Veckans krönika 4 januari 2019 till 10 januari 2020

Vi måste konstatera faktum och sluta att enbart rada upp indicier - de vill ha det så här

USA grundades på kristna värderingar. David Horwitz beskriver i boken ”Dark Agenda” hur vänstern efter kommunismens fall omprofilerade (re-branded) kommunismen till "social rättvisa" (feminism, genus, klimat, mångkultur, etcetera). David Horwitz förklarar att vänstern är beredd att använda alla nödvändiga medel för att införa sin MÖRKA AGENDA. Vänsterns antikristna strid är en strid inte bara för att förstöra kristendomen, utan för att förstöra USA (Red. den västliga traditionen inklusive den vetenskapliga metoden).

I Sverige har socialisterna (7-klövern) lyckats med sin målsättning att avkristna Sverige. Ensamhet och hat är inte vägen framåt, utan GEMENSKAP. Men socialisterna har lyckats förstöra svenskarnas gemenskap med varandra, något som TS har noterat ... ”när man läser Mohamed Omar så inser man vilket skott UNDER VATTENLINJEN vår kultur åsamkats av socialism och socialdemokrati (Red. socialism plus demokrati av östtysk modell). Den framstår därför som fragmenterad. Det som måste till är att träffas, inte bara familjen utan familjer, lyckas man men detta är mycket uppnått, ett möte utanför sport och bridge. Kyrkan är tillgänglig, församlingslokaler är tillgängliga men något slags MÖTE utöver politiska måste till.”

”Socialisterna visste vad de gjorde när de infiltrerade kyrkan, jag trodde att kvinnliga präster handlade om jämlikhet, men så var det inte, utan det var ytterligare ett steg på förstörelsen, eftersom kvinnor ofta verkar sakna förståelse för det HÅRDA, och kyrkan blir därmed ensidig och kan identifieras med VÄNSTERNS VÄRDERINGAR som bygger på hyckleri. Vi måste återvinna det icke-politiska men ändå allvarliga SAMTALET. Allt skall inte vara politik.”

TS skriver att ... ”vi måste konstatera faktum och sluta enbart att rada upp INDICIER: de vill ha det så här. (Alternativmedia/Nya media) har ännu inte lagt detta pussel och vad det innebär, HELHETEN saknas. (Alternativmedias/Nya medias) kärna kan sägas vara förvånat godmodig, man är ärliga och snälla människor och radar förvånat upp det ena missförhållandet efter det andra, dag efter dag, från StarWars till åldringar som slängs ut eller kriminaliteten.”

”Jag uppfattar däri ett djupliggande fel, för man söker goda VÄLVILLIGA, men möjligen missriktade eller ekonomiskt egoistiska, skäl till vad som sker. Detta är att fullständigt missförstå vad som pågår, för kärnan i denna aktivistiska rörelse är att förstöra VÄSTVÄRLDEN och de kristna värdena, KÄRNAN ÄR ONDSKA, och lyckas man ta bort det religiösa så kan vi inte ens tala om ondska. Det finns en MÖRK AGENDA, den har funnits hos vänstern från början och fick ny fart med OBAMA i väst vilket Horowitz diskuterar i sin bok.”

”Innan (alternativmedia/Nya media) tar detta till sig så blir det ett ständigt blinkande. Detta är de små stegens ONDSKA där fler och fler fås att delta, och (alternativmedia/Nya media) verkar inte förstå ondskans och dess kusin LÖGNENS mekanism, den är att för varje litet steg så blir det svårare att gå tillbaka.”

Vänstern vill eliminera den svenska kulturen, utan en gemensam kultur blir vi SLAVAR åt staten skriver TS ... ”Utan en gemensam kultur så saknar vi ett SOCIALT KITT där vi vet att vi är eniga om de allra viktigaste värderingarna och vi tvingas alla att bli köksbordsfilosofer. Vissa landar då genom egen reflektion i konservatism, men andra blir lätta offer för den politik som framställs som bärande den moraliska STAFETTPINNEN: socialismen, värdegrunden och Greta. Varför har ”högern” inte kunnat stå emot, jo det är för att de sanningar som lärs ut i kristendomen är långt ifrån triviala, INDIVIDENS betydelse och frihet finns ingen annan stans och det är ingen slump att folk nu vill ha klimatdiktatur och en VÄRLDSREGERING ... Utan att vi alla känner en gemenskap utanför politiken så blir allt politik, och det är ju uppenbart vem som vunnit på detta. Vi blir slavar åt staten.”

