Dagens tips torsdag 2023-03-16

EU:s nya gröna industriplan: Mer ska tillverkas i Europa

Visst är det bra om mer ska tillverkas i Europa och att regelkrånglet minskas, men det luktar planekonomi. Speciellt näst sista meningen: "Torsdagens förslag utgör tillsammans med förra veckans förslag om nya statsstödsregler för gröna företag delar i EU:s svar på det amerikanska klimatstödsprogrammet IRA." gör mig orolig. Mer skattepengar till idiotiska och olönsamma projekt som bara politiker och de företagare som får pengarna kan älska.

Läs vidare på Europaportalen.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1