Veckans krönika 18 januari 2019 till 24 januari 2020

Varför måste alla dessa vänstermänniskor avlasta sitt samvete, och varför måste de göra det med MINA PENGAR?

Bitte Assarmo skriver att hon ... ”vill kunna känna förtroende för politikerna igen. Jag vill kunna luta mig tillbaka i förvissningen att de folkvalda är ansvarsfulla och handlingskraftiga vuxna som vill medborgarnas bästa och som vågar stå raka när religiösa fundamentalister och andra extrema grupper skriker i högan sky över inbillade orättvisor. Jag vill ha politiker som värnar vår historia och vårt kulturarv och vars högsta prioritet är landets och folkets bästa. Men var finns de politiker som kan ta över stafettpinnen och styra in Sverige på rätt väg?” Det korta svaret är att 7-klövern varken har viljan eller förmågan att ”styra in Sverige på rätt väg.” Sverige utmärker sig som sämst i klassen av EU-länder när det gäller tillväxt per capita, prognos år 2020 (Tino Sanandaji). Vax gör en intressant iakttagelse ... ”att öststaterna toppar, ekonomisk kräftgång verkar gå hand i hand med storleken på den muslimska invandringen.” Sverige lider av effekterna av ett havererat mångkulturprojekt, ett socialistiskt utopiskt projekt i sann marxistisk anda.

Professor Paul Segerström har funnit att kristendomen är viktig för västvärldens framgång. ”Utbredningen av demokrati och ekonomiskt välstånd i världens länder kan bland annat spåras till vilken religion som präglat länderna ... De länder som dominerats av protestantisk kristendom kommer tydligt på första plats ... bibliska ideal om människovärde, personligt ansvar, privat ägande och frihet gynnar demokrati och ekonomisk tillväxt, samtidigt som totalitära och odemokratiska system utmanas ... de som ger upp sin frihet mot att få försörjning i förlängningen kommer att förlora både frihet och försörjning.”

”I länder där kristendomen har haft stort inflytande har också medborgarna större ekonomiska tillgångar ... 1. Protestantism, 2. Judendom, 3. Katolicism, 4. Grekisk ortodox, 5. Konfucianism, 6. Buddhism, 7. Islam, 8. Hinduism.”

När Sverige går från protestantism till islamism förlorar Sverige i konkurrenskraft. Är detta vad svenska folket vill? Vad säger Folket?

Patrik Engellau konstaterar att ... ”Sverige är numera ett korrupt land. Vår korruption tar sig emellertid andra uttryck än i länder där leverantörer av exempelvis telefonsystem och stridsflygplan sticker åt diverse ministrar mutor att placera på konton i Panama. Vår korruption består i att olika slags offentliga makthavare av bekvämlighet eller feghet underlåter att upprätthålla sina heliga plikter mot samhället, skattebetalarna och lagarna.”

DM slår fast att ... ”vi är i händerna på vänsteraktivister som utnyttjar allt de kan för att krossa allt bra, allt som fungerar. De är helt skamlösa, nu när massinvandringen går åt helvete så startar de omedelbart nya partier för att kunna fortsätta parasitismen. Vänstern är ett gift och dess utövare fiender till fria samhällen. De måste bekämpas ... De vill stjäla mina pengar men är för fega för att komma som tjuvar om natten utan A och B röstar för att stjäla vad C har.”

Tomas konstaterar att det är först ... ”när den enda äkta opinionen, dvs medborgaren fattar att man måste ta sin vrede ut på gatorna, finns chansen till FÖRÄNDRING, annars kan man gapa och svälja.” Sssssssddss ställer frågan ... ”varför måste alla dessa vänstermänniskor AVLASTA SITT SAMVETE, och varför måste de göra det med MINA PENGAR? Svaret är ju det geniala med vänstertanken, man tar halva den kristna tanken på den GODA SAMARITEN, att hjälpa är gott, men bortser från den delen där samariten SJÄLV gör en insats. Så har man skapat ett genialt MORALISKT PARADIGM: Vänster = godhet + hyckleri + andras pengar och sveda.”

