Dagens tips söndag 2024-03-24 (Extra)

Söndagskrönika: Krigshetsen

"Neocons är beteckningen på den grupp som styr Washingtonregimen och fortfarande förhindrar fredsförhandlingar mellan Ukraina och Ryssland. I en tidigare krönika har jag lite motvilligt översatt beteckningen neocons till nykonservativa. Motvilligt, därför att de inte är konservativa i ordets egentliga mening. Förenklat är missuppfattningen densamma som i svensk politik: eftersom de är mot vänster så är de höger.

Neocons ”ideologi” svarar rätt bra samman med en passus i inledningen av en bok som den politiske manipulatören och finansmannen George Soros skrev och gav ut år 2004: The Bubble of American Supremacy:

Efter det kalla krigets slut är USA utan tvekan den dominerande makten i världen. Landet har därför kapacitet att påtvinga världen sina åsikter, intressen och värderingar. Världen skulle tjäna på att anamma amerikanska värderingar, eftersom den amerikanska modellen har visat sin överlägsenhet. Under de tidigare administrationerna misslyckades dock USA med att utnyttja sin makts fulla potential. Detta måste korrigeras. USA måste hävda sin överlägsenhet (supremacy) i världen.

Neocons anser att det pågår en kamp mellan ont och gott av kosmiska dimensioner. Det onda i världen kan bara utrotas om USA utan att tveka använder sin militära överlägsenhet. USA har en moralisk skyldighet att sprida demokrati i världen, med vapenmakt.

När Ronald Reagan var president (1981-1989) ansåg hans administration att förhandlingar och diplomati med Sovjetunionen var meningslöst. Sovjetledarna styrdes helt av sin ideologi. De gick därför bara att påverka med militär och ekonomisk makt. När Reagan tog kontakt med Sovjets ledare Michail Gorbatjov, så ansåg den tidens neocons att det var både meningslöst och oseriöst. När det visade sig att han hade framgång med att bromsa den militära upprustningen, påstods det att han på grund av ålder inte klarade att visa upp den nödvändiga hårdheten. När Reagans diplomati faktiskt visade sig fungera och han lyckades avsluta det kalla kriget, tvärvände dessa neocons och hävdade att Reagan följt deras råd, trots att det var tvärtom."

Varför hittar man inte denna analys i etablerade media? När man läst till slutet kanske man förstår. Den stämmer inte med det officiella narrativet.

Läs vidare på Invandring och mörkläggning. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-03-24

Elsa Widding och Roger Richthoff om Nato och DCA-avtalet i Fjärde Statsmakten 198

"I detta program samtalar programledare Mikael Willgert med riksdagsledamot Elsa Widding samt före detta riksdagsledamot Roger Richthoff om det så kallade DCA-avtalet mellan Sverige och USA. Avtalet innebär ett carte blanche för USA, som kan föra in kärnvapen i Sverige utan att vi får veta det och utan rätt för Sverige att kontrollera om så är fallet, menar Richthoff. Dessutom bakbinder avtalet Sverige att utöva normala påtryckningar på Nato, i svensk riktning, då vi redan förbundit oss att uppfylla USA:s krav. DCA-avtalet motverkar de möjligt positiva sidorna av Sveriges medlemskap i Nato där vi har en möjlighet att lägga in ett veto mot förslag som vi inte accepterar. Den möjligheten har vi nu inte mot USA genom DCA-avtalet.

Att föra en saklig debatt om kriget mellan Ryssland och Ukraina har i dag blivit mycket svårt anser Elsa Widding. Hon för fram argumentet att det handlar inte om huruvida Putin är snäll eller dum utan om hur verkligheten ser ut. Ryssland har länge protesterat mot Natoutvidgningen österut och att de inte vill ha kärnvapen riktade mot Moskva vid sin landsgräns. USA hade naturligtvis inte heller gått med på att t.ex. Mexiko hade sådana riktade mot Washington. Sen är det ju frågan om hur kriget går. Vi har blivit matade med information om Ukrainas framgångar men verkligheten är ju att Ryssland inte kommer att förlora den här striden."

Detta borde diskuteras även i etablerade medier och debatteras brett innan Riksdagen avgör!

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-23 (Extra3)

Varför svarar inte Jakob Forssmed på frågan om Folkhälsomyndighetens syn på PCR test?

"Den 21 juli 2020 publicerade Folkhälsomyndigheten en vägledning till Sveriges regioner, med artikelnummer 20110. Vägledningen uppdaterades den 30 november 2020. Här fastslår Folkhälsomyndigheten följande:

”PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda denna test för att avgöra om någon är smittsam eller inte.”

Trots att dåvarande socialminister Lena Hallengren i sina presskonferenser ständigt upprepade att regeringens åtgärder med anledning av pandemin följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer gjorde man i detta fall ett tydligt avsteg.

Tvärtemot FHM:s tydligt uttalade avståndstagande från PCR-testerna, som ytterligare underströks genom uppdateringen av vägledningen den 30 oktober 2020, beslutade Sveriges regering att med skattemedel understödja storskalig testning med PCR-tester. Detta har kostat de svenska skattebetalarna minst 26 miljarder kronor." 

Detta är alltså ett enormt slöseri med skattemedel! Då det var förra regeringen som tog beslutet, så borde väl inte nuvarande vilja dölja det? Eller är även Jakob Forssmed en "reservsosse"? Eller är agendan att man vill följa WHO som fortfarande rekommenderar PCR-tester?

