november 2023

Dagens tips måndag 23-11-27 (Extra3)

De dubbla måttstockarna

Dan Korn skriver på Facebook: "Vi ser det hela tiden. De dubbla måttstockarna har blivit så vanliga att vi knappt tänker på dem längre. Det som är ytterst olämpligt för en är tillåtet för en annan."

Läs vidare på Facebook eller hela artikeln på Bulletin

Hur länge ska vi acceptera dessa dubbla måttstockar hos politiker, media, influerare, myndigheter och domstolar? 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-11-27 (Extra2)

Det förråade samhället

"Det fanns en tid med sommarmordet. Det som upptog kvällspressens förstasidor i veckor, för att inte säga månader. Och fram till för några år sedan väcktes medias intresse också av rån och våldtäkter

Numera blir det knappt en enspaltare i dagstidningarna. Enspaltarna har istället övertagits av bombdåd och gängskjutningar.

Vi mediakonsumenter kan bara passivt ta del av detta förråade samhälle och försöka hålla oss undan."

Läs vidare på Chris Forsne. 

Chris Forsne avslutar med: "Det går inte att förena dessa två religioner, det går inte att släppa in en så stor mängd människor med helt annan syn på samhället och helt annan gudstro utan att det blir en ödesfråga för Europas överlevnad och på vår syn på vilka vi är och vad vårt samhället ska vara." 

Islam är inte bara en religion i svensk mening utan främst en politisk samhällsåskådning som är helt motsatt den svenska och driver för en omstörtning av hela samhället. Därför kan inte svensk religionsfrihet gälla för den politiska delen utan den måste motarbetas precis som vi måste arbeta emot andra totalitära rörelser såsom nazism, kommunism och fascism.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-11-27 (Extra)

Ny EU-lag hotar 150 000 ton kaffe

"I juni antog EU en ny lag mot skogsskövling. Den förbjuder försäljning i EU av kaffe, kakao, palmolja och gummi som har odlats i avskogningsområden.

Varningar har höjts från flera håll om att konsekvensen kan bli att kaffe och kakao som produceras och lagras i EU under en övergångsperiod till december 2024 riskerar att förstöras eller säljas utanför EU på grund av att de strider mot kraven."

Visst kan det vara bra ett begränsa avskogning, men hur skulle det sett ut om all ursprunglig skog t.ex. i Sverige funnits kvar. Då hade vi inte ens känt till begreppet "öppna landskap" och inte ens "blanda bark i brödet" hade varit möjligt då inget spannmål funnits. EU går för långt i ogenomtänkta regler utan ordentliga konsekvensanalyser. Detta kommer bara att straffa EU:s invånare med varubrist och ännu högre priser. Men det är väl bara ett steg på vägen mot the Great Reset (Agenda 2030) egendomslöshet, ofrihet, drogning m.m för dem som överlever.

Läs vidare på Dagens PS. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips måndag 23-11-27

Öppet brev till hälsominister

"På Sveriges Radio (SR) den 9 november 2023, rapporterades det att barn kan få vaccin mot coivd-19. Socialminister Jakob Forssmed säger i reportaget att; "Vi har gjort en noggrann genomgång av de lagar och regler som finns kring vaccin gällande covid-19 och kan konstatera att det inte finns några legala hinder."

SR journalist säger därefter: för ett drygt år sedan slutade Folkhälsomyndigheten att rekommendera vaccin till barn mellan 12-17 år och sedan dess har det varit omöjligt att få sitt barn vaccinerat i Sverige, oavsett ålder, om det inte funnits särskilda medicinska skäl. SR anger vidare att från och med nu är det fritt fram att vaccinera barn redan från 6 månaders ålder. Socialminister Forssmed: "jag tycker det är bra att vi klargjort detta nu, och nu är det upp till regionerna att så att säga, bestämma sig för på vilket sätt man kommer att agera på det här klargörandet.  
 

Innan Jakob Forssmed gläds alltför mycket över att det inte finns några legala hinder mot att vaccinera spädbarn från 6 månaders ålder bör han noga följa hur det går för den fd. italienska hälsoministern, Roberto Speranza, som nu utreds för mord för att ha undanhållit uppgifter om vaccinernas bristande effektivitet och säkerhet för det italienska folket.

Nedan följer ett öppet brev till den danske hälsoministern med sju frågor som även Jakob Forssmed måste kunna svara på.


