Dagens tips torsdag 2024-02-22 (Extra2)

Kritiken: Superregister ska få koll på dina pengar

"Finanspolitiska rådet föreslår ett register över svenskarnas samlade tillgångar och skulder. Men utspelet möter hård kritik. ”Det är väldigt allvarligt och det är hög tid att regeringen sätter ned foten”, säger skatteexperten Johan Fall till TN.

För att få bättre koll på hur den ekonomiska ojämlikheten ser ut behövs heltäckande statistik över hushållens tillgångar och skulder. Det föreslår Finanspolitiska rådet i den nya rapporten ”Economic inequality in Sweden”, som studerar utvecklingen sedan 1990-talet. Skillnaderna beror inte på att arbetsinkomstfördelningen blivit ojämnare, utan på kapitalinkomsternas ökade roll, enligt nationalekonomen Jesper Roine, en av rapportförfattarna. Han anser att förändringen i ojämlikhet är extrem jämfört med andra länder och efterfrågar bättre kunskap om hur läget ser ut.

– Det råder ingen tvekan om att det är i kapitalinkomstfördelningen som förändringen ligger. Vi har väldigt lite koll på statistik kring skulder och tillgångar. Det är viktigt för att få en komplett bild för att veta vad som har hänt, sa Jesper Roine när rapporten presenterades.

Kritiken: Finns andra vägar att gå"

Om det finns ett sådant register blir det ännu lättare att snabbt införa CBDC (Central Bank Digital Currency) och ta total kontroll över varje medborgares ekonomi. Förutom alla andra risker som presenteras i artikeln.

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1