Dagens tips fredag 2024-04-26 (Extra)

Professorn efter kritiken: Då hade LKAB:s aktie gått ner i källaren

""Man får se om det är rationellt att komma ner till noll". Det säger professor Magnus Henrekson om klimatmålen efter kritik från forskaren Fredrik N G Andersson. I en intervju menade Andersson att stålindustrin måste ställa om ifall Sverige ska nå nettonoll i utsläpp av växthusgaser till 2045."

De svenska klimatmålen är både orealistiska och onödiga. Vad vi gör spelar ingen roll för klimatet och dessutom är jakten på koldioxid fullständigt vansinnig. Koldioxidhalten i atmosfären är inget problem och inget som vi i verkligheten kan påverka.

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-04-26

Krönika med Karl-Olov Arnstberg - Det oskrivna bladet

"Jag ser en riksdagsdebatt om DCA-avtalet mellan försvarsminister Pål Jonson och riksdagsledamoten Elsa Widding. Hon är påläst och sopar banan med Pål Jonson, som inte bryr sig utan gång på gång upprepar att avtalet är brett förankrat både i regeringen och riksdagen. Det är en debatt där makten segrar över kunskapen.

Större delen av mitt yrkesliv har jag tillbringat i en akademisk värld som gör tvärtom. Åtminstone i teorin sätts kunskapen före makten. Bättre matematik slår sämre matematik, bättre logik, statistik och retorik slår sämre sådan. Ett teoribygge diskvalificeras och raseras av ett annat. När det gäller sakfrågan ska det inte spela någon roll om du är student eller professor. 
I praktiken är det tyvärr långt ifrån alltid så – också i universitets­ världen och inom forskningen finns det mäktiga ortodoxier som inte faller samman bara för att de är felaktiga."

Tänk om "våra" politiker och många andra kunde fatta detta. Då skulle vi leva i ett bättre samhälle där man tog hänsyn till alla individers förmåga.

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-04-25 (Extra2)

Staternas självmord

"I Sverige var antalet självmord per hundra tusen invånare som högst under 70-talet, det som många betecknar som en lycklig tid. Därefter har det varit svagt sjunkande för att 2022 vända svagt uppåt. Exakta förklaringar finns inte. Kvinnor 10-29 år dominerar statistiken. Först i den relativt lilla gruppen över 85 år är det fler män som tar livet av sig.

Nu kommer jag till min spaning, som det kallas fast det är en spekulation. Jag tror självmorden kommer öka de närmaste decennierna och jag tror det är ett resultat av länge förd politik.

I decennier har klimathotet förts fram med ständigt ökande intensitet som ett hot mot liv och hälsa. Kvinnor i fertil ålder, men även deras mormödrar tycks vara de som främst får ångest av denna propaganda. Antalet självmord bland unga kvinnor kan förmodligen till del förklaras av detta."

Mats Jangdal avslutar artikeln med de allvarliga orden:

"Detta kommer leda till de västliga demokratiernas självmord om det inte stoppas nu, förmodligen nu som i detta års EU-val! Självmordet kan ske på två olika sätt. Antingen som inbördeskrig eller via muslimska födelsetal och vid uppnådd kritisk massa som ett utrotningskrig mot de otrogna.

Den sistnämnda situationen kan misstänkas leda till betydligt fler självmord bland vanliga vita européer. En situation som politiken har skapat med sin självgodhet samt med sitt hat och stämpling av kritiker mot den förda politiken som rasister."

Läs hela artikeln på Frihetsportalen.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-04-25

Snabbväxande tumörer drabbar unga

"Folkets Radio tittar närmare på uppkomsten av snabbväxande och aggressiva tumörer. Specialistläkaren Ute Krüger berättar om hur hon upptäckte dessa så kallade “turbotumörer” bland yngre patientgrupper, samt om sambandet mellan tumörerna och covidvaccinen.

Ute Krüger är specialistläkare i patologi och har arbetet inom området i över 25 år. Under åtta av dessa har hon även forskat kring bröstcancer vid Lunds universitet.