”Det är genialiskt, för det BELÖNAR ENDORFINERNA, man är god, att utkräva skatt av andra blir som att bikta sig! Eller egen tagelskjorta blir till andra kvinnors våldtäkter. VÄNSTERN HAR PSYKOLOGISKT ERSATT KRISTENDOMEN, högern har inte funnit ett svar på detta (Red. svaret är att bygga upp gemenskapen på olika nivåer) ... Den svenska INTOLERANSEN mot avvikare, till exempel fattiga, romer och folk som kastar sina otuktiga döttrar från balkonger är troligen den mest välutvecklade i världen. VI TÅL INTE sådana människor och därför måste vi oavsett vad det kostar oss hantera dem så att de inte behöver utmana vår intolerans genom sin blotta existens. I vilket fall som helst har vårt svenska samhälle med tilltagande besatthet beslutat att satsa hur mycket som helst för att VÅR INTOLERANS MOT AVVIKARE inte ska driva oss till vansinne.”

”Jag tror att den där intoleransen ligger i våra GENER. Det som konstituerar ett homogent samhälle, vilket Sverige varit, är att det inte finns några avvikare och att man vidtar kraftfulla åtgärder om några mot förmodan skulle dyka upp: den som hotar att avvika uppåt drar vi ned med hjälp av JANTELAGEN, den som riskerar att avvika nedåt drar vi upp med hjälp av SOLIDARITETEN. Men lik förbannat tror jag att den starkast verkande KRAFTEN för fortsatt upprätthållen svensk intolerans är det system av politiker och administratörer och klienter i VÄLFÄRDSSYSTEMET som allihop har ett socialt och ekonomiskt egenintresse av att tvinga skattebetalarna att betala för att slippa dåligt samvete för att det finns avvikare.”

Utlandssvensk skriver att ... ”grovt våld kom direkt när vi fick inflöde från Iran och Irak på 80-talet. När Bildt och Westerberg öppnade upp för jugoslaverna (och även andra, till exempel somalier) i början av 90-talet, var effekterna ganska omedelbara och dramatiska för alla som till exempel rörde sig ute på kvällarna i Stockholm eller andra större städer. Vi fick snabbt ORGANISERAD BROTTSLIGHET av en typ som tidigare inte hade funnits. Nyanlända juggar åkte runt med nya, fina bilar och var väldigt hotfulla och aggressiva.”

”Om man var ung, märkte man allt det här ganska tydligt. Jag såg det som helt uppenbart att MITT FINA LAND SKULLE BLI FÖRSTÖRT och ville på alla sätt stoppa denna utveckling ... Men under den här resan noterade jag också att en stor MAJORITET AV ÖVRIGA SVENSKAR fullständigt struntade i dessa frågor. Om inte de påverkades direkt, ville de inte höra talas om saken. Detta var väldigt markant vad gäller folk från tidigare generation. De röstade som de alltid hade röstat och föreföll helt att strunta i invandringen som fråga ... ni var genomgående ... med och röstade fram den totala förstörelse vi ser nu och ytterst få av er brydde er det minsta, så länge det bara var andra som drabbades.”

Hovs_Klipphällar fastställer lakoniskt ... ”felet är att alltsammans nu gått helt överstyr. Sverige har hamnat i klorna på en EXTREM VÄNSTERSEKT, som av ideologiska skäl bestämt sig för att västerlandet, och i synnerhet Sverige, är Ont och ska förstöras! ... Vi måste nu VAKNA UPP och inse att vi inte längre tolererar att göras till en slags underordnad och nedvärderad kast i vårt eget land! Indien och liknande länder får väl lösa sina egna problem.”

Göran Holmström ställer frågan ... ”varför ska politiker och media behandlas annorlunda (än övriga medborgare)? ... Nu när facit börjar visa sig, så försöker dom smita från ansvaret, med usla bortförklaringar och lögner. Jag anser att vi bör ventilera mekanismerna som lett till detta, även lösningarna samt att ansvariga faktiskt ska STRAFFAS!”

Urkweb skriver att han tror att ... ”vi är många som saknar det gamla Sverige. Det nya tycks alltmer likna en mardröm som det inte går att vakna upp från… Som jag ser det finns det endast en lösning på problemet och det är ÅTERVANDRING . Inte enkom frivillig sådan utan också sådan där vi river medborgarskap och skickar hem människor som inte vill anpassa sig.”

