Test av donationslänk

På den här sidan kan man testa textlänk och bildlänk dvs statisk knapp till donationssystemet MediaLike i en simulerad miljö

Länkarna, som finns längst ned på sidan efter exempelartikeln, går till utvecklingssystemet (https://dev.medialike.se). Alla tidigare användarnamn är raderade! Donatorer måste alltså registrera sig på nytt (endast första gången) och logga in (endast en gång per enhet - dator, platta eller mobil). Det kan göras genom att klicka på donationsknapp eller länk nedan och sedan följa anvisningarna. Man kan också komma till registrering/inloggning via en direktlänk: https://dev.medialike.se. Att registrera sig här innebär endast en registrering i utvecklingssystemet och har ingen koppling till det ordinarie driftsystemet (produktionssystemet = www.medialike.se) och är endast avsett för test och för dem som vill träna sig på att donera med Medialike. Produktionssystemet kräver ny registrering och inloggning och hanterar riktiga pengar som kan användas för donationer till bloggare etc som har länk eller knapp.
Alla donationer på denna sida genomförs alltså med fiktiva pengar. I produktionssystemet (www.medialike.se) däremot kan donatorer betala in riktiga pengar till sitt konto via Swish och bankgiro.

Sidan har exempel på två textlänkar och en statisk donationsknapp, alla placerade efter artikeln som är en exempelartikel. Alla länkar och knappen fungerar på samma sätt men har olika text och rekommenderat donationsbelopp.

Det finns en beskrivning och instruktion på sidan donatest för dem som vill läsa på. En liknande instruktion och beskrivning kommer att vara tillgänglig på donationsbolagets (Net media systems MD AB) hemsida, när tjänsten är lanserad.

Nedan följer en exempelartikel (Faktablad... )som är hämtad från annan plats på Lästips och efter artikeln finns exemplen på donationslänkar och -knapp som alla avser denna artikel.

Faktablad som är bra att ha vid diskussioner om klimatet

Faktabladet kan laddas ner som pdf här.

 1. Jordens klimat var fram till för 150 år sedan kallare än det varit de senaste 10.000 åren.
 2. Under flera hundra år av kallt klimat präglades människors liv av upprepad missväxt och svält.
 3. Sedan dess har jordens medeltemperatur har stigit drygt en grad.
 4. Koldioxidhalten har ökat från låga 0,03% till 0,04% sedan 1950. (Vid 0,02% avstannar livet).
 5. De senaste 30 åren har temperaturen stigit med 0,3 grader C, mest på 90-talet, men ökningen har under de senaste 20 åren nästan avstannat. (Trots ökad koldioxidhalt!) De klimatmodeller som förutspår temperaturökning p.g.a. mer koldioxid kan inte verifieras med hjälp av historiska data.
 6. 90-talets ökning kom efter en kallperiod på 70-talet då man skrämde med en ny nära istid.
 7. Denna långsamma klimatförändring har varit gynnsam för livet på jorden.
 8. Kraftigt ökad växtlighet som delvis kompenserat för den negativa miljöpåverkan som orsakas av regnskogsskövling, industrijordbrukets monokulturer och giftspridning.
 9. Flertalet av jordens öknar har börjat krympa i gränsområden och öppnar upp för ny odlingsmark.
 10. Högre halter av koldioxid gör att växter behöver mindre vatten (mindre öppna klyvöppningar).
 11. Jordens spannmålsproduktion har slagit en lång rad skörderekord. (5 ggr mer idag än 1930.)
 12. Att missväxt skulle vara en orsak bakom massmigrationen är en lögn. Lokal missväxt är vanligen beroende på lokala krig eller naturliga vädervariationer.
 13. Talet om fler extrema väderhändelser är också en lögn. Vädret på jorden har lugnat ner sig betydligt sedan början av 90-talet. Från kostnader på 0,27% till 0,17% av världens bruttonationalprodukt per år från 1990 till 2018. Att människor bosätter sig olämpligt är inte klimatets fel.
 14. Havsnivån har ökat ett par millimeter per år de senaste hundra åren men ökningen har avstannat de senaste 10 åren. Ca 50% av ökningen kan tillskrivas temperaturökningen som gjort vattnets volym större. Övrigt kan vara smältande is från Grönland och Antarktis men även mätfel!
 15. Det är svårt att mäta havsnivån då den varierar över jorden och på vissa håll t.o.m. sjunkit enligt satellitmätningar. Jordens rotation och månens inverkan (Ebb och flod) påverkar havsnivån.
 16. Arktis och stora delar av Västantarktis påverkar inte havsnivån, då de redan flyter på vattnet.
 17. Både Grönlands och Antarktis ismassa växer just nu då det snöar mycket och då pressas mer is ut (is flyter långsamt) och bildar isberg. Snö är avdunstat havsvatten! Rundgång!
 18. Inga korallöar har hittills blivit översvämmade. En del har faktiskt blivit större, vilket beror på att korallerna ökat! Ingen koralldöd generellt, men ibland lokalt av annat än klimatskäl.
 19. Klimatet påverkas mest av solen och av den kosmiska strålningen, som påverkar molnbildningen som i sin tur är avgörande för temperaturen. Vattenånga betyder mer än koldioxid.
 20. Klimat är förändringar över 30-årsperioder. Allt kortare är väder som alltid varierar!


Sammanställt av Lästips 2019-06-12

Nedan följer exempel på 2 textlänkar och en knapp för donationer med MediaLike. Alla fungerar.

 1. Enkel textlänk med standardtext
  Denna enkla textlänk för donationer via MediaLike kan användas överallt där man kan lägga in länkar till externa sajter. Texten är en rekommenderad standardtext. Kan användas t.ex. i YouTube.
 2. Gilla på riktigt! Donera 1 kr med MediaLike https://dev.medialike.se/donera/index.html?r=8b1cb132-c3c1-4643-bd2b-68f...

 3. Enkel textlänk med mottagarskapad text
  Denna typ av länk till MediaLike kan användas på alla sajter där man kan lägga in externa länkar men vill använda en text som mottagaren själv skapat utan att direkt visa länken till MediaLike. Kan användas på de flesta hemsidor oberoende av plattform.
 4. Uppskattade du artikeln? Stöd författaren med en donation på 5 kr

 5. Bildlänk - dvs klickbar bild som länkar till MediaLike
  Denna typ av länk till MediaLike kan användas på alla sajter där man kan lägga in statiska bilder som är klickbara länkar. Det gäller alla varianter av WordPress och är den typ av länk som vi rekommenderar för de fall där den interaktiva knappen inte kan användas pga att plattformen för bloggsajten inte tillåter Javascript.
Donationslänk till MediaLike