Veckans krönika 26 april till 2 maj 2019

Ormar, skorpioner och etnofascistism - Vi har ett förrädarstyre idag

Det är vänstern som står för den absoluta lejonparten av allt våld, från Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Kim Il Sung till Pol Pot, Fidel Castro, Robert Mugabe, Kim Jong Il och Nicolás Maduro. Trots detta styrs idag merparten av länderna i Västvärlden av vänsterregeringar/regimer. Till sin hjälp har de en globalfascistisk (ett totalitärt, centralistiskt styre) agenda. På 1970–80-talet försökte socialdemokraterna och vänster införa löntagarfonder i syfte att göra Sverige till ett genuint socialistiskt/marxistiskt land. Det misslyckades. Istället har den samlade socialistiska fronten (7-klövern) idag lyckats göra Sverige till ett genuint socialistiskt/neomarxistiskt land med hjälp av mångkultur, massinvandring av i huvudsak analfabeter och lågutbildade personer från dysfunktionella länder, islamisering och den globalfascistiska agendan. Parallellt med detta har statliga myndigheter, universitet, skolor och s.k. oberoende organisationer (NGO:er) successivt infiltrerats av medlöpare så att socialismen oförmärkt kunnat bita sig fast i samhället.

Fredrik Östman skriver att vi alla har ett personligt ansvar för den förda vänsterextrema politiken … ”I stället för att anpassa oss och rätta in oss i ledet när vi hotas, borde vi göra detta personliga offer för vår egen integritets och heders skull och fortsätta att hävda det vi vet är sant. Det gäller partipolitiker i riksdagsgrupper som låter sig hunsas och sedan skriver böcker om det likaväl som hårt arbetande skattebetalare som håller tyst om sina åsikter bara för att kunna fortsätta att föda monstret med sina skatter och på så sätt ger dubbelt understöd. Vi är alla medskyldiga.”

Huvudförklaringen till varför svensken inte protesterar mot ”galenskaperna” är att svensken, sedan barnsben, är uppfostrad och utbildad till att bli en god socialist (här kan man tala om ett livslångt lärande). En god socialist protesterar inte mot en socialistisk regim, utan förväntar sig att det socialistiska paradiset, eller lyckoriket, förr eller senare skall infinna sig. Enligt politikerväldet, mediaväldet, och statsförvaltningen (the Deep State), med lojala medlöpare (som exempelvis svenskt näringsliv), har lyckoriket redan infunnit sig. Fredrik Östman påpekar att … ”dagens svenskar inser inte ens att de lever under en socialistisk diktatur. De har låtit sina liv transaktionaliseras. De är med andra ord grundlurade.”

Socialismen (egentligen neomarxismen) är en elimineringsideologi, i likhet med islam (islam/sharia). Socialismen eliminerar (på ett eller annat sätt) icke-socialister, islam eliminerar (på ett eller annat sätt) icke-mohammedaner. Den västerländska civilisationen betraktas som fiende av såväl socialismen som av islam. Herr H samarbetade med Jerusalems Stormufti Haj Amin al-Husseini, som är mest känd för denna samverkan med nazisterna under andra världskriget. Yassir Arafats mor Hamida Khalifa Al-Husseini var kusin till Stormufti Haj Amin al-Husseini. Olof Palme och Yassir Arafat hade en mycket vänskaplig relation. (Red. Yassir Arafat var PLO:s ordförande 1969–2004 och president för den palestinska myndigheten 1996–2004.)

Socialdemokraternas, och därmed i förlängningen övriga partier inom 7-klövern, har en nära relation till islam sedan länge. Som Kent Andersen nämner, är islam ett samhällssystem från 600-talet. Den doktrinen som islam bygger på är den enda tillåtna sanningen. Socialismen likväl som islam bygger på kontroll och underkastelse.

Johan Westerholm skriver under rubriken ”Socialdemokraterna - På väg mot etnofascismen” att … ”svenska samhället har de senaste åren en annan fascistisk rörelse växt sig starkare – det Muslimska Brödraskapet samt de moskéer som helt eller delvis är finansierade av främst Saudiarabien och Turkiet. Etnofascismen har klivit fram som en ny företeelse.”

