Veckan som gått 12 januari till den 18 januari 2019

Folket har börjat göra uppror mot globalister och socialister i Västeuropa
På samma sätt som demokratiska krafter gjorde uppror mot den kommunistiska diktaturen i det forna Östeuropa måste demokratiska krafter i dagens Västeuropa göra uppror mot vår tids totalitarism, dvs. socialism (kulturmarxism) och globalism. Detta blir tydligare för var dag som går. Den globalistiska agendan, som står för överstatlig byråkratisk styrning, orkestreras av ett hundratal globala företag och globala banker. Lars Bern skriver att … ”denna politiska rörelse har vuxit fram under ett sekel ur några hundra megaföretags och bankers strävan efter global marknadsdominans. De har skaffat sig ett fast grepp om västvärldens etablissemang och medier. Lagar och internationella avtal har under efterkrigstiden prioriterat dessa företags, bankers och deras ägares intressen, allt motiverat av den heliga tillväxten som alltid går före alla andra mål. EU och senare års handelsavtal är lysande exempel på detta.”

Vidare,… ”resultatet är en utveckling där välståndet allt mer koncentreras till de rikaste procenten av mänskligheten och till dem som står de rika nära. Hit räknas det politiska etablissemanget som på senare decennier kunnat kraftigt öka sina arvoden och ta emot kickbacks från de rikaste efter förrättat värv. Den resterande stora massan människor får nästan ingen del av tillväxten och stora grupper får det sämre än sin föräldrageneration. Den här utvecklingen är inte hållbar. Om inte frukten av tillväxten fördelas mer lika slutar det med revolter som vi redan ser de första tecknen till.”

Den globalistiska agendans ekonomiska politik, med fokus på globala företags och bankers marknadsdominans, innebär på sikt avskaffande av en fungerande marknadsekonomi (tydligen är globalisterna illitterata när det gäller ekonomi). Vi kan se att BNP per capita visar en stadig avtagande trend. ”Tillväxt” skapas genom finans (kvantitativa lättnader och negativ ränta – lägsta räntan på 5000 år = misslyckad keynesiansk politik). Globalisterna skapar nästa kris, pensionskrisen, som står runt hörnet. Vidare är strävan att avskaffa demokrati och införa ett globalt totalitärt styre.

Människor som inte tillhör eliten betraktas som atomiserade konsumenter med begränsad intellektuell förmåga och vilja. Massinvandring av lågutbildade personer från dysfunktionella länder till västerländska demokratier (inkomstutjämning genom att försämra för de duktiga = marxism, eller det klasslösa samhället) och klimatalarmism (atomisera och därmed göra människan styrbar för ”eliten”) är två centrala strategier. Den globalistiska agendans politik fungerar inte (är totalt destruktiv), varken ekonomiskt eller politiskt. Globalisternas megalomani är av en speciell magnitud. Kineser, Japaner, Sydkoreaner, Ryssar, Indier, etc. tittar storögt på dessa globalister, förundrade över att personer idag kan leva i en sådan kraftfull vanföreställning. Vi har sett det tidigare, Hitler, Stalin, Mao Zedong, etc., men idag?

Sverige går i täten för genomförandet av den globalistiska politiken, där den totalt ansvarslös migrationspolitik har fritt spelutrymme.

Tillbaka till Home

Vad är det som pågår i Sverige?
Under lördagseftermiddagen den 12 januari hölls en demonstration på Norrmalmstorg i Stockholm mot maktmissbruk, mot den politiken som håller på att vanställa Sverige, mot ansvarslösa politiker som har lekstuga och struntar i oss folket. Katerina Janouch, som ger folket en röst, var en av talarna.

Sverige idag är ett land som slits isär av en otroligt ansvarslös migrationspolitik
”I den nya överenskommelsen, där centern och liberalerna har sprängt alliansen och vill regera tillsammans med socialdemokraterna och miljöpartiet, består av 73 punkter. Ingenting sägs om den ökande kriminaliteten och de problem som Sverige topprids av. Ingenting om åtgärder för att komma till rätta med detta, för att komma tillrätta med problem i skolan, för att komma tillrätta med åldringsrån, för att komma tillrätta med våldtäkter, misshandel, gängskjutningar, trakasserier av människor, djur som dödas.”

Redaktionen: Det är därför att dessa ansvarslösa politiker vill ha det på det här sättet.

Ett lågintensivt inbördeskrig pågår
”Vi lever i ett land där ett lågintensivt inbördeskrig pågår. Det är som om vi har en fiende inombords som går till attack mot oss. Och vi har politiker som väljer att blunda och helt bortse från det här.”

