Vi är inte FÖRNEKARE!

Varför används ordet "klimatförnekare" om dem som är kritiska till IPCC:s slutsatser om kommande klimatkatastrof och inte vill påverkas av den hysteri som piskas upp av politiker och etablerade media?
Jo, det är härskarteknik för att förminska dem som vill föra en vetenskaplig diskussion om relevansen av olika studier, mätningar och modeller.
Vi förnekar naturligtvis inte klimatet! Klimatet är den långsiktiga verkligheten av det som vi alla erfar som väder idag och varje dag och verkligheten kan inte förnekas.
Vi förnekar inte heller att klimatet förändras. Det har det gjort sedan tidernas begynnelse och under större delen av tiden har det inte ens funnits människor.
Vi förnekar inte ens att mänsklig aktivitet kan påverka klimatet även om vi anser att bevisen för att det kommer att leda till snar katastrof är synnerligen svaga. Faktiska mätningar och den sanna verkligheten har ju hittills visat att allt som alarmisterna fört fram om kommande katastrofer faktiskt inte inträffat, fast vi passerat katastrofdatumen med tiotals år.
Vad vi är skeptiska till är att halten koldioxid i atmosfären skulle vara den enda väsentliga faktorn som påverkar klimatet när det finns mängder av andra faktorer, där solens strålning är den mest grundläggande faktorn, som dessutom är en förutsättning för att vi alls finns.

Den hysteri som utvecklas och de åtgärder som alarmisterna vill vidta kommer i sig att leda till mycket större katastrofer än en eventuell uppvärmning. Vi kommer att få energibrist i stor skala, matbristen blir akut med "ekologisk" veganism, vilket också på sikt ger sämre hälsotillstånd, vi kommer att få leva i ett mer primitivt samhälle eller snarare de som överlever när jorden inte längre kan föda 10 miljarder människor utan kanske bara 2 -3 miljarder. Dagens välstrukturerade och ordnade samhälle kan vi glömma för mer primitiva strukturer.

I dagens Göteborgs Posten finns en artikel, som tyvärr är bakom betalvägg, men som på ett försåtligt sätt beskriver oss "klimatförnekare" och det nya nätverk (Clintel - Climate Intelligence Foundation) av "klimatförnekare" som startats av Marcel Crok i Nederländerna. Artikelförfattaren Hanna Rydén gör allt för att förminska nätverket och få det till en partsinlaga från oljeindustrin och påstår bl.a. att av de 800 forskare som skrivit på uppropet så är väldigt få klimatforskare. Javisst, men de är experter på relaterade frågor som oceanografi, strålningsfysik, isbjörnar, mätmetoder o.s.v. Det finns inte så många forskare som bara forskar om klimat beroende på att det är ett så komplext område att en person inte kan täcka allt utan måste fokusera på delområden. Samverkan mellan forskare är därför nödvändigt. Inte heller IPCC:s forskare är uteslutande klimatexperter, tvärtom så är majoriteten inte alls experter på klimat utan mer på samhällsvetenskap och sociologi.
Artikeln låter dessutom klimatalarmister som Jytte Guteland (S) och Martin Hultman (Chalmers) mest komma till tals. F.ö. vad har en teknisk högskola att göra med världens första globala forskarnätverk om klimatförnekelse (CEFORCED - Centre for Studies of Climate Change Denialism) som Martin Hultman leder?

Den som vill veta mer om Clintel och se uppropet (ladda ner pdf) och alla undertecknare kan gå in på Clintels hemsida.

Jag tycker att klimatrealister är en bättre benämning på oss som vill föra en sund diskussion om klimat och miljö utan att bli utsatta för förminskande tillmälen och regelrätta påhopp.

Publicerad av: 
Torbjörn 2019-12-02