Dagens tips måndag 23-03-20

Facit av 90 års välfärd: hela systemet måste göras om från grunden

Julia Caesar skriver bra om: "Nya alarmerande siffror från Svenskt Näringsliv visar att bara drygt 30 procent av befolkningen försörjer sig själva. Denna tredjedel måste dessutom slita ihop pengar till att försörja de två tredjedelar av befolkningen som inte försörjer sig själva."

Läs vidare på Julia Caesars blogg om en situation som som är ohållbar i längden.  

Läs också om att det finns hopp om förändring i andra länder: "Ett nyhetsbrev från FPÖ från fredag 17 mars. I dag är en historisk dag: I Nedre Österrike har FPÖ och Udo Landbauer efter intensiva förhandlingar lyckats omvandla väljarnas mandat för förändring till ett regeringsprogram."

Även Nederländerna rör det ju på sig!

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 23-03-18

BÖR MATPRISERNA STYRAS AV POLITIKER?

Svaret som Henrik Jönsson ger är ett absolut NEJ! 

"Matpriserna skenar och nu kräver allt fler att regeringen ska stoppa prisökningarna. Varför stiger matpriserna mer i Sverige än i övriga norden? Kan politiker verkligen styra matpriserna? Och vad händer med en ekonomi som sätter marknaden ur spel? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om “MATPRISER”."

Henrik förklarar också vad som bör göras istället.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2023-03-17

”Det måste gå!” 

Önskedrömmen Hybrit! Eller som Staffan Salén skriver avslutningsvis: "Hybrit (kommer) att fortsätta att röra sig i gränslandet mellan planekonomi och närmast religiösa feberdrömmar om elförsörjning med en avsevärd risk att regeringen får ett nytt Stålverk 80 på halsen. Skattebetalarnas pengar bör hanteras mer varsamt än så.

Läs vidare på Affärsvärlden. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-03-16

EU:s nya gröna industriplan: Mer ska tillverkas i Europa

Visst är det bra om mer ska tillverkas i Europa och att regelkrånglet minskas, men det luktar planekonomi. Speciellt näst sista meningen: "Torsdagens förslag utgör tillsammans med förra veckans förslag om nya statsstödsregler för gröna företag delar i EU:s svar på det amerikanska klimatstödsprogrammet IRA." gör mig orolig. Mer skattepengar till idiotiska och olönsamma projekt som bara politiker och de företagare som får pengarna kan älska.

Läs vidare på Europaportalen.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1