Historien har en tendens att upprepa sig. Idag använder socialisterna (7-klövern) identitetspolitik för att KATEGORISERA människor, och intersektionalitet för att VÄRDERA människor. Samma mekanismer använde kommunisterna och nazisterna (nationalsocialisterna), fast under en annan språkdräkt. Socialisterna (7-klövern) betraktar sig som moraliskt ÖVERLÄGSNA oss andra, dvs. undermänniskorna, eller dissidenterna inom den demokratiska oppositionen. Utifrån socialisternas (7-klöverns) perspektiv är vi dagens ”judar”. Vi inom den demokratiska oppositionen/dissidenterna får inte jobba i statlig, regional eller kommunal verksamhet, vi är i princip utestängda från all offentlig gemenskap i samhället, om det nu finns kvar någon gemenskap. Naturligtvis får vi inte delta (på lika villkor) i debatter i det offentliga rummet. Om det idag finns några debatter i reell mening om väsentliga samhällsproblem. Att det mellan islam och socialism finns många beröringspunkter har framgått av historien, exempelvis Herr H. och islam hade gemensamma intressen. Islamiseringen av Sverige ingår i 7-klöverns MÖRKA AGENDA.

Det är viktigt att notera att totalitära ideologier inte är förenliga med västliga värderingar. TS skriver att ... ”en av de pk-istiska villfarelserna (är) att alla olika kulturer och värderingar kan samexistera, men detta är ju BARNSLIGT att tro. Inte ens alla värderingssystem i väst kan samexistera, socialism, nazism, pk-ism och gränslös liberalism kan inte samexistera med västliga värderingar över tid, dvs ingen ideologi som bygger på konform TOTALITARISM som siktar mot en utopi kan samexistera med västliga värderingar.”

Vad som händer om vi inte är tysta, utan säger vår mening, fick Åsa Westerberg erfara. Hon ... ”åtalades för Hets mot Folkgrupp (Red. denna typ av lagstiftning finns i alla totalitära stater). Åsa påstås ha skrivit ett antal kritiska inlägg om Islam på en social mediaplattform som heter ”Mewee.” Hon anklagades även för att ha förtalat den statligt finansierade Näthatgranskaren Tomas Åberg. På grund av misstankarna blev Åsa utsatt för ett brutalt gripande av polisen som bröt sig in i hennes hem och misshandlade henne vid gripandet. Sedan fördes hon till häktet för förhör och isolering i flera dagar där hon pressades att genomgå en dna-toppning med hot om ytterligare isolering. Vid rättegången presenterades det inte några som helst TEKNISKA BEVIS såsom IP-adresser eller dylikt för att det var Åsa som låg bakom profilen. Åsa nekade till att hon låg bakom profilen. Hon menade dock att oavsett vem som skrivit kommentarerna har människor rätt att yttra sig och att kommentera hemska övergrepp på människor, djur eller olika ideologier i ett land som har YTTRANDEFRIHET.”

Utan kristendomen ingen YTTRANDEFRIHET. TS har ÅTERUPPTÄCKT djupet i kristendomen ... ”vi börjar bli många som finner våra gamla sanningar, man ser att allt är fel och att de som styr och alla som syns i offentligheten är FALSKA PROFETER. Detta såg åtminstone jag inte från början, utan när Bengt Westerberg utgav sig för att gå svaga migranters ärenden så trodde jag honom. Som svensk så är man skadad, Mona Sahlin hade rätt, men det hon inte sa var att det var hennes fel, socialdemokraternas fel, och Bengts Westerbergs fel, vår kultur, kristendomen, är stulen så att hycklande falska profeter kunde träda i dess ställe. Så jag, och många med mig, fick oss att ÖVERGE kristendomen med de mest infantila argument, det finns ju ingen gubbe i himlen, jorden skapades inte på sju dagar, fråga mig, jag är doktor i KÄRNFYSIK!”

”Så allt fler inser att något är fel, att det är MÅNGLARE i templet, de säger varje dag att de är goda men våldtäkterna då? De apatiska barnen? Våra äldre? Så vi som observerar såg att vi var lurade och att något saknas. Det är ju därför folk är så arga, inklusive jag själv, vi är UTKASTADE, ensamma och månglarna myser.”

