The Great Reset

The Great Reset som öppet beskrivs av Klaus Schwab (Grundare av World Economic Forum - WEF) som ett mål för 2030 innebär en skrämmande framtid för den vanliga människan. Med devisen "Du kommer inte att äga något men du kommer att vara lycklig" marknadsförs begreppet.
I sin bok "Stakeholder Capitalism: A Global Economy that Works for Progress, People and Planet vill Klaus Schwab återställa kapitalismen till något han säger vara mer hållbart och, som man ser om man närmare sätter sig in i budskapet; omvandla den till kommunism/marxism.

En bra och skrämmande beskrivning av vad som kan komma att hända finns i The Great Reset for Dummies.

Vernon Coleman beskriver i kåserande form hur det går till att driva fram The Great Reset: Global Warming: Lies, Fraud and Hypocrisy in Glasgow
En konspirationsteori? Men skillnaden mellan en konspirationsteori och verkligheten brukar vara 3 månader! Så läs och förskräcks.

Publicerad av: 
Torbjörn 2021-03-15