Dagens tips fredag 2023-09-29

Rötan bland advokater kommer att bli värre

"Så länge det är den privata föreningen Advokatsamfundet som har den viktiga rollen som licensgivare för den för demokratin helt centrala yrkesgruppen advokater kommer problemen att fortsätta. Och med problem menar jag gangsteradvokater."

Bra gräv av Rebecca Weidmo Uvell!

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1