A skriver att ... ”jag har arbetat med orsak och verkan i hela mitt 50-åriga liv, och varit ANALYTISKT lagd. Till slut har huvudet utvecklat/formulerat en egen slags förenklad religion (utan idéernas egen reproduktion och sådant), en logik om hur den här världen är beskaffad och vad som egentligen genererar FUNGERA. Vid något tillfälle tänkte jag att jag ska se vad det egentligen står i bibeln, vad handlar den om egentligen. Då insåg jag att detta är samma principer som jag på egen hand sett, och att socialister självklart ser detta som fienden nummer ett, som MÅSTE bort, då det handlar om ANSVAR och att motverka önsketänkande och sådana saker.”

TS utvecklar ... ”de som avfärdar den kristna kulturen anser jag vara ”OM BARA”-UTOPISTER. Vad knyter oss samman? Det är ett knippe KULTURELLA VÄRDERINGAR som på inget sätt är universella, jag bodde flera år i Japan, de är på djupet annorlunda än oss. Muslimer och socialister tänker inte som kristna osv. De som vänder sig mot vår religion, som Richard Dawkins och Sam Harris och vill ersätta den med ”rationalitet” verkar se sig själva som regeln, men de flesta tänker inte över tillvaron dagarna i ända, utan behöver ett gemensamt förhållningssätt. Så utan den KULTURELLA GEMENSKAPEN där kollektivets värderingar kom från kyrkan så står man ensam och vad träder i dess ställe?”

”För några få så finner man samma sanningar i stort sett som kristendomen lärde, men för andra, de flesta? Hur finner de MENING? Detta vet vi idag, utan kyrkan och högre värden så har politiken och specifikt socialism trätt i dess ställe, det tydligaste exemplet idag är GRETA. Det desperat religiösa i omsorgen om klimatet, men också migranter och liknande, är uppenbart. Så dessa som kritiserar kristendomen gör tre fel, de ser de värderingar de har som UNIVERSELLA, de inser inte att slaget om folks hjärtan redan stått och förlorats till socialism (idag kallas det VÄRDEGRUNDEN) och till sist så inser de inte att de är ENSAMMA, de inser inte vikten av att sitta skuldra vid skuldra i kyrkan och känna gemenskapen. De tar allt för givet när det redan är förlorat.”

GEMENSKAP är ett nyckelord för att kunna återskapa, skydda och försvara ett fungerande, civiliserat samhälle grundat på den västerländsk traditionen och den vetenskapliga metoden. Utlandssvensk skriver att ... ”vi befinner oss nu i ett feminiserat samhälle och det verkar vara ganska uppenbart att detta har tappat förmågan till både REPRODUKTION och SJÄLVFÖRSVAR. Troligen är detta varför det inte finns några spår av kvinnodominerade samhällen i den kända historien, de har DÖTT ut så fort de har kommit i kontakt med traditionella, maskulina samhällen.” Utifrån ett evolutionärt perspektiv är detta feminiserade samhälle ett samhälle som saknar överlevnadsförmåga. Patrik Engellau jämför den amerikanska Vietnampolitiken med det svenska migrationsprojektet ... ”DÅRSKAPEN låg inte i att man sökte ett mål utan att känna till hindren för framgång utan i enträgenheten att FORTSÄTTA kampen trots att bevisen blev allt tydligare att målet inte skulle kunna nås ... USA kunde, avsevärt stukat, ta sig ur sitt träsk. För Sverige blir det svårare.” Hur Sverige skall ta sig ur sitt TRÄSK är svårt att se. För Sveriges del kommer det förmodligen att krävas en finanskris. De svenskar som har röstat på 7-klövern har ett stort ansvar för det ”Svenska Vietnamkriget” som har uppkommit till följd av det mångkulturella projektet, ett ansvar ni alltid kommer att få bära med er. Vad kommer era barn att säga?

Pllay tillägger att ... ”etablissemanget (har) lockat in två miljoner nysvenskar till landet som blivit lovade ”all inclusive,” dessa två miljoner litar på att Sveriges etablissemang står vid sina löften, annars blir de nog sura och känner sig lurade. Med dessa två miljoner som garant för ett fortsatt välståndssamhälle kan inte Sverige återgå till att bli resursskapande från nuvarande RESURSSLÖSANDE utan våldsamma motsättningar och kriser i landet, ekonomiskt, kulturellt och politiskt. Denna gång har etablissemanget surrat folket vid masten och seglar nu för FULLA SEGEL mot vad som komma vill.”