TS konstaterar att ... ”Sverige är endast ett skatteupptagningsområde,” vilket Erik2 utvecklar ... ”SKATTERNA är det som just nu håller Sverige samman. Sverige idag är en stat som svårt FÖRTRYCKER sina allra mest lojala undersåtar. Yttersta kännetecknen, du får inte visa känslor i tal och skrift, du får finna dig att din allra mest intima samvaro och hur den överenskoms är reglerad och mycket HÅRT STYRD. (Samtyckeslag osv). Sedan, alla detaljregler… I Sverige ska du inte skratta och känna dig fri och trygg i samvaro med personer du själv valt. I Sverige ska du vara RÄDD, du ska ha det besvärligt, du ska fråntas personliga relationer som gör dig lycklig och PÅTVINGAS RELATIONER som är dig helt väsensfrämmande. (Vilket inte betyder att du inte kan utveckla dessa till hyggligt positiva sådana. Sådant sker hela tiden.)”

Anders Leion ställer frågan vad är denna vänsterextremisms kärna ... ”det är OVILJAN ATT LYSSNA på andra. Det är att på förhand UNDERKÄNNA NY INFORMATION – därför att den kanske skulle komma att ifrågasätta den egna, förutfattade meningen. Det är också OVILJAN ATT LÅTA ANDRA ta del av oönskad information, därför att de då kan ändra mening och gå över till dem som man anser vara motståndare. Extremism är alltså inte främst uppfattningen att det behövs extrema åtgärder, till exempel drakoniska straff eller liknande. Det är just OVILJAN ATT LYSSNA och denna är grundad i en rädsla för att bli störd av ny, omskakande information.”

”Det finns bara ett hållbart recept mot sådan politisk korrekthet av olika förtecken: Det är just att inte låta sig infångas av åsiktsfrändernas förväntan utan tvärtom villigt LYSSNA TILL MOTSTÅNDARNAS argument. Då förblir man nämligen trygg i sin egen uppfattning. Motsatsen, oviljan att lyssna, är just ett tydligt tecken på att man känner sig – och sannolikt också är – okunnig och därför behöver sektens trygghet.”

Fredrik Östman noterar att det Anders Leion ... ”stött på är den ANTIHUMANISTISKA uppfattning som ligger till grund för dualism, radikalism och socialism — tre aspekter av samma fenomen. Den ANTIHUMANISTISKA (vänster) uppfattningen är att tal kan jämställas med fysiskt våld och tvång. Mot denna står den HUMANISTISKA (höger) uppfattningen att varje människa har skapats lika i den bemärkelsen att var och en har samma transcendenta potential, kan vederfaras sanning, kan få gudomliga ingivelser, har en enskild vilja, en enskild smak, är en individ.”

”... Vänsterns diktum att TAL ÄR VÅLD är inte avsett att minska tal så mycket som det är avsett att MOTIVERA VÅLD ... Det var utövandet av auktoritet som lockade mer än någon sann omsorg om andras väl och ve. VÄNSTERBLIVNA ÄR ONDA MÄNNISKOR.”

Sssssss konstaterar att ”det finns ett knippe FRÅGOR som har bestämts vara TABU, och det gömmer sig en vänsteragenda bakom alla. En marxistisk anti-västlig agenda.” Vänstern har en metod ... ”en metod för att sprida sin agenda, TYSTANDET. Det finns många andra, att ifrågasätta om det alls finns någon sanning (postmodernism), infiltration, spionage, hot och så klart våld ... vem skall man kämpa mot? Det blir som att angripa redskapet endast, stenslungan eller hwachan (Red. krutvapen utvecklat och använt i Korea, inspirerad av kinesiska eldpilar), inte de som styr redskapet eller deras ideologi.

Ssssdd frågar om man inte kan ... ”konkludera att begreppet pk helt enkelt också det är ett påfund av vänstern för att DÖLJA vad som pågår? Det kommer väl från Sovjet? Så att säga pk och inte helt enkelt vänster BLANDAR BARA BORT KORTEN och att allt har samma rot och mål. Varför denna rökridå? Varför inte helt enkelt skriva vänster-extremism? Eller bara VÄNSTER, för det är extremt per definition, Jordan Peterson har skrapat på ytan av detta, för han säger att ingen vet när ”goda” vänsterföresatser om rättvisa går för långt. Svaret är ju att vänstern ALLTID går för långt.” Niklas R tillägger att ... ”när jag pratar med någon som funderar på ett vänsterparti brukar jag alltid påpeka att socialismen har dödad 250 miljoner människor men den har inte räddat en enda själ.”

