Dagens tips fredag 2023-09-01 (Extra3)

EU-parlamentariker vill se genomgripande fördragsförändringar

Försöken att skapa den totala totalitarismen fortsätter!

"En grupp på fem EU-parlamentariker håller på att arbeta fram en skiss på omfattande ändringar av EU:s grundfördrag, rapporterar Politico. De vill bland annat ta bort medlemsländernas nuvarande veton inom skatte-, försvars- och utrikespolitik. EU föreslås få så kallad exklusiv befogenhet på områdena miljö och klimat och delad kompetens på nästan alla områden. EU-parlamentarikerna vill samtidigt ge parlamentet större befogenheter. Förslaget väntas offentliggöras i september. För fördragsändringar krävs alla medlemsländers uttryckliga godkännande."

Hälsofrågor skall beslutas av WHO (nästan allt kan klassificeras som hälsofrågor) och allt annat av EU! Vad blir kvar för nationellt självbestämmande? Vad hände med subsidiaritetsprincipen? Genomförs detta så kommer Sveriges regering, politiker och folk inte kunna besluta något som berör Sverige och svenskarna. Sverige kommer att upphöra som nation och blir bara ett landområde i norra Europa. Måste stoppas!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1