”Människor känner sig inte trygga, vi har människor som har slutat att gå ut, vi har butiker som få slå igen för människor vill inte shoppa ute för att man känner sig otrygg. Det är butiksägare som blir drabbade, det är bibliotek som får slå igen, det skall vara metallbågar i skolorna, det skall vara kameraövervakning i skolorna, det är droger, det är knivdåd, det är attacker mot lärare, det är lärare som blir våldtagna, det är barn som blir knivhuggna, i Sverige!”

”Det landet som inte kvinnor känner sig trygga i, det landet mår inte bra. Mår inte kvinnorna bra, mår inte barnen bra, och då mår inte hela landet bra. Och det är det som pågår i Sverige. Vi har inte kvinnofrid idag i Sverige. 2019 har vi inge kvinnofrid!”

Redaktionen: Vi återkommer till kvinnofriden och ett lågintensivt inbördeskrig nedan.

Public service är en spottloska i ansiktet på oss alla som värnar demokrati
”Det är ni som är folket, det är ni som bestämmer hur det skall vara i det här landet, och den demokratiska rättigheten har ni blivit fråntagna idag. Över en miljon medborgare i Sverige, men man vill fortfarande ha deras skattepengar. Man skall betala för indoktrinering via public service, genom en vänstervriden agenda skall tala om för oss vilken den rätta värdegrunden är”.

Människor är fria för att människor har rest sig upp och sagt vad de tycker och tänker
”Vad lär vi våra bar när de blir mobbade och utsatta för övergrepp?? Lär vi dem att de bara skall acceptera det här?? Sitta still så kanske det blir bättre. Vad säger ni till en misshandlad kvinna som lever i en relation med en våldsam man? Nästa gång kanske han inte slår så hårt, om du är snäll, om du tvättar hans kalsonger, om du lagar godare mat kanske du slipper stryk.”

Nej, det säger vi inte till misshandlade kvinnor. Men svenska folket skall bete sig så, svenska folket är som en misshandlad kvinna … som blir tillsagd att inte använda sin rösträtt, är det normalt? Det är allt annat än normalt, det är sjukt. Vi borde ha rest oss för mycket länge sedan och sagt ifrån, protesterat.”

Ni är lurade, för ni trodde att ni lever i en demokrati
”Kom ihåg nu att all väsentlig makt utgår ifrån folket. Men ni är lurade, för ni trodde att ni lever i en demokrati. Ni gick till val och ni röstade, ni trodde att er röst kunde påverka och göra skillnad. För det först ett parti som en miljon röstade på dem är bortdribblade, sen de som gick och röstade på de traditionella borgliga partierna, de är också bortdribblade, för att det visade sig att de röstade på socialdemokraterna.”

”Det finns en rörelse som växer i Europa, i Frankrike, de gula västarna, de har lyckats påverka Macron, som är en riktigt dålig politiker och en urusel president. Folket har rest sig.”

En spade är en spade, en landsförrädare är en landsförrädare
”De är landsförrädare som inte värnar sitt eget folk. Och tyvärr måste man kalla saker för vad de är. Det är det som är problemet, i Sverige har man inte kallat saker för vad de är. Att en spade är en spade, och man har inte kallat en landsförrädare för landsförrädare, men det är precis vad vi måste göra.”

”Landsförrädare är dem som har sålt ut Sverige, inte värna de egna människorna, de som betalar skatt i det här landet, otroligt många invandrare, människor som kommit hit för 20, 30 år sedan som arbetar och bidrar är oerhört bekymrade, det handlar inte alls enbart om svenskar, utan alla vi tillsammans står upp tillsammans och är jätteoroliga för vad det är som händer.”

”De som försöker förminska det här till att det skall handla om ett rastänkande eller etnicitet är bara struntprat för det handlar inte om det. Utan det handlar om att vi människor i Sverige vill leva i ett värdigt land, där det finns ett samhällskontrakt som fungerar, att vi får det vi betalar skatt för, där vi inte skall behöva känna att grupper ställs mot grupper vilket görs idag, att man tar bort assistansersättning för barn under 16 år och lägger pengarna på afghanska män som skall gå i gymnasiet.”

Asylstopp, ett stopp nu. Sverige har gjort allt
”Nu måste vi börja prata om att det skall vara ett asylstopp, ett stopp nu. Sverige har gjort allt.”

