Dagens tips söndag 2024-03-31 (Extra)

Gör Sverige svenskt igen!

"Jag intervjuar Richard Sörman, som frågar sig varför i allsin dar Sverige ska lösa ANDRAS problem, som gängkriminalitet och islamism. Båda kommer ju utifrån, genom massinvandringen. Richard berättar också att han har kommit på vilken taktik etablissemanget kommer att använda för att skjuta bort skulden för Sveriges enorma problem från sitt eget agerande – PK-folkets sluga plan.... Och Richard vill att Sverige ska vara svenskt."

Richard Sörman har rätt! Det är inte möjligt att integrera två väsensskilda kulturer. Någon måste ge upp sina kulturella värderingar och varför ska en ursprungsbefolkning ge upp sin kultur för invandrad kultur?

Se videon på Nu fan räcker det! 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips söndag 2024-03-31

Får vi jämlikhet genom att RÄKNA HUDFÄRG?

"Strukturell rasism och diskriminering sägs pågå hela tiden – och nu kräver svenska fackförbund att staten ska börja räkna medborgarnas hudfärg. Vad är egentligen strukturell rasism? Kan diskriminering motverkas genom kvotering baserat på biologiska egenskaper? Och vad händer med ett samhälle som sätter hudfärg före kompetens? Dessa frågor tar jag upp i veckans video “RÄKNAS HUDFÄRG?”."

En utomordentlig sågning av begreppet strukturell rasism och dess företrädare. Mycket sevärt!

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-30 (Extra2)

Hur ska Sverige klara upprustningen av försvaret? 

"Den nation som inte har en egen krigsmakt får förr eller senare någon annans, vilket kommer att bekräftas i samma stund som riksdagen röstar för DCA-avtalet längre fram i vår. Ett bättre alternativ hade varit att Sverige byggde upp ett starkt invasionsförsvar som bygger på allmän värnplikt och att Sverige inte bidrar till att provocera vår stora granne i öst.

Ett medlemskap i Nato är på intet sätt någon garanti för att hjälp kan garanteras i ett scenario där Sverige angrips militärt, inte minst med tanke på Donald Trumps utspel om vad som kommer ske i ett läge där han vinner valet i november.

Det är därför helt rimligt att Sverige, med tanke på det globala stormaktspel som nu pågår i världen, återskapar en armé som med trovärdighet kan försvara landets territorium. Under kalla kriget kunde landet mobilisera 800 000 man. Hur stor en armé behöver vara idag för att avskräcka en eventuell angripare från att invadera Sverige och vilka vapensystem som erfordras är en fråga som våra militära experter har att fundera över.

Försvarspolitikens huvudsyfte borde dock vara att hålla hoten mot landet på en så låg nivå som möjligt, inte minst så länge förmågan att försvara Sverige är begränsad. Därför bör Sveriges säkerhetspolitik syfta till att inte delta i konflikter mellan stormakter och får således inte öppna upp för ökade konflikter på svenskt territorium på det sätt som DCA (Defence Coperation agreement, försvarsavtalet med USA nu möjliggör. DCA avtalet syftar till att ge USA möjlighet att utnyttja svenskt territorium för de operationer som den amerikanska militären anser nödvändiga, utifrån ett amerikanskt militärt intresse."

Detta borde debatteras även i andra medier.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-30 (Extra)

Är Sverige en demokratur?

"Hur har Sveriges suveränitet kunnat urholkas på det sätt som skett genom EU-medlemskapet och hur är det möjligt att de nu aktuella maktöverföringarna är på gång att förverkligas utan någon som helst demokratisk förankring hos svenska folket?

Hur smärtsamt det än är måste vi inse att vi inte lever i en demokrati utan i något som närmast kan karakteriseras som en demokratur.

Orsaken till Sveriges kräftgång de senaste 50 åren

Sverige och Schweiz var 1974 rikast i världen. En krona var ungefär lika mycket värd som en schweizerfranc. Idag kostar en schweizerfranc ca 12 kronor. Svenska folket har alltså blivit betydligt fattigare. Vad är orsaken till att det gått så illa? Utan att göra minsta anspråk på någon heltäckande bild eller gå in på några detaljer vill jag ändå nämna några avgörande beslut och orsaker som sannolikt har bidragit till Sveriges kräftgång."

Utomordentligt bra genomgång av ett antal faktorer och händelser som ger en bra förklaring till varför Sveriges utveckling går bakåt.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2024-03-30

Diplomati och en stark fredsrörelse är viktigare än någonsin

"Krigshetsen pågår nu praktiskt taget dagligen. Befolkningen skall hjärntvättas på ungefär samma sätt som skett med klimatfrågan eller vaccinfrågan. Mainstreammedia och Public service larmar om skyddsrum, kaloriransonering, prepping, cyberattacker mm. ÖB, Must, Säpo, militärer från olika vapenslag för att inte tala om alla krigshetsande politiker larmar i media och gör sitt bästa för att skrämma upp befolkningen.

Krigshetsande politiker

Bland de mest märkliga är väl Nato-chefen Jens Stoltenbergs uttalande att svenskar nu ska vara beredda att offra sina liv i ett krig med Ryssland. Vår stats-, utrikes- och försvarsminister formulerar sig på ungefär samma sätt. Det finns skäl att fråga sig om herrarna är vid sina sinnens fulla bruk. Sverige har idag inget försvar som ens kan värna vårt territorium. Att mot den bakgrunden tala om krig med en stormakt med kärnvapen som Ryssland är näst intill skrattretande och vittnar om en avsaknad av realism."