”Det är denna etnofascism som hindrat Sverige från att stifta relevanta terrorlagar, det är samtidigt samma etnofascism som ligger till grund för att studieförbundet Ibn Rushd idag kan bedriva ”Dawah”, eller muslimskt missionsarbete och frälsning, för skattemedel inom ramen för vad regeringen betecknar som folkbildning. Det är denna etnofascism som effektivt har hindrat Socialdemokraterna till att skydda de kvinnor och barn som utsatts för hedersförtryck i någon form.”

”Etnofascismen dominerar idag i tre socialdemokratiska partidistrikt; Stockholms Stad, Malmö och Göteborg. Tre av de absolut viktigaste och mest strategiska partidistrikten. Inom Socialdemokraterna kan en enskild medlem inte längre göra politisk karriär utan att han eller hon har dessa krafter med sig. Samma etnofascism dominerar idag två av de fem sidoorganisationerna; Socialdemokrater för Tro och Solidaritet samt SSU.”

”Socialdemokraterna utvecklas idag mer och mer till att bli ett kluster och politiskt stödhjul till mer öppet etnofascistiska rörelser.” Uppenbarligen känner socialdemokraterna sig bekväma med en totalitär ideologi från 600-talet. Etnofascism.

Att det inte finns någon objektiv sanning för vänstern påpekar Dnam Eksnad. Vänstern använder fullt ut postmodernismens trick … ”men islam uppfann det först, det finna bara en sanning, den står i Koranen, vänstern har inte nedtecknat sin i koncis form men vi känner den, makten är sanningen.”

”Det finns … ingen vetenskaplig metod, utan allt är medel för ett mål, islam har till och med ett ord för sanktionerade lögner, takkya, och vänstern använder postmodernismen på samma sätt. Så kan vi inte sluta att försöka finna logos där det aldrig funnits, vänstern bryr sig inte om sanningen, själv grundtanken hos vänstern kräver att man ignorerar den.”

Dnam Eksnad skriver vidare att … ”det som vänstern angriper, med socialism och postmodernismens idéer, är grunden under grunden för Väst, fundamentet för fundamentet, det är urgamla principer som är själva förutsättningen för att ett civiliserat samhälle med fria människor kan växa fram, vid varje steg kan det gå fel, som det också gjort många gånger.”

”Den bild av vår civilisation vi … borde ha är den i Jakten på den Försvunna Skatten, varje steg fram måste tas mycket försiktigt, varje felsteg kan kosta livet, och när vi till sist lägger händerna på guldhuvudet, som vi gjort, så drabbades vi nästan omedelbart av hybris, och vänstern och socialismens svekfulla virus sköt giftpilar och kaoset är snart åter.”

Det värsta nu med vår tid, framhåller Dnam Eksnad… ”är att både de personer som är dåliga rent tekniskt, klantskallar, styr, eftersom den vetenskapliga metoden och meritokrati är nedvärderade, så vi har kakokrati, men värre än det, så har vi också malokrati, där de moraliskt lägst stående blir dominerande. Sverige styrs av en kakomalokrati …”

Efter terrordåden i Sri Lanka uttryckte kardinal Malcolm Ranjith, ärkebiskop i Colombo, att terroristerna är värre än djur och bör straffas skoningslöst.

Lennart Bengtsson förklarar att … ”vänsterns mål under de senaste decennierna har varit att förgöra den europeiska kulturen.”

”Idag håller de sig inte med egna terroristgrupper a la Baader-Mainhof ligan längre, utan stöder indirekt den muslimska terrorismen.”

Att nuvarande vanstyre får ödesdigra konsekvenser påpekar Dnam. ”Vänsterns nuvarande styre illustrerar att man inte kan styras av förrädare, en basal insikt som väl är många tusen år gammal, förrädarstyre är inget stabilt statsskick.”

Att en majoritet av svenska folket tycks, åtminstone mer eller mindre, acceptera det Roland Huntford observerade redan 1971, ett frivilligt underkastande under den starka staten, eller kärleken till slavoket, är enligt Huntford ett tecken på att Sverige är hopplöst efterblivet på merparten av områden utom det tekniska.

