Dagens tips måndag 23-12-04 (Extra2)

Hamas-miljonärerna

"Halva Gaza är beroende av mat från FN, trots att de under många decennier fått miljard efter miljard i bistånd från EU, enskilda länder och inte minst Sverige. Hamas lovade dem välfärd, bra ekonomi och reformer men terrororganisationen tog istället pengarna. 

Men de har inte bara köpt vapen och byggt upp den militära infrastruktur för terror som de nu använt utan Hamas ledare har givetvis själv tagit pengarna." 

Ja, varför ska vi svenska skattebetalare betala något till Palestina?

Läs vidare på Uvell. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1