Veckans krönika 21 december till 27 december 2019

Sverige är ett BÄTTRE totalitärt samhälle än Sovjet! Sverige är 1984, 2+2=5

Hovs_Klipphällar förklarar det självklara, det som en treåring (”vem tycker du bäst om, varför?”), förstår ... ”människor är olika i hög grad, detta förnekas däremot officiellt. Både på individuell nivå och på populationsnivå är personer högst olika ... Problemet idag är att det halsstarriga förnekandet av olikheter blivit en del av en VÄNSTEREXTREM OCH VÄSTFIENTLIG RÖRELSE, EN SEKT, som lyckat ta makten i Sverige. Sekten förnekar självklara saker, som att det faktiskt skulle ha betydelse om landet befolkades av etniska svenskar eller av migranter från Somalia. Eller som sagts av Mona Sahlin ”INGET PROBLEM OM SVENSKARNA DÖR UT!” På den idiotnivån blir det när sektens politruker ska dra sina lögner. För oss ännu levande svenskar har det däremot helt avgörande betydelse om vi lever bland andra svenskar, eller om våra grannar plötsligt utgörs av somalier eller liknande MENA-folk! Joakim Lamotte är en av de få som har kurage nog att stå upp för svenska värderingar mot en fientlig övermakt.”

Fredrik Östman tillägger ... ”skall polisen beivra brott eller ej? Svenskar som ingriper mot drägget blir illa behandlade av polis och rättsväsen, det är en etablerad princip sedan minst 50 år i Sverige. Och behandlingen av Joakim Lamotte är även den typiskt svensk: den som käftar emot, den som ”tappar fattningen”, får skylla sig själv och skall mobbas. Du vet kanske inte detta? Men det beror bara på att du aldrig har käftat emot, aldrig har uttryckt och stått upp för en avvikande åsikt i Sverige. Det har jag ... Jag ser ingenting nytt i samspelet mellan staten och Joakim Lamotte. Det är SOSSERI 1A. Många har behandlats så illa. Det enda nya är horderna av ockuperande utlänningar. Vad gör de här?”

Witold Komorowski replikerar att ... ”problemet är ju att civilkurage inte alls är det som behövs. Det hade räckt med att lägga RÄTT LAPP i en låda vart fjärde år. Nu förväntas alltså vi som varnat för utvecklingen, och i vissa fall blivit uthängda och socialt stigmatiserade, att riskera liv och lem för att vända en utveckling som 95% av befolkningen ställde sig bakom så sent som för 8 år sedan. Tror inte det. Ni som mår dåligt för att ni röstade bort Sverige har kanske ett behov att döva ert Dåliga Samvete, men säg som det är i så fall.”

A förklarar vad som är avgörande för ett samhälle ... ”religionernas syfte är att staka ut en väg som konkret resultat levererar mer överlevnad, alltså liv. Löjligt enkelt. Medan till exempel svensken avfärdar religionerna som hittepå. För mig framstår detta som IMBECILLT, jag menar det verkligen. Det helt inte klokt att vara så blind. Vad är det allra mest väsentliga i livet? ATT ÖVERLEVA! Allt kretsar kring det! Se vad mussarna GÖR, öppna ögonen (för helvete). De väljer livet, och blir fler! Vi som samhälle väljer döden, och det sammanfaller med hånet mot det som svensken tror är hittepåreligioner. Om vårt samhälle ska ha minsta chans att överleva så måste vi koppla in hjärnorna och välja bort det som leder mot mer död. ... se evolutionärt på det: Vad fungerar och vad fungerar inte. Saker och ting MÅSTE fungera annars fasas man obönhörligen ut. Och där är man och kvinna helt centrala faktorer, och EN GIVEN MÅLTAVLA FÖR DET SOM VILL BRYTA NED, inom religionen benämnt satan. Enkelt. Mussarna skrattar åt oss, med rätta!”

Hovs_Klipphällar skriver att vi måste stävja socialistiskt ideologisk aktivism med alla medel, om vi någonsin ska få någon rätsida på Sverige ... ”Helena Edlund uttrycker det såhär … ”Den enskilt viktigaste process som pågått sedan sent 60-tal är den långa marschen genom institutionerna. Uttrycket myntades 1967 av den tyska studentaktivisten Rudi Dutschke, som hämtat sin inspiration från den italienske kommunisten Antonio Gramsci. Målet är att genomföra ett SOCIALISTISKT MAKTÖVERTAGANDE, inte genom plötslig revolution utan genom ett långsiktigt övertagande av samhällets alla institutioner – media, försvarsmakt, utbildningsväsende, myndigheter, sjukvård, kyrka, socialtjänst, rättsväsende… Denna LÅNGA MARSCH har pågått under ett halvt århundrade och får idag anses i princip fullbordad. Utvecklingen i Sverige hade nämligen varit omöjlig om inte en betydande del av svensk myndighetsutövning hade präglats av en socialistiskt ideologisk aktivism på arbetstid …”.