Dessa två miljoner människor, som 7-klövern med medlöpare (etablissemanget, eller härskarklassen) har lockat till Sverige, är etablissemangets personliga ansvar, inte svenska folkets, då det dels inte har hållits någon folkomröstning i vår tids ödesfråga, dels har härskarklassen brutit mot grundlagen. Sammantaget är detta att betrakta som mycket grov brottslighet.

SYSTEMMEDIA utgör en aktiv del av etablissemangets MÖRKA AGENDA (att införa ett socialistiskt kalifat). TS undviker all systemmedia ... ”för de vägrar se den SPRICKA som uppstått mellan människor som kan beskrivas stå mellan dem som inser vad som BYGGT VÄST, värderingar som har sitt ursprung främst i kristendomen, samt den vetenskapliga metoden, och dem som är FÖRRÄDARE, samt dess invandrade allierade. MEDIA står antingen på förrädarnas sida eller förstår inte detta, och allt de gör blir därmed förutsägbart och ointressant. Trots att media inte ser denna VÄXANDE KLYFTA så ser vanligt folk den, och fler och fler hoppar över, men det brådskar tror jag många uppfattar. Det är som en gigantisk FÖRKASTNING som öppnat sig och den kommer aldrig att slutas. Jag tror vi snart kommer att se ett strömhopp till västerlandets sida av avgrunden då FISKSTIMMET börjar delas upp och kvar blir vänsterliberala aktivister, vissa invandrargrupper och de som har för mycket att förlora ...”

Richard Sörman frågar ... ”hur har vi det med vår LIVSMILJÖ i Sverige? Varför låter vi landsbygd och offentliga miljöer förfalla? Bryr vi oss inte längre om hur det ser ut där vi bor?” Laura ger ett svar ... ”åldrande befolkning på LANDSBYGDEN och ett skattesystem och pensionssystem som omöjliggör köpande av tjänster bidrar till det som politiken går ut på. Att tömma landsbygden. Vad gäller det allmänna VÄGNÄTET är det eftersatt, både utbyggnad och underhåll i hela landet ... Socialistiska diktaturer kännetecknas av ekonomisk stagnation, fula hus, skräp och smuts och usla vägar. Vi vet ju hur det såg ut i länderna bakom JÄRNRIDÅN. Sverige går ju mot samma förfall med ett förslavat TYSTAT ursprungsfolk, som dessutom tvingas försörja uppstudsiga invandrargäng som kan härja och förstöra i samhället utan påföljder. Även nerbrända förskolor och bortsprängda delar av hyreshus och uppeldade bilar förfular ju. Förutom hus på landet som skulle behöva målas om.” TS gör ett tillägg ... ”åk förbi det flotta Stockholm, FN:s kontor, Bryssel, Reinfeldts villa, eller villor som byggs med pengar från ASSISTANSFUSK, eller kör runt i nu mer än halva Malmö, där finns de pengar som det svenska folket åderlåtits på av socialdemokratin i 100 år. Folk är helt enkelt fattiga och lever på mycket lite. Bestulna av TJUVAKTIGA PARASITER.”

Sixten Johansson beskriver SKILLNADEN MOT FÖRR är att ... ”nu råder en nästan total HEGEMONI: det godkända samhällstänkandet har nästan fullständig dominans och makt i hela det politiska fältet. Härskarklassen har gjort sig ANSVARSBEFRIAD och OAVSÄTTLIG. I den politiska klassen ingår media, myndigheter, rättsväsen, akademi, kultur, kyrka, näringsliv. Dess tänkande är förankrat i en PRIMITIV, mediesexig psykologi och känslosvall på en TONÅRINGS nivå. Folket är indoktrinerat med det hegemoniska tänkandet via media och skola och bundet till det via ekonomin, ideologin och konsekvenserna ... På ytan kan dogmerna framstå som humana, men deras kärna strider mot NATUREN. Enligt sin egen logik ynglar de av sig, får allt extremare former och verkar samhällsupplösande.”

Att härskarklassen VILL HA DET SÅ HÄR är uppenbart då härskarklassen har gjort sig ANSVARSBEFRIAD och OAVSÄTTLIG.

