Test av donationssystem

På den här sidan kan man testa donationssystemet MediaLike med full funktionalitet men i vår utvecklingsmiljö och med fiktiva pengar

Tidigare registrerade testanvändare har raderats så alla testare måste registrera sig igen och registreringen gäller bara utvecklingssystemet (DEV).
Det är helt fristående från produktionssystemet (PROD) som demonstreras på sidan https://min359022780.wordpress.com/2020/07/04/test-av-medialike-i-wp/ och använder riktiga pengar.
Man kan komma direkt till registrering/inloggning i utvecklingssystemet via denna direktlänk: https://dev.medialike.se. Alternativt kan man klicka på någon länk eller knapp nedan.

Denna testsida har exempel på Donationslänk, Bildknapp och två Avancerade donationsknappar, en efter denna inledande text och en annan efter artikeln som är en exempelartikel. Länken och alla knappar fungerar för fiktiva donationer men har olika texter och belopp.

Funktionen avses vara självförklarande och man ska kunna donera med hjälp av länken/knappen utan att behöva läsa någon manual. De som är nya testare ombedes tänka på det och om man upplever något problem eller känner sig osäker, notera då det och meddela oss genom att skriva i kommentarsfältet längst ner på den här sidan (kräver inloggning) eller genom att skicka mejl till Torbjörn (torbjorn.johnson@dacc.se).

Tester genomförs med fiktiva pengar. I produktionssystemet kan donatorer betala in via Swish och bankgiro. Ingen användare som finns här i utvecklingssystemet ingår i produktionssystemet utan måste registrera sig på nytt där om riktiga donationer ska kunna göras.

Det finns mer detaljerade beskrivningar och instruktioner på sidan https://netmediasystems.se/medialike för dem som vill läsa på..

Exempel på enkel donationslänk för att donera 1 kr:
https://dev.medialike.se/donera/index.html?r=739ed9c804a84b3b9771166c6a6...

Exempel på enkel bild-länk med samma funktion som länken ovan
Det finns också möjlighet att koppla den enkla länken till en knapp som är en bild med möjlighet till olika texter.

Ett mer avancerat alternativ är en donationsknapp med tre alternativa belopp:

Detta är ett exempel på en donationsknapp som kan placeras på sajtens startsida och avse generella donationer till sajtens ägare.


Nedan följer en exempelartikel som är hämtad från annan plats på Lästips och efter artikeln finns en donationsknapp som avser bara denna artikel.

Faktablad om klimatet som är bra att ha vid diskussioner

Faktabladet kan laddas ner som pdf här.

 1. Jordens klimat var fram till för 150 år sedan kallare än det varit de senaste 10.000 åren.
 2. Under flera hundra år av kallt klimat präglades människors liv av upprepad missväxt och svält.
 3. Sedan dess har jordens medeltemperatur har stigit drygt en grad.
 4. Koldioxidhalten har ökat från låga 0,03% till 0,04% sedan 1950. (Vid 0,02% avstannar livet).
 5. De senaste 30 åren har temperaturen stigit med 0,3 grader C, mest på 90-talet, men ökningen har under de senaste 20 åren nästan avstannat. (Trots ökad koldioxidhalt!) De klimatmodeller som förutspår temperaturökning p.g.a. mer koldioxid kan inte verifieras med hjälp av historiska data.
 6. 90-talets ökning kom efter en kallperiod på 70-talet då man skrämde med en ny nära istid.
 7. Denna långsamma klimatförändring har varit gynnsam för livet på jorden.
 8. Kraftigt ökad växtlighet som delvis kompenserat för den negativa miljöpåverkan som orsakas av regnskogsskövling, industrijordbrukets monokulturer och giftspridning.
 9. Flertalet av jordens öknar har börjat krympa i gränsområden och öppnar upp för ny odlingsmark.
 10. Högre halter av koldioxid gör att växter behöver mindre vatten (mindre öppna klyvöppningar).
 11. Jordens spannmålsproduktion har slagit en lång rad skörderekord. (5 ggr mer idag än 1930.)
 12. Att missväxt skulle vara en orsak bakom massmigrationen är en lögn. Lokal missväxt är vanligen beroende på lokala krig eller naturliga vädervariationer.
 13. Talet om fler extrema väderhändelser är också en lögn. Vädret på jorden har lugnat ner sig betydligt sedan början av 90-talet. Från kostnader på 0,27% till 0,17% av världens bruttonationalprodukt per år från 1990 till 2018. Att människor bosätter sig olämpligt är inte klimatets fel.
 14. Havsnivån har ökat ett par millimeter per år de senaste hundra åren men ökningen har avstannat de senaste 10 åren. Ca 50% av ökningen kan tillskrivas temperaturökningen som gjort vattnets volym större. Övrigt kan vara smältande is från Grönland och Antarktis men även mätfel!
 15. Det är svårt att mäta havsnivån då den varierar över jorden och på vissa håll t.o.m. sjunkit enligt satellitmätningar. Jordens rotation och månens inverkan (Ebb och flod) påverkar havsnivån.
 16. Arktis och stora delar av Västantarktis påverkar inte havsnivån, då de redan flyter på vattnet.
 17. Både Grönlands och Antarktis ismassa växer just nu då det snöar mycket och då pressas mer is ut (is flyter långsamt) och bildar isberg. Snö är avdunstat havsvatten! Rundgång!
 18. Inga korallöar har hittills blivit översvämmade. En del har faktiskt blivit större, vilket beror på att korallerna ökat! Ingen koralldöd generellt, men ibland lokalt av annat än klimatskäl.
 19. Klimatet påverkas mest av solen och av den kosmiska strålningen, som påverkar molnbildningen som i sin tur är avgörande för temperaturen. Vattenånga betyder mer än koldioxid.
 20. Klimat är förändringar över 30-årsperioder. Allt kortare är väder som alltid varierar!


Sammanställt av Lästips 2019-06-12

Denna donationsknapp avser endast den artikel den står under.