Det prekära säkerhetsläget

Liberalt högmod går före fall

Samma liberala högmod som har alienerat så stora väljargrupper i västvärlden, har legat bakom många västländers naiva nedmontering av försvaret. Det prekära säkerhetsläget är en konsekvens av föreställningen att vi befinner oss i en närmast lagbunden utveckling mot en liberal framtidsvärld, skriver Robert Dalsjö, forskningsledare vid FOI.
Utmaningarna – som det numera heter – kommer inte bara från makthungriga despoter i Ryssland och Kina, eller från jihadistiska terrorister, utan också från politiska ledare och rörelser i västvärlden.
Detta trots att professorer, kommentatorer och politiska ledare under 1990-talet triumferande förklarade att historien nått sitt slut och att den västliga liberala samhällsmodellen hade segrat för all framtid. Hur kunde det gå så här? Jag tror att åtminstone en del av svaret ligger i det gamla ordspråket att högmod går före fall.
Läs vidare här.

Publicerad av: 
Redaktionen 2019-06-17