Sverige lever inte i ett vakuum utan händelser i omvärlden har och kommer att ha en avgörande betydelse för händelseutvecklingen i Sverige. Veckokrönikan har vid ett flertal tillfällen (se exempelvis här) nämnt finanskrisen i vardandet. Konflikten mellan sunni- (läs Saudiarabien) och shiamuslimer (läs Iran) är en annan händelse som kommer att påverka Sverige. Majoriteten av muslimer i Sverige är sunnimuslimer. Martin Armstrong skriver i fri översättning att ... ”den förutsagda konflikten mellan sunni och shiiter i Mellanöstern förväntas eskalera under 2020, med ett eventuellt krigsutbrott 2021. Iran kommer att spela en HUVUDROLL i denna konflikt.” Vidare skriver Martin Armstrong att ... ”majoriteten av ungdomarna i Iran stöder inte den nuvarande regeringen i Iran. Detta höjer insatserna för den nuvarande religiösa regimen. Iran kommer gradvis att förlora makten när attityderna förändras bland de yngre generationerna. Till denna oundvikliga utveckling kommer den ökade sannolikheten för att Iran inleder ett krig för att politiskt kunna hantera maktförlusten och, i förlängningen, en potentiell intern REVOLUTION.”

TS konstaterar att konfliktlinjen i Västvärlden idag går ... ”mellan det som byggde väst (Red. den västerländska traditionen inklusive den vetenskapliga metoden) och socialism i dagens version samt kultur x. Det är som OLÖSLIGA VÄTSKOR som blir allt tydligare hur mycket man än rör runt, ett CIVILISATIONERNAS krig på två fronter mot väst.” TS förtydligar ... ”det jag talar om är att vi har att göra med i detta fall två INKOMPATIBLA samhällssystem, vilka genom våra ledares utopiska idiotier blandats. Under allas vår uppväxt så talade vi i stort sett aldrig om kultur x, idag gör vi inte annat, för de INKOMPATIBLA systemen har blandats.”

Boris Johnson gör uttalandet att ..."vi kommer inte att beklaga" den iranska general Qasem Soleimanis död och beskriver honom som "ett hot mot alla våra intressen". Vänsteraktivisterna inom MSM, då inte minst inom SVT, driver sin globalistiska, kulturmarxistiska agenda. Thomas Ek konstaterar, angående elimineringen av general Qassim Suleimani, att ... ”någon erforderligt vederhäftig analys av situationen står icke att finna någonstans inom SVT eller SR. Istället matas medborgarna dag ut och dag in med denna PARTISKA smörja. Det finns inte en enda normalt funtad Iranier som sörjer Suleimans bortgång. Iranier är av vad jag förstår kända för att vara ett mycket sympatiskt folkslag med hög akademisk skolning. Vi måste SKROTA vårt public service och ersätta det med ett nytt som fungerar som det är tänkt. Vi kommer aldrig någonsin få någon ordning på vårt samhälle annars.”

Ulf ställer frågan ... ”varför detta ständiga gullande med mördare och banditer som plågar livet ur den egna befolkningen? Det är likadant i Sverige där vi behandlar mördare, våldtäktsmän etcetera med silkeshandskar. Vem vill ha sådana människor i sitt land? Vem vill ha sådana ledare? Med vilken rätt är Iran överallt och ställer till oreda i flera olika länder? Vilket land hade du helst levt i, Iran eller USA/Israel? En del SVENSKARS FÄBLESS FÖR MÖRDARE upphör aldrig att förvåna.”

Ulf utvecklar sitt resonemang ... ”Trump har på ett mycket intelligent sätt totalt ändrat spelplanen. Han har backat ner flera gånger bl. a. med hänvisning till att inte döda en massa oskyldiga civila pga. av till exempel en nedskjuten drönare. Detta har iranska ledarskapet tolkat som svaghet och hånat honom. De vill förstås ha en konflikt med civila offer på sin sida. Plötsligt slår då Trump till på det enda stället där detta drägg bryr sig, nämligen deras EGNA LIVHANKAR. Jag menar att det inte trängt fram riktigt i media hur rädda drägget är nu när en av deras högsta ledare dödats och Trump helt flyttat spelplanen. Iranska ledarna betonar nu att de ska slå till mot amerikansk militär. Trump svarar med att USA har 52 mål på listan där det svider ordentligt och personligt hos drägget. Helt säkert översteprästens egna hem, revolutionsgardets högkvarter etcetera, etcetera”

”Trump har FLYTTAT KRIGET ifrån Irans befolkning mot drägget istället och de är rejält rädda. Han hävdar indirekt att USA har tekniken för att slå ut hela ledarskiktet i Iran när man vill. Han är antingen mycket klok eller har mycket kloka rådgivare. För tro inte för ett ögonblick att drägget är intresserade av att bli martyrer. De platserna har de reserverat för fotfolket. Så iranska vedergällningar lär bli fortsatta meningslösheter som ställer till ingen skada. Men skulle de våga klippa till blir det spännande att se hur avancerade vapen USA har. Men för varje mål som träffas i Iran kommer oppositionen i Iran stärkas ordentligt.”

