Dagens tips fredag 2023-04-14 (Extra 2)

 

Carl Albinsson: Svenskarna vill ha frihandel och sänkt skatt – inte Bryssels subventioner

EU-kommissionen vill stöpa om Europa till en grön planekonomi som svar på det amerikanska statsstödspaketet IRA.

Carl Albinsson skriver bl.a.: "Det fungerar inte att använda skattemedel för att skapa konkurrenskraftiga företag och välstånd. Dessutom kommer Europa inte bli mindre beroende av omvärlden bara för att vi reser nya handelshinder. Protektionism kommer bara leda till att den gröna omställningen blir dyrare och tar längre tid.

Ska EU på allvar göra sig mindre beroende av auktoritära diktaturer som Kina och sänka kostnaderna för grön teknikutveckling behöver handeln mellan världens demokratier öka."

I princip rätt men det är ju "den gröna omställningen" som i hög grad drivit på att vi nu sitter i denna situation. Det man kallar grön omställning är ju egentligen dess raka motsats. Med mindre koldioxid och ett kallare klimat blir det ju mindre grönt! 

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2023-04-14

Ett amerikanskt dilemma: Michael Kazin och återbruket av kalla krigets liberalism

I denna kontroversiella artikel (översatt av Knut Lindelöf) av Jonathan Feldman i Counterpunch den 11 april, vilken ligger klart utanför åsiktskorridoren, men till vänster om den, ges en inblick förhållanden inom i USA:s vänsterkretsar. Den har mycket att säga även oss och svenska vänsterkretsar.

Läs vidare på lindelof.nu. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-04-13

Experterna sågar Ylva Johanssons Chat Control

"Tunga experter står på kö för att protestera mot Ylva Johanssons nya massövervakning. De menar att förslaget om Chat Control är tekniskt omöjligt, att det missar målet och att det hotar våra grundläggande fri- och rättigheter."

Läs vidare på Femte juli.

Nu börjar det synas något av detta även i etablerade medier: 

https://www.europaportalen.se/2023/04/strang-expertkritik-mot-eu-forslag-att-komma-barnporr

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-04-12 (Extra)

Förtalsombudsmannen tar kampen mot smutskastning och polarisering i samhällsdebatten

"Som opinionsbildare sedan många år tillbaka har jag (Jonas Nilsson) sett det här fenomenet spela ut sig gång på gång: människor på högerkanten, och framförallt Sverigevänner, blir tystade och får sina åsikter diskrediterade av en vänsterpöbel som spyr ut lögner och svartmålar dem med epitet som nazister. Men nu ser jag äntligen ett lovande initiativ som kan hjälpa oss att förändra samtalstonen och fokusera på viktiga sakfrågor istället för meningslösa sidospår."

Läs vidare på Jonas Nilsson. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-04-10

Stort resande till asylsökandes ursprungsländer

"Under pandemiåret 2021 flög mer än hundratusen personer från Sverige till länder och regioner som utrikesdepartementet avråder från resor till. Ett internt dokument från UD som Kvartal tagit del av visar att det mest populära av dessa resmål var Irak, följt av Iran och Somalia.

– Vi vet inte och vi har inget intresse av att ta reda på vilka resenärerna är, säger UD:s konsulära chef Svante Liljegren."

Man undrar dessutom vem som betalat dessa resor.....

Läs vidare på Kvartal

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 23-04-08

STYR MP GENOM KLIMATPOLITISKA RÅDET?

"Klimatmålen hotas – och enligt klimatpolitiska rådet kan konsekvenserna bli både förbjuden biltrafik och begränsat jordbruk. Hur fungerar egentligen Sveriges klimatmål? Vad ÄR det klimatpolitiska rådet? – och vad händer med ett samhälle som juridiskt försöker cementera en viss typ av politik? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “KLIMAT-VÄLDET”."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1