Detta inlägg av Elsa Widding får tala för sig självt.

Läs vidare på Elsa Widdings MyNewsDesk. 

Stöd Elsa Widding! Hon har inga partibidrag eller någon rik partiorganisation bakom sig, men hon jobbar för dig. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips fredag 2024-03-29

Återställ systemet eller upprepa tyska elfiaskot: ”Staten måste ta ansvar”

"Energiexperterna Bengt Ekenstierna och Mats Nilsson förenas i en kraftig kritik mot Svenska kraftnät. Däremot tvistar de om hur marknaden fungerar, subventioner och statens ansvar för att realisera ny kärnkraft. ”Nu måste vi styra tillbaka elsystemet till någon form av balans”, säger Mats Nilsson till TN.

För att förstå irritationen hos Bengt Ekenstierna krävs en kort förklaring om hur prissättningen på el fungerar."

Redan det som hittills har gjorts i det svenska elsystemet bör betraktas som ett fiasko. Det är hög tid att återställa så Sverige kan konkurrera genom billig energi. Och då handlar det inte om vindkraft. Se föregående tips (SwebbTV).

Läs vidare på Tidningen Näringslivet. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-03-28 (Extra4)

Professor Jan Blomgren: Regeringens vindkraft kommer inte behövas - Fjärde Statsmakten 199

"Artikeln i DI som professorerna Blomgren och Fahlen skrev handlar om huruvida det är en bra idé att låta samhället bygga den elkraft som behövs för att försörja de gigantiska ”gröna” stålprojekt som planeras i Norrland. Slutsatsen som de båda drar, efter att var och en av dem räknat på saken enskilt, är att ekonomin inte går ihop. Man kan inte bygga en storskalig elproduktion som ger el till så lågt pris att den ”gröna” ståltillverkningen blir lönsam. Regeringen har släppt ett dokument där den så kallade CBAM-förordningen från Europaparlamentet presenteras. Denna går ut på att import av varor så som stål, som inte är tillverkat på ”grönt” vis kommer att beläggas med högre importskatter. På så sätt skulle man kunna runda marknadskrafterna och tvinga konsumenterna att köpa det ”gröna” stålet. Ordvalet ”grön planekonomi” är välfunnet säger Jan Blomgren."

Synnerligen viktigt och intressant. 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-03-28 (Extra3)

Swebbtv nyheter 28 mars 2024

"Den fria journalisten och samhällsdebattören Ingrid Carlqvist förlorade ett förtalsmål trots ett konstaterat förtal mot henne. Den centerpartistiska Malmö-politikern Anton Sauer kallade henne nazist på dåvarande Twitter 2018, enligt domen från Malmö tingsrätt. Trots det ska Ingrid Carlqvist inte erhålla skadestånd och dessutom tvingas hon betala för politikerns rättegångskostnader, något som mötts av en kritikstorm. 
Rådmannen Sandra Ahrén ansåg nämligen att de som försvarar yttrandefriheten ska tåla att bli utsatta för brott."

Intressanta nyheter. Se dem och stöd Ingrid Carlqvist enkelt med knappen nedan:

 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-03-28 (Extra2)

EU:s ministerråd vill reglera influencers, youtubers, podcasters och bloggare

"EU:s ministerråd vill att de som skapar självständigt innehåll på nätet skall regleras och kontrolleras.

I EU:s allt mer omfattande reglering av allt som har med internet att göra har turen nu kommit till »influencers«. Den här gången är det EU:s ministerråd som vill se uppstramade regler."

Snart kommer ingen att våga yttra någon som helst kritik mot de styrande eller mot deras åsikter eller åtgärder. Allt sådant, hur sant det ändå är, kan klassas som misinformation och leda till åtminstone jobbiga eller dyra konsekvenser. Snaran dras åt!

Läs vidare på Femte juli. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips torsdag 2024-03-28 (Extra)

PATRIK ENGELLAU: Politikervälde

"Mina ord kan verka skrytsamma men du kan alltid avfärda mina tankar med en fräsning och dra slutsatsen att fågelhjärnor som jag inte behöver tas på allvar. Men jag anser att jag är den ende som ser klarsynt på 1974 år regeringsform som i år fyller femtio år.

När ett land formulerar en ny konstitution så är det ett tecken på ett politiskt maktskifte. En ny gruppering kommer till makten och i den mån den avser att följa regelverket, grundlagen till exempel, är det besvärande att landets fundamentallag föreskriver något annat än det som de nya makthavarna har för avsikt."

Patrik Engellau skriver bl.a.: "Oavsett till vilket parti en modern politiker hör så har han samma instinkter som Hilding Johansson. Det har inte med att göra att de skulle vara hjärntvättade av socialdemokraterna utan beror på att de alla står under influens av samma levnadsomständigheter. Ska det vara så svårt att begripa?"

Det både förklarar och understryker min tes att alla svenska riksdagspolitiker (med få undantag) är "reservsossar".

Läs vidare på Det Goda Samhället. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1