Dagens tips måndag 2024-06-10

Europa byggs inte av villkorslösa ja-sägare

"Gradvis har EU-samarbetet glidit allt längre ifrån de ursprungliga fundamenten. Ekonomiskt utbyte, snarare än gemensamma värderingar, är det som håller samman och utvecklar unionen. Förstår man inte det riskerar man rentav att undergräva den europeiska integrationen, skriver Adam Danieli."

En mycket bra analys av vad EU var tänkt som att vara och vad det blivit. Ett citat:

"En annan central fråga i debatten rör EU:s geopolitiska roll, alltså hur EU i högre grad än i dag ska kunna bli en stark aktör för att medverka i stormaktsdiskussionerna globalt. Steg för steg höjs ambitionerna för unionen som instrument för de politiska ledarna, snarare än som verktyg för medborgarna."

Efter att ha läst artikeln, som är lång men intressant, förstår man varför man röstade för EU en gång, men nu ser Swexit som bästa alternativet.

(En parentes: Det är svårt att modifiera - radikalt ändra - en organisation inifrån. Det framgår tydligt i en artikel av A Lily Bit om möjligheterna att dränera träsket i Washington.) 

Läs vidare på Smedjan. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1