Vänsteraktivisterna har genomfört det socialistiska maktövertagandet i Sverige, 7-klövern ingår i den socialistiska maktsfären. Karl-Olof Arnstberg förklarar att det under demokratins täckmantel går att bygga upp ett totalitärt samhälle. De som har MAKTEN tenderar att se sig som ÄGARE av samhället. Ju bättre makten kan säkra detta ägandeskap, desto bättre kan makten gardera sig mot folkets uppror, eller att folket inte sköter sig och arbetar så att makten kan få avkastningen av folkets arbete. Det är därför svenska befolkningen av makten betraktas som ANDRA KLASSENS medborgare. Nettonskattebetalarna får betala för socialisternas utopiska fantasier, eller lögner. För exempelvis importen av bidragstagare från dysfunktionella länder ... ”ungefär 25 procent av statens utgifter går nu till människor i arbetsför ålder som inte vill eller kan gå ” till ett jobb på morgonen. Elof H ... “250 miljarder är garanterat lågt räknat. Sverige har en krigsekonomi som är helt inriktad på att maximera invandringen och ge försörjning till dem vi tagit hit.”

Mohamed Omar jämför hur den heliga familjen, Josef, Maria och Jesusbarnets, flykt till Egypten för att rädda barnet från Herodes skiljer sig från hur dagens BIDRAGSTAGARE förklädda till ”flyktingar” agerar. Mohamed Omar formulerar frågan ... ”i Svenska kyrkan får man ofta höra att ”Jesus föddes som ett flyktingbarn”. Stämmer det?” Och, svaret är ... ”NEJ, liksom så mycket annat som Svenska kyrkans präster påstår, så är det fel.” Hovs_Klipphällar sammanfattar ... ”en svidande vidräkning med VÄNSTERMAFFIANS lögner om verkligheten, draperade i religiös skrud. I korthet är hela migrationsindustrin en gigantisk LÖGN, som bygger på att folk HJÄRNTVÄTTAS att asylmigranterna är ”på flykt” och så vidare. Jodå, de är på flykt — vanligen för att fixa sig ett BEKVÄMARE LIV! Och för att riva ner och rota om värdlandet så det blir som en dålig kopia av Mellanösterns ”shithole countries” för att nu travestera Trump.”

Sverige har tagit emot ca två miljoner invandrare från i huvudsak dysfunktionella länder. Tino Sanandaji har ... ”påvisat att invandrare genom att de ofta är arbetslösa, och ofta är lågutbildade, ... (tenderar) att vara en belastning på samhället. Att ”ungefär 25 procent av STATENS UTGIFTER går nu till människor i arbetsför ålder som inte vill eller kan gå till ett jobb på morgonen” visar att en stor andel av dessa människor PARASITERAR på svenska skattebetalare.

Detta måste betraktas som kriminellt dels av de som utnyttjar systemet, dels av de politiker som har initierat och/eller stödjer politiken, dels av de tjänstemän som verkställer politiken. Detta är ett oerhört bedrägeri mot svenska folket/svenska skattebetalare. Samtidig slänger politiker och tjänstemän ut äldre från äldreboende för att göra plats för bidragstagare från dysfunktionella länder. En regim som vänder sig mot sitt eget folk har ingen legitimitet, inte i något system. Var och en som deltar eller har deltagit i det mångkulturella fantasiprojektet har ett PERSONLIGT ANSVAR.

Maria C tillägger angående kostnaden för en åldrande befolkning och antalet äldre att ... ”jag trodde, i min eventuella enfald, att Sverige var ett föredöme i folkräkning, FOLKBOKFÖRING etcetera. Antalet ”äldre” borde alltså vara förutsägbart på riktigt lång sikt. Men så är det alltså inte? Det har ploppat upp en ansenlig skara oförutsedda åldringar!”

