Dagens tips onsdag 2024-04-10 (Extra)

Så får man Sveriges lägsta kommunalskatt

"På tjugo år har Österåker gått från att ha den högsta skatten i Stockholms län till att i dag ha Sveriges lägsta kommunalskatt. Inför Moderaternas Sverigemöte senare i veckan har Albin Zettervall träffat Michaela Fletcher, kommunalrådet som visar att det går att sänka skatten när andra kommuner säger att det är omöjligt.

Det är nog många, även bland stockholmare, som inte kan placera Österåker på kartan. Det tar drygt 30 minuter med Roslagsbanan från Tekniska högskolan i Stockholm (Red. Genom både Danderyd och Täby.) till kommunen med Sveriges lägsta kommunalskatt. Det är en plats präglad av närheten till Östersjön och kommunen består till stor del av skärgårdsöar och naturområden.

När man kliver av på perrongen i centralorten Åkersberga känns det som att kliva ut i småstads-Sverige."

Ett exempel på att det går om man vill!

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2024-04-10

Regeringen slår rekord i snabb ändamålsglidning

"Övervakningslagar utökas alltid till syfte och metod. Just nu går det rasande fort.

Förra veckan kom ett lagförslag om utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel från regeringen. Ni kommer ihåg det där med att människor skall kunna övervakas utan konkret misstanke om brott?

Nu skall den lagen breddas. Fler skall kunna övervakas, i preventivt syfte.

Integritetskänsliga lagar som stiftats med det uttryckliga syftet att komma åt den grova gängbrottsligheten skall från och med september kunna användas för att utreda brott som har ett straff som kan antas överstiga tre månader i fängelse. Inte år. Månader."

Ökad makt åt utländska organisationer (FN, WHO, EU, USA) med totalitära ambitioner. Mer övervakning av svenska folket. Vart är vi på väg? 

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-09 (Extra2)

Uppfyller Sveriges Nato anslutning samt DCA-avtalet grundlagens krav? 

"Riksdagen bör godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar.

I en artikel i Dagens Nyheter den 26 juli 2023 argumenterar Ulf Öberg, domare i Europeiska unionens tribunal, mot det sätt på vilket Sveriges regering och riksdag hanterat processen kring Sveriges ansökan om medlemskap i Nato.

Ulf Öberg, som är för ett Natomedlemskap, förklarar att det kräver en grundlagsändring och politikernas iver att gå med i Nato begränsas av Sveriges konstitution. Han skriver:

”Enligt min bedömning förutsätter nämligen överlåtelsen av befälsrätt och beslutanderätt till Nato, eller till främmande makt, en föregående grundlagsändring. Under alla omständigheter bör riksdagen godkänna Sveriges anslutning till Nato enligt förfarandet för grundlagsändringar med två likalydande riksdagsbeslut med ett mellanliggande val”."

Måste inte regering och riksdag följa grundlagen? Vad är den annars till för?

Men vem utkräver ansvar? 

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk.

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2024-04-09 (Extra)

Flipp eller flopp för Folklistan?

"EU-valet är det val som intresserar människor allra minst. Sverige har ett mycket högt valdeltagande i nationella val, som riksdagsvalet och kommunalvalet på runt 80-85 % men i senaste EU-valet röstade bara 55 %. 

Jag har som många i högern sett Sara Skyttedal som en modig politisk talang, som spelat högt men också dragit hem många vinster. Tills det inte gick längre.

Jag vet inte varför många inklusive före detta politiker tror att just partier inte fungerar som andra arbetsgivare, sin konstruktion till trots, men de enda jobben man kan ha där man inte behöver inordna sig i något alls är……mitt, och sådana liknande arbeten. Jag har inga kollegor eller chefer och varje arbetsdag är ett blankt papper, bokstavligen eftersom jag lever på att skriva. 

I alla andra jobb och uppdrag måste man inordna sig i en struktur för att lyckas." 

Ja, kanske lyckas personligen med sin karriär, men som representant för sina väljare.......(?)

Partipiska. Knapptryckare. Är det så vi vill ha det?

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-08 (Extra4)

Hotfull stämning när orkidé stoppar skogsavverkning

"Här är den, knäroten. Den lilla orkidén stoppar skogsavverkning, leder till hotfulla konflikter och har fått grannar att sluta hälsa på varandra. 

– Blomman är ju inte ovanlig, den växer överallt, säger skogsägaren Roland Ragnarsson.

– Knärot är vanlig i gamla skogar, men gamla skogar är väldigt ovanliga, kontrar aktivisten Philipp Weiss.

Jämthundarna hälsar välkomna med nyfikna skall. Till deras förtret är det inte älgjakt som väntar, trots de många bilar som rullat in på gårdsplanen.

Hemma hos Roland Ragnarsson i Berga i Hedemora har en rad skogsägare samlats. 

De är ledsna och känner sig inte lyssnade på. 

Den här dagen ska de lägga fram sina åsikter till Helena Lindahl, landsbygdspolitisk talesperson i Centerpartiet, som de hoppas ska driva på för deras sak. 

Artikeln i korthet

Skogsägare är upprörda för att fynd av fridlyst knärot stoppar deras planerade avverkningar.

Aktivister som letar efter växten, som lever i gamla skogar, har fått rätt i domstol – knäroten är hotad.

Frågan om den svenska skogen väntas bli stor inför EU-valet den 9 juni."

Ett praktexempel på hur byråkratiska regler, ofta från EU, ställer till det för näringslivet och markägare. 

En Facebook-kommentar: "Avverkning i skog för anläggning av vindkraftverk har ALDRIG råkat ut för avverkningsförbud."