Eva Danielssons förklaring är att … ”flera generationer svenskar har indoktrinerats med sosse-tänkande och invaggats i föreställningen att staten tar hand om livets alla skeden. Eftersom människan är förnuftigt lat så värjer man sig för att inse att läget nu kräver nytänkande och egna krafttag. De flesta kan fortfarande leva sina liv som vanligt och hålla distans till det som sipprar fram om brottslighet och ekonomi. Många lyckas nog undvika att tänka på vad importen av islam kan innebära. Man vill bara ha lugn och ro och tro gott om andra och om framtiden.”

Dnam Eksnad vidareutvecklar Eva Danielssons resonemang … ”Det verkar som inträdet av islam är ett så tydligt utslag av vansinne att även de mest indoktrinerade ser det, men de inser ju inte alls djupet, och har fel om nästan allt, det är som en lök, det kvittar vad man pratar om, feminism, klimat, Trump, man skalar av ett lager men det är ändå en lök kvar.”

”Det är verkligen sorgligt att se när man petar (på) dessa indoktrinerade människors världsbild, inget hänger ihop, de har inte byggt visdom, utan genom massmedia så har de bara staplat ny indoktrinering ovanpå gammal. Det är som om de byggt allt de tror sig veta med lego utan att trycka ihop bitarna, så deras väggar kräver bara en vindpust för att ramla.”

”Vi är illa ute, massmedia har tränat ett helt folk i att inte se verkligheten, att följa en galen utopi. Jag har flera släktingar, de kan vara intelligenta, universitetsutbildade och disputerade, jag tror kanske de anar att det inte står rätt till men det är för plågsamt för dessa annars intelligenta människor som tror de förstår saker att inse att de har fel om allt, flera jag känner använder sig av strutsens metod, man orkar inte se. Folk orkar inte börja om från noll.”

Menar Roland Huntford att svenskarna i gemen inte tänker som vuxna människor, på ett moget sätt? Att de saknar självbevarelsedrift? Att det saknas självständigt tänkande hos medborgarna? Eller, att folk inte orkar börja om från noll? Roland Huntfords redogörelse indikerar att svenskarna tänker som ”goda”, väluppfostrade socialister. Detta tänkesätt leder, om inget oväntat inträffar, till Sveriges kollaps som ett civiliserat land. Svenskarna står inför valet att antingen utveckla sitt tänkesätt, från socialism till ett mer utvecklat tänkesätt som är bättre anpassat till verkligheten, eller att gå under som nation. För att överleva måste människor utvecklas och växa upp till att bli vuxna och ansvarstagande personer. Det är naturens villkor. Socialismen har i alltför hög grad gjort alltför många svenskar infantiliserade, beroende av staten.

Ormar och skorpioner förtydligar … ”politik utgörs av en mycket trög process. Med en bevakning av de egna positionerna. Så pass trög att Sveriges väg utför kommer att fortsätta. Om inte allmogen själv blir mer modiga i sitt röstande och vågar ta mer personliga beslut. Och också stå för dem.”

Dnam skriver att … ”lögnen och sveket är så stora att folk inte kan ta in det, man kan inte tänka så illa om de som styr, varför skulle de vilja oss så illa frågar man sig och griper efter de många halmstrån av lögner som medierna serverar varje dag.”

”… våldet i Sverige har … en tydlig avsändare som dessutom är religiös, så en grupp är våldsam och annan låtsas att så inte är fallet, detta kan ju inte bestå utan någon form av massiv konflikt kommer att skapas. Som sagt, det som svenskarna utsätts för går man i normala fall i krig för att förhindra. Vi har förrädarstyre idag.”

Vad som gör socialismen så tilltalande för många människor är att socialismen appellerar till våra lägre, eller mer basala instinkter och känslor som hat och avundsjuka. Socialismen bygger på dessa ”primitiva” känslor, de är socialismens drivkraft. En socialist behöver inte hantera sin egen ondska, behöver inte bära sin egen vikt. Mer konservativa värderingar förutsätter att du har lärt, eller lär, dig att hantera dina basala instinkter, vilket kräver en ansträngning och därmed personlig utveckling.

Dnam Eksnad refererar till Fredrik Östmans beskrivning av socialismens psykologiska lockelse … ”den talar till våra värsta instinkter - de som låg före civilisationen - socialismen och PK-ismen lever på att locka fram de mest basala instinkterna, hat, avund, lust, allt som Bibeln varnar oss för.”

