september 2023

Dagens tips måndag 23-09-25

Rumble Could Be Banned In UK Under New Online Safety Laws

"Online Safety Bill was approved by the House of Lords on the 19th of September but still needs official approval from the King before it can become law. ......"

Artikelförfattaren drar en obehaglig slutsats:

"A small group of individuals holds absolute and centralised authority over our society. Unless you are an individual who is feeling all warm and fuzzy believing that they are doing it for our own good and are happy to think what they tell you to think, then you will have already felt the effects of the suppression of our opposing views and restrictions of our civil liberties.

There is now next to no political pluralism in the UK, no political opposition or meaningful competition, just red Tories, and blue Tories all appeasing the WEF.

There are no checks and balances usually necessary in a democratic society, so, I guess this means we have now slid into a dictatorship after months of government preparing us. Although there are some of us who have arrived at this point kicking and screaming about it all the way here, the rest of the people in the UK are still blissfully unaware or simply do not care because they don’t like Brand anyway."

När kommer det till Sverige?

Läs hela artikeln på The Exposé.

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-09-23 (Extra3)

EU inför kommandoekonomi à la Sovjetunionen

"I ett EU-direktiv tar EU makten över vissa företags produktutveckling. Det är kommandoekonomi à la Sovjetunionen, och leder in på en skadlig väg. Jag sällar mig till dem som kräver Swexit, ett svenskt EU-utträde. Sverige ska inte fjärrstyras från EU-kommissionen i Bryssel eller Europaparlamentet i Strassbourg. I filmen går jag igenom det nya planekonomiska direktivet,, och kommer även in på andra diktat från EU som är skadliga för Sverige och svenska folket, och som motiverar Swexit."

Pär ström har rätt i att EU går för långt i sina strävanden att "förbättra" för medborgarna. Skillnaderna mellan olika europeiska länder är alltför stora för att tvingande direktiv i allt ska kunna fungera. Vad blev det av subsidiaritetsprincipen? Om inte Sverige kan stoppa galenskaperna eller få fungerande undantag blir slutsatsen att vi måste lämna. Det kan inte bli värre än att förlora allt självbestämmande och bara bli en fattig provins i en Europastat, som måste anpassa sig till vad Bryssel bestämmer.   

 

 

 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1  

Dagens tips lördag 2023-09-23 (Extra2)

Norrman blev intagen på psyket efter Facebook-inlägg mot norska covid-narrativet

"Trond Håland tvångsintogs på en psykiatrisk klinik för att på Facebook ha kritiserat norska covidpolitik. John-Henry Westen som är chefredaktör för Life Site News intervjuade Håland och hans advokat Barbro Paulsen.

Trond Håland berättar att han vaknade en morgon av att någon knackade på hans dörr. När han öppnade möttes han av två poliser och två läkare. De grep honom och han placerades inledningsvis på en psykiatrisk akutavdelning i 24 timmar."

Läs vidare på NewsVoice. 

https://www.medialinq.se/checkout/index.html?ol=d&rcp=2672b8e174be434388aeef9120497753&sel=Donation&origin=referrer&a=1