Veckans krönika 28 december 2019 till 3 januari 2020

Socialdemokraterna som manipulationens mästare - de står inte kommunisterna efter när det gäller att dölja sina verkliga mål

Fortfarande finns det svenska medborgare som inte inser att Sverige är en socialistisk (totalitär) stat. Detta visar att socialdemokraterna är oerhört skickliga manipulatörer och att det förment borgerliga partierna inom 7-klövern framstår som svaga, medgörliga, fogliga, motståndslösa och undergivna. Ett manipulativt beteende kan ofta förknippas med en psykisk störning. En psykolog/psykiatriker skulle kunna beskriva Sveriges politiska maktelit i psykologiska termer. Arne skriver att ... ”pk-ism bara är en variant på socialismen som bara är en variant på pyramidal totalitarism.” Stefan Sewall pekar på det uppenbara att ... ”vänster-socialist-kommunist-galningarnas dåraktighet har ... ingen gräns och borde snarare hänföras till riktig sjukdomsdiagnos.” Medan Elisabeth G tillägger att ... ”utgår man från att de menar tvärtom mot vad de säger kommer man nästan alltid rätt. De bara ljuger och ljuger.”

1900-talet kännetecknas till stor del av totalitära regimer baserad på socialism och marxism. Under 2000-talet upprepar de totalitära krafterna sina ambitioner att ta världsherraväldet, att skapa ett globalt imperium med FN som plattform (en världsregering, Agenda 2030, Global Compact, etcetera). Vi har samma maktmänniskor nu som då. Nationalsocialisterna i Tyskland på 1930-talet såg sig som övermänniskor baserad på ras. Idag ser sig de moderna socialisterna i Sverige som övermänniskor baserad på en överlägsen moral och ”rationell totalitarism”. Socialisterna betraktar sig som övermänniskor nu som då. Under perioden 1934–1976 lät socialdemokraterna sterilisera 63 000 personer. Julia Caesar skriver att ... ”Bondeförbundet och Socialdemokraterna var de mest utpräglat rasbiologiska partierna under 1930- och 40-talen – något att minnas när de i dag talar om ”bruna rötter” ... (angående) nazistiska rötter och tvångssteriliseringarna av vad som kallades ”undermåliga människor”!”

Julia Caesar beskriver hur socialdemokraterna har infört socialism i Sverige genom att ta den ekonomiska makten över kvinnors fruktsamhet, detta utan att kvinnorna har förstått att de är manipulerade av socialdemokraterna (socialisterna). Julia Caesar förklarar att ... ”om politikerna har ekonomiska styrmedel över reproduktionen har de i praktiken totalitär makt över samhället. Det visste Socialdemokraterna ... Kvinnorna utgjorde halva den vuxna befolkningen. Om de kunde fösas ut på arbetsmarknaden skulle skattebasen i ett slag fördubblas och den svenska ekonomin nå himmelens höjder ... med ”valfrihet” som paroll gav sig mer än en halv miljon svenska hemma­fruar ut på arbets­mark­naden från slutet av 1960-talet till början av 1980-talet ... I praktiken hade de inget val. ”Valfriheten” var ett tvång i och med särbeskattningen. Framför allt var det den offentliga sektorn som växte.”

”Vem skulle ta hand om barnen när mödrarna gick ut i arbetslivet? Daghem byggdes i rasande takt över hela landet. Det handlade inte bara om att frigöra mödrarnas tid. Kollektiv barnomsorg erbjuder fantastiska möjligheter att tidigt forma barnen så som staten vill ha dem. Barn är formbara, det visste redan de ryska bolsjevikerna, och det visste de svenska Socialdemokraterna ... Radikala debattörer argumenterade i termer av vetenskap och modernitet på exakt samma sätt som när en av de starkaste förespråkarna för tvångssteriliseringar, socialdemokraten Alva Myrdal, på 1930-talet drev kampanj i MARXISTISK ANDA för att barnen skulle lämnas in i ”storbarnkammare” ... Förändringen drevs fram av en liten högröstad elit, en grupp vänsterintellektuella akademiker som angav tonen – i princip samma vänsterklick som i dag driver frågor om massinvandring, lobbar för HBTQ-intressen och klimatet.”