C de Longueville ställer frågan ... ”vad kan den omåttliga förekomsten av (vänster)-extremister i Svea rike bero på ...? Det går inte att finna någon annan förklaring till det mentala tillstånd som präglar den stora massan i denna nation än som en följd av det indoktrinerande missfoster till UTBILDNINGSSYSTEM, som skapats av postmodernisterna och 68-vänstern. Större delen av de falanger som tagit de politiska posterna i besittning, som befolkar universiteten, som regerar på kultur- och ledarsidor och inte minst på rikets etermedia är ingenting annat än FLUMSKOLEOFFER. En djävulsk skock av kunskapsföraktande och faktaresistenta åsiktsförtryckare. Produkter av infernoskolan.” Fredrik Östman replikerar ... ”men varför kan de inte alls tänka? Rättare: varför skall vi tro att de inte alls kan tänka? Även om de kanske inte vet hur de gör fel, så vet de nog allt ATT de gör fel. Detta gör dem BROTTSLIGA. Sanningskommission!”

Richard Sörman skriver om medias snedvridna rapportering från UTBILDNINGSSYSTEMET ... ”det som verkligen ger hopp inför framtiden. Det som mer än något annat skapar den här fantastiska känslan av SAMHÖRIGHET över tid och rum. Ja det som gör att något nästan brister inom oss. Det är vetskapen att en allt större del av våra framtida svenska eliter inom offentlig förvaltning och näringsliv inte kommer heta Andersson, Pettersson eller Lundström utan Khalid, Awini och El Batal. Är inte det underbart? Tänk att det skulle bli så i alla fall! Ut med Andersson och Petterson och in med Khalid, Awini och El Batal! Lärdomen är att mirakel alltid kan hända, att man aldrig ska sluta hoppas. Det är nästan så att man börjar tro på den turkiske tomten.”

Rikard kommenterar att ... ”visst producerar de inhemska NYHETER. Har du inte sett deras artiklar om ensamkommmande flyktingbarn (med kråksparkar, gråa hår, rynkig hud och en vuxen mans kropp)? Har du inte sett de ständigt återkommande och ständigt obevittnade reportagen om hur en kvinna, ung och färgad oftast, stoppat flera ”läskiga” rasistiska VITA SVENSKA MÄN från att säga tykna saker till en stackars muslimsk kvinna? Har du inte sett de otaliga rapporterna om den evige duktige invandraren, så flitig och idog i sin taxi eller pizzeria, trots att han minsann egentligen är diplomerad raketkirurg i hemlandet?”

”Och epigoneri (Red. osjälvständighet) av högsta sort, lika högt flygande som flugorna över dasset en sommardag, om hentoaletter och MENSKONST och andrologstolar och könsbestämmande av järnvägsstationer – nog produceras det NYHETER allt. Det är sakliga, faktamässigt korrekta referat av händelser och undersökning av samband som vem, var, när, hur och mot/för vem som inte produceras. (Frick, Lamotte, Uvell, Granskning Sverige med flera får ursäkta men ni är ännu randfenomen – gläntor med frisk luft och solljus bortom regimtrogna medias UNKNA KATAKOMBER där majoriteten av svenskarna följer statstrogna medias likljus.) Jodå ... Det produceras nyheter och precis som bilar produceras de för att PASSA IN.”

7-klövern börjar alltmer ta formen av en sovjetisk POLITBYRÅ, avskaffande av demokrati och yttrandefrihet står högst på den DOLDA AGENDAN. Linden skriver att vi, etniska svenskar, är riktigt illa ute ... ”nu talar ministrar om gråzonsläge, då måste SVENSKEN dra öronen åt sig och fråga sig varför samma regering som hittills gjort sitt yttersta för att prokrastinera (Red. uppskjutarbeteende) och förhala effektiva åtgärder mot terrorister och organiserad brottslighet, helt plötsligt är väldigt snabb på bollen när det gäller möjligheten ATT SÄTTA IN MILITÄR TRUPP MOT CIVILBEFOLKNINGEN? Ett gråzonsläge innebär indirekt ett erkännande av att befolkningen inte har tillgång till korrekt information, vilket ger ökat spelrum för framför allt MSB under generaldirektör Dan Eliasson och Justitiedepartementet under departementschef Morgan Johansson.”