TS skriver angående den ständigt pågående konflikten i Mellanöstern ... ”stänga gränsen är en barnlek, om man vill.”

Richard IV utvecklar ... ”de kan fly till närområden. Varför ska de komma ända hit upp till vårt kalla, mörka land om det inte handlar om de bidrag våra makthavare ger dem? Bidragen kommer ifrån sådant man STULIT FRÅN OSS OCH VÅRA FÖRFÄDER. Nej, det är bara att stänga gränsen för dessa invällare som ”flyr” genom hela Europa istället för att söka skydd i första säkra land. Jag fattar inte varför så många verkar ha så svårt att förstå detta uppenbara.” Martin kompletterar ... ”rent allmänt bör man icke blanda sig i interna stridigheter ... Alldeles särskilt icke i Mellanöstern, låt dom mörda och slå ihjäl varandra bäst dom gitter. Det har dom gjort i TUSEN ÅR och de kommer dom att fortsätta med tills de nås av Jesus budskap.” Medan Stefan Sewall ser orsaken till nuvarande konflikter ... ”tänk vad bra det hade varit om USA inte hade överskattat irakiernas förmåga till demokratisk utveckling under fredligt samförstånd och kompromissvilja. USA hade ju själva egenhändigt OMSKAPAT både Japan och Västtyskland från värsta fascistdiktaturer till bästa demokratier och även Sydkorea blev till ett demokratiskt västland efter USA:s insatser som räddas från Kim Il Sungs kommunism 1953 ... om inte Sovjet hade invaderat Afghanistan 1979 hade det landet inte varit i kaos med dess långt spridda långvariga ringar på vattnet, och inga talibaner och ingen Bin Laden hade funnits. Därmed ingen orsak till krig.”

Pllay nämner att ...”Stefan Sewall nämner tre länder med erkänt hög INTELLIGENS som framgångsrikt lyckats implementera demokrati från tidigare totalitära styren, han ställer dessa mot ett otal misslyckanden i Mellanöstern, jag insinuerar att UNDERMÅLIG INTELLIGENS har med dessa misslyckanden att göra och jag står fast vid min åsikt.” Göran Nilgard kompletterar med att ... ”boken ”The Global Bell Curve” av Richard Lynn visar tydligt på olika kulturers snitt IQ och det förefaller som MENA kulturernas IQ är så mycket som en hel STANDARDAVVIKELSE lägre än de västliga kulturernas. Men att de ostasiatiska, de riktiga asiatiska kulturerna inte dom i ME, har högre snitt IQ än de västligas. Och när snitt IQ blir för låg i en population, som i MENA, slutar demokrati att vara ett funktionellt instrument för att styra ett samhälle.” Och, Törnrosa skriver att ... ”sjunker medel-IQ: n till en viss nivå – vi är på väg dit – så är DIKTATUR oundviklig. Vi kanske når dit lagom till 2022.” Humankapital är den viktigaste faktorn för att skapa välstånd. Några frågor på det?

Ulf skriver att … ”ISLAM blir bara ett problem om man tillåter det, se på Kina och Ryssland där tillåts inget ... tänk om politikerna i Sverige hade tvingats ha gängen som närmaste granne tror ni då att det sett ut som det gör i Sverige?”

För att kunna förstå utvecklingen i samhället måste medborgarna/väljarna ha tillgång till en fri press. ”Vår frihet är beroende av pressens frihet och den kan inte begränsas utan att gå förlorad,” Thomas Jefferson. Bitte Assarmo skriver, då SVT medarbetaren Erika Bjerström lämnar Twitter efter att ha blivit utsatt för vänsteraktivisters smutskastning och brunstämpling, att ... ”hade SVT iakttagit en mer opartisk roll – vilket i grund och botten är deras uppdrag – hade saker och ting sett annorlunda ut, på Twitter så väl som i samhället i övrigt. Då hade även VÄNSTERPOPULISTERNA tvingats vässa sina argument, och inte kommit undan med att brunstämpla alla meningsmotståndare utan grund. Sannolikt hade hela DEBATTKLIMATET varit mer vuxet och sansat.”