”Den STARKA STATEN styrde med järnhand. Det var därför omvälvningen gick så fort. Kvinnokämpar och feminister var bara lydiga verktyg som utnyttjades i hanteringen. Argumenten möttes inte i öppna debatter. Här ligger det STORA BEDRÄGERIET. Vi förespeglades något helt annat än det vi fick. Vi lovades frihet men fick tvång. Vanliga människor hade inte en chans att hävda sina intressen mot en socialdemokrati som gick fram som en gigantisk armé, in i våra SOVRUM och PLÅNBÖCKER. En annan lärdom är att se socialdemokraterna som manipulationens mästare. De står inte kommunisterna efter när det gäller att DÖLJA sina verkliga mål.”

Julian Caesar ställer frågan ... ”Hur kan jämställdhetens förlovade land – Sverige – öppna dörrarna för den mest OJÄMSTÄLLDA och KVINNOFÖRTRYCKANDE ideologi som finns, islam?” Aquaescaper ... jag skrev ... en lång kommentar om varför inte så få svenska kvinnor föredrar en utländsk man från kulturer utan all trygghet (i synnerhet för kvinnor) och med noll ekonomisk vitalitet. Nå, jag noterade inledningsvis att den så kallade välfärdsstaten verkar ha SKADAT kvinnors förmåga att bedöma vilka män som är starka och produktiva. Jag har landat i att kvinnor är BRUKARE av en civilisation, inte bevarare eller utvecklare, så i ett PARASITSAMHÄLLE som vårt nu är med S långa maktinnehav så framstår en PARASITISK man som stark, och en som angriper oskyldiga i grupp har mer våldskapital än svenskar som gett bort sitt till en stat som nu VÄNT SIG MOT SITT EGET FOLK.”

Patrik Engellau resonerar kring kulturmarxistiska begrepp som identitetspolitik och intersektionalitet ... ”min rätt allvarligt menade hypotes är ... att vår tids DOMINERANDE TÄNKANDE – kring olika slags förtryck och hur de olika förtrycken ska kunna mätas mot varandra – är en social konstruktion som handlar om de PRINCIPER som styr användningen av det ekonomiska överskottet.”

Fredrik Östman kritiserar helt korrekt att ... ”överskottet i fråga upphör ju att vara ett överskott när det väl har använts, och kan därmed inte skiljas från andra utgifter, marginalkostnadsfelslutet. Och hur man använder sina pengar det ena året påverkar hur mycket pengar man har över nästa år, kapitalprincipen, vilket bortses ifrån om man ser — felaktigt enligt ovan — överskottet som något slags samtidigt evig och enstaka — här döljer sig ett ytterligare FELSLUT — gudomlig belöning.”

Skarprättarn skriver angående intersektionellt tänkande att ... ”en handikappad muslimsk transkvinna från Afrika lär vara den MEST BIDRAGSBERÄTTIGADE VARIANTEN på arbetsmarknaden.” Skarprättarn utvecklar ... ”med JÄMLIKHET menas vanligen sådan i möjligheter, det vill säga ingen (statlig) diskriminering i lag. Meritokrati fäller det faktiska avgörandet. Vi tittar på vad du kan, inte vad du har för apparatur eller kosmetik. Men för SOSSERIET innebär denna hårda marknad djungelns lag ”orättvisa”, vilket måste kompenseras med diverse DISKRIMINERINGSGRUNDER för jämlikhet i utfall. Alltså ska den som inte strävade hårt med plugg och arbete kompenseras. Taskig uppväxt, dåliga betyg? Vi behöver inget CV! Din etnicitet eller din sexualitet är en positiv diskrimineringsgrund. Kriminell livsstil? Vi fixar bostad och körkort till dig. Klart grabben ska ha en västindienresa.”

Laura skriver att ... ”hittills har maktetablissemanget låtsats vilja ha frihet och demokrati, men klimathotsbluffen har banat väg för att öppet prata om den TOTALITÄRA makt som man alltid har eftersträvat. Vägen går då delvis genom att använda det ”ekonomiska överskottet” till de grupper av ”deplorables” som redan styrs hårt av en egen överhet, till exempel muslimska migranter, och se till att bli samarbetspartners med dessas ledare. Sagt och gjort, påbörjades av Palme eller tidigare. Juridiska metoder känner vi också igen med mångkulturlagen, lagen om HETS mot folkgrupp, förslaget om grundlagsändring för tryckfrihetsförordningen som stoppades tillfälligt våren-18, agerandet för att förmå plattformar på Internet till ökad censur och det senaste förslaget från SOCIALDEMOKRATINS SYSTERPARTI NYANS att det ska bli straffbart att kritisera islam – en hädelselag som ska skydda den ideologi som mest effektivt tar död på människors självbestämmande och frihet. Där ”tar död på” inte bara är en metafor utan lika mycket en praktisk tillämpning.”

