Varning för Sverige!

Tyska Bild (tidigare Bildzeitung) är Tysklands största dagstidning. Både i pappersform och på nätet.

Bild.de - Wikipedia.de

Den 25:e i månaden publicerade Bild.de (i) artikeln STATISTIK BEWEIST – Schweden ist gefährlichstes Land Europas. . Anledningen till artikeln är mordet på rapparen Einár, Nils Kurt Erik Einar Grönberg.

Ur inledningen: Idag är Sverige Europas farligaste land. Sedan år 2005 har f d nordiska mönsterlandet förvandlats till en sann mardröm. Överallt i Europa sjunker antalet mord. Endast i Sverige ökar det stadigt. I EU faller i genomsnitt åtta personer offer för dödligt våld. I Sverige låg antalet år 2020 vid tolv personer per miljon invånare. Vad gäller offren för skjutvapen är skillnaden mellan Europa och Sverige ännu större. I EU dör i genomsnitt 1,6 personer per miljon invånare av sår genom skjutvapen – i Sverige är det fyra personer, d v s nästan tre gånger så många.’

Artikeln är inte på något sätt djuplodande. Den är dock en indikation på att den våg av brott som översköljer Sverige även börjat uppmärksammas utanför Norden. Trots den svenska PK-elitens ständiga självberömmelse. Där ’världsbäst’ används i tid och otid. Visserligen ligger Sverige långt efter många utomeuropeiska länder såsom USA vad gäller dödligt våld. Förmodligen väntar jag förgäves på att någon regeringsmedlem eller PK-skribent skyltar med att Sverige är ’europabäst’ vad gäller dödligt våld. Men man kan aldrig vara säker.


(i) https://www.bild.de/news/ausland/news-ausland/schweden-ist-gefaehrlichst...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-10-29