”Så mycket slöseri med era pengar, vara och en av er som är här … en del är kanske skattevägrare, vad vet jag, det borde vi alla faktiskt vara, vi borde sjukskriva oss, vi borde ta ut alla våra pengar från bankerna, vi borde sluta betala skatt, vi borde protestera på alla sätt, vi borde ta våra bilar och blockera alla vägar, och säga att nu är det nog!!”

”Ni vet att 49 miljarder betalas till länder där man belönar terrorister som dödar barn, där man hatar bögar, och där man inte alls tillämpar demokratiska principer, 49 MILJARDER. Medan vi har hundratusentals pensionärer som svälter och inte har någonstans att bo, vi har 700 hemlösa barn bara här i Stockholm, 600 000 som står i bostadskö som inte har någonstans att bo, frånskilda, ensamstående föräldrar som inte har någonstans att bo, medan man bygger modulhus till s.k. nyanlända som skall prioriteras på alla sätt.”

Tillbaka till Home

Kvinnofrid
Kvinnofrid var en historisk svensk lag som förbjöd överfall och kidnappning av kvinnor. Den instiftades enligt svensk historisk tradition av Birger jarl tillsammans med övriga så kallade fridslagar, kyrkofrid, hemfrid och tingsfrid. Dessa bekräftades sedan i Alsnö stadga från 1280. Den person som bröt mot kvinnofridslagen fick antingen dödsstraff eller 40 marks böter.”

Redaktionen: Birger jarl sägs vara den som grundat Stockholm år 1252.

Katerina Janouch hävdar att det inte längre finns någon kvinnofrid i Sverige. Hur ser det då ut när det gäller våldtäkter (används här som en indikator på kvinnofrid) i Sverige idag?

Vakt i port vid stadens rand skriver att … ”för oss som vaknat och lägger pusslet så läggs någon liten bit varje dag, men de flesta verkar inte alls se sammanhangen, endast så kan man förklara den kokta grodan, hur många våldtäkter kan begås i Sverige innan det blir uppror när media beskriver detta som om det är normalt, inget att göra något åt eller att det är rasism att tala om det? 7300 anmälda förra året, blir det 8000 jämnt 2019? 20,000, är det ”tipping point”?”

”För 20,000 anmälda betyder 100,000 verkliga våldtäkter, om året. Nu kanske 35,000, hur ser den ackumulerade siffran ut? Hur många kvinnor har våldtagits i Sverige under de senaste 10 åren?”

Fredrik Östman ger följande siffror: …”observera: 35’000 våldtäkter om året fördelat på 5 miljoner kvinnor med en livslängd på 100 år betyder 3,5 miljoner våldtäkter på 100 år och alltså att i genomsnitt 70 %, två av tre kvinnor i Sverige, kommer att våldtagas under sin livstid. Detta är dagens tempo.”

”100’000 våldtäkter om året betyder 10 miljoner våldtäkter på 100 år, alltså en våldtäkt per kvinna. De lyckostar som undgår våldtäkt gör det bara för att samma antal olyckssystrar våldtages två gånger i sin livstid o. s. v. Och detta i ett system där en gängvåldtäkt bara räknas som en (1) incident.”

Skribenten avslutar med: … ” detta är den verklighet vi lever i. Detta är den verklighet vi förnekar och förtränger och vägrar att åtgärda.”

Vi kan alltså på empirisk grund intyga att Katerina Janouchs observation att kvinnofriden är avskaffad, efter cirka 720 år, är korrekt. Den har avskaffats av den feministiska, eller, mer korrekt, den kulturmarxistiska regimen i samförstånd med globalisterna (de s.k. liberalerna). Det vill med andra ord ha det så här. Vilket är en tydlig indikation på att Sverige inte längre är en demokrati (folket har en annan uppfattning, när det gäller övergrepp och våldtäkter, dvs. kvinnofrid, än vad regimen har).

En fråga, hur kan svenska män se sig i spegeln?

Tillbaka till Home

Sverige är inte längre en självständig nation
Katerina Janouch tog i sitt tal även upp att det pågår ett lågintensivt inbördeskrig i Sverige. Hur ser SÄPO på frågan om våld och terrorhandlingar i Sverige?

