TID för ett NYTT GOTT ÅR – 2024

TID för ett NYTT GOTT ÅR – 2024

Kåseri av Henry Tarle om tid och existens 
- att den med ett öppet sinne alltid hittar något att vara tacksam för

Fyrverkeri

Exploderande nyårsraketer är godis för våra syn-, hörsel- och luktsinnen. Och därtill fyllda med spännande symbolik. Foto Henry Tarle

Ett stearinljus brinner i stilla frid i stugans kvällsmörker i den lilla dalabyn Leksand/Ullvi. Det är tid för eftertanke över det år som gått. Allt är tyst. Hörs gör bara väggklockans stilla tick tack tick tack ....

Nyårsaftonens förväntningar om det kommande året genomsyrar tankarna – och bidrar till årsskiftets magi.

Pang … lugnet bryts av exploderande nyårsraketer. De lyser upp både rummet och natthimlen under intensiva ögonblick. Frågan infinner sig. Vad är det egentligen som fascinerar ung som gammal alltsedan dessa pyrotekniska underverk skapades med början i Kina på 600-talet e Kr?

Fyrverkerier förför våra sinnen

Syn-, hörsel- och doftsinnena får allt de kan önska. Därtill kryddat med dramatik och symbolik. Kanske minner varje uppskjuten raket oss om vår egen korta levnad – hur vi under ett ögonblick på oändlighetens tidsskala flammar upp som bloss - för att sedan slockna ute i ett universum utan slut - vare sig i tid eller rum.

Tiden går – ögonblick för ögonblick.

Vi kan uppskatta hur dyrbart ett ögonblick är, och då har det redan passerat … Låt denna sanning öppna ditt sinne … detta är vibrationen hos livet självt” ~ Gangaji, am. kvinnlig andlig lärare och förf.

Gregorianska kalendern

För den som förnimmer "tidens gång" som ett "tidshjul" – så rullar tiden cykliskt vidare – men kan ändå upplevas vara tillbaka till utgångsläget efter ett år. Den Gregorianska kalendern följer detta cykliskt återkommande mönster.

Almanacka

Den svenska almanackan anno 1753, året då den Greogorianska Kalendern infördes i Sverige. Kalendern används nu i de flesta av jordens länder efter ett antagande av påven Gregorius XIII år 1582. Ref http://sv.m.wikipedia.org/wiki/Gregorianska_kalendern 

Mayakalendern

Andra upplever tiden som i huvudsak linjär – att vi "hela tiden" fjärmar oss från det som en gång varit. Ett exempel utgör den linjärt framåtblickande Mayakalendern, som brukades av mayafolken tiden före det colombianska Mellanamerikas tillkomst. Kalendern anses av kännare som vara avslutad under år 2011.

Mayakalendern

Mayakalendern är i huvudsak en översikt över människans medvetandeutveckling under tusentals år enl Dr C J Calleman. Ref http://breakfornews.com/forum/viewtopic.php?t=1185 


Dr C J Calleman tolkar däremot in en fortsättning av nämnda kalender efter 2011. Detta efter sin banbrytande forskning om vad Mayakalendern egentligen handlar om: "En beskrivning av universums och jordens utvecklingshistoria och framtid". Han läser in en profetia över det mänskliga medvetandets utveckling och sammanfattar för egen del kalendern sålunda: ”Det viktiga ligger i att finna en egen inre sann integritet genomsyrad av en gudomlig kärlek till livet”. En föresats så god som någon inför ett förhoppningsvis nytt gott år och en för mänskligheten ljusare framtid.

Oavsett typ av kalender upplever vi "tidens gång"

Dagar läggs till år, vilka likt smultron träds upp på ett "tidens strå". För den som lever med ett öppet sinne finns det alltid något gott att vara tacksam över – oavsett omständigheter.

Många avger nu nyårslöften om förändringar till det bättre inför sig själva och sina närmaste. Tillfälle ges att önska sig något av det nya året genom att "ta sig tid" eller "köpa sig tid" och därigenom "få tid" till det nya ...

varpå vi tillönskar varandra ett Gott Nytt År 2024!

 

Text & Foto: Henry Tarle, Leksand/Ullvi by, 20231231 -2