Dagens tips tisdag 2024-04-16 (Extra2)

How to Explain Technocracy to Idiots

A Brief, Straightforward Guide for Those Who Still Refuse to Understand

"Bill Gates' rise to power and influence is a story of unbridled ambition and the dangers of concentrated wealth and power in the hands of a select few. Through his tenure at Microsoft, Gates demonstrated a ruthless and calculated approach to business, employing predatory practices to crush competitors and dominate the market. Now, having amassed an immense fortune, Gates seeks to extend his reach even further, positioning himself as a global puppet master pulling the strings of humanity's fate.

Gates' vision for a global ID system is a thinly veiled attempt to establish a technocratic dystopia, where every aspect of human life is monitored, controlled, and manipulated by an elite class of technologists. This plan draws its roots from the early philosophy of Technocracy, which sought to reduce human beings to mere cogs in a machine, their value determined solely by their productive capacity and consumption habits."

En bra redogörelse för den framtid vi är på väg mot om vi inte reagerar och agerar. Vi måste byta ut politikerna till sådana som vill oss väl.

Läs vidare på Lily from A Lily Bit. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16 (Extra)

Interpellationsdebatt med försvarsminister Pål Jonson om DCA-avtalet

"Den samlade bedömningen av hoten mot Sveriges säkerhet som genomfördes i utredningar av FOI, MUST och FRA, efter Rysslands invasion av östra Ukraina våren 2022, kom entydigt fram till att det inte förelåg något militärt hot mot Sverige.

Sedan dess har regeringens agerande med vapenleveranser, DCA-avtal och Nato-medlemskap ökat krigshotet så till den milda grad att ÖB nu deklarerat att krig på svenskt territorium är fullt möjligt och att det är dags för svenska folket att ta i lite. Det försämrade säkerhetsläget verkar inte påverka viljan att provocera vår stora granne i öst. Tanken leds närmast till musen som röt.

Försvarsminister Pål Jonson hävdar i dagens interpellationsdebatt att DCA-avtalet snarare kommer att öka Sveriges säkerhet och skapa förutsättningar för amerikansk militärt stöd om säkerhetsläget så kräver. Därmed kommer detta avtal, enligt honom, få stor betydelse för Sveriges säkerhet. Kanske är logiken enligt Pål Jonson att den som bidrar till att kraftigt försämra säkerhetsläget också måste hitta en plan för att hantera konsekvenserna. Det är här DCA-avtalet kommer in."

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Vi ger bort vår suveränitet för ingenting eller snarare kommer vi att få betala för det både i pengar och ökad krigsrisk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-16

Krönika med Karl-Olov Arnstberg - Det som svenska medier undviker

"När etablerade svenska medier kritiserar alternativa medier för att sprida hat och gör utfall mot nätets fria kunskapsförmedling och debatt kunde man förvänta sig att de själva gjorde ett bättre jobb – i synnerhet med tanke på alla de resurser som står dem till buds. Så är det inte.    De undviker systematiskt nyheter som kan vara kontroversiella, hur angelägna de än är. De aktar sig också för att vara först på bollen, eftersom det kan visa sig vara rena självmordet. 
Och vissa bollar byter man helt enkelt ut.  När gasledningarna i Nordstream 2 sprängdes gav den mycket ansedde amerikanske journalisten Seymour Hersh en detaljerad och trovärdig redogörelse för hur sprängningen gick till, baserad på information från ett anonymt vittne. Medierna höll tyst. De påstod inte ens att Hersh pratade strunt."

Etablerade medier är inte mycket att lita på. Nya medier behövs för att sanningen ska komma fram och visa hur verkligheten ser ut. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-15 (Extra2)

German companies deserve blame for deindustrialisation

"One of the greatest myths about capitalism is that companies like competition — or, for that matter, their customers. The truth is that in an ideal world, from the corporate perspective, one would hold a monopoly in supply and serve one customer with deep pockets.

Keep this in mind when trying to understand the seemingly never-ending story of German deindustrialisation. A few years ago, the “Federation of German Industries (BDI)” that represents more than 100,000 companies was celebrating the much vaunted “Energy Transition,” putting up almost no resistance against the phasing out of Germany’s world class nuclear power plants. This is even more remarkable, since the latter was finalised under the conservative and supposedly economically liberal chancellor Angela Merkel."

Bakgrunden uttrycks enkelt och tydligt i artikelns första stycke:  Se ovan.

Läs vidare på Unherd. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-15 (Extra)

”Så styr partiet det kinesiska näringslivet”

"Det är ett misstag att tro att Kommunistpartiet inte påverkar det kinesiska näringslivet bara för att partikommittéerna inte är så aktiva i företagen, skriver Kinaanalytikern Kristina Sandklef i en krönika.

Det sägs ofta att det inte finns några privata företag i Kina och näringslivet styrs i detalj av kommunistpartiet, KKP. Men sanningen är, som alltid med Mittens rike, mer komplex än så."

Mycket TN idag men detta är intressant information.

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-15

Chockhöjda elnätsavgifter väntar: ”Inkompetent lagstiftning”

"Energimarknadsinspektionen har nu beslutat om att höja elnätsbolagens intäktsramar med 100 miljarder kronor mellan 2024-2027. Alla kan därför räkna med rejält höjda elnätsavgifter framöver. ”Nätföretagen överkompenseras”, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Ei, till TN.

