Virtuellt faderskap

Vad kan det betyda? Enligt dagstidningen Die Welt (i) en inträdesbiljett till Tyskland för havande kvinnor från länder utanför EU. Inklusive deras barn.

Vad kan det ha för intresse för Sveriges del? Svaret är att en inträdesbiljett av det slaget kan även tänkas utställas för Sverige. Fast ingen svensk myndighet verkar ha uppmärksammat liknande fall fram tills nu. Eller brytt sig om.

Saken är den att gravida kvinnor från länder utanför EU skaffar sig uppehållstillstånd genom att betala tusentals Euro till för det mesta utfattiga tyska män för att dessa tagit faderskapet för barnet i moderlivet på sig.

Enligt Die Welt utreder de tyska delstaternas inrikesdepartement f n hundratals fall av misstänkta faderskapsärenden. Inträdesbiljetten till Tyskland/EU gäller inte enbart modern och det ofödda barnet utan även moderns befintliga barn. Antalet misstänkta aktuella fall uppgår till 189 i Baden-Württemberg, 120 i Bayern, 97 i Bremen och 78 i Hamburg. Enligt polisen och åklagarämbetet torde de misstänkta fallen endast utgöra en bråkdel av totala antalet fall.

Såsom ett fall i Berlin nyligen visat organiseras det nya sättet att immigrera till EU av kriminella gäng.


(i) https://www.welt.de/politik/deutschland/article230469269/Innenministerie...


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-21