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-23 (Extra2)

Snällismen blir vår UNDERGÅNG!

"I Sverige är vi SNÄLLA, mot allt och alla, med en naiv kravlöshet på monumentala nivåer. I denna video intervjuar jag samhällsdebattören och youtubern Lennart Matikainen om snällismen i politik och myndighetsutövning. Den snällism som till exempel gör att massor av bidrag betalas ut med bristfälliga eller inga kontroller, att det daltas med grovt kriminella, att vi delar ut medborgarskap på väldigt lösa boliner, och att illegala invandrare, som ska utvisas om de hittas, får bidrag i vissa kommuner. Det är en vansinnig politik."

Utan tvekan en starkt bidragande orsak till vår väg mot undergång. 

Se videon på Nu fan räcker det! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-23

Islamistiska hatpredikanter behandlas med silkesvantar av svenska rättsväsendet – får imam-rabatt trots att de fälls för brott

"Grattis, svensk. Medan du fälls för minsta skitsak gäller andra regler för islamister. En hatisk imam slipper böter. Det gör däremot inte systemkritiska journalister. Eller vanliga svenskar.

Katerina Janouch Mar 22, 2024

Det kan nu slås fast att en homofob, judeföraktande, rasistisk och sexistisk imam betraktas som något särskilt skyddsvärt i Sverige. Någon som måste behandlas med silkesvantar. Han är definitivt mer värd än en systemkritisk journalist.

Varför slipper annars imamen böter trots att hans hetsande mot folkgrupper och sexuella minoriteter måste betraktas som ett långt grövre brott än en medborgarjournalists sakliga kritik mot en lärares undervisningsmetod?

Är Malmös domstolar numera så korrupta och styrda av hot, mutor och klaner att de inte vågar utmäta böter till en imam med hårresande värderingar?

För att domstolarna är rädda för islamist-imamen? För att de vill få tyst på en systemkritiker som jag?"

Likhet inför lagen gäller knappast i Sverige numera. 

Läs vidare på Katten mot strömmen - Katerina Janouch. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-03-22 (Extra2)

De vill KROSSA Västerlandet – och vi viker ned oss!

"Jag sammanfattar Douglas Murrays bästsäljande bok "Kriget mot väst", som går ut på att att Västerlandet är under attack av onda krafter som vill krossa oss. Och det värsta är att vi inte gör motstånd, utan viker ned oss inför detta västhat. Ja, vi till och med hjälper de västfientliga krafterna att bekämpa oss själva!"

Alla goda krafter måste samlas för att motverka denna katastrofala inriktning.

Se videon på Nu fan räcker det! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-03-22 (Extra)

Christian Sandström: Nylander granskar bidragskapitalismen

"IT-entreprenören Jens Nylander har med hjälp av sina AI-kunskaper börjat granska vart alla företagsstöd egentligen hamnar. Hans arbete påvisar betydande systemfel i Sverige." 

Nu avslöjas ett av de system som bidrar till att alla sjunger "klimatsången" till ingen nytta för klimatet, dåligt för ekonomin, men bra för bidragsentreprenörer. 

Läs vidare på Epoch Times. 

Hör också podden Gröning och Blomgren som intervjuar Jens Nylander.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-03-22

Kommentar: Farliga partiklar från vindkraftverkens rotorblad – ett underskattat miljöproblem

Av Jenny Piper

"Förra veckan uppmärksammade jag hälsoriskerna med mikroplaster och att ingen i beslutandeposition gör något för att förhindra spridningen trots alla varningar från läkare och forskare som bland annat hittat otyget i såväl människokroppen som i moderkakor, där vindkraftsnurrorna som våra politiker sätter på piedestal spelar en stor roll.

Förutom tidigare kända fakta om att vindkraft bidrager till att skada både djurlivet och det marina livet, har låg tillförlitlighet, förstör närmiljön med sitt oljud, skapar problem med icke återvinningsbara rotorblad samt sänker marknadsvärdet på närliggande hus, visar en ny studie att även nedsmutsning samt förgiftning av naturen på land och i vattendrag är ännu en negativ aspekt att lägga till listan."

Som vanligt saknas konsekvensanalyser och helhetstänk så fort det handlar om klimatet. Då glömmer man miljöaspekterna! Miljöskadorna blir sannolikt mycket större än klimatvinsterna. Dessutom kommer fler vindsnurror bara att göra elförsörjningen sämre. Våra elnät klarar inte mer vindkraft.

Läs vidare på Nya Dagbladet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-03-21 (Extra3)

Direkt från toppmötet: Kristersson vill ge mer ryska pengar till Ukraina

"Hade Sverige fått bestämma hade man tagit alla frysta ryska tillgångar på över 200 miljarder euro för att finansiera Ukrainastöd. Att gemensamt låna upp stödpengar ser statsminister Ulf Kristersson (M) som ett alternativ, om än det sista."

Sker detta är allt förtroende för EU och EU:s länder förbrukat. Vem vill i framtiden förvara sina tillgångar så att EU bara kan konfiskera dem? Redan att frysa tillgångar utan formell krigsförklaring är en handling som skadar förtroendet. Det kommer säkert också att påverka värdet av både dollarn och Euron så vi blir både fattigare och mer isolerade. Politikerna driver EU och dess medlemmar mot undergången!

Läs vidare på Europaportalen. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1