Dagens tips tisdag 2023-08-22 (Extra)

Sandström: Fri uppfostran gav oss bokstavsdiagnoserna

"På 60-talet revolterades det mot tidigare pedagogiska moden som med rottingen i högsta hugg sökta uppfostra det uppväxande släktet, men överkompensationen blev stor. Och nu sitter vi här med galopperande psykiska ohälsotal, och det är egentligen inte förvånande, skriver Torsten Sandström."

Åtminstone en delförklaring, men då all (lätt)tillgänglig information dessutom förstärker barnens uppfattningar att de kan göra och vara vad de vill och att det lönar sig, så blir resultatet att det är skönt att ha en diagnos att skylla på.

Läs vidare på Bulletin. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-08-21 (Extra2)

Människor i Europa utplånades av klimatkris

"Vi har bara ett jordklot. Eller så har vi flera. För en stor studie visar nu att mänskligheten i Europa förmodligen utplånades vid ett tillfälle i historien, av klimatet." 

Eftersom vi i praktiken inte kan påverka klimatet får vi istället anpassa oss, vilket Rebecca Uvell konstaterar. Etablissemangets nuvarande planer kommer att leda till den utplåning (av åtminstone det liv vi lever idag,) de säger sig vilja förhindra. Tror de verkligen på planerna eller finns det en dold agenda?

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-08-19 (Extra)

Klimatradikal MOBBING?

Henrik har visserligen fel i att mänskliga utsläpp av koldioxid väsentligt påverkar klimatet utan möjligen ytterst marginellt, men videon tar upp den viktiga frågan hur debatten drivs av klimatalarmisterna, som ägnar sig mer åt mobbing än sund debatt. Dock finns andra typer av mänskligt utsläpp som åtminstone lokalt men troligen tillfälligt påverkar miljön på ett sätt som är klart skadligt och ohälsosamt. T.ex. röken Kinas stålindustrier och gamla kolkraftverk. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-08-19

Klimatskrämseln är historiens största bluff! - Sture Åström, f.d. div. chef, ledare för Klimatsans i Lördagsintervju 111

"Sture Åström har flera intressanta bilder som visar hur orimligt påståendet är att människans koldioxidutsläpp varken nämnvärt påverkar atmosfärens koldioxidinnehåll eller att ökad koldioxidmängd i atmosfären skulle vara någonting dåligt. Han kritiserar IPCC:s metoder att försöka räkna ut uppvärmning av jorden pga ökad koldioxidmängd eftersom deras matematiska beräkningsmodeller innehåller så många okända parametrar (och därför antagna värden på dessa), att beräkningarna blir helt meningslösa."

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1