’Vi tar nu ett nytt steg mot en normal vardag’

Enligt Folkhälsomydighetens generaldirektör Johan Carlson. ’I praktiken kan vaccinerade leva som vanligt’. Vilket DN:s nättidning 2021-09-07 rapporterar om.(i)
Emellertid kvarstår frågan om vad att ’leva som vanligt’ och att ’ta ett nytt steg mot en normal vardag’ betyder.

Eller, mer konkret, om lundensarna jämställs med vaccinerade (oavsett om de fått sin dos eller ej) och kan leva som vanligt samt ta ett nytt steg mot en normal vardag efter gårdagens händelser. Det vill säga ’storbråket i Lund’, DN 2021-09-08 (ii).

För en gångs skull är det inte Covid-19 som menas när Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande för Skåne, föreslår att det ska bli svårare ’att ta sig in på sjukhus’. Utan tredje slagsmålet i samband med gårdagens storbråk i Lund utanför lasarettets huvudentré. ’Vi måste ta vårt arbetsgivaransvar så att man kan känna sig trygg på sin arbetsplats’ tillägger Sonesson med morsk min på DN:s foto. Vad som händer utanför arbetsplatsen är inte hans sak. Utan skånepolisens (iii). Som parallellt med utredningsarbetet försöker ’föra en dialog med personer från de båda sidorna. Kommissarie Patrik Andersson tror, utifrån tidigare erfarenheter, att förutsättningar för en fredlig uppgörelse är goda’.

D v s att kämparna, som identifieras som ’släkter’, kommer förhoppningsvis att lugna sig när de väl lyssnat på skånepolisens välmenade ord.

Tove Hanssons och Lars Wierups artikel om det på film fångade storbråket avslutas med ’en rimlig gissning är att de inblandade parterna inte är särskilt intresserade att få mer uppmärksamhet från polis och media’. Så att de ostört kan återgå till sina vardagliga sysslor. Jag avstår från att fundera över vilka slags sysslor som avses.

Det är mycket som har förändrats sedan jag forskade och undervisade på LTH åren 1973-76. Sjukhuset fanns då som nu, en hög koloss som syns på långt håll vid horisonten för alla bilister på väg norrut från Malmö. Och järnvägsstationens huvudbyggnad likaså, samt husen på andra sida gatan där stationen ligger. Det är inte byggnadernas fel att något gått snett. Carl Johan Sonessons förslag att inhägna sjukhuset skulle knappast lösa problemen. För det finns alldeles för många byggnader att hägna in. Varför inte hägna in de två klaner som ställt till oredan?

Som liberal tillhör Lunds kommunstyrelsens ordförande Philip Sandberg ett utdöende släkte. För att rädda det som räddas kan har han kallat till morgondagens extra sammanträde. I syfte att ge polisledningen en chans att uppdatera kommunledningen. Och menar ’att uppåt ett sextiotal män vuxna män från olika grupperingar ses och har fullt slagsmål på tre olika ställen i Lund är svårt att kalla något annat än neandertalfasoner.’

Jag tycker att Sandberg som liberal borde akta sig för att smutskasta etniska grupper. Visserligen utdöda sådana, men i alla fall. Dessutom vet varken han eller någon annan huruvida neandertalarna – i motsats till liberalerna – haft några ’fasoner’. Däremot är det mycket som tyder på att de konkurrerats ut eller, värre, raderats ut av den människotyp som sedan dess lagt jorden under sig.


(i) https://etidning.dn.se/2357/dagens-nyheter/445855/2021-09-08/22835509/vi...
(ii) https://www.dn.se/sverige/politiker-vill-infora-gated-hospitals-efter-st...
(iii) https://www.dn.se/sverige/storbraket-fangades-pa-film-kan-leda-till-fler...


Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.


Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-09-08