C de Longueville skriver att ... ”SVT och SR är och förblir ett gigantiskt DEMOKRATISKT problem. Så länge, som dessa kanaler ohejdat kan dåna ut PK-evangeliet till folket, så är de kommande valresultaten i praktiken manipulerade för att inte säga RIGGADE. Det är en ständigt pågående indoktrinering och hjärntvätt av stora delar av folket. Matte utvecklar ... ”med ett SVT på folkets sida hade landet inte kunnat köras så djupt ner i problemen. Jag tänker främst på effekterna av en allt mer TOTALITÄR linje mellan SOCIALISM och ISLAM.”

Olle skriver att ... ”SVT är ju som vi alla vet skattefinansierat i grevens tid, de som har makten drog en suck av lättnad. De hann. Hur många tror ni skulle slutat betala annars frivilligt? Regeringens INFORMATIONSMAKT kommer ev. att förstärkas om staten får inflytande över TV4? ... hur ska även en någorlunda intelligent människa skildra det oerhörda som S har tillfogat Sverige under de senaste 30–40 åren? ... På den resa S (med ohederliga C och galna och världsfrånvända MP till exempel) tagit oss med på har man konsekvent favoriserat en invandrad ANALFABET framför en svensk arbetande och skattebetalande medborgare. Alla ni som suttit på informationsmakten, alla ni är närmast att betrakta som LANDSFÖRRÄDARE. Alldeles strax är svenskar i minoritet i sitt eget land (i Malmö och Stockholm till exempel är det redan ett faktum), det går inte att besöka en stad eller ens ett litet samhälle där GATUBILDEN inte domineras av arabiska män som spanar runt och har råd att sitta och dricka kaffe och planera djävulskap.”

Pllay skriver om journalister i MSM ... ”de har inte på något sätt svikit någonting, de är övertygade om att de är hjältarna i STORMTRUPPERNA som ska frälsa Sveriges folk från borgerliga värderingar och lyfta Sverige till en högre rymd där vi alla är jämställda, lyckliga brungulsvartvita människor utan bakgrund eller egen kultur. Ett LYCKORIKE där vi, med lägre intelligens och visioner, beundrar och älskar dem som våra räddare och ledare, vår alldeles egna elit, vårt upplysta prästerskap. Eftersom de gått all in sedan Peter W. tog över styråran i Pravda finns för dem ingen återvändo, det är nu det gäller, allt eller inget ...”.

Martin Armstrong beskriver, i fri översättning, det övergripande skeendet i världen att ... ”socialismen håller på att dö och i den processen bevittnar vi en ökning av det inhemska våldet ... Krisen vi står inför beror på att regeringar har gjort så många utfästelser som inte kan finansieras. När detta blir uppenbart imploderar det politiska systemet. Innan denna kollaps kommer politikerna att involvera landet i internationella krig som ett sätt för politikerna att behålla makten och distrahera folket från den grundläggande ekonomiska krisen.”

Socialisterna i 7-klövern har importerat säg två miljoner bidragstagare från en herrefolkkultur i utbyte mot röster. I annat fall skulle 7-klövern inte kunna upprätthålla Sverige som en socialistisk (och alltmer totalitär) stat, som ett föredöme för andra socialister. Genom att 7-klövern har ”kidnappat” den politiska makten är det svenska folket utlämnade åt 7-klöverns godtycke.

Egor Puilov skriver om ... ”siffror från SCB ... Enligt de nya siffrorna har de svenska kommunernas sammanlagda SKULD ökat ytterligare i år – med 275 miljarder kronor. Totalt har skulden blivit nästan en biljon kronor, eller 949 miljarder kronor ... (det) finns två anledningar till ett så sorgligt ekonomiskt tillstånd i kommunerna. Dels är det den åldrande befolkningen, men framförallt är det TRANSFERERINGAR till invandrare och nyanlända.”

Fredrik Östman förklarar att ... ”verkligheten är vänsterns värsta fiende, och eftersom VÄNSTERBLIVNA alltid undantager sig själva från sin egen lära blir de gramse och överraskade när någon annan VÄNSTERBLIVEN betraktar dem som en del av verkligheten och därmed som en FIENDE. REVOLUTIONEN är permanent och äter permanent sina egna barn tills ANDRAS PENGAR har tagit slut.”

TS skriver att ... ”vad är MÖNSTRET som framträder, varför ATTACKERAR vänstern sig själv för allt mindre och märkligare övertramp enligt vänsterns logik? J.K Rowling har hamnat i liknande blåsväder för att hon antytt att kvinnor inte är män eller något liknande, och demokraternas val av presidentkandidat har blivit en tävling i att vara mest ”woke”, eller ”vänstermedveten” ...”.

