Dagens tips måndag 2024-04-29

Vad säger Pfizers säkerhetsdata om vaccinet mot Covid-19 och varför gör Forssmed ingenting?

"Nedan text bygger på en artikel författad av den undersökande journalisten och publicisten Sonia Elijah från den 14 december 2021 med anledning av publiceringen av Pfizers konfidentiella data. Samma data har socialminister Jakob Forssmed tagit del. Jag överlämnade denna data i skriftlig form till honom vid interpellationsdebatten i den 9:e februari 2024.

Under 2021 krävdes att de strikt konfidentiella Pfizer-dokumenten, som legat till grund för nödgodkännandet av vacciner mot Covid-19 skulle offentliggöras. Dokumenten blev offentliga under hösten 2021 - åtminstone de första hundratals delvis censurerade sidorna, totalt 451 000 sidor.

Pfizer och amerikanska Food and Drug Administrations (FDA) stenhårda sekretesskydd av Pfizers kliniska testdata, blev hösten 2021 tillgängliga i form av en publicering genom Freedom of Information Act (FOIA) till följd av en begäran som lämnades in den 27 augusti 2021 om att få tillgång till all Pfizer-dokumentation som FDA förlitade sig på för att godkänna Pfizer-BioNTech Covid-19-vaccin för individer 16 år och äldre."

Ja, varför agerar inte Jakob Forssmed? Inkompetens eller dold agenda?

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1