”All mödosamt uppbyggd kunskap om hur vi kan leva i fred tillsammans kastas ut och nu har nu funnit symbios med en annan kultur som poserar som en civilisation men som endast talar till hatet, och jag tycker det blir alltmer explicit hur man inte ens döljer sin ondska, man gör experiment på barn, försvarar könsstympning och mord, rashat och pedofili normaliseras.”

Socialismens tydliga koppling till de basala, icke bearbetade och infantiliserade känslorna anknyter sir Roger Scruton till i sin bok ”England och Behovet av Nationer” (2004), där han använder begreppet ”oikofobi” (Red. oikofobi = ett kollektivt, nationellt självhat, mot det egna landet, folket och den egna kulturen) för att beskriva fenomenet ”förkasta arv och hem".

Sir Roger Scruton hävdade att det (Red. dvs. oikofobi) är "ett stadium där det ungdomliga sinnet normalt passerar", men det är en egenskap som är typisk för vissa, vänsteristiska, politiska impulser och ideologier som inkluderar xenofili, det vill säga preferensen för främmande kulturer".”

Socialismen appellerar till våra basala instinkter, vilket kan leda till ondska i alla dess former.

Dnam Eksnad utvecklar resonemanget …

”Men vi är ju förbi en fobi, detta är ju ett agerande, PK-isterna ägnar sig ju aktivt åt att riva ner vår kultur, också detta kommer ju från socialismens kulturrevolutioner som nazismens bokbål. Den nya utopin man försöker skapa kan ju inte stå vid sidan av det gamla för det gamla är ju så uppenbart bättre, en Carl Larsson är bättre än en happening i tunnelbanan, en hel dalahäst är bättre än en skivad, och 400 anmälda våldtäkter är bättre än 7500.”

”Allt var bättre förr, vackrare, ärligare, säkrare, så för att förhindra jämförelse med detta så måste historien och sanningen suddas ut. Det som är nytt denna gång det är kombinationen av oikofobi och kulturrevolution, jag känner inte till något ord för det så det är nog nytt i världshistorien, att ett etablissemang har som affärsidé att förstöra det egna, den egna kulturen och byta ut den mot en importerad. Ett nytt slags förräderi där ett helt etablissemang förråder ett helt folk. Vad kan man kalla detta? Ett nytt ord måste väl till?”

Hans Högqvist sammanfattar … ”Eftersom jag bor i Malmö så har jag vänner och bekanta som är invandrare. Majoriteten av mina nära vänner är invandrare, de är från Kina, Tanzania, Thailand, Polen, Kap Verde, Colombia och Iran som jag kommer ihåg på rak arm.”
”Alla av dessa ställer sig undrande till Sveriges massinvandringspolitik, alla! De som röstar, röstar på SD, alla!”
”Därför att de arbetar och sliter och gör det bra och i några fall riktigt bra och betalar skatt för de är tacksamma för välståndet och tryggheten men vill inte betala för invandrare (eller svenskar för den delen) som lever gott på bidrag och svartarbete (min gissning är att Malmös ekonomi är till 50 % svarta pengar! ).”

”De förstår inte svenska folkets flathet … De har inte kommit hit för att LEVA på bidrag utan för att leva i trygghet, utan Islamsk terror i en del fall, och VILL bidra till tryggheten. PK sviker dessa människor, några flyttar till sina ursprungsländer eller annat nordiskt land, med sina besparingar och sin arbetsvilja.”

”… jag tror att detta är en indikation på att PK kommer att beskrivas som landsförrädare i framtida skolböcker.”

Att det handlar om landsförräderi råder det inga tvivel om. Dnam Eksnad skriver … ”låt oss för all del inte skylla på MP, de har ju uppenbarligen varit vansinniga från början, alla i 7-klövern är skyldiga, de kan inte gömma sig bakom detta lilla fikonlöv.”

”Det finns många delförklaringar, pengar och makt och ideologisk besatthet och masshysteri, men allt detta har ju formats till en tidsanda som jag tror är ond helt enkelt, i biblisk mening. Detta fråntar dock inte de skyldiga från ansvar, de vet alla vad de gör, de vet att de ljuger och gör våld på människor och vår mödosamt uppbyggda kultur, de vill ha det så här, så visst är de förrädare.”