En rejäl ilska har kokat upp bland elkonsumenter och företag efter att Energimarknadsinspektionen i förra veckan presenterade de nya intäktsramarna för nätbolagen.

Intäktsramarna höjs till totalt cirka 326 miljarder kronor för perioden 2024-2027 vilket är en ökning med ungefär 100 miljarder kronor jämfört med perioden 2022-2023. Detta betyder att elkonsumerande företag sannolikt kan vänta omfattande ökningar på nätavgiften framöver."

En stor anledning till ökningen är övergången till förnybar el, dvs vind- och solel. Det innebär en decentralisering av genereringen som kräver en kraftig utbyggnad av de lokala elnäten. Så kallad "hållbarhet" kostar och det får konsumenterna betala. I artikeln konstateras:

"– Sveriges elnätsföretag och hela energibranschen står inför enorma investeringar om vi ska klara att möta det elbehov som samhället har för att elektrifiera och ställa om till fossilfrihet. I det gamla systemet hade vi stora centraliserade produktionsanläggningar med vattenkraft i norr och kärnkraft i söder och så fördes det ut i nätet till kunderna. Den utvecklingen vi sett ett antal år, och som det bli mer av, är vad man kallar decentraliserad elproduktion där vi i stället har produktion på flera olika ställen i nätet och till och med längst ute i nätet. Det betyder att nätet i större utsträckning behöver förstärkas och byggas ut.

Det tidigare nätet var billigare medan det nya är dyrare."

Vad kan vi förvänta oss av inkompetenta politiker?

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

Läs också om "nödbromsen" som Svenska Kraftnät varnar om. Varken Sverige eller Danmark tål mer vind och sol. Näten fungerar inte och producentpriserna blir negativa. Inte så roligt att vara vindkraftägare då.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-04-14 (Extra3)

Lördagskrönikan: Frihetslängtan

"Plötsligt var våra barn borta. Puts väck. De tonåringar som tagit deras plats är inte alls lika trevliga. Jag hade inte riktigt tänkt igenom att vara tonårsförälder mer är att tvingas gå igenom sin andra tonårsperiod i livet fast utanför. Och jag hade inte planerat att detta skulle ske exakt samtidigt som jag själv är inne i den omvända puberteten heller, inte optimalt kan jag berätta. 

Jag kunde kanske räkna ut ändå att eftersom barnen varit tidiga med det mesta (inte som bäbisar dock) så skulle även detta ske tidigt men jag är väl lite korkad. 

Men det som slår mig när dammet yr kring det senaste hormonutbrottet är en välbekant känsla – en längtan efter frihet." 

Tänk på detta med frihet, när du märker hur det ofria storebrorssamhället närmar sig. Vad händer med friheten i det socialistiska samhället som vill ta hand om allt och styra (begränsa) t.o.m. din yttrandefrihet och allt annat som vart du får resa, vad du äter, vad du köper, var du bor, vad du äger (inget!), vilka preparat du måste ta (du äger inte ens din kropp) osv.

Med en tvingande statlig digital valuta (CBDC) och drakoniska yttrandefrihetslagar kan staten, speciellt i form av en världsregering, mycket enkelt skapa detta "lyckorike". Det framtida idealet enligt WEF: "Du äger inget men du är lycklig." "Lyckan" ordnas lätt med lämpliga droger!

Vilka svenska politiker är idag tydliga motståndare till storebrorssamhället? Är det något av de etablerade partierna? Fundera på det till EU-valet och framför allt till det svenska valet 2026.   

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-04-14 (Extra2)

Europe faces death by decadence Respecting voters is now seen as a sign of weakness

"The past week of Swedish politics has been a mysterious case of a dog that should have barked, but then simply didn’t. In a barely covered press release, the Riksbanken — Sweden’s central bank — announced that it had lost some 44 billion kr (£3.2 billion), and needed that much money from the state in order to return to the minimal level of capitalisation stipulated by the law. For a small country such as Sweden, this is a very large sum: it represents fully half of what the state spent on defence during the 2023 fiscal year.

The reasons for this new hole in the budget aren’t particularly unique: like every other country in the West, Sweden got too used to zero-interest policies being the new normal, and only belatedly caught up with the new reality brought about by post-Covid interest hikes. The central bank thus engaged in a game of buying high and selling low: loading up on bonds at a point where interest rates were low, and then offloading them when the rates shot up and the economy began taking a turn for the worse."

Intressanta iakttagelser av Malcolm Kyeyune.

Läs vidare på Unherd. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-04-14 (Extra)

Söndagskrönika: Det vita självhatet

Av Karl-Olov Arnstberg.

"En av de viktigaste böcker som skrivits är den tyske sociologen och filosofen Max Webers Den protestantiska etiken och kapitalismens anda (1905, svensk övers. 1978). Där visar Weber att Västerlandets kapitalism, framgång och överlägsenhet har sin grund i protestantismen, dvs. hos Martin Luther och Jean Calvin. Det som skiljer protestantismen från katolicismen är framför allt kravet på att bibeln måste vara direkt tillgänglig för de troende. Protestanter lärde sig läsa tidigare än katoliker."

Läs den intressanta fortsättningen på Invandring och mörkläggning. 

En liten komplettering med rent konkreta exempel hittar du här.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1