I programmet talar hon om när hon under hösten 2021 började upptäcka en ny typ av särskilt aggressiva tumörer som växte väldigt snabbt. Tumörerna påträffades ofta hos yngre patienter."

Nog borde man väl utreda vad som är orsaken även om man skulle tycka att den vore obehaglig. Alla andra sjukdomar ska ju undersökas noga och botemedel efterforskas.

Läs vidare på Nya Dagbladet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-04-24 (Extra)

”Gör det SVÅRT att bli svensk medborgare!”

"Svenskt medborgarskap delas ut på alldeles för lösa boliner, menar Kiri Kessai, som vill att medborgarskap ska vara som att få en medalj. Han går igenom vilka krav som borde ställas, med en mycket hårdare migrationspolitik. Han kommer också in på politikers förakt för svensk kultur."

Han har helt rätt! 

Se videon på Nu fan räcker det! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-23 (Extra2)

När EU fruktar folket inskränks yttrandefriheten

"EU vill upphöja näthat till ett federalt EU-brott, i klass med terrorism. Men man tänker inte berätta vad det är för yttranden man vill förbjuda. Inte före EU-valet. Samtidigt pumpas skattepengar in i organisationer som försöker tysta röster på internet som har avvikande åsikter.

Jag kan inte släppa det här med att EU-kommissionen – påhejad av Europaparlamentet – vill göra hat och hot till EU-brott av samma dignitet som terrorism och vapensmuggling.

Hat är en känsla. Hot är en handling.

Vad gäller olaga hot har vi redan den lagstiftning som krävs. Så vi släpper den bollen just nu och fokuserar på hat."

Vi svenskar har all anledning att vara oroliga när EU vill inskränka yttrandefriheten. Sverige gör ju alltid som EU vill och oftast ännu mer. Kan bli ännu ett skäl till varför vi bör lämna EU och varför vi måste tänka till inför EU-valet. 

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-23 (Extra)

Det är kontrollen över patienterna S vill ta tillbaka

"En politiker som satte mål om att bara 8 av 10 barn skulle gå i skolan skulle bli avsatt. I vården accepterar vi däremot motsvarande politiska misslyckanden med en axelryckning. Svensk sjukvård behöver verklig patientmakt, skriver Gustaf Drougge.

Finansregionrådet Aida Hadzialic (S) driver igenom en stor förändring av Region Stockholms vårdutbud, vilket lär försämra tillgängligheten.

Socialdemokraternas avveckling av privat sjukvård i Region Stockholm sker i hög fart och med tydliga ideologiska utgångspunkter. I ett första skede handlar det om 140 privata vårdmottagningar som regionen säger upp. Hundratusentals patienter berörs av de mycket stora förändringar som sker i Region Stockholm.  

Det finns säkert enskilda vårdavtal som behöver ses över. Men att med denna hastighet och brist på konsekvensanalys montera ner välfungerande sjukvård kommer att göra vårdköerna längre. Detta vet vi genom att studera de socialdemokratiskt styrda regioner som Stockholm nu vill efterlikna. Regioner där privata vårdgivare är satta på undantag." 

Förutom att det leder till längre väntetider för alla p.g.a. mindre kapacitet så blir det dyrare. Vidare kommer försäkringssjukvården att öka tvärtemot vad (S) vill och därmed kommer pensionärer att diskrimineras då de inte kan få försäkringssjukvård på arbetsgivares bekostnad. Som vanligt reformer till det sämre!

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-23

Fransk socialism

"Det mest protektionistiska landet i Europa kanske man kan kalla hemlandet för croissanter och Eiffeltornet. Det som på håll framstår som lite charmigt när de går ut på gatorna i tid och otid och protesterar eller ställer traktorerna. Men sanningen är att fransk politik verkligen inte är så charmig alla gånger. 

I veckan har detta i huvudsak socialistiska land fattat ett huvudlöst beslut – föreslå en skatt på billiga kläder." 

Hoppas det inte sprider sig, men nya idéer till skatter har bra jordmån och klimat i Sverige, så det gör det nog. Suck!

Läs vidare på Uvell.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1