”Jag tror därför att det egentligen inte finns någon gräns för vad de kan ta sig till, vi kommer nog att bli förvånade. Ett trängt djur blir aggressivt, kanske EU-valet kommer att visa en del, jag såg att SD var större än S i någon undersökning, Mp och L åker ut. Jag tror inte Europas etablissemang kommer att släppa makten frivilligt och i demokratisk ordning.”

Dnam tror att … ”det blir så att Europa vänder och Sverige kommer att framstå som det vi är, värst i klassen, en plantskola och vilohem för muslimsk terrorism och utländska medier kommer att fråga ”vad hände med Sverige” och alla kommer att skämmas för att vara svensk.”

Socialism (neomarxism) är en elimineringsideologi. Makt byggs med hjälp av elimineringsmekanismen. Identifiera en ”orättvisa” och börja eliminera utifrån den påstådda ”orättvisan”. I socialisternas lyckorike/paradis på jorden måste alla ”orättvisor” elimineras. Politikerväldet, mediaväldet (statstelevisionen och statsradion är centrala aktörer i mediaväldet), aktivister, influencers, NGO:s, intresseorganisationer … bygger makt med hjälp av eliminering. Som Patrik Engellau framhåller blir verklighetens eget folk, de som i sista hand betalar för galenskaperna (för det handlar om totala galenskaper). ”Voffo gör di, det vill säga staten, på dette viset? Det går inte säkert att veta. I sådana situationer är grundtipset att det handlar om makt. Jag kan inte komma på något annat än att politikerväldet har totalitära ambitioner. Det vill utradera alla naturliga sanningar som kan utmana makten och ersätta dessa sanningar med sådana som politikerväldet självt och dess apparater har tänkt ut och fäst i lag. Kriget mot verkligheten är ett krig mot verklighetens folk.”

Eva Danielsson konstaterar att … ”det pågår ett krig mot oss. Från våra makthavare. Med media som frontsoldater och invandrare som gerillagrupper. Man försöker förinta vår kultur och vår identitet. Och tar till vilka medel som helst.”

”Självklart är människor olika mycket värda. Självklart är kulturer olika mycket värda. Självklart är religioner olika mycket värda.”

”Självklart är traditionell svensk kultur, synsätt och spelregler och sedvänjor, bäst i Sverige, bara just för att den är svensk. Och ska inte påtvingas förändringar utifrån eller uppifrån utan få utvecklas i egen takt inifrån.”

”Makthavarnas krig förs mot vår äganderätt till vårt land och vår tillgångar och vår kultur och vår säkerhet och trygghet. Genom demografi med massinvandring, genom lagstiftning och även utebliven sådan, genom högskattepolitik med källskatt, genom ett pensionssystem där staten lägger beslag på ens uppskjutna lön, genom klimatfrågan som bygger på verklighetsförvanskning och så vidare… Frontsoldaterna inom media och kultursfär och inom utbildningsväsendet och inom rättsväsendet trampar på våra sinnesintryck och på vår moral och på våra känslor och på vår tankeförmåga.”

Och Allt Får Bli Lågornas Rov beskriver socialismens elimineringsmekanism (Red. socialismen ingår i PK-ismen).

”… Makt och medel har alltid gått i symbios med varandra. Ändamålet har helgat medlen. Det som utmärker vår tid är jakten på alla skillnader. För i skillnader hittar man negativa obalanser. Där högt och lågt åsätts olika värde. Kvinnligt och manligt – högt eller lågt? Hittar vi skillnader – inte bra – sudda ut dem. Olika kunskapsnivåer – inte bra – sudda ut dem. Barn och vuxna – olikhet i auktoritet – inte bra – sudda ut. Både i hemmet och på dagis. Och även i skolan. Olika kunskapsnivå – inte bra. Sänk värdet på de som har störst kunskap. Och höj den för de mer okunniga. Sudda bland skillnader. Då har vi även fått förklaringen till fenomenet Greta. Vem sitter på mest sanning? Råkar någon sitta på mer än någon annan? Inte bra. Jämna ut – låt var och ens sanning bli helt likvärdig. Låt var och ens sanning förvandlas till ett personligt narrativ – simsalabim – så var dessa skillnader bortsuddade.”

”För inga auktoriteter kan vara bra. De representerar skillnader. I högt och lägre. Inte bra. Störta auktoriteter i fördärvet. Hitta några svagheter. Förstora dem. Så är snart auktoriteten helt tillintetgjord. Och kan fås att krypa tillbaka under sin sten. Inga skillnader får bestå.”

