaganda för att hålla den betalande medelklassen ovetande om egentliga skälet till varför man gör det. Borgarna hade egna svårförstådda skäl som nog handlade om någon diffus internationell glans. Även de borgerliga vet ju dessutom vilken makt staten får om man har höga skatter och många bidrag i stället för tvärtom. Det var Bildtregeringen som hävde Luciabeslutet och började tillåta fri invandring.

Makt över tillgångarna och makt över folk. Det handlar alltid om det. Plus en trygg bubbla att låtsasleva i som politiker. Ingen känsla för eller lojalitet med det egna folket som har byggt upp landet och som i nuet skapar tillgångarna, både ekonomiskt och socialt. Man slösar bort allt detta på ofattbart destruktiva vis. Man låter livet bli farligt och hotfullt för alla invånare, för några osunda orealistiska idéer om allomfattande internationell makt eller för att man inte klarar av att erkänna att man har haft fel. Och har gjort fel.

Politikerväldet har avsiktligt slösat bort vårt lands tillgångar och vår kultur och vår trygghet. Och det går inte ens att avsätta dem.”

Fredrik Östman förtydligar Patrik Engellaus resonemang, genom att peka på att talet ”… om SAF som en motståndsborg, … det var borgerlighetens, medelklassens, strategiska misstag att förknippa sina politiska åsikter med näringslivets behov och institutioner. För när näringslivet fick vittring på skattepengarna, så övergav det snabbt alla långsiktiga politiska intressen i ett hederligt och rättvist samhälle.

Felet är, som Patrik också påpekade någonstans, i grunden marxistiskt. Borgerligheten trodde också på Marx amsagor och lögner, trodde att ett hederligt samhälle och företagande var fast förbundna med varandra. Det är inte alls sant. Vi måste omedelbart ge upp näringslivet som snuttefilt. Låt den där Östlings otroligt fega flykt med svansen mellan benen, och ondskan hos dem som jagade iväg honom, bli en läxa!

Civilsamhället består av det som INTE är näringslivet. Civilsamhället skall använda politiken för att inrätta ett system som gynnar ett hederligt och rättvist näringsliv.” Att återinföra ett fungerande civilsamhälle blir en av de mest angelägna uppgifter i det samhälle som uppstår efter det att den socialistiska kolossen på lerfötter har imploderat under sin egen tyngd.

BTS får avsluta inlägget med en hänvisning till Wilhelm Moberg (Svensk strävan, Stockholm: Bonnier, 1941), som påminner oss om historiens betydelse för vår självuppfattning – ”Sverige är vårt, det är sex och en kvarts miljoner levande svenskars land. Men det är även de dödas land, deras som byggt upp det åt oss från början och lämnat oss sitt verk att förvalta och förkovra. De döda är åtskilliga millioner flera än vi. De har mycket att säga oss nu, och vi är skyldiga att lyssna till dem. Vi lyssnar till dem genom att minnas vad de uträttat och genom att värdesätta deras strävan. De kan icke mera värja sitt verk. Det åligger oss.”

Henrik Jönsson youtube.com, med avstamp i att Sveriges BNP per capita är lägst inom EU presenterar Henrik Jönsson en Lågkonjunktursöverlevnadsguide – vad du kan göra för att överleva en lågkonjunktur.

Anna Ernius samtiden.nu, anrika Lundsbrunns kurort blev Sveriges största asylboende under en period. I augusti år ansökte ägaren Kamran Redjamand om konkurs. Men åren innan konkursen tog ägaren ut över 60 miljoner kronor ur sina bolag.

Tillbaka till Home

Vad kan vi lära oss av Amazonas indianer?
Amazonas indianer har utvecklat sin andliga förmåga vilket hjälper dem att överleva i en extremt hård miljö. I Sverige har medborgarna lärt sig av socialisterna att lita på staten, staten garanterar medborgarna ett tryggt och säkert liv. Som medborgare behöver man inte utveckla sin förmåga att överleva under hårda villkor, vilket innebär att självbevarelsedriften blir satt på undantag. Den andliga förmågan har ersatts med socialistiska dogmer och föreställningar. Kyrkans tillbakagång är ett synligt bevis på andlighetens förtunning. Strävan är att upprätta det Himmelska paradiset på jorden i form av det klasslösa samhället, det är en rättighetsfråga!

Aleksandr Solzjenitsyn har visat att den här vägen leder till Gulag. Brünhilde ställer frågan ”Vi är de som gått längst ner för ateismens väg och var har det fört oss?

Vi känner inte igen ondskan ens när den gnager oss i hälarna, eller värre. Vi är så dumma så vi bjuder in den. Vi är som barn igen, lättledda och fulla av hybris, vi är som barn som leker med tändstickor.

John Gray argumenterar för att de nya ateisterna hyser en religiös tro på utveckling som inte har någon basis i verkligheten eller historien, och på mig så verkar det som det är just denna villfarelse som lett till massinvandring av en koherent minoritet, man är djupt övertygad om att man har rätt, och ser som självklart att alla kommer att omvändas till allas lika värde och de eviga sanningar man tror sig ha funnit, utan Gud.

Nazismens och kommunismens illdåd har inte varit nog för dessa nya ateister att sansa sig, jag tycker Grays tankar borde få mycket större spridning, för hela den politiska sanningen bygger på att de försöker inbilla folk att det finns en positiv utveckling som politikerna är bäst skickade att staka ut och administrera. Resultatet i den ateistiska humanitära stormakten talar för sig själv, en utveckling som på kort tid lett till att småflickor gängvåldtas och gärningsmännen frikänns, det är praktisk värdenihilitisk ateism i sin prydno.”

Jordan B. Petersons bok ”12 Rules for Life – An Antidote to Chaos” handlar om hur man blir vuxen. Rekommenderad läsning för den som nu inte är det.

Rebecca Weidmo Uvell svensktidskrift.se, den moraliska överlägsenheten, jag hade önskat att de som beter sig så här kunde stanna upp och reflektera lite. Över ”the Lucifer effect” och om de personer man beskriver som dåliga verkligen är det eller om det är ett utslag av något annat.

Rebecca Weidmo Uvell, uvell.se, många människor som röstar vänster anser på riktigt att det är bättre människor än alla andra. De är moraliskt överlägsna, vilket leder till att motståndare automatiskt avhumaniseras. Ett carte blanche att bete sig som man vill och kalla folk vad som helst.

Johan Westerholm ledarsidorna.se, värden som demokrati, rättssamhället och de mänskliga rättigheterna delas ej av religiösa extremister såsom islamister. De strävar efter en samhällsform som är byggd på sharia. Samhällets första rationella steg i kampen mot islamism bör vara att stänga religiösa friskolor.

Axel W. Karlsson nyatider.nu, judisk arbetsgrupp lanseras i Alternativ för Tyskland. Judar i Alternativ för Tyskland. Bildandet äger rum en vecka före det viktiga valet till delstatsparlamentet i Hessen (lantdagen).

Astrid, detgodasamhallet.com, globalistoligarkins girighet och samlande av extrem rikedom för att köpa bestämmanderätt: ”vinna hela världen”, kontrasterar bjärt mot Kristi budskap. Hatet mot Västvärldens kristna värdegrund driver ondskan, hotar alltså förgöra vår civilisation och ersätta den med ett sataniskt imperium.

Tillbaka till Home