C De Longueville skriver att … ”påståendet, att penningbristen i riket skulle bero på ”en åldrande befolkning” är bara vad man kan förvänta sig i landet, där MSM har lierat sig med den politiska makten. SVT:s lögner är helt i överensstämmelse med finansministerns dito. Beteendet kan inte beskrivas som någonting annat än BEDRÄGLIGT och svekfullt. Sveriges folk skall bara, med alla medel, förespeglas en verklighet som inte existerar. Det är ett agerande, där fakta under lång tid kallblodigt undertryckts och dolts. Det som Public service idag basunerar ut är ingenting annat än goja och ABSOLUT SMÖRJA. En förvanskning och förvrängning av verkligheten, som är ständigt närvarande ... För närvarande kan den stora massan inte värja sig mot den kompakta desinformationen, som dränker och överröstar allt. Den HJÄRNTVÄTTANDE demagogimaskinen maler ner praktiskt taget all opposition.”

Lars Bern och Michael Willgert ... ” går ... igenom exempel på hur SVT har tagit en ensidig ställning för ”globalisterna”, och därmed de internationella finansintressena. De kämpar mot de nationella och konservativa krafterna i Sverige och resten av västvärlden ... SVT undviker till varje pris att ge en bild av att grymma och knivbeväpnade invandrare rör sig i samhället.” MSM:s inklusive SVT:s övergripande uppgift är att ge regimen, övriga inom 7-klövern, vänsteraktivister och övriga inom etablissemanget legitimitet. Ju bättre MSM är på att ge en skenbar legitimitet, desto större och våldsammare blir samhällskollapsen.

I Sverige utgår socialisterna ifrån att de kan skapa den moderna socialistiska människan av alla människor oavsett varifrån de kommer och oavsett förutsättningar i övrigt. Utifrån de socialistiska/marxistiska dogmerna ”alla människors lika värde” och att människan föds som ett oskrivet blad (tabula rasa), kan socialisterna bygga samhällsinstitutioner/normer/regler som (på något oförklarligt sätt) skapar den moderna socialistiska människan (i svensk tappning).

Dan Korn förklarar hur socialisterna ser på den moderna, universella och rationella människan ... ”betoningen på det senaste århundradets historia handlar ju om framväxten av denna den bästa av världar. Antiken, Bibeln och de olika äldre tidsepokerna framstår som oviktiga eftersom människorna som levde då ändå inte har något att lära oss. Det som blir kvar av undervisning om äldre tider påminner om den upphöjda överlägsenhet man kan kosta på sig om man vet att man är bäst. Jag tror vi skall förstå de ofta upprepade påståendena om att det inte finns en svensk kultur ur samma perspektiv. Andra, mindre lyckligt lottade länder, har en kultur som är uppiggande men samtidigt givetvis irrationell.”

”Svenskt sätt att tänka och handla ses inte som svenskt, utan UNIVERSELLT OCH RATIONELLT. Om människor bara blir upplysta – och det vill de bli – kommer de att bli som vi, för vi är inga svenskar, bara rationella och moderna människor som skakat av oss historia och gammal mossig kultur. Det som ser ut som en ödmjuk inställning, en undervärdering av det som är svenskt, är alltså i själva verket tvärt om. Under det ödmjuka skalet pöser det över av SJÄLVGODHET. Det förgångna kan inget lära denna moderna människa som vet allt bäst. Bibeln, som under årtusenden präglat vår värld, kan man utan saknad plocka bort, antiken likaså. Vikingatidens enda värde är som varnande exempel på historiebruk.”

Den är en svensk, universell variant av tankarna bakom den ”ariska övermänniskan,” denna gång inte baserad på genetik utan på en överlägsen förmåga att med sociala institutioner och med socialistisk politik skapa den moderna socialistiska människan. Socialismen är som en hydra, där ständigt nya varianter av den socialistiska övermänniskan växer ut.

Det är problematiskt (frågan är hur skall vi kunna byta system, från ett socialistiskt system till ett icke socialistiskt?) då skribenter inom alternativmedia/Nya media tenderar att analysera samhällsutvecklingen från ett inifrån (det socialistiska samhällets) perspektiv, istället för ett utifrån perspektiv. TS IIIIII påpekar att ... ”denna diskussion, att valet står mellan Sveriges och svenskarnas FÖRINTANDE och att göra skillnad på folk, en slags apartheid, är för mycket sanning för (många skribenter inom alternativmedia/Nya media).”

