Tucker Carlson har trampat i klaveret, men det hörs inget ljud. Varken i New York eller Stockholm

För den oinformerade: Tucker Carlson (i) är en konservativ amerikan och ’ankaret’ hos den amerikanska TV-kanalen Fox News (ii).

Klaveret han trampat i är invandringsfrågan där han företräder en konservativ ståndpunkt liknande Donald Trumps. Vilket han kritiserats för från demokraternas sida.

Rätt nyligen fick Tucker Carlson nog. Berättelsen om på vilket sätt han fick nog skiljer sig mellan olika amerikanska och israeliska kommentatorer. DN, SvD och europeiska PK-media verkar vara ointresserade så här långt. Men inte ens i NY Times har jag kunnat hitta något om klavertrampet. Förvånansvärt eftersom klaveret finns alldeles i närheten, på Rockefeller Center, 1211 Rockefeller Avenue. Samma byggnad där jag spenderade åtskilliga veckor på 1980-talet hos AB Astras amerikanska patentombud. Vilket gör saken inte mindre intressant för min egen del. För en kort beskrivning av klavertrampet väljer jag rapporten med rubriken ”Tucker Carlson slams ADL for being concerned about Israel’s demography but demonizing him for concerns about USA’s” på den engelskspråkiga indiska sajten opIndia (iii) , med till synes neutral bakgrund.
För en gångs skull återger jag hela artikeln i översättning.

I tisdags (13 april) drämde Fox News ankare Tucker Carlson till ADL (Anti-Defamation-League) för deras upprörande uttalanden mot honom där det påstods att han stödde de vita suprematisternas ”stora befolkningsutbytesteori”. Hans hårda ord mot ADL vars målsättning är att stoppa förtal av det judiska folket är resultatet av en debatt om förändringen av befolkningens etniska sammansättning

I ett avsnitt på Fox News fredagen den 9 april menade Tucker Carlson att ”regeringen visat att den föredrar folk som föraktar våra seder, lagar och själva systeme helt och hållet. Och de behandlas bättre än amerikanska medborgare. Jag vet att vänstern och kontrollanterna på Twitter blir ordagrant hysteriska om du använder beteckningen ’ ersätta’ [med betydelsen folkutbyte, min anm.]. Om du försöker antyda att Demokraterna försöker byta ut dagens röstberättigade väljare mot nytt folk från tredje världen, då blir de hysteriska. Det är det som håller på att hända.”

Det här har betydelse på olika nivåer men grundläggande är att det rör sig om en rösträttsfråga. I en demokrati gäller en person - en röst. Om du ändrar befolkningen späder du ut makten av de som lever här. Varje gång du importerar en ny röstberättigad person kommer jag att fråntas en befintlig röstberättigad…Alla försöker göra detta till en fråga om ras eller vit befolkningsutbytesteori. Men det är en rösträttsfråga. Jag har mindre politisk makt på grund av att de importerar en skinande ny väljarkår. …Det får dom inte? Men varför finner vi oss i det?”

Hans kommentarer riktades till Delta Airlines VD Ed Bastian, som för inte länge sedan kritiserat den nyligen antagna lagen om rösträtt i delstaten Georgia som stadgar att, för att säkerställa fria och rättvisa val, det krävs för ’röstning utanför vallokalen’ [motsv poströstning] att den som röstar identifierar sig. Tidigare hade Bastian sagt att ’Jag vill göra det kristallklart att den till slut antagna lagen icke kan godtas och att den inte svara upp mot Delta’s värden’. Tucker visade sedan på detta hyckleri genom att påpeka att det krävs en identitetshandling för att stiga ombord på en flygning med Delta Airlines men att Bastian inte vill att samma sak ska gälla vid allmänna val.

ADL:s språkrör försöker att få Fox News till att sparka sitt ankare

Tucker Carlsons rädsla för en demografisk förändring genom illegal immigration av utländska medborgare genom Joe Bidens regering gjorde Anti-Defamation-League’s ordförande Jonathan Greenblatt förbannad. I en tweet i fredags (9:e april) sa denne att ”Folkutbytesteorin’ är en vit härskarideologisk princip med innebörden att den vita rasen är utsatt för en risk genom den ökande flodvågen av människor som icke är vita. Den är antisemitisk, rasistisk och toxisk. Den har påverkat ideologin som låg bakom masskjutningar i El Paso, Christchurch och Pittsburgh. Tucker måste lämna.”