Svaret får vi av Ingrid Carlqvist, som sammanfattar sin text:

”Underrättelsekälla: Säpo har inte alls koll på terrorister i Sverige”

”I julhelgen gick Säpochefen Klas Friberg ut och skröt om att hans organisation under 2018 lyckats avvärja två terrordåd i Sverige. Jag tog kontakt med en av mina källor som har god insyn i antiterrorarbetet, för att höra om vi svenskar nu kan känna oss trygga med att Säpo har full koll på terroristerna – det han avslöjar för mig är inte muntert:”

”* Vi har redan en ”invasionsarmé” i landet som ägnar sig åt lågintensiv terror som polisen varken vill eller kan agera emot.”
”* Det är i själva verket utländska säkerhetstjänster som tvingat Säpo att agera.”

Ingrid Carlqvist ställer frågan: ”- Syftet med terror har ju alltid varit att någon tar på sig ansvaret för dåden. Hur går det ihop med lågintensiv terror där ingen säger att det var de som gjorde det?”

Underrättelsekällan: ”– Behöver man egentligen veta vem det var? Man skulle kunna kalla det proxyterror (tänk proxykrig/ombudskrig) – det räcker att de annonserar på sina egna sajter: ”Kalifatets soldater fortsätter etablera kalifatet med hjälp av terror mot kuffarernas kvinnor, som de inte kan beskydda.” Det är det urgamla konceptet med våldtäkt och plundring.”

Ingrid Carlqvist: ”– Menar du alltså att vi har en invasionsarmé på svensk mark utan att vi kan peka ut den eller vilka som är medlemmar i den? Hur ska vi då kunna bekämpa den?”

Underrättelsekällan: ”– Detta är inte ett problem – det är flera i ett. Många av Mena-länderna [Mellanöstern/Nordafrika] gör som Kubas diktator Fidel Castro gjorde 1987 när han skickade en massa kriminella kubaner till Florida. I det tysta skickar Mena-länderna sina ”svarta får” till Europa. Det rör sig om gatubarn, kriminella och allmänt missanpassade individer. Och vi är så korkade att vi låter dem dumpa sina föräldralösa svarta får här där de får härja fritt.”

Underrättelsekällan: ”– Det rör sig om individer som fått veta att de är paria i sina hemländer. När de fångas upp av de islamistiska rörelserna får de ett människovärde – du kommer till himlen om du gör Allahs verk och sprider islam!”

Detta tillvägagångssätt benämns ”muruna”.”

Ingrid Carlqvist: ”– Men vad ska vi göra då? Vi kan ju inte bara sitta här och vänta som lamm på väg till slakt!

Underrättelsekällan: ”– Är det någon som är beredd att göra något åt det? Se på våra politiker! De har ställt till det och nu ber de oss rösta på dem för att lösa just de problem som de själva har skapat.”

Ingrid Carlqvist: ”– När han sedan listar sina förslag på vad som borde göras, inser jag direkt att det inte finns ett enda riksdagsparti som kommer våga genomföra dem.”

Ingrid Carlqvist avslutar med frågan: ”– Varför ger du mig den här informationen?”

Underrättelsekällan: ”– Någonstans måste vi börja om vi ska kunna väcka det sovande folket. Med ”sagotantspolitiker” som Reinfeldt och hans nerbrända julgran är det mycket svårt, men någonstans måste vi ju börja.”

Redaktionen vill tacka Ingrid Carlqvist för en synnerligen intressant och klarläggande artikel.

Här har vi ytterligare belägg för att Katerina Janouch har rätt i sin bedömning av tillståndet i landet. Uppenbarligen litar inte SÄPO på den vänsterliberala regimen, vilket är förståeligt då regimen har en totalt snedvriden verklighetsuppfattning. Underrättelsekällan talar om en ”sagotantspolitik”. Då den hårda kärnan i PK-ist bunkern består av kanske inte mer än tusen personer, kan förmodligen en organisation som kan ställa upp en vältränad och välbeväpnad insatsstyrka på några hundra man ta över Sverige på några timmar. Vem är beredd på att försvara dem som Katerina Janouch benämner ”landsförrädare”? Om nu inte SÄPO litar på den vänsterliberala regimen, litar Försvaret på regimen, litar polisen på regimen? Om vi bortser från de tillsatta vänsterliberala politrukerna?

Sverige driver mer eller mindre redlöst på ett allt mer oroligt hav. Den socialistiska, globalistiska kompassen snurrar allt snabbare och ger en allt mer motsägande vägledning. För EUs största ekonomi, den tyska, har produktionen minskat i 8 av 12 månader 2018. Antalet och storleken på de mörka moln som allt snabbare avtecknar sig mot himlen är oroväckande tecken. Samtidigt har Sverige en självutnämnd vänsterliberal (socialistisk och globalistisk) regim som är mer verklighetsfrånvänd än någon tidigare regering.

