Dagens tips tisdag 2024-02-27 (Extra)

Vilket UD är det som tar steget in i Nato?

"Vilket UD är det som till slut får nyckelkort till försvarsalliansen Natos inre rum? Huvuddelen av personalen kommer lära om snabbt. Frågan är i vilken utsträckning de opolitiska socialdemokratiska tjänstemännen öppet kommer vara mot Nato och med någon annan efter gårdagens votering i det ungerska parlamentet. För mot, det kommer de alltid att vara."

En annan bra fråga är: Finns Nato om 5 år? Ytterligare en är: Varför ska USA:s försvarsmakt ha fri tillgång till Sverige? Vad vinner vi på det annat än några fina internationella jobb för vissa politiker?

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1