Det bör framhållas at Fox News ankare i ett avsnitt hos ett program i fredags specificerade att denna ’folkutbytesteori’ inte grundade sig på rastillhörighet utan istället på rösträtten. Med det toxiska ’cancel culture’-drevet som grasserar i USA i minnet tog Greenblatt tillfället i akt att försöka få Tucker Carlson sparkad från sitt jobb. Han ringde VD:n för Fox News Lachlan Murdoch för att få honom att avskeda Carlson på grund av dennes påstådda försvar av de vitmaktrörelsens folkutbytesteori.

Söndagen den 11 april svarade Lachlan Murdoch i ett brev till ADL:s verkställande direktör att ’en fullständig genomgång av gästintervjun indikerar att Tucker Carlson fördömde och avvisade folkutbytesteorin. Såsom Mr. Carlson själv konstaterade under gästintervjun: Den vita folkutbytesteorin? Nej, nej, det är ingen rösträttsfråga’. Fox Corporation delar era värden och skyr antisemitism, dominans genom vita och alls slags rasism. Jag minns faktiskt med stolthet att ADL ärade min far med ert Pris för Internationellt Ledarskap (International Leadership Award), och vi fortsätter att stödja ert uppdrag’.

Jonathan Greenblatt var inte imponerad av svaret från Fox News VD efter att hans planer att få Tucker Carlson sparkad misslyckats kapitalt. I en tweet klagade han. ”Igår svarade Fox News’ på mitt brev angående Tucker Carlsons omfamning av teorier om vit makt. Tyvärr missade det målet. Budskapet är enkelt: det är ett moraliskt misslyckande att inte agera mot detta hat.’

Torsdagen den 13 april befattade sig Tucker Carlson åter med det demokratiska partiets avskyvärda planer att underminera det amerikanska omröstningsförfarandet. ’Demografisk förändring är nyckeln till det Demokratiska partiets politiska ambitioner. Låt oss säga det igen för att det är hela immigrationsdebattens nyckel. För att vinna och behålla makten planerar Demokraterna att ändra landets befolkning…Deras mål är att göra oss irrelevanta.’

Värden för Fox News tillade att ”det är immigrationen från andra nationer mer än allt annat som drivit på den politiska transformationen”. Våra ledare har ingen rätt att uppmana utlänningar att flytta till detta land…De har som målsättning att göra er irrelevanta.”

Tucker Carlson var inte sen peka på Anti-Defamation-League’s dubbla budskap. Han riktade strålkastaren på hur ADL år 2010 gjort invändning mot inflödet av palestinska flyktingar till det judiskt dominerande Israel för att stävja en potentiell demografisk förändring och undergrävandet av skyddet för det judiska samhället och dess politiska representanter.

Carlson citerade ADL:s förklaring : ”Med historiskt höga födelsetal bland palestinierna och ett potentiellt inflöde av palestinska flyktingar och deras avkomma som lever runt jordklotet skulle judarna snabbt bli en minoritet i en bi-nationell stat och således göra slut på något som liknar representation och skydd på lika villkor.”

Carlson fortsatte att läsa högt ur ADL:s ställningstagande: ”I detta läge skulle det judiska folket politiskt – och potentiellt även fysiskt – bli i ökande grad sårbart. Det är orealistiskt och icke godtagbart att förvänta sig att staten Israel frivilligt skulle låta undergräva sin suveräna existens och nationella identitet, och därmed bli en sårbar minoritet inom det som en gång var dess eget territorium.” På detta sätt exponerade Tucker Carlson ADL:s hyckleri genom att peka ut ADL:s dubbla måttstockar vad gäller inflödet av främlingar till USA respektive Israel.

Tucker Carlsons klavertramp kan avnjutas på Fox News (iv).


(i) https://en.wikipedia.org/wiki/Tucker_Carlson#Early_life_and_education
(ii) https://en.wikipedia.org/wiki/Fox_News
(iii) https://www.opindia.com/2021/04/tucker-carlson-slams-adl-for-being-conce...
(iv) https://www.foxnews.com/opinion/tucker-carlson-immigration-demographic-c...

Donera till Medborgarperspektiv som driver bloggen och Lästips. Vårt arbete och resurser går till att stödja Nya Media och yttrandefriheten.
Klicka på något av beloppen i knappen och du kommer till en ny sida där du kan bekräfta din donation med ett klick eller öka på beloppet.

Publicerad av: 

Gerhard Miksche 2021-04-19