”SÄPO lyder sedan 1 januari 2015 direkt under Justitiedepartementet, som även ansvarar för Sveriges krisberedskapsfrågor (med inrikesminister Mikael Damberg, som nu stödjer tanken på ett GRÅZONSLÄGE, som ansvarigt statsråd). Vidare spekulerar Helena Edlund i att det inte är otänkbart att utlysandet av ett GRÅZONSLÄGE kan bli räddaren i nöden för S/MP/C/L att eliminera hotet från en eventuell SD/M/KD-konstellation i riksdagsvalet 2022 ... KräkDanne har alltid placerats strategiskt, när han får en ny post ska man alltid klia sig i knoppen och fråga sig” vad har de för syfte med detta” nu får vi svaret.”

Ssssssssuuuuck ställer frågan ... ”varför nu? Har vi inte fått höra i alla år -även nu! – att med MER SOCIALA INSATSER OCH MINDRE RASISM så blir allt bra, och folk blev minsann både skjutna och våldtagna när vi hade färre invandrare, så det så! Så när FÖRBYTTES att det behövs bättre boende, utbildning osv i förorten till ett ”gråzonsläge”? Svaret är att namnet är välfunnet, för man avser säkerligen att AGERA i en gråzon, arkitekten är väl Dan Eliasson, en VÄNSTERAKTIVIST ut i fingerspetsarna. Denna GRÅZON betyder med säkerhet FÖRFÖLJELSE av svenskar, inget annat. Det har inget med gängbrottslighet att göra, den har de ju uppmuntrat i 30 år. Det positiva med detta är att de uppenbarligen börjar bli desperata, men de skall INTE UNDERSKATTAS, de råttor som inte lyckas lämna skeppet kommer att bitas när de ätit upp alla skeppsskorpor.”

Richard Sörman söker ett kristet svar på frågan om en gärning är verkligen ”god” om den får negativa konsekvenser ... ”för tredje person och om det dessutom från början fanns anledning att tro att dessa konsekvenser skulle uppstå? Var det en god gärning att släppa in en främling till vårt land som tackade för vänligheten genom att lura till sig bidrag och våldta en ung kvinna?”

Jan Hyllengren ger det korta svaret att ... ”det är inte kristendom att ge bort andra människors länder och välstånd. Det är ONDSKA. Det är förräderi.”

Laura utvecklar ... ”SUNDA MÄNNISKOR sätter sina egna nära och kära främst. Det är kärleksfullt och äkta GODHET att ta hand om dem som är viktigast för en själv. Det är naturligt och riktigt att dra en gräns runt dem man bryr sig om och har ansvar för. Sina anhöriga, grannar, bygden, det egna samhället, den egna NATIONEN. Att ägna tid åt andras barn och försumma sina egna är inte godhet eller ens friskt. Den pk-feminism som predikar att man ska ta hand om alla i hela världen är OSUND. Både för att det bara är yta och politik och för att det går ut på att göra hela samhället, hela världen, till ett DAGHEM där folk ska bli omhändertagna. Omhändertagna ska bara SMÅ BARN bli och även de bör snart nog lockas till att pröva sina egna ben och bli kapabla och kompetenta. Att ösa omvårdnad över äldre barn, vuxna och t o m hela folkgrupper står för något slags BAKVÄNT MODERSKOMPLEX och/eller ARROGANT ÖVERSITTARAKTIG GODHET liksom banal godhet med egenvinning som främsta komponent. Plus politiska intressen och mål, förstås.”

Leif Nilsson skriver att ... ”socialisterna har målmedvetet INFILTRERAT och tagit makten i Svenska kyrkan ... Det kristna kärleksbudskapet har framgångsrikt använts för att sprida idén om Jesus var socialist. Denna idé har säkert både inspirerat och underlättat socialisternas väg till makten i Svenska kyrkan.”

Fredrik Östman ... ”Svar från Jesus: Såväl avsikten, utförandet som resultatet var onda. HANDLINGEN var OND. Den baserades på lögn, utfördes i falskhet och ledde till död. En god kristen följer i stället SANNING, RÄTT och LIV.”