Öppet brev till hälsominister Sophie Løhde.

03.11.2023

Av Jeanne A. Rungby, specialistläkare inom otorhinolaryngologi."

Ett intressant och läsvärt brev som ställer de rätta frågorna. Vi kräver svar!

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsdesk. 

Stöd Elsa Widdings arbete. Hon är partioberoende och behöver ditt direkta stöd för sitt värdefulla arbete. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2023-11-26

Att se vårt land förstöras sliter sönder vår trygghet och identitet

"Varför gör det så ont när vi ser det land där vi har fötts och vuxit upp invaderas av främlingar, tas över och förstöras?

Jag ställde frågan nyligen i krönikan ”Det handlar om identitet: om ett invaderat folks djupaste sorg”, med exempel från min födelsestad Bollnäs, och försökte själv besvara den:

”Det handlar om identitet. Vi har införlivat staden eller bygden i oss själva. När omgivningen förstörs är det en bit av oss som går sönder.

Detta är ett invaderat folks djupaste sorg.”"

"I den här krönikan kommer jag att pröva att dra paralleller mellan barnpsykologins kunskaper om det lilla barnets anknytning till i första hand sin mor och sedan stegvis till den övriga omgivningen; far, syskon och andra släktingar – och vår anknytning till hembygden och vårt hemland."

En intressant betraktelse, men hur många är medvetna?

Läs vidare på Julia Caesar. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-11-25 (Extra)

(S) har krävt normalisering av HAMAS

"Sveriges konflikter växer till följd av kriget i mellanöstern. Utgör Sverigedemokraterna, den Hamas-fraterniserande riksdagsmannen Jamal El-Haj eller de allt mer våldsbejakande palestina-anhängarna det största säkerhetshotet för Sverige – eller är problemet egentligen något helt annat? Dessa frågor tar jag (Henrik Jönsson) upp i veckans video om den socialdemokratiska “SÄKERHETS RI(S)KEN”."

Ett intressant avslöjande! 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-11-25

Den svenska folksjälen kan bli vår undergång!

"En 100-årig bok om den svenska folksjälen ger en förklaring till det svenska folkets självskadebeteende, och svensken saknar helt nationalism! Och det är ytterligare ett antal inslag i den svenska nationalkaraktären enligt boken som stämmer mitt i prick med dagens problematiska situation för oss, boken är fascinerande. Se denna film, så får du en förklaring till varför sverigedemokraterna mobbas och varför sverigevän av etablissemanget ses som något negativt." 

Gillade du filmen? Stöd Pär direkt med en snabb donation på 5 s med MediaLinq: 

 

 

Se filmen på Nu fan räcker det! 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-11-23 (Extra2)

Jan Blomgren: Strategi för regeringens kärnkraftsstrategi

"Regeringen har presenterat sin färdplan för ny kärnkraft. I den läggs mål för hur mycket som ska byggas, och hur snabbt. Vilka åtgärder kommer att behövas för att kunna genomföra strategin med framgång? Ett nyckelord kommer att vara kompetens."

Jan Blomgren konstaterar att Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) omedelbart måste får resurser att rekrytera personal, annars kommer satsningen att misslyckas. 

Läs vidare på Epoch Times. 

Läs också en informativ artikel av Jan Blomgren om fjärrvärme: Jan Blomgren: Inte helt enkelt att värma hus med kärnkraft

När vi är inne på energifrågorna så rekommenderar jag denna artikel om förnybar energi i Litauen.

Läs också Jan Blomgrens artikel om Fanatikerna förstörde Sveriges elförsörjning. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2023-11-23 (Extra)

Socialminister Forssmeds uttalanden går på tvärs med uppfattningen inom EMA

"Innan vi huvudstupa kastar oss in i en ny massvaccination på det sätt Regeringens utredare öppnar upp för finns en lång rad oroväckande fenomen för Folkhälsomyndigheten att utreda. Socialministern måste också ange källa till påståendet att vaccination mot Covid-19 förhindrar en omfattande smittspridning! Detta uttalande går helt på tvärs med uppfattningen inom den europeiska hälsomyndigheten EMA. När kommer ursäkten från alla de politiker som har vilselett befolkningen?"

Elsa Widding ställer de frågor som alla borde ställa!

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsdesk. 

Stöd Elsa Widdings arbete. Hon är partioberoende och behöver ditt direkta stöd för sitt värdefulla arbete. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1