Dagens tips tisdag 2023-11-28 (Extra)

Det är inte säkert att vi måste riva moskéer

Jimmie Åkesson: Det kan räcka att stänga dem där extremismen frodas

Det är inte ofta jag tipsar om artiklar i Aftonbladet, men denna är läsvärd. 

Jimmie Åkesson avslutar med de sanna orden:

"Avslutningsvis finns det skäl att återigen återkomma till det uppenbara. Religionsfrihet innebär inte att man får göra vad som helst i religionens namn. Man har rätt att utöva sin religiösa tro ensam och tillsammans med andra som frivilligt delar denna tro. Det är en självklarhet.

Man ska dock komma ihåg att religionsfriheten också omfattar rätten att vara fri från religion, särskilt när denna tar sig högljudda, extrema, hotfulla eller till och med våldsamma uttryck."

Läs hela artikeln på Aftonbladet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1