Sverige är ett TOTALITÄRT SAMHÄLLE, endast en åsikt är tillåten (åsiktskorridoren), den officiella åsikten. Ändå tror många medborgare att de bor i ett fritt, demokratiskt samhälle. Detta är vad etablissemanget vill få oss att tro för att vi skall fungera som effektiva skatteslavar åt etablissemanget och åt etablissemangets mångkulturprojekt och klimatprojekt. Tom Stall II skriver att ... ”poängen med ett totalitärt system är väl att få folk att lyda och inte tänka? Att som SLAVAR producera för att en självutnämnd överklass skall kunna profitera utan att arbeta, det enda de behöver göra är att få folk att lyda. Så med dåtidens robusta och jordnära ryssar så krävdes våld och Gulag för att få lydnad och konformism, men om folk lyder ändå, varför besvära sig? Kan man få folk att lyda och vara långt mer produktiva genom att lura i dem att de inte är slavar och faktiskt äger sina egna tillgångar och dessutom är herre över sin framtid, så mycket bättre! Så Sverige är ju ett BÄTTRE totalitärt samhälle än Sovjet! Sverige är 1984, 2+2=5.”

Gerhard Miksche ställer frågan, varför är Sverige inte Sovjetunionen? ... ”det finns många svar på det. Ett av dem är att kommunisterna nöjt sig med att pracka på ryssarna och andra folk inom riket sin ideologi. Något som, såsom historien visat, är reversibelt på fredlig väg. Trots alla ohyggligheter under färden. Medan våra PK-ister med värdegrunden som ideologi initierat ett FOLKUTBYTE som inte är reversibelt. Där framtiden bådar illa.” Bo Adolfsson tillägger ... ”förutom folkutbytet används nu KLIMATET för att skapa det nya Sovjetunionen.”

Klaus Solberg Söilen skriver att ... ”den goda nyheten är att det kommer en politisk ändring. Sverige är en seriös kultur med en lång och stolt historia. Det finns planer på att lägga om kursen. Om denna kurs blir bättre än den förra på kort sikt är svårt att säga, men på lång sikt kommer den förhoppningsvis att lösa en del av de omedelbara problem som Sverige nu står inför vad gäller viktiga frågor som säkerhet, skola och sjukvård.”

Om vi återknyter till Sovjetunionen så förstod en sovjetmedborgare att en text som den Klaus Solberg Söilen har skrivit är en text från nomenklaturan, då ingen fast anställd vid en företagsekonomisk institution (såsom Klaus Solberg Söilen är), eller annan institution, vid en svensk högskola eller universitet, tänker fritt och självständigt, utan helt går maktens ärenden. Detta är ett axiom. Christer L … “den svenska akademiska världen framstår ... som en feministisk diktatur.” Klaus Solberg Söilen pratar om ” politisk ändring” och att ” det finns planer på att lägga om kursen,” inom det socialistiska systemet (”monotankekulturen”), i annat fall hade skribenten nämnt detta. Att det finns planer på att lägga om den politiska kursen, låter som nationalsocialistisk propaganda i slutet av andra världskriget, då krigslyckan skulle vändas genom överlägsen tysk vapenteknologi i form av exempelvis V1 och V2.

Fredrik Östman skriver att det är ... ”en alltigenom FÖRSÅTLIG text, som börjar med goda observationer för att sedan spränga in fler och fler VÄNSTEREXTREMISTISKA teser i förhoppningen att dessa inte skall upptäckas. Pace — and lead. Det påstås till exempel att det inte spelar någon roll om det är en vänsterkonsensus eller en högerkonsensus svenskarna samlas kring. Trots detta är det uteslutande en vänsterkonsensus vi känner till. PÅSTÅENDET bygger alltså på en intellektuell generalisering, men är den tillåtlig, är den sann i sinnevärlden? Är det inte så att detta påstående bygger på ett antagande att idéer och principer är oberoende av sinnevärlden, att alla de egenskaper som idéer och principer har och som vi använder för klassificeringen av dem som idéer och principer är gemensamma för dem alla? Men påståendet att idéer och principer kan så att säga väljas fritt, kanske eftersom ”gud är död”, kanske på grund av hybris eller bristande verklighetssinne, är i sig VÄNSTER.”

Andy skriver att ... ”redan efter några meningar tappade artikeln sin trovärdighet. Att inte räkna tillväxten per capita är en direkt VERKLIGHETSFÖRFALSKNING när man istället pratar om tillväxten per land. Sveriges befolkning har ökat kraftigt de senaste åren(många år) p.g.a. Massinvandringen. När fler människor ska äta, ha kläder, ha sjukvård och skolundervisning med mera, så ökar självklart summan av alla varor och tjänster som produceras under ett år (= BNP tillväxt). Sedan bör man också ta upp kredittillväxt, den ökning av BNP som orsakas av ökad skuldsättning i och med nollränta.”

