december 2023

Dagens tips fredag 2023-12-29

Sverige riskerar att stämmas för borttagen elrabatt

"Skatterabatten på el för de energislukande datahallarna blev en dyr historia för Sverige på nära två miljarder kronor. Nu riskerar notan att mångdubblas om bolagen stämmer svenska staten för avtalsbrott i och med de slopade subventionerna.

En ny rapport från myndigheten Tillväxtanalys har utvärderat effekten och konsekvenserna av den nyligen slopade skatterabatten på el som gavs till datahallar i Sverige under åren 2017–2023.

Utvärderingen visar bland annat att reformen var dyr, ledde till en ökad energiförbrukning, högre elpriser och trängde ut annan viktig verksamhet som bidrar till samhällets välfärd. Dessutom gynnades främst utländska multinationella bolag som Facebook, Microsoft och Amazon Web Services av subventionerna.

Så samhällsekonomiskt var det här ingen vidare bra idé."

Ännu ett exempel på inkompetens hos politikerna. Gjordes någon konsekvensanalys? 

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-12-28 (Extra)

Det är svenska medborgare som ska bestämma över detta land

"Anförande från början av november om att det ska vara krav på svenskt medborgarskap för att rösta i kommunala och regionala val. "Argumenten för att all rösträtt ska begränsas till att endast gälla svenska medborgare är många. Men det viktigaste argumentet är kanske att vi har vissa partier i detta land som använder sig av utlänningar som lever i kulturellt utanförskap för att höja sina röstsiffror. Det kan inte vara rättvist att vissa partier använder sig av utländska medborgares politiska makt i Sverige för att kunna bestämma över svenska medborgare. Det är inte utländska medborgare som ska bestämma i Sverige. Det är svenska medborgare som ska bestämma över detta land." Hela debatten går att se här: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/v..."

Bra av Nima Gholam Ali Pour! Det är inte nog med att svenska medborgarskap delas ut till höger och vänster (mest) utan det räcker att bo i en kommun så får utlänningar bestämma över hur kommunen och regionen ska styras. Hur kommer det att gå för Botkyrka?

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-12-28

Hur påverkas rättssäkerheten av den uddlösa klimatlagen?

Hur bindande är egentligen den ”klimatlag” som riksdagspartierna har förbundit sig att följa men som samtidigt mötte stark kritisk från bland annat Lagrådet?

Dagens energipolitik är givetvis bättre än den föregående, där den förra regeringen riskerade landets välfärd genom att låta sig styras av ett litet men extremt enfrågeparti som inte gillar kärnkraft och vars politisk är direkt kontraproduktiv för att långsiktigt minska utsläppen av koldioxid.

Likväl styrs Tidöpartierna idag av internationella politiska agendor samt av inflytelserika lobbyister. Hur kan det annars vara möjligt att Tidöpartierna investerar skattepengar i en omställning mot ökad elektrifiering, som leder till ett dubbelt så stort elbehov? Varför inser man inte nödvändigheten att först möjliggöra att elsystemet tillgodoser de behov som den önskade omställningen kräver för att därefter sätta upp mål om önskad elektrifiering av samhället? Varför har man så bråttom? Svaret står att finna i det klimatpolitiska ramverket som för Sveriges bästa bör skrotas omedelbart.

Elsa ställer de rätta frågorna!

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-12-27 (Extra)

De rödgröna partiernas politik - stick i stäv med intentionen i det klimatpolitiska ramverket

"De rödgröna partierna, Centerpartiet inkluderat, har genom sin politik under flera år bäddat för ökade utsläpp av växthusgaser i Sverige och i andra länder. Trots detta har man nu fräckheten att kritisera Tidö partierna för att utsläppen av växthusgaser ökar.

Att energipolitiken under flera år styrts i klimatlagens motsatta riktning borde vara allmänt känt."

Ja, om vi inte hade haft "ljugmedia" som har en agenda.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips onsdag 2023-12-27

Opinionsundersökningar: Som du ropar får du svar – kanske

"Metoderna för att mäta opinion utvecklas ständigt på en oreglerad marknad. Dessa nya metoder har nu börjat väcka ett allt större intresse hos de som arbetar med cyberhot och psykologisk krigföring. En motståndare eller ett särintresse kan idag med enkla medel skapa en falsk bild av en opinion och påverka politiska beslut. Trots att den faktiska opinionen pekar i en annan riktning."

Bra information! Man kan (skall?) inte lita på något. I varje fall inte utan att tänka själv.

Läs vidare på Ledarsidorna. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2023-12-26 (Extra)

Misstroende mot Romina Pourmokhtari – eller bara missnöje från de mest okunniga?

