Dagens tips måndag 23-02-20 (Extra)

Total medietystnad (nästan)

En artikel i Nya Tider beskriver hur etablerade medier (SVT, SR, DN, SvD) är totalt tysta om den internationella konferens med 2600 deltagare om Covid-"vaccinernas" biverkningar som anordnades i Stockholm i slutet av januari (20 -21) av Läkaruppropet. Det enda undantaget var nättidningen Aftonkuriren, som hade en journalist på plats.

Samtliga föreläsningar och diskussioner spelades in och kan ses här (Rumble)

Se även Läkaruppropets faktablad nr 2.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 23-02-18

Bara populismen kan rädda oss!

"Eliten varnar oss för den FÖRFÄRLIGA populismen. I själva verket är det bara populismen som kan erbjuda en räddning från den katastrof som den odugliga politiska och mediala eliten håller på att skapa. I den här filmen förklarar Pär Ström vad det feltolkade ordet populism egentligen betyder, och varför populismen har legitima krav på att makten. Leve populismen!"

Se filmen här eller på YouTube eller nedan:

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1