Dagens tips söndag 2024-02-11 (Extra3)

Australia sets a date to achieve the first goal of The Great Reset – nationwide digital IDs

"Australia has become the latest country to delve head-first into the first goal of The Great Reset, which is to digitise its citizens.

When digitised identities get matched with central bank digital currencies, it’s game over for freedom of thought, movement, etc. All human behaviour will be monitored, assessed and scored 24/7."

Ett digitalt ID är nödvändigt i en internet-baserad värld. Jämför vårt BankID utan vilket det skulle vara både mer riskabelt och krångligare att hantera våra bankärenden, skatter, försäkringar etc via våra datorer och mobiler. 

Det som är farligt och kan inskränka vår frihet radikalt är om man kopplar ihop detta ID med en påtvingad digital valuta (CBDC). Om man i ett ytterligare steg kopplar ihop detta med geopositionering (gps/4-5G) och ansiktsigenkänning så har vi det "perfekta" övervakningssamhället. 

Allt du gör kan registreras av en centralmakt och användningen av dina pengar styr du inte längre själv över. Din rörelsefrihet kan inskränkas totalt. Du kommer inte ens att kunna "rymma" (gå) från din 15-minuters stad där du blivit anvisad en bostad. 

När alla totalitära stater med hjälp av totalitära organisationer (FN, WHO, EU m.fl.), och det tycks snart vara de flesta, infört detta, finns ingenstans att flytta till. Glöm att "dra till skogs"och bilda nya samhällen. Det kommer att motarbetas med alla medel.   

Vill vi ha det så?  Ett rungande NEJ!

Motverka totalitarismen och kämpa för ett fritt samhälle. Rösta bort de inkompetenta politiker som idag styr oss och tillåt en fri debatt och ett fritt nyhetsflöde så fakta får styra oss mot en fri och framgångsrik framtid.

Läs vidare på The Exposé. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1