”Det man måste notera ... det är IDEOLOGIERNAS inneboende makt. Man måste också se förbi vad dessa ideologier påstår sig vara och istället se det experimentella UTFALLET för att förstå deras INNERSTA väsen. Så ta kultur x, i dess namn mördas småbarn och folk halshuggs och skolbarn i Sverige stödjer detta, vi ser det INNERSTA av denna ideologi, inte bara det innersta utan det mest kompromisslösa och kraftfulla. På liknande vis känner vi vänsterns och socialismens INNERSTA väsen, 100 miljoner mördade, Gulag. Så det vi ser är att IDEOLOGIN STYR människor, de är fria att bryta sig loss men med ideologier som uppmuntrar ofrihet så är det mycket svårt, KRISTENDOMEN och den vetenskapliga metoden lär motsatsen. Så VÄNSTERN äter sig själv till sist, det är en dödskult, en knut som dras åt hårdare och hårdare om människors frihet. Det finns inget ”om bara”, INGEN GOD stor socialistisk stat, knuten vrids alltid åt.”

Patrik Engellau skriver att det finns ... ”massor med diskussioner som vi verkar vara rädda för att föra, till exempel hur ekonomisk och kulturell utveckling går till och varför vissa länder varit mer framgångsrika än andra.” Utlandssvensk har sin uppfattning klar ... ”den i särklass VIKTIGASTE faktorn är vilken befolkning man har. Hög andel svarta = hopplöst; Hög andel muslimer = hopplöst; Hög andel vita eller sydostasiater = Fungerar bra om man avstår från socialism.” Utlandssvensk får stöd av Martin Armstrong som konstaterar att ... ”kostnaderna för ”flyktingkrisen” (Red. i Europa) har sänkt den ekonomiska tillväxten och dessa människor har inte bidragit till ekonomisk tillväxt i någon mån för att kompensera den lägre tillväxten.”

Socialdemokraterna (socialisterna, idag 7-klövern) har lyckats med att försvaga svenskarnas gemenskap med varandra (den viktigaste gemenskapen för många är gemenskapen med staten). I vissa fall har gemenskapen helt förtvinat. För att skapa ett demokratiskt, fungerande samhälle som bygger på den västerländska traditionen och den vetenskapliga metoden, behöver svenskarnas gemenskap och den svenska identiteten förstärkas och vitaliseras. Laura anser att ”kulturkristen” är ett användbart begrepp ... ”kulturkristen ... utifrån människosyn och etik och traditioner och kulturarv. Tillsammans med några fornsvenska värderingar om att alla måste bidra och räknas med. Det räcker för mig. Jag skulle till och med önska att det KULTURKRISTNA blev något tydligt sammanhållande för vårt land. Vilket förstås bygger på att vi kan behålla nationell suveränitet och på invandringsstopp resp. återvandring och på att kunna utesluta islam från vår religionsfrihet. Och förstås på att socialism/vänsterliberalism i alla former minskar och förtvinar.”

Richard Sörman skriver att ... ”kanske måste svensk kristendom i någon mening bli mer tolerant mot våra mänskliga svagheter. Vi är bara människor och vi måste få sätta vissa gränser mellan vi och dom, mitt och ditt. Om kyrkan kommer över de idealistiska låsningar som demoniserar dessa grundläggande mänskliga behov kan den kanske återigen bli en bred svensk folkkyrka.” Den nuvarande ”Svenska kyrkan” skapar ingen gemenskap mellan människor, tvärtom. TS förklarar att ... ”det som står tydligt är den svenska kyrkans totala misslyckande ... Den svenska kyrkan har INFILTRERATS av vänstern och vänsterfilosofi i ett metodiskt anfallskrig under 100 år.” Och, TS hävdar att ... ”de borde FRÅNTAS RÄTTEN till att kalla sig kristna, de är socialdemokrater rätt och slätt.”
Medan Temperaturen är Låg förtydligar ... ”att särskilja religion från kultur är i princip en omöjligt. All religion förekommer SAMMANVUXEN med kultur. Både kultur och religion utgörs även av något inlärt. Som traderas över tid. Och har inget alls med gener att göra. Annat än att människors fortlevnad hänger på deras närvaro.”

Rikard avslutar Veckokrönikan med att ... ”det finns ingen motsättning mellan naturvetenskapliga sanningar, förnuft och rationalitet, och religiös tro – inte logiskt, inte intellektuellt och inte med nödvändighet.”