Dagens tips 2021-03-31 onsdag

  Toppentipset

 1. Johan Westerholm: Socialdemokraternas djupa kärlek till diktaturer tydligt efter försvaret av VPK

 2. TV och Podd

 3. Swebbtv: Ledaren nr 51 - EU-stöldpaketet godkänt – det största svek en svensk riksdag har begått..mp4 (Idag 24 mars 2021, röstar riksdagen om en kraftigt utökad EU-budget för de kommande sju åren. Dubbelt så hög som de sju föregående – 1824 miljarder. Euro. Här har det s k stödpaketet gömts undan. 772,5 miljarder euro, som få svenskar ens har hört talas om. Än färre vet att EU hädanefter kommer kunna ta lån utan svensk vetomöjlighet. Ett paradigmskifte för unionen. Och för Sverige. Med detta paket tar vi på oss så betydande skulder att ett framtida utträde hart när omöjliggörs. För att kunna betala skulderna vill EU också ha beskattningsrätt. En sådan har vår regering också ställt sig bakom. EU kommer därmed att förvandlas till en federation.
  Sveriges garanterar 190 miljarder. D v s 50.000:- per heltidsarbetande svensk, som Stefan Löfven låter svenska barn och ofödda betala långt efter sin egen pensionering. Då är EU-avgiften, höjd med nära 10 mdr per år, inte ens medräknad. Framförallt inte heller de förväntade följdpaket som detta prejudikat öppnar för. Svenskarna är därmed inte längre bara nettobidragsgivare. Man har satt i system att suga ut oss.)

 4. Swebbtv Intervju med Christian Sonesson - kommunordförande i Staffanstorp (Skånska Staffantorps kommunordförande Christian Sonesson (M) samtalar med Mikael Willgert och Magnus Stenlund om det kommunala självstyrets möjligheter. M styr tillsammans med SD och har då 54 % väljarstöd. Mediebevakningen av Staffanstorp har varit stundtals intensiv. Men Sonesson står upp för sin kommun oavsett och råder andra politiker att stå pall om det blåser och kommunicera direkt med sina väljare, förbi media. Kommunen visar stort ekonomiskt överskott trots att kommunalskatten ligger på 29,83 %)

 5. Sverige, allmän debatt och politik

 6. NewsVoice: Fd statstjänsteman: “Återta friheten – stoppa plandemin!”

 7. Ellen Gustafsson i Smedjan: Nu hotar skogssocialismen

 8. PATRIK ENGELLAU: Rörelser i underjorden

 9. LARS HÄSSLER: Är Ungern helvetet på jorden? (Red. Bra kommentarer!)

 10. Kultur

 11. HITTAT PÅ NÄTET: Foto från Stockholmsförorten Husby 1979 väcker reaktioner

 12. Försvar

 13. InBeijing: Biljonavtal mellan Kina och Iran del i ett nytt kallt krig