”Ni märker hur det är fatt. Samhället ställer sig i opposition till sig själv (Red.: Normkritik!). Och det är jakten på alla skillnader som utgör själva drivkraften – de skillnaden som uppstår mellan människor.”

”Där det som sticker upp utses till det onda. För det blir högre än annat. Slipa genast ned. Endast makten själv tillåts att bli överordnad. Inget annat. Detta utgör PK-ismens kärna.”

”Men PK-isterna själva kallar denna jakt på skillnader – för jakten på orättvisa. De klassificerar alla skillnader som bättre eller sämre. Lägger in dem i ett värderingslandskap. In i en hierarki. Som om att gruppera, rangordna, gradera, ranka, systematisera, beteckna och bedöma alla skillnader var inneboende onda. Detta uppbär hela vänsterns retorik. Att alla skillnader måste bort. Man drivs av en slags likhetsextremism. Jakten på dessa skillnader pågår ständigt. Och alla skillnader skall nivelleras. Jämnas ut. Slätas ut. Tas bort.”

”Samhället har förklarat krig mot alla skillnader och olikheter. Och håller på att klona sig in i total enhetlighet. Utan minsta upphöjning. Men i denna värld går det ändå att göra karriär. … Det är denna jakt som driver samhället rakt in i träsket – absurdum. Värderingslandskapet skall vara helt glatt och platt. Skinande blankt. Inga skillnader får längre finnas kvar. Fenomenet har antagit formen av en ostoppbar skogsbrand. Allt får bli lågornas rov. Och hela himlen lyser klart röd.”

Dnam sammanfattar med att … ” den röda tråden är att man alltid vill förstöra något i den västliga kulturen, det verkar vara den styrande principen för tidsandan, förstöra något som är beprövat och fungerar och som folk gillar.”

Eva Danielsson ställer avslutningsvis den kritiska frågan … ”Hur kan man få trygghetsdästa svenskar att inse att vi inte bara är utsatta för naiv och klantig politik, som man nog allmänt tänker, utan är utsatta för ett medvetet utplånande av frihet, demokrati och välstånd? Utsatta för ondskan av totalitärt tänkande makthavare.”

Til syvende og sidst handlar det om ett krig, kriget om verkligheten. Vi inom den demokratiska oppositionen måste utveckla vår medieverksamhet, som ett led i att hävda verkligheten mot de totalitärt tänkande makthavarnas utopier. Idag kan man beteckna Sverige som ett land som lider av en allvarlig psykos, en psykos initierad av politiker- och mediaväldet. Hur botar vi psykosen innan det blir alldeles försent? Vad säger sakkunskapen? (Red.: Förslag: "Samtalsterapi" d.v.s. kommunikation på ett lättillgängligt sätt och information om verkligheten!)

Socialismen framställs som en ”god” ideologi, som står på den svages sida mot förtryck. Verkligheten (erfarenheterna) visar att motsatsen gäller. Socialismen, som appellerar till de basala instinkterna, leder i förlängningen alltid till totalitarism, förtryck, förstörelse och våld, massivt våld.

Socialismen har kommit till vägs ände. En komplicerande faktor för Sverige är att Sverige är ett extremt, vad Martin Armstrong benämner, socialistiskt utopiskt samhälle. Martin Armstrong skriver (i något fri översättning) att vi står inför en finansiell kris som vi aldrig tidigare har upplevt, då det handlar om det socialistiska utopiska samhällets kollaps. Vi har inte tillgång till någon adekvat ekonomisk teori, då ingen teori från Adam Smith till John Maynard Keynes, har vidareutvecklat teorin om kvantitativa lättnader, som bygger på Kvantitetsteorin (om pengar), till att bland annat omfatta avsaknaden av hyperinflation givet aktuell penningpolitik.

Det finns med andra ord ingen adekvat ekonomisk teori som kan tillämpas på den aktuella situationen. Vi har ingen teori som kan hjälpa oss att ta oss ur den ekonomiska fälla som etablissemanget har fortsatt oss i.

Näringslivet, här representerat av Dagens Industri (DI), börjar, med all rätt, ”få kalla fötter.” DI skriver att … ”Nu måste Sverige vakna – annars hotas vi även ekonomiskt.”