"Att det i praktiken är omöjligt att påverka temperaturen nämnvärt, genom att begränsa de mänskliga utsläppen av koldioxid till en rimlig nivå, dvs. till en nivå som inte sätter miljarder människors liv på spel, spelar ingen roll för indoktrinerade politiker som vill rädda världen. De mest okunniga i Sveriges riksdag basunerar ut att Sverige måste gå före, ta på sig ledartröjan för det som världen uppfattar som klimatsmart.

Visst låter det positivt att företag vill minska sina utsläpp av växthusgaser, förutsatt att det är vad begreppet klimatsmart antyder. När politiken lagstiftar om tvingande regler som måste följas är dock inte detta liktydigt med att företagen av fri vilja väljer att gå före i omställningen. För många företag är omställningen i hög grad politiskt framtvingad med stora negativa konsekvenser som följd. Genom att vända på orsak och verkan kan man ljuga för folket, även om vetenskapen är knivskarp med att orsak alltid måste föregå verkan i tid, om nu utsagan ska gälla."

Jag hoppas att alla riksdagsledamöter läser detta (fast jag tvivlar) och börjar inse realiteterna. Vad Sverige gör spelar ingen som helst roll för klimatet, men kan förstöra vår ekonomi och välfärd totalt. 

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips tisdag 2023-12-26

Jan Blomgren: Regeringen siktar på nya energipolitiska mål

"Regeringen avser att lägga fram en omfattande energipolitisk proposition under våren 2024. Nu har de första indikationerna på innehållet presenterats. Viktigast är att ansvaret för elsystemet görs tydligt, och att konkreta mål sätts."

Äntligen händer något konkret (inom politikergänget). Men som Jan Blomgren avslutar med: "Detta får ses som en aptitretare. Vi ser fram emot den fullständiga propositionen i vår." sedan återstår att se om det blir någon "action". 

Samtidigt tycker jag att Tidö-partierna kunde ha haft denna i byrålådan att plocka fram redan för ett år sedan. 

Läs vidare på Epoch Times. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 2023-12-25

Leif V Erixell kommenterar statsministerns jultal

"Kritiken mot statsministern och regeringen innebär inte att jag skulle föredra Magdalena Andersson & Co. Det vore i sanningen en mardröm. Det betyder dock inte att saker och ting inte hade kunnat göras bättre av den nuvarande regeringen. Att peka på sådana saker borde rimligen bokföras under posten konstruktiv kritik.

Kristersson höll alltså ett jultal idag. Det var ok t.o.m. bra ända tills han havererade i två frågor:"

Läs vidare på Facebook. 

Spoiler: Inflationen och klimatfrågan.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2023-12-24 (Extra)

BIRGITTA SPARF: Vår nya världsreligion

"Det är varken islam, kristendom eller någon annan religion som idag är störst. Det är istället klimataktivisternas läror som vunnits starkast gehör. Klimatreligionen leder. 

Västvärldens ledare bekänner sig unisont till denna nya religion. Istället för att leva under Herrans tukt och förmaning lever vi nu under de klimattroendes ännu strängare påbud."

Man frågar sig hur detta är möjligt, men ett svar är den massiva propaganda som bedrivs av "våra" etablerade media med SVT, BBC, CNN m.fl. i spetsen. Mycket av argumenten är baserade på idén att om tillräckligt många inom "vetenskapssamhället" är överens så är det en sanning.

I en kommentar av Jaxel finns följande mening:

"Man kan diskutera en massa olika detaljer i detta, men den helt grundläggande frågan är ändå om mänskliga utsläpp av växthusgaser har en stark påverkan på klimatet eller inte. Inom vetenskapssamhället finns en oerhört stark konsensus om detta."

De flesta vetenskapsmän, som har verklig kunskap om de fysikaliska förhållanden som gäller, och kan jämföra med äkta mätvärden, är inte alls överens om att klimatförändringarna beror på mänsklig aktivitet. Att klimatet förändras och alltid har gjort så, är nog alla överens om, men vad det beror på diskuteras livligt. Koldioxidhalten kanske bidrar, men mycket lite, jämfört med andra faktorer såsom solaktivitet, kosmisk strålning, molnbildning, partikelmängden i luften, vattenånga mm. När det blir varmare av olika orsaker, blir haven också varmare och då frigörs väldigt stora mängder koldioxid till atmosfären. Den som inte tror på det, kan värma en skvätt sodavatten och se vad som händer.

De som är överens är oftast verksamma inom andra ämnen än fysik och riktig klimatvetenskap, vilket innebär att de är lika lurade som folk i allmänhet eller har en egen agenda. De som skrivit IPCC:s sammanfattning är inte vetenskapsmännen utan personer med en agenda. Experterna som skrivit IPCC:s grundrapport har inte ens fått bearbeta sammanfattningen.

Se lite snabba klimatfakta här.

Det är globalisterna som driver klimathysterin för sin egen vinning och för att skapa ett "klimat" där alltmer centralisering och totalitära lagar och regler accepteras.

Läs artikeln på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1