Dagens tips söndag 2024-02-25 (Extra2)

#5 Slöseriet i EU växer

"Det här är den femte videon i serien om varför Sverige bör lämna EU. I förra videon gick vi igenom korruptionen inom EU. I den här videon tar vi upp det växande slöseriet. DEN HÄR KANALEN tar upp de konsekvenser som det svenska EU-medlemskapet fört med sig. Jag som driver kanalen heter Ulf Ström (www.ulfstrom.se) och är ordförande i Swexit - ett tvärpolitiskt enfrågeparti som bara har en fråga på agendan - att få till en ny folkomröstning om det svenska EU-medlemskapet. 

Här publiceras videokrönikor, intervjuer och informationsfilmer. 

MER INFORMATION om Swexit finns på www.swexit.org"

EU är inte längre en organisation för fri handel och rörlighet inom EU:s gränser utan en totalitär makt som helt frångått subsidiaritetsprincipen och lägger sig i medlemsländernas ALLA angelägenheter. Samma regler kan inte gälla för så skilda ekonomi- och klimatzoner som norra och södra Europa. EU har blivit ett byråkratiskt missfoster. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1