”Den konsekvensen av den svenska socialismen, att tvingas bli slavar i en islamisk diktatur, är det som skrämmer mest. Politikerna själva verkar inte ens förstå att de själva kommer att AVTACKAS MED AVRÄTTNING, trots tydliga bevis från Iran 1979. Islams livsduglighet består troligen i förbudet mot att revideras och moderniseras, utan kunna fortsätta styra med förtryck och våld a’ la 600-talet. Varför ändra ett vinnande koncept? VÅLD vinner alltid.”

Stefan Sewall skriver att ... ”intersektionalitet är uttryck för ett kommunistiskt tänkande. Tanken att allt överskott ska konfiskeras är kommunism ... Vänstern/socialismen/kommunismen försöker alltid skaffa monopol på begreppsbildning och samhällsbeskrivning. De försöker alltid BESTÄMMA AGENDAN och styra i vilka banor vi ska tänka. Vi ska tro att det finns förtryckta grupper som motiverar konfiskation. När proletärpatrask i överväldigande numerär saknas ska påhittade kön vara de förtryckta massor som ska motivera TOTALITARISM och konfiskation och förtryck av oss som bygger, konstruerar, uppfinner, skapar, ritar, transporterar och försörjer de improduktiva odugliga teori-ordbajsarna på vänsterredaktioner och politruk-huvudkontor.”

Sixten Johansson förklarar att ... ”identitetspolitik leder till minoriteters avskärmning från majoriteten, från andra grupper, från utvecklingens tryck. En förlegad kultur upphöjs, de interna och externa striderna hårdnar, evigt gnäll och antagonism lönar sig bäst. Riket polariseras och fragmenteras ... Svenska PK-ister är atomistiska isolat utan äkta individualitet och organisk tillhörighet. Deras enda DRIVFJÄDER förutom rädsla är att dagligen få mjölka psykologiska och ekonomiska vinster genom att signalera den typgodkända ÖVERMÄNNISKANS känsla och moral i kontrast mot dels onda, dels goda, UNDERMÄNNISKOR.”

Laura resonerar utifrån en mogen, vuxen människas perspektiv ... ” de personer som har totat ihop detta SKRÄCKSCENARIO får gärna flytta ihop och bilda en egen liten nation någon annanstans långt bort och leva så som de förespråkar. De tycker ju att det ger ju frihet och lycka. Varsågod och lycka till. Själv föredrar jag teknisk utveckling och ekonomisk tillväxt. Dock inte befolkningstillväxt utan tvärtom befolkningsminskning genom stängd gräns och ÅTERVANDRING av icke-svenskar. Med morot och piska. Gärna också ytterligare befolkningsminskning genom att inställsamma stolpskott och onda neomarxister – som gillar tanken att klimatbedrägeriet måste få förstöra livet i västvärlden – flyttar ut ur landet.”

”Jag vill bo i ett Sverige med alla moderna bekvämligheter, inkl. privat bilism, och hög standard och kunskapsutveckling, men framför allt med yttrandefrihet och rättssäkerhet och en mycket LITEN STAT som styrs av hederliga politiker som vill sitt eget folk väl och skyddar det mot hot både utifrån och inifrån. Det som sker nu i migrationshysterins och klimatbluffens namn är helt onödigt – båda är avsiktligt påhittade och skapade problem – och står för en grandios maktlystnad och illvilja. Bortom all tänkbar mänsklig anständighet. Det är ett av skälen till att de lyckas. VANLIGT FOLK, skötsamma skattebetalare och livsnjutare, kan inte föreställa sig sådan ondska, korruption och makthunger.”

Rolf H Carlsson ger rådet ... ”nullius in verba” – efter en första dystopisk reaktion på att nu även KTH följer i Chalmers spår in på forskningsvägar som borde stå totalt främmande för den tidigare så pragmatiska och verklighetsnära och nyttiga forskning som dessa teknologiska forskningshögsäten praktiserat, känner jag för ett allmänt upprop mot detta bottenlösa SANNINGSFÖRAKT av oss som fortfarande tror på sans och förnuft. ”Nullius in verba” kunde utgöra mottot ... betyder ordagrant – ”do not take the word for it” utan tänk själv och kolla fakta. Vår tid tycks ha blivit lika galen som på 1600-talet då man BRÄNDE HÄXOR, men nu är det klimathysteri som är den officiella sanningen.”