Vi kan konstatera att det är en försåtlig text, med vad annat kan vi förvänta oss av maktens handgångna män och kvinnor i ett totalitärt samhälle? Leif Nilsson skriver att ... ”socialismens mål, som nu tycks ha anammats av hela PK-sfären, är att lägga alla på jämlikhetens prokrustesbädd (Red. en form som man tvingar in något i (efter den antika myten om Prokrustes som tänjde ut sina offer om de var för korta och stympade dem om de var för långa för hans säng]). De förödande konsekvenserna, av jämlikhetsdogmen och dogmen om ”allas lika värde”, blir för var dag, allt mer uppenbara.” PK-sfären har skrivit in dogmen i Regeringsformen, Lag (1974:152), 2 § ”Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.” Den marxistiska dogmen (jfr det klasslösa samhället) ”alla människors lika värde” är ingen felöversättning av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, utan det här är svensk (socialistisk, neomarxistisk) politik. Dogmen speglar inte den faktiska verkligheten (det är att som att påstå att jorden är platt, eller något liknade), utan är en (neo)marxistisk målsättning som styr utvecklingen i landet. Röda khmererna i Kambodja, Mao Zedong i Kina, Kim Jong-un i Nordkorea har/hade en liknade målsättning. Alla försök att skapa den moderna, rationella, socialistiska människan resulterar i folkmord. Det handlar naturligtvis om makt, socialism innebär total makt och kontroll. Det är socialismens essens.

Konsekvenserna av den förda socialistiska (sedan kan man kalla det PK-ism, om man vill) politiken är förödande för landet. Massinvandring av bidragstagare från dysfunktionella länder jämte klimataktivismen är två mekanismer eller instrument för att införa det mångkulturella utopiska, marxistiska, samhället. Där är vi idag. Aurora skriver att ... ”folks olikheter i olika länder präglar ländernas samhällen och kulturer ... Men människor är faktiskt olika och den mänskliga naturen är misstänksam mot olikheter. Det är ett biologiskt faktum. Och en del av människans överlevnadsinstinkt och självbevarelsedrift. Men sådana grundläggande mänskliga försvarsmekanismer vill maktetablissemanget förvägra svenska människor. Det har naiva flickor som gått hem till främmande killars efterfester och godhjärtade småbarnsmammor som härbärgerat unga män fått erfara.”

JL ger en beskrivning från verkligheten ... ”vi som levt i en massa olika länder, och dessutom kört som företagare på en internationell marknad, med anställda från alla möjliga länder, kulturer och världsdelar, vi har nog en mer fördomsfull syn. Skulle jag agerat enligt devisen ”att alla är lika tills motsatsen är bevisad” så skulle jag gått i konkurs. Här en liten del av alla fördomar jag tillämpat med hyfsad framgång senaste 20 åren. Ibland har jag haft fel men så är det med utfall som är normalfördelade. Ja ibland stöter man på individer som tillhör en minoritet av sin grupp: Kineser är mycket smartare och avsevärt mer produktiva är övriga östasiater. Kineser å andra sidan är mycket mer sannolika att blåsa dig totalt, och medvetet, utan minsta skam. Japaner är extremt hierarkiska och har höga kvalitetskrav.
”Svenskar är pålitliga men är också löjligt godtrogna, fredsskadade och förväntar sig att andra nationaliteter ska dela deras ”universella värderingar”. Danskarna säger som det är, oavsett om någon tar illa upp. Tyskar förstår inte varför deras sakliga framförda klagomål uppfattas som förolämpningar. I tropiska länder är tid ej en värdefull resurs som man vårdar. Israeler är smarta, prismedvetna och t.o.m. mer pragmatiska avseende människors olikheter. Araber är ofta aggressiva och lättkränkta, jag undviker dem om jag kan. Islam är ett virus men ”endast” 30–40% av de infekterade blir svårt sjuka. Perser utanför Iran är ofta skarpa rackare som jag gärna gör affärer med om våra målsättningar sammanfaller. Amerikaner ser, på gott och ont, inga hinder. Kaxiga, allt går att lösa och självömkan skiter vi i. Somalier har mycket begränsad kognitiv kapacitet och är bäst lämpade att leva i en karg ökenmiljö. Europeiskt ... judar är somaliernas motpol och kan överleva överallt. Australiensare gnäller inte heller, men de är 100 ggr ödmjukare är jänkarna. Indier är ambitiösa men att inte styra dem tydligt, och låta dem vara kreativa, är ett gigantiskt misstag.”

Att skylla de utländska bidragstagarnas problem och beteende på svenska skattebetalare är ett utslag av vänsteraktivism/vänsterliberalism, eller, som Andy förklarar ... ”visst är det invandrarna själva som orsakar problemen för oss skattebetalare när de inte är villiga att ta ett lågavlönat jobb utan status. Det är de som därmed orsakar alla problem som medföljer. Inte vi skattebetalare. Att sen diverse knäppskallar och vänsterfolk stödjer invandrarna i vad de gör är fortfarande inte oss andra skattebetalares fel. För säkerhets skull tilläggs att det självklart finns många, många invandrare som jobbar och sköter sig och därmed ska räknas in i gruppen skattebetalare, precis som vi infödda svenskar. Låt mig också få påminna om hur polisen stod bredvid och skrattade när pöbeln rev ner SD:s helt lagliga och betalda affischer i tunnelbanan inför vaket 2014, detta ang. Kronogården i Trollhättan (Red. jfr journalisten Joakim Lamottes reportage från Kronogården). Senare stödde ledande politiker från V pöbelns agerande.”

Fredrik Östman påminner om att PK-ismen består av en allians mellan socialistiska idéer och liberala idéer och förklarar att ... ”utan PK-ister hade utlänningarna inte varit här. Vad gör de här? Hur håller (man) de isär? Tydligen har PK-isten fantiserat ihop en segregering i sitt huvud, som inte existerar och inte kan existera i sinnevärlden. PK-isten när precis den PK-fantasi som härstammar ur liberalismen, nämligen MULTIKULTURFANTASIN, fantasin att man kan ha många parallella samhällen på samma territorium. Olika människor som inte gifter sig med varandra, inte umgås privat, inte påverkar varandras åsikter, tycken och smak, vars konsumtionsbeslut aldrig kan minska, utan bara öka, det totala utbudet, så att den ena delkulturen inte hotar den andra delkulturen, utan alla kan fortsätta på sitt invanda sätt. Den enda skillnaden vore att handlarnas och byggarnas och fastighetsspekulanternas omsättning ökar genom överlagringen av många kulturers konsumtion. OM BARA — om bara! — alla fortsatte som förut och inte tittade snett på varandra men likväl fullkomligt ignorerade varandra, om bara den andra sortens PK-ister inte funnes, de som ojar sig över skillnader, så skulle fantasins segregering fungera i sinnevärlden ... Detta är bara en FANTASI, ett hjärnspöke. Detta är i sig PK-ism.”

Arne Anka II är pessimistisk när det gäller vissa skribenter inom alternativmedia/Nya media som inte förmår att ta sig ut ur PK-ist buren ... ”artikel efter artikel handlar om hur dessa pk-ister tänker och agerar fel, så här kommer det första ”OM BARA”, för om bara alla dessa inser det felaktiga i vad de gör, så kommer de att ändra sig. Att de faktiskt vill ha det så här och är våra fiender ses som överdrivet, ingen vill väl att 11-åringar gängvåldtas? Sedan kommer nästa ”OM BARA”, för om bara pk-isterna agerat annorlunda så hade ligister kunnat stävjas, MENA-iter bli plugghästar och produktiva samhällsmedborgare och man kanske till och med fått islam att överge islam och kvinnoförtryck, slöjor och klaner som könsstympar och hedersmördare blir ett minne blott. Så ... ser egentligen inte att det är något fel på massinvandring och folkblandning, med lite jävlaranamma så blir alla svenskar. Detta är ju bara utopism ... ”.

Om bara ... A förklarar varför ett socialistiskt tänkande inte är förenligt med ett gott samhälle ... ”den första primitiva tanken som kommer upp i huvudet (har inte med) det sunda förnuftet (att göra) ... Nästan allt VANSINNE på det här jordklotet kommer ur den sortens tanke, (att den första primitiva tanken har med sunt förnuft att göra). A utvecklar ... ”om vi tex tar MARXISMEN, jag påstår att det är den första primitiva ”lösningen” på en felaktig analys. Den kommer hur lätt som helst upp i huvuden, hur många gånger som helst, som ett svar på ett ”problem”, det som Marx gjorde var att formulera den på ett mera ”vetenskapligt” vis. Det har verkligen inte saknats MYCKET begåvade människor som på detta vis rationaliserat vänsterns primitiva vansinne. Grejen är att detta är önsketänkande, som fungerar inuti hjärnor, men inte i verkligheten.”
”Ett optimerat förädlat ÖNSKETÄNKANDE. Man kan säga att det finns två vägar, en som fungerar i hjärnan, smeker denna, som lätt genererar makt och tro. Och en väg som genererar att saker fungerar i verkligheten, men som istället inte fäster särskilt bra i hjärnan. Det onda och det goda. Det ena ploppar upp i skallen hur lätt som helst, det andra får man kämpa för. Utopierna ”OM BARA” sprutar hjärnorna ur sig utan minsta bekymmer, i parti och minut.”

TS konstaterar att ... ”det kvittar idag vad pk-isterna gör, FREDLIG SAMEXISTENS ÄR OMÖJLIG och antingen så är med våld tvingande ÅTERVANDRING nödvändig, eller så är samma kaos och våldsamma konflikter liknande inbördeskrig vad Sverige har att vänta, med en exodus av produktiva svenskar.”

Sixten Johansson ger en psykologisk analys av PK-isternas tankevärld ... ”dagens situation kan enklast beskrivas och förklaras så att PK-isterna i vår tid saknar en grundläggande vilja och förmåga att bygga och vidmakthålla en samhällelig GEMENSKAP. Under sin normala vardagsyta och bakom det oändliga pladdret är de i grunden fullständigt atomistiska mentalt. Det enda som de dagligen girigt jagar efter är psykologiska och ekonomiska VINSTER för sig själva personligen. Deras skenbara kollektivism saknar all egentlig gemenskap och trygghet. Den är bara ett likriktande rum, ett åsiktsbaserat, skoningslöst villkorat skal ... Sannolikt kan alla PK-idéer och all babbelism skalas ner till detta. Allt som PK-isterna uttrycker muntligt eller skriftligt syftar helt enkelt bara till att hålla HÄRSKARKLASSEN vid makten och exhibitionistiskt få smeka den egna SJÄLVBILDEN.

TS förtydligar ... ”det finns inget ”om bara”, de är våra eviga fiender, de ... måste vara MOT något, de är utöver detta helt principlösa. Har de inga fiender så måste de uppfinnas, som med manshat, klimatskeptikerhat, vithetshat osv. osv.”

Sixten Johansson instämmer ... ”alla PK-idéer verkar genereras, kommuniceras och exploateras enligt samma enkla schema. Det väsentligaste i bilden täcks alltså av några få element: att befästa MAKTORDNINGEN och att dagligen mjölka psykologiska och ekonomiska VINSTER åt sig själv. Viktigast på PSYKOLOGISIDAN är att få sin TILLHÖRIGHET till härskarklassen bekräftad och att offentligt få demonstrera sin skinande självbild: godhet + intellektuell och moralisk överlägsenhet. På den EKONOMISK-materiella sidan är det väsentligt att se att dagens härskarklass nu är rent parasitär, totalt likgiltig för kunskap, kvalitet och ansvar för det egna arbetet och likgiltig för samhällets fortbestånd.”
”Även HÖGERNS delaktighet och skuld framträder då tydligt. Oförtjänt förmögenhet och status ger stor illusorisk frihet och egenmakt, vilket i alla samhällsskikt lätt korrumperar och atomiserar individen. Så uppstår alla dessa kända och okända VARSOMHELSTARE, som i mammonismens namn offrar hembygd och historia, släktband och familj, nation och religion, samhällsfred och trygghet – och ändå har mage att kalla sig KONSERVATIVA!”

Martin A beskriver nästa steg i utvecklingen ... ”nästa steg är att BIDRAGEN börjar sina under lågkonjunkturen och ”gäng” börjar ge sig på privatpersoner i deras hem utanför gängkontrollerade områden. Svensken är en sällsynt OSOLIDARISK figur och kommer inte reagera annat än när hans egendom är hotad, inte förrän han känner flera personer som har tvingats skriva över huset till gängen kommer svensken reagera.” A förklarar att ... ”jag märker på min omgivning att det spelar ingen som helst roll vad man säger, de måste SE det med egna ögon annars FINNS DET INTE. Det betyder att svensken i praktiken BER om att bli av med ALLT. Så vad vi egentligen väntar på är att läget blir så djävligt, att vi de kapabla, hamnar på rätt sida. Vi har femtio års HJÄRNTVÄTT emot oss.”

TS skriver att ”det dröjer nog en 5–10 år, till långt efter maktskiftet innan ”eliten” i Stockholm inser sådant som resten av världen vet och alla svenskar visste förr, och som ”VANLIGT” folk fortfarande vet. Svenskarna är (ett av) världens mest indoktrinerade folk och det är plågsamt att se att (”eliten”) tror att man befinner sig i något slags framkant.” Richard IV ... “Ja, att mångkulturpropositionen från 1975 måste skrotas är så självklart att det inte borde behöva nämnas. Vi måste ju t.o.m. få till en gigantisk återvandring. De FÅ som blir kvar kommer givetvis att assimilera sig.”

Utlandssvensk tar upp frågan om assimilering ... ”det är i praktiken otroligt svårt att assimilera somalier och många andra grupper. Ett enkelt test kan användas för att bedöma hur lätt eller svårt det är: Tänk på hur sannolikt det är att DU SJÄLV FRIVILLIGT skulle assimilera dig in i migrantens ursprungskultur. Om du flyttade till Somalia, skulle du då frivilligt bli kulturell somalier? Tugga kat, omskära dina döttrar, osv. Om man genomför detta TEST, inser man ganska direkt att merparten av de som har kommit via asylsystemet till Sverige knappast kommer att assimileras om man inte sätter in helt extrema tvångsåtgärder. Till exempel lär man då bli tvungen att skilja barn från sina föräldrar i väldigt stor skala.”

Hovs_Klipphällar ... ”Sverige befinner sig redan idag i ett LÅGINTENSIVT KRIG. Det är ett småskaligt krig som berör alla människor som bor och lever i Sverige. Förrådet av bortförklaringar är slut.” Då statsmakten inte uppfyller kärnuppgiften att skydda befolkningen mot kriminalitet kommer medborgarna att börja agera, oavsett vad etablissemanget säger, för att skydda sig själva. Fredrik Östman skriver att ... ”milisen kommer, vare sig man kallar den hemvärn, medborgargarde eller just milis.” Ett kompletterande agerande nämner Weasel ... ”att om någon stöldliga bryter sig in i mitt hus eller om det kommer fem knivbeväpnade rånare emot mig så vet jag faktiskt inte hur ”flera tusen beväpnade hemvärnsmän” ska kunna hjälpa mig ens hälften så bra som min pistol ...”.

Li Jansson skriver att ... ”kriminaliteten i Sverige har trappats upp osannolikt snabbt. År 2010 bedömde enligt ”World Economic Forum” företagsledare i Finland, Norge och Sverige att kostnaden för organiserad brottslighet var nästintill obefintlig. Sju år senare ... Sverige hamnar på samma nivå som hela världens medianvärde, långt över nivån i jämförbara länder. Statistiken slutar 2017. Efter det kan vi addera terror, sprängningar, våldtäkter och förlupna kulor från gängskjutningar ... Kostnaderna är omfattande. För varje person som söker vård efter ett våldsbrott är kostnaden 1,5 miljoner kronor de följande åtta åren. Kostnaden för alla brottsoffer är 75 miljarder kronor. Årsnotan för personrån är 1,2 miljarder kronor. Hur länge kan så höga kostnader accepteras? Vems välfärd ska stå tillbaka när varje skjutning kostar 75 miljoner kronor?”

Richard Sörman skriver att … ”Sveriges påstådda vilsenhet är VÄNSTERNS VILSENHET. Den kan de få behålla för sig själva. Vi andra vet vad vi vill och vart vi är på väg.” Stefan Sewall har en annan uppfattning ... ”vänstern är nog inte så vilsen. VÄNSTERN VILL FÖRSTÖRA. Det har de alltid velat. Jag har livslång erfarenhet av vänstern och deras resonemang ... En sammanfattning efter ett långt liv av lyssnande till vänsterns tjat utmynnar i att de främst vill förstöra och bryta ned. Delvis tror de kanske själva på sina lögner, men framför allt besjälades vänstern av längtan efter NEDBRYTNING AV SAMHÄLLET och neddragning av framgångsrika människor som man ville ruinera och dra i smutsen och även få död på pga. ren avundsjuka. Nu har det övergått i KOLLEKTIV AVUNDSJUKA på en hel värld man vill söndra. Vår västerländska värld. När det inte längre finns en upprorisk arbetarklass att hetsa inom landet eller våra länder vill man skjuta hela våra länder i sank och sabotera vad vi byggt upp genom u-landisering via PRIMITIVISERING av befolkningssammansättningen. Revolution var ett självändamål för självförhärligande egoistiska revolutionärer och för dem en karriärs- och maktmöjlighet. Revolutionsromantik-ledarna (Red. exv. Olof Palme) är lika egotrippade som de värsta rövarbaroner.”

Elisabeth G avslutar Veckokrönikan med en förhoppning inför år 2020 ... ”sanningen är ... den att vi inte har några högerpartier i Sverige. Socialisterna har under lång tid dominerat så till den milda grad att vi alla blivit vänstermarinerade; några lite mer, andra lite mindre men jag tror inte att någon kommit undan. Vad Sverige behöver är ett riktigt, konservativt, borgerligt parti, som lyckas tvätta av marinaden.”

Redaktionen för Veckokrönikan önskar alla ett Gott Nytt 2020!