Utifrån överenskommelsens 73-punkts program (se ovan under rubriken ”Sverige idag är ett land som slits isär av en otroligt ansvarslös migrationspolitik”) kan man sluta sig till att regimen inte överger keynesianismen. Patrik Engellau skriver följande: … ”

”Min uppfattning är att keynesianismen används som en sorts apologi för politikerväldet. Den antas visa hur politiker kan finstyra ekonomin genom att ta lån eller trycka sedlar eller höja skatter eller motsatsen, kort sagt reglera tillväxttakten och sysselsättningen genom att manipulera den totala efterfrågan (Redaktionen: exempelvis genom massinvandring) i ekonomin.”

Vidare

”Detta är kanske – kanske! – möjligt under alldeles speciella omständigheter, nämligen när ekonomin fungerar som en pålitlig tändkulemotor. Men så är det nästan aldrig. Därför är keynesianismen normalt en falsk frälsningslära. Men det är lätt att förstå att politiker över hela världen gillar den eftersom den tillskriver dem magiska förmågor.”

Är det någon som inte förstår att situationen i Sverige inte är hållbar? Som inte förstår att den ”invandringsfetish som etablissemanget har, en invandringsextremism där man på alla sätt optimerat den för att angripa vårt kulturarv”, är totalt destruktiv för Sveriges förmåga att överleva som en självständig nation?

Tillbaka till Home

Kraftsamling av alternativmedia, eller Nya Media
Veckokrönikan har här och här betonat behovet av kraftsamling av alternativmedia, eller Nya Media. En fri, oberoende mediekanal, som stöds av alternativmedia, eller Nya Media, behöver prioriteras. Om den kan utformas, bygga utifrån en befintlig kanal, skapa en helt ny kanal, etc., är en praktisk, taktisk fråga. En aktuell uppgift för alternativmedia, eller Nya Media, är att få EU att gunga genom att få bort så många globalister som möjligt i Europaparlamentsvalet 2019. Här har vi vår uppgift!

Att det är ett angeläget och ett aktuellt behov framgår av Lars Berns redogörelse av etablerad, globalistisk, media:

”Sedan hela efterkrigstiden har det skett ett systematiskt, planmässigt övertagande av de stora medieföretagen av de globalistiska finansiella kretsarna. Idag har sex globala företag tagit över 90 % av mainstreammedia, och övriga 10 % agerar i harmoni med globalistiska medieföretagen. Man kan säga att hela mainstreammedia agerar för den globalistiska agendan.”

”Att journalisterna lär sig vad globalisterna vill ha för typ av nyheter och så producerar man det. Man ljuger helgd friskt.”

Skribenten Vakt i port vid stadens rand ger argument för en Youtube-kanal:

”Man måste göra vad man kan, och en bra Youtube kanal smäller högt, det är mycket mera lättsmält än Patriks alster, SWEBBTV är bäst men det behövs annat, a lá The Rubin Report, så folk som tittar inte kan se att det är hemsnickrat, det drar för många omedvetet ner trovärdigheten för folk kan inte tro att de vill ha det så här och de som har hela staten bakom sig och sitter i fina studios KAN ju inte drivas av onda motiv.”

”Så en Youtube-kanal behövs. Mina barn ser nästan aldrig SVT men Youtube dyker direkt upp på TV-skärmen.”

Alternativmedia, eller Nya Media, har många duktiga mediemänniskor, Mikael Willgert är en och Katerina Janouch är en annan.

Eva Danielsson skriver angående den demokratiska oppositionen … ”några mer frispråkiga och karismatiska (fast laglydiga) behövs. Tiden att kunna vara fin i kanten är förbi men det måste finnas ett positivt budskap att samlas kring. Bara kritik och varningar räcker inte. En självsäker kulturell nationalism, tänk Salvini, behöver ta plats på scenen.”

Katerina Janouch, med erfarenhet från de demokratiska oppositionens kamp mot det kommunistiska styret i Tjeckoslovakien, har såväl stort mod som en naturlig förmåga att entusiasmera människor. Hennes politiska budskap bygger på en självsäker kulturell nationalism.

Veckokrönikan ser Katerina Janouch som det samlande namnet för den svenska demokratiska oppositionen, en opposition mot 7-klöverns riksdagspartier och deras politruker och sidoorganisationer, som använder massinvandringen och islamiseringen och klimathotsmyten för att nå globalistfascistiska mål - ”globalism” med ett totalitärt planekonomiskt styre av västvärlden.

Tillbaka till Home