Underskattat antal offer för Covid-19

Jag utgår från artikeln Covid-19: 6 till 8 miljoner döda globalt av Stéphane Foucart i dagens (2021-05-24) Le Monde (i).
WHO menar att den faktiska överdödligheten är två till tre gånger högre än den av de enskilda nationella hälsovårdsmyndigheterna angivna. I början av maj 2021 låg den officiella överdödligheten vid drygt 3 miljoner globalt. Enligt Samira Asma, WHO:s vice vd med ansvar för statistik, har redan omkring sex till åtta miljoner dött på grund av Covid-19 direkt (d v s i Covid-19) eller indirekt (d v s till följd av Covid-19). I en del mindre utvecklade länder har den genomsnittliga livslängden därigenom sänkts med två till tre år.

WHO:s analys bekräftas av oberoende källor såsom Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) vid University of Washington (ii), som den trettonde maj uppskattade av pandemin förorsakade dödsfall till 7,1 miljoner (se diagrammet ovan; den nedre kurvan anger dödsfall enligt officiell statistik, den övre dödsfall enligt IHME:s undersökning). Brittiska The Economist’s egen utvärdering som publicerades den 15 maj kom fram till mellan 7 och 13 miljoner dödsfall globalt.
Le Monde fortsätter: ”Alla dess uppskattningar grundar sig på analysen av överdödligheten sedan början av 2020 i förhållande till historiska genomsnittsvärden – och därmed inte enbart på officiella, till Covid-19 hänförbara dödstal.”
Felen i den officiella statistiken är ingalunda förvånande, eftersom det statistiska underlaget för Afrika, Mellanöstern, Sydostasien och västliga delen av Stillahavsområdet är ytterst bristfälligt. Enligt WHO förmår endast 16 av total 106 medlemsländer i dessa områden tillhandahålla data som duger för beräkning av överdödligheten. Underskattningen av dödsfallen är således massiv.
Men även i rika länder är situationen ofta mer oklart än de officiella siffrorna låter påskina. Vilket sammanhänger med pandemins sidoeffekter: sämre överlevnadschanser för de som drabbats av andra sjukdomar och inte fått rätt vård eller vård i tid, ökningen av psykiska sjukdomar (alkoholism, självmord), minskningen av dödsfall genom olyckor (ex vis bilolyckor genom minskat resande), minskningen av antalet dödsfall genom andra sjukdomar såsom influensa och röda hund genom minskad mänsklig kontakt och därmed smittorisk, minskad mortalitet genom åldersrelaterade sjukdomar hos den personkrets som i särskilt hög grad drabbats av Covid-19.
Genom att fingranska länder med övervakningssystem av god kvalitet har IMHE förmått att skilja mellan av Covid-19 bevisligen förorsakade dödsfall och sådana som officiellt förklarats hänförbara till pandemin men där dödsorsaken varit en annan. Och därigenom kommit fram till överraskande resultat.
Vid slutpunkten för granskningen satt till den 13 maj har USA visat sig vara landet med högsta antalet avlidna i Covid-19, omkring 912 000, i motsats till den officiella siffran på 578 000. Därefter kommer Indien med 736 000/248 000 dödsfall i Covid-19, Mexiko med 621 000/423 000, Brasilien med 617 00/423 000, Ryska Federationen med 607 00/111 000, Storbritannien med 210 000/150 000, och Iran med 180 000/75 000.
Frankrike ligger på 14:e plats med 134 400/106 000 avlidna, Spanien med 124 500/85 000 och Tyskland med 123 00/84 800. De i förhållande till befolkningsmängden värst drabbade länderna finns i huvudsak i Östeuropa, d v s länder som tillhört forna Sovjetunionen och dess sateliter. Vad gäller de officiella dödstalen i Kina är de nog bäst att sätta ett frågetecken eftersom rapporteringen därifrån inte kan granskas på sedvanligt sätt.
Det är där den officiella analysen slutar och den inofficiella börjar. Epidemiologen Philippe Ravaud vid Centre d’épidemiologie clinique de Hôtel-Dieu menar att situationen är ännu värre genom epidemins långtidseffekter: å ena sida påverkan genom en till synes läkt Covid-19 infektion på hälsotillståndet generellt och därmed livslängden, å andra sidan genom den ändrade livsföringen till följd av epidemin med minskad fysisk aktivitet.


(i) https://journal.lemonde.fr/data/1441/reader/reader.html?t=1621874903907#... (bakom betalvägg)
(ii) https://covid19.healthdata.org/global?view=cumulative-deaths&tab=trend

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-05-25