Elisabeth G förklarar att ... ”den s.k. KRISTNA ELITEN torgför en ”kristendom” som inte har mycket med kristen tro att göra ... KÄRNAN i den kristna tron är att av hjärtat tro att Kristus dog för våra synder, att han uppstod från de döda och uppsteg till himmelen. En kristen som lever i detta och möter Gud i Bibeln, bönen och nattvarden förvandlas och kommer automatiskt att vilja göra det goda och sky det onda. Hade vi levt i ett land som STYRTS EFTER KRISTNA PRINCIPER hade vi inte haft det så här. Vi hade värnat om vår nästa i familj, församling och samhälle, i tur och ordning. Vi hade efter bästa förmåga hjälpt flyktingar på plats. Vi hade ägnat åt oss mission, som även innefattar lekamlig hjälp. Vi hade definitivt inte öppnat dörrarna PÅ VID GAVEL för vem som helst.”

Martin kompletterar ... ”för det FÖRSTA är inte Bibeln ett politiskt manifest utan en instruktionsbok i hur man uppnår barnaskapet från Gud. Jesus levde under romersk OCKUPATION, ändå finns inte ett ord från Jesus om att störta romarna, eller att reformera deras rättssystem för att harmoniera med kärleken till nästan. För det ANDRA är Jesus uppmaning att älska sin nästa på en högst vardaglig nivå; om någon vill ha vår skjorta, ge honom manteln också. INTE LIVSTIDS FÖRSÖRJNING för hela familjen.”

”De kristna ledarnas agerande är ont. De vet/visste mycket väl att en massinvandring skulle leda till att våldtäkter/rån/misshandel osv skulle skjuta i höjden. Ändå LJÖG många av dem om detta och sade att detta bara var högerextrema myter. Men fundera själv på vad som händer med en kyrka där sanningen sätts på UNDANTAG. Sanningen skall göra oss fria, säger Herren. Men i kyrkan är den inte tillåten ... Det är de kristna ledarna som har gått vilse. Följ dem inte.”

DM tillägger att ... ”prästerna är LANDSFÖRRÄDARE.” Anna Lindén ger ett svar utifrån ett kristet intellektuellt perspektiv ... ”Jesus är KONSEKVENSETIKER. Han säger: ”Av frukten känner man trädet”. Om frukten är dålig, så är trädet dåligt. Som människor har vi en skyldighet att försöka FÖRUTSE KONSEKVENSEN av våra handlingar, särskilt om de inte bara drabbar oss själva utan tredje man. Gud har gett oss en HJÄRNA och vi skall använda den. Enligt Bibeln är människan Guds FÖRVALTARE. Vi svenskar har fått en liten del av jorden, Sverige, att FÖRVALTA och är skyldiga att så göra efter bästa förmåga.”

Patrik Engellau skriver angående TOTALITÄRT tänkande att ...den australiensiska sociologiprofessorn Danielle Celermajer vid Sydneys universitet ... frågar sig om ordet ”ekocid” – ”mord på hela ekosystem” – eventuellt kan duga. Men nej, ”detta är något annat och större”. Dina brott är värre än Hitlers, Stalins, Mao Zedongs och andra folkmördares, ja, dina missgärningar är så grova att de kräver nya begrepp för att ens beskrivas. Celermajer har kommit på rätt begrepp. Det är omnicid, allmord ... Celermajers slutsats är att ”omnicid är det största av alla brott och precis som med all brottslighet måste de skyldiga ställas inför rätta”. Kanske ska insekterna och svamparna agera domare och straffet utdelas av KOBRORNA.”

Patrik Engellaus uppmaning att ... ”glöm inte att de avser att döma dig. Glöm ej heller att det var många som ansåg att Hitler inte menade vad han sa.” Historien håller på att upprepa sig, om vi inte får stopp på nuvarande totalitära galenskaper, kommer västvärlden att drabbas hårt.

Danielle Celermajer kan representera de som förespråkar ett totalitärt tänkande. De här människorna uppvisar allvarliga personliga brister (eller störningar). Göran Holmström beskriver översiktligt vad som skiljer en människa som lever i verkligheten från dessa totalitärt tänkande människor ... ”vi som lever på riktigt är alla skyldiga till att leva! Det är något DÖDSKULTEN vill ändra på, hur kan vi understå oss att leva i en värld så full av orättvisor och död. Tänk på alla som dör för att vi ska leva! Varje lidande myra, varje blomskott som solen bränt bort. Hur kan vi understå oss att skratta och njuta i en så kall och brutal värld? Egentligen om man skärskådar dessa flagellanter, så är dom alla guds OÖNSKADE barn, antingen avlade på två felaktiga genstammar som resulterat i mindre attraktiva avkommor på ett eller annat vis.”

”Det självklara faktumet att dom inte ställer sig upp mot sin skapare och skriker, ” Gud varför skapade du mig misslyckad”? Beror på oförmågan att ERKÄNNA sin egen ringa roll i alltet. Istället uppfinns allahanda sidospår för att skapa en ARTIFICIELL MENING. Klimatskam, incels, transgenders, fallfruktsvegan, extinction rebellion och allt det där. Fula och oönskade är sanningen, allt annat är hittepå med bortförklaringar som standardmall. Tillåt mig ställa en MOTFRÅGA, varför existerar ni? Min värld är vacker och full av mening, ok inte alla dagar, men övervägande så är den det. Den innehåller mirakel med. Er är bara fylld av elände endast, varför existera i denna TOMHET?”

Göran Holmström ställer den kritiska frågan – ”varför existerar ni (totalitärt tänkande människor)?” Det är ju lätt att retroaktivt identifiera de totalitära människorna i historien. Men, kan Du identifiera vår tids totalitära människor, vår tids destruktiva människor. Dessa människor är lika destruktiva som vad exempelvis Stalin, Hitler och Mao Zedong någonsin var.

Laura ger en översiktlig analys ... ”den som någon gång har tvingats försöka diskutera med en PSYKOPAT/SOCIOPAT eller fanatiker, vet hur det skulle gå om man skulle försöka bena ut och bemöta denna sociologiprofessors utsagor. Hon skulle flytta foten lite vid varje argument och ta upp någon bisak eller ett helt nytt påstående, alltså helt enkelt byta fot. Eller gå till angrepp. Man kan aldrig vinna en debatt med en psykopat eller ens mötas i frågorna.”

”Liknar återgivningen av de rapporter som under trettio år har kommit från IPCC. Vid mothugg lägger man till en ny hypotes eller ny modell och graf eller nyfriserade siffror. Om det blir uppenbart att man fuskat så anses det vara berättigat för sakens skull. Eller så bemöts avslöjandet med att de som avslöjade fusket är fula människor. Att ett västerländskt universitet och en stor svensk dagstidning låter det här resonemanget om ”omnicid” få ta utrymme, visar att PSYKOPATISKA DRAG är framträdande i vår västerländska samtid.”

”Psykopater är ju empatistörda och kan leva efter PRINCIPER, till exempel principen att skalbaggar är värda lika mycket som deras egna barn. Förmågan till verklig empati förutsätter ju äkta kontakt och förmåga till INKÄNNANDE, en förmåga till känslomässiga relationer. Som gör att man gör skillnad på egna barn och andras ungar. Som det måste vara. Om man alltså inte är psykopat ... eller känslostörd på något annat vis. Den som predikar om en påhittad idé om orörda och oföränderliga ekosystem och som egentligen försöker komma fram till att människan som art borde avvecklas, det ULTIMATA FOLKMORDET, bör snarast låsas in och i varje fall inte ges resurser och uppmärksamhet. ”Ekosystem” är den nya ”klimatfrågan” alltså. Som västvärlden ska kuvas med ifall det misslyckas med klimatdiktatur.”

Mats Rosengren pekar på att även ... ”universiteten (har) förvandlas till dårhus där den de mest TANKEFÖRVIRRADE och sjuka kallas för professorer och betalas med skattemedel! OK, sociologin var väl alltid ett tillhåll för sjuka typer! Men nu verkar de ”lågt begåvade” ha lyckats att ta över helt! Särskilt i administrationen och som rektorer! Kanske särskilt i Australien, till exempel Tomas Cook Universitetet! Påfallande ofta kvinnor! Förefaller vara en statistiskt signifikant KORRELATION!”

För att kunna ”ta oss ur” galenskaperna är det viktigt att vi som lever i verkligheten bygger vidare på/återskapar den västerländska traditionen och följer den vetenskapliga metoden. Allt som vänstern har brutit ned och förstört måste återuppbyggas. DM poängterar att ... ”nyckeln är att skapa ENIGHET mot fienden. Erfarenheten på dessa (Det Goda Samhällets) sidor är nedslående, mellan massinvandring, socialism och kristendom så är vissa mer hatiska mot kristendomen, något stör här mer än något annat. Det Goda Samhällets kommentatorer är nog inte representativa för svenskar i allmänhet, utan där är det mer ointresse, lathet, dålig utbildning och tankeskärpa, samt mångårig indoktrinering som är problemet.”

”På liknande vis är det svårt att skapa enighet runt VIK (Välfärds Industriella Komplexet) som en fiende, en fiende måste vara konkret. Själv tilltalas jag av bilden av svenskar skuldra vid skuldra i kyrkan, men prästernas ointresse i bästa fall, och förräderi i värsta, tyder på att denna väg är svår. Sätter man sig i kyrkan idag så ser man inte många skuldror. På en blogg skapas ingen sämja iallafall, jag får kritik när jag skriver att man måste träffas för jag lever inte som jag lär, men andra har större talang för att samla folk. Kan inte ... Det Goda Samhället ... gå samman med SwebbTV, som jag tycker är bra, men Berns tankar om globalister och ovilja mot USA dominerar för mycket.”

Patrik Engellau tolkar vad de flesta dissidenter, oppositionella, motståndsmän känner inför de härskartekniker i form av förolämpningar, trakasserier, avhumanisering, fake news, politiska rättegångar som vänsteretablissemanget använder gentemot fritt tänkande, självständiga och ansvarskännande medborgare. Patrik Engellau skriver att ... ”SLAVARNA i södra Förenta Staterna var illa tålda men deras närvaro accepterades eftersom de behövdes för att göra arbetet. Metaforen är förstås överdriven men i PK-isternas ögon verkar sådana som jag inte vara till någon annan nytta i samhället än att betala den skatt de behöver för sin försörjning. Jag ser för mitt inre unga, statsfinansierade, KVINNLIGA FEMINISTISKA tyckarjournalister som hånler och med högdraget förakt talar om ”arga, vita män” när de stöter på känslor som mina. Sökfrasen ”Arga vita män” får 2 290 000 träffar hos herr Google. Jag hittar inte någon bland dessa träffar som andas förståelse för företeelsen. Troligen skulle vi vara en betydande FOLKRÖRELSE om vi lyckades mobilisera våra krafter efter all påpuckling.”

Skarprättaren tillägger att ... ”STIGMATISERINGEN av de ofrälse, av de spetälske och så vidare följer ... ett bekant mönster. Det är samma idé som att sätta en JUDESTJÄRNA på människor i 30-talets Tyskland, fast märkningen idag är mer av ett virtuellt slag. Den som blivit brännmärkt med epitetet högerpopulist SORTERAS bort i offentligheten och i förekommande fall i arbetet och i det privata. Expo håller reda på vem som passerar nålsögat.” Illusionen som Härskarteknik lyfter fram att ... ”ord som brunråtta klär av människor allt mänskligt. Och mer än så. Associationen till SKADEDJUR pekar även mot behandling. Det är inte utan att Anticimex poppar upp i tankarna. Man går då längre än att förtingliga människor. Man omvandlar dem även till avskyvärda objekt ... för att den vägen ge sig själv ett HANDLINGSUTRYMME av värsta sort.”

Göran Holmström ... ”MOBILISERA!” Stefan Sewall ställer frågan ... ”varför har vi inte en ARMÉ som bekämpar folkets fiender?” Medan DM förklarar att ... ”det gäller att slå först, allt för länge så har etablissemanget, vänstern, pk-ister och liberaler fått första slaget. Jag rekommenderar alla att slå till oväntat, HÅRT och först.”

Veckokrönikan ställer frågan, är det inte hög tid att ”vita” män i medelklass och arbetarklass bildar demokratiska (milis)grupper, i ett första skede utan vapen, i syfte att börja organisera oppositionen mot det tilltagande vansinnet, och för att skapa gemenskap och identifiera lämpliga ledarpersoner? Vi måste börja förbereda oss för den händelse att samhället totalt havererar.

Fredrik Östman avslutar Veckokrönikan med att vi lever i ... ”det kommunistiska paradiset. Mekanismerna är identiska.”