Läs vidare på Expressen. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-08 (Extra3)

Frankrikes stigande hot

"30 januari 2024. Den franska nyhetstidningen Le Journal du Dimanche publicerar en ytterst övergripande och detaljerad undersökning om vad Frankrikes muslimer tycker. Resultaten är, föga överraskande, upprörande.

Den första frågan i undersökningen handlade om judar. 17 % av Frankrikes muslimer erkänner att de hatar judar. 39 % säger att de ser negativt, eller mycket negativt, på judendomen.

Frankrike är det enda landet på 2 000-talet i Europa där judar regelbundet har blivit mördade bara för att de varit judar."

När blir det likadant i Sverige? När blir Sverige ett kalifat? Om inget oväntat inträffar så går vi mot det hållet.

Läs vidare på Gatestone Institute. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-08 (Extra2)

Könsbytarlagen ett misslyckande för HBTQ-rörelsen

"Riksdagen kommer pressa igenom en ny könsbyteslag i en process som annars är reserverad för situationer när rikets säkerhet är hotad. På 17 dagar skall processen vara över. En process där 90 procent av ledamöterna inte vet vad de röstar om eller på och där väljarna helt lämnats utanför. Piskade och hetsade av en liten elitistisk klick inom HBTQ-rörelsen som möter varje kritisk fråga om lagstiftningen med anklagelser om rasism, fascism och barnamord.

“Kanske är det dags att sluta prata om samsjuklighet och öppna för att åtminstone i vissa fall tolka den upplevda könsdysforin som ett symtom på annat psykiatriskt lidande. Och se hur olika symtom kan flyta in i varandra.

80 till 95 procent av de obehandlade barnen ”växer ur” diagnosen under puberteten. Att bekräfta en felaktig självdiagnosticering och erbjuda barn ett nytt juridiskt kön i stället för adekvat behandling mot sitt lidande är ingen liten sak. 

Det är ett juridiskt steg mot ett medicinskt haveri”."

Ett praktexempel på politikertyranni! Folket vill inte ha lagen!

Läs vidare på Ledarsidorna. 

Läs också denna artikel om erfarenheterna i andra länder. De är inte så goda som många vill framställa det.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-08 (Extra)

Socialminister Jakob Forssmed ser inga problem med vaccinerna mot Covid-19 men vad säger Angus Dalgleish - professor i onkologi vid St Georges Universitetet i London

"Socialminister Jakob Forssmed påstår att vaccinationerna mot Covid-19 är säkra och effektiva. Detsamma påstår hälsominister Acko Ankarberg Johansson som dessutom tillägger att vaccinerna mot Covid-19 är bra för folkhälsan. Samtidigt blir allt fler svenskar smärtsamt medvetna om att så inte alls är fallet när nu plötsligt allt fler nära och kära drabbas av accelererande cancerförlopp, som idag går under benämningen ”turbocancer”.

Jag har sedan lång tid tagit del av experters varningar och inte minst har jag studerat vittnesmålen från patologer och cancerläkare från olika länder. Därför var det med stor sorg som jag fick vetskap om att mina söners pappa, Peter Widding, hade tagit tre sprutor mot Covid-19.

Peter gick nyligen bort i explosionsartad cancer som snabbt spred sig till alla organ. Sjukdomsförloppet var i princip identiskt med det som numera är vanligt förekommande och som beskrivs av flera experter, däribland professor Angus Dalgleish, professor i onkologi vid St George´s Universitetet i London.

Jag tillbringade dag och natt tillsammans med Peter under hans sista veckor i livet och därför kan jag med fog säga att jag förstår det oerhörda lidande som många cancersjuka idag går igenom. Jag förstår också den vanmakt som anhöriga upplever inför det faktum att våra ansvariga politiker ingenting gör. De stoppar huvudet i sanden och låtsas som om överdödligheten, i en lång rad sjukdomar och däribland cancer, inte existerar. Hypoteserna som förklarar orsaken till de snabba cancerförloppen blir alltmer övertygande och går inte längre att prata bort."

"Vaccinets farlighet får inte tigas ihjäl utan måste utredas! Att dessutom i framtiden låta WHO (och Bill Gates) bestämma att vi ska vaccineras mot allt möjligt som kan kallas pandemier är att ge upp allt nationellt självbestämmande.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2024-04-08

All makt utgår från folket, dvs partiets nomineringskommitté

Ta fram papper och penna. Skriv ner namnen på samtliga riksdagsledamöter från ditt län, oavsett partifärg.

Komplettera sedan med deras bakgrund, vad de gått till val på, vilka motioner de skrivit och vad de lyckats genomdriva i riksdagen. Gör gärna detsamma med kandidaterna i valet till Europaparlamentet.

Det blev väl inte så många namn, inte så mycket egna motioner som rönt framgång?

Räkna sedan på hur många gånger var och en röstat mot sin partilinje...den listan är lätt ihopsatt.

I dagarna har det blivit utbredd kritik mot Moderaternas sätt att hantera lagförslaget om könstillhörighet.  Det visar sig att partipiskan ser ut att stå högre än ledamöternas personliga åsikter. Så jag återkommer med en text som jag i delar skrivit tidigare. Fram för personval.

Sverige styrs idag av kartellpolitik. Våra partier, som lever på skattepengar, har som huvudsakligt intresse är att behålla en någorlunda balans mellan blocken. Men i dessa fruktans och ovisshetens tider finns det all anledning att ifrågasätta detta system som visat sig förlama Sverige och istället diskutera hur vi ska kunna införa en bättre demokrati, närmare medborgarna och med mer kompetenta och ansvarstagande politiker."

Kloka ord från Chris Forsne. Den stora frågan är bara: Hur kommer vi dit? Någon annan fredlig möjlighet än att rösta bort de gamla partierna och rösta in nya med bra kandidater vid valet 2026 finns väl inte?

Läs vidare på Chris Forsne. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1