Patrik Engellau har sammanfattat vad som karaktäriserar den hållbara framtiden ... ”inga fossila bränslen används som bränsle eller i produktion. Internationellt flyg är ”exkluderat”. (Det kan betyda begränsat till särskilt viktiga personer på speciellt betydelsefulla uppdrag.) Endast vegansk mat förekommer. Den tekniska utvecklingen säkerställer att kor pruttar mindre och metanutsläppen därför minskar. (Det är oklart varför man överhuvudtaget ska ha några kor när endast vegansk mat får förekomma.) Det blir en måttlig eller kraftig minskning av bostadsytan per person. (Det påminner om Moskva efter revolutionen 1917 där lägenheter delades för att ge plats för mer folk.) Det blir halverad eller kraftigt minskad energianvändning för uppvärmning och varmvatten i byggnader. (De boende kan kanske ta på sig en tröja till och nöja sig med varmvatten två dagar i veckan.) Bilåkandet minskar med två tredjedelar. (I stället ska folk åka tåg. ”Gång och cykel” rekommenderas också.) Importen minskar med 50 – 75 procent. Kraftig minskning av olika ”konsumtionsområden” som möbler och kläder men ökning av ”digitala tjänster”. (Man måste ju inte sitta i en soffa när man talar i sina två telefoner.) Halverad eller mycket låg offentlig konsumtion och halverade privata investeringar.” Därtill kommer islamiseringen; en fråga till en pk-ist, speglar detta dina framtidsförhoppningar?

Christer L tar upp det besvärande faktumet att det svenska folket inte gör uppror mot galenskaperna ... ”att vi inte gör uppror är ... föraktligt, att våra ledande politiker inte är ett dugg rädda för oss. Att de ljuger oss rätt i ansiktet. I en demokrati! Och en skattefinansierad journalistkår förråder oss, och hånar oss för att vi tål detta. En stor skam har dragits över oss.”

Fredrik Östman pekar på det uppenbara att ... ”våra ledare och många av oss förstår ju inte att vårt VÄLSTÅND bygger på kristendomen. De tror att de kan skilja på allt, sära på allt, utan att delarna förändras, faller samman, blir meningslösa.” Och Aurora pekar på en annan truism att ... ”den som föraktar sig själv blir föraktad av utifrån kommande också. Så länge svenskar inte kan enas om en nationell, kulturell och etnisk stolthet är vi körda.”

Aquascaper kritiserar en skribent ... ”du är utopisk vänster ... du verkar inte förstå individens rätt och frihet utan anser utan återhållsamhet att du har rätt att påföra dina idéer på andra, det är motsatsen eller nästan, till det USA grundades på. Så därför verkar du inte ifrågasätta med vilken rätt staten släpper in andra och du verkar inte ens förstå att det finns ”andra”.”

”Arrogansen är för mig oerhörd, du erkänner mer eller mindre att du inte fattar ett jota av varför världen ser ut som den gör. Det är ofattbart för mig att (skribenten) inte lärde sig mer när han var i Afrika. USA låtsas vara undantaget, men regeln är ju alla andra länder. Jag har skrivit flera gånger att jag tydligen förstod mer om världen som barn baserat på att läsa Kalle och Fantomen än vad Sveriges ”bästa” tänkare förmår. Som barn fick man i sig att alla nog skulle bli som i väst, men än Guran då? Varför framhärdade han med sin bastkjol och hatt? Björnligan? En gång tjuv, alltid tjuv. Kalle, oförbätterlig klant men han hade familjen, Joakim, gnetare, och är därför rik.”

”För mig är det som om svenskar i synnerhet SAKNAR EN GRUND att stå på, man har lyckats med att skapa tabula rasa, och proppat in vänsterns logik istället, sedan försöker alla bygga på det, men även höger var vänster i botten, vilket vi idag ser. Vi har inget parti som inte är vänster i botten, men vi har ett som åtminstone ärligt erkänner vad det leder till, nämligen SD, vars tankegods därmed är förvirrat.”

Neraldnep tillägger att ... ”själv tror jag visserligen en stor och tung välfärdsstat är en belastning, men dess avskaffande är knappast viktigare än att bevara Sverige som ett välfungerande land. Därför kan jag tänka mig att rösta på SD trots att de i grunden är riktiga sossar. När vi fått bukt med den destruktiva massinvandringen och dess konsekvenser kan vi fortsätta träta om skatter och ersättningsnivåer i a-kassan. Tills dess är jag beredd att liera mig med vem som helst som är överens med mig om vad som är vår TIDS ÖDESFRÅGA.”

Aquascaper tar upp det besvärande faktumet att det finns alltför få skribenter/tänkare som inte utgår från det inbäddade vänstertänkandet. Vi genomgår en epokgörande förändring från en vänsterdominant epok till vad, förhoppningsvis till en som kännetecknas av demokrati och yttrandefrihet (och allt det som följer av demokrati och yttrandefrihet). Hur skall Sverige kunna göra denna omställning när vi, i mycket stor utsträckning, saknar skribenter/tänkare som står fria från ett vänstertänkande? Aquaescaper utvecklar ... ”det verkar omöjligt för etablissemanget och dess periferi ... att förstå att det som satts igång med invandring från utomvästliga kulturer är ett EXISTENTIELLT hot mot väst. Detta förstår vanligt folk allt mer, och röstar på det som finns att tillgå... Vänstern och storfinansen (som idag kan kallas vänster) utgör genom sitt förräderi ett hot som inte kommer att vika sig ... En parasit kan inte vara annat.”

Utlandssvensk svarar att ... ”vi lever i en helt förljugen kultur och vägen bort börjar rimligen med att man erkänner att det inte går att förstå världen utifrån de DOGMER som föreligger ... Jag har också haft mycket med Afrika att göra och att svenskar och andra västerlänningar kan spendera tid där utan att se den helt uppenbara, rasistiska verkligheten är nästan ofattbart. Troligen indikerar det att den kult som vi sitter i har lyckats att hjärntvätta många på det absolut mest FRAMGÅNGSRIKA sättet någonsin. De stänger frivilligt av sina hjärnor när de konfronteras med en verklighet som inte passar in i deras TROSSYSTEM.”

Utlandssvensk pekar på skillnaden mellan Sverige och USA när det gäller invandring ... ”från MENA folkets PERSPEKTIV är vi helt uppenbart en påtagligt lägre stående kultur. Ett gäng feminiserade idioter som bara skänker bort vårt välstånd och inte ens kan skydda våra egna kvinnor. Vi är bara värda FÖRAKT. Vad gäller USA, blev de ett framgångsrikt invandringsland av samma skäl som till exempel Australien och Kanada, dvs. eftersom de tillämpade hård SELEKTION. Länge hade dessa länder i praktiken en ”white only” immigration och USA hade förbud mot muslimsk invandring. Om USA under 1800-talet hade tillämpat samma typ av immigrationspolitik som Sverige i modern tid, hade det landet för länge sen varit islamiserat. Slutligen spelar det ingen större roll vilken kultur somalier har, utfallet för den gruppen kommer att bli ungefär detsamma ändå.”

Fabricerad tillägger att ... ”USA har status och, ännu viktigare, SJÄLVFÖRTROENDE. Utöver detta skulle jag tro att URVALET av invandrare påverkar. USA har traditionellt ställt krav på invandrare. Från att behöva vara friska, arbetsföra och självförsörjande till akademisk examen, kompetens o.s.v. Den som passerar nålsögat vet med sig att den är duglig, lever upp till det nya landets krav och är utvald. Det betyder något! I motsats till detta, när ett uppehållstillstånd delas ut på närmast vilka lösa grunder som helst inklusive lögner resulterar det i att det faktiskt är betydelselöst och inget som gör att man sträcker på sig när man erhållit det.”

Utlandssvensk pekar på vad som ligger bakom det svenska mångkulturprojektet ... ”det var ett typiskt, arrogant storsvenskt projekt. Palme var mycket medveten om att USA totalt hade misslyckats med AVSEGREGERINGEN av de svarta och han ville bevisa för hela världen att Sverige kunde genomföra det som inte gick i USA. En av effekterna av detta blev ett järnhårt principbeslut att vi absolut INTE skulle syssla med selektion. Vi skulle minsann VISA att även de absolut mest hopplösa grupperna framgångsrikt kunde integreras in i Sverige. För vi var inte rasister, som amerikanerna.”

Mångkulturprojektet är ett gigantiskt misslyckande, ett önsketänkande av närmast episka dimensioner. Sveriges överlevnad som en civiliserad, västerländsk nation står på spel. Olof Palme initierade det utopiska, revolutionära, neomarxistiska mångkulturexperimentet, ett experiment som utgår ifrån ett socialistiskt övermänniskoideal (Red. jfr rasistiskt, socialistiskt tänkande). Den politiska utvecklingen i Sverige bär syn för sägen att, som TS skriver, ... ”totalitarismen är ett tillstånd som de flesta samhällen dras emot, om inte något står emot.”

Pllay ställer två frågor ... ”först måste nyliberalernas och vänsterns hegemoni brytas, sedan kommer den riktiga stötestenen, hur att rensa landet från Quislingar, medlöpare och femtekolonnare utan att förlora humanism och demokratiska värderingar? Hur skydda oss mot vänsterns nästa attack?” TS ... “detta är ju just sådant som gör att jag är trött på DEBATTEN, för vad betyder” humanism”? 8000 anmälda våldtäkter om året? Det ligger ingen humanism i framtiden om etablissemanget får fortsätta, detta är ett hot mot allt vi håller kärt ... så är det irriterande att de styr debatten som intar denna HYCKLANDE position: man kritiserar allt som blivit men är inte villig att tänka eller göra det som krävs, för det gör våld på ”humanismen” hos personen själv. HYCKLERI, den egna moraliska oförvitligheten står över att skydda sitt samhälle. Istället så är det som skett ekvivalent med en KRIGSHANDLING, det nya är att det är hela etablissemangets förräderi, så det är krigets logik som gäller, så för att rädda ”humanismen” så sätter man den på undantag. Det är så tråkigt att hela debatten om detta pågår i ett ”OM BARA” som endast rör sig framåt i takt med att varje lilla ”OM BARA” faller pga. verkligheten.”

Sixten Johansson beskriver den skendemokratiskt hycklande härskarklassattityden ... ”jag vet inte hur Palme tänkte, men han kan gott symbolisera hur överklassens barn valde att traska till socialdemokratin och hur under årens lopp en massa komponenter smälte samman och sålunda skapade den toleranta, jämlika ÖVERMÄNNISKAN, som ödmjukt är medveten om att hon bara har kommit ett snäpp högre i mänsklig utveckling än alla andra likvärdiga på jorden, som ännu bara fladdrar kring normalnivån.”

”Ett stort snäpp under normalnivån befinner sig de onda VITA UNDERMÄNNISKOR som vågar kritisera godhetstänkandet och utgör det enda hotet mot de ödmjukt goda ÖVERMÄNNISKORNAS välförtjänta självtillfredsställelse, välvilliga makt och vinster och lovvärda intention att alltid tala högljutt och väl om de goda UNDERMÄNNISKOR som befinner sig flera snäpp under normalnivån, dessa stackare som fröjdas om de blir sedda och slantar kastas ner till dem. Alla dessa exotiska, goda UNDERMÄNNISKOGRUPPERS tjut, slagsmål, tiggande och varjehanda hyss är en mångfaldig fröjd för den toleranta ÖVERMÄNNISKOKLASSEN att beskåda i sina diskret platinapläterade teaterkikare.” Denna övermänniskoklass tillhör samma fabelkategori som vad ”nazismens” övermänniskoklass gör.

Hovs_Klipphällar förklarar att ... ”felet är att Sverige hamnat i klorna på en västfientlig VÄNSTERSEKT, som i flera decennier ostört kunnat HJÄRNTVÄTTA folk med sina sjuka idéer — den ”långa marschen genom institutionerna ... Sveriges historiska framgång byggde på att landet var etniskt och religiöst homogent, samt hade en kultur som premierade hårt arbete — en nödvändighet i vårt klimat. Allt detta håller nu på att raseras genom den vanvettiga och destruktiva asylinvandringen. De vänsterinfekterade makthavarna premierar import av personer som på alla sätt är vår motsats — etniskt, religiöst och begåvningsmässigt, och detta håller nu på att resultera i anarki och kaos.”

Jan Hyllengren klargör att ... ”kristendomen fungerar ännu som ett drivankare i vår tids stora förvirring. Västerlandets väg till rent barbari, polyteism, polygami, slaveri, kulturrelativism, kollektivism som kommunism-socialism-nazism, lagliga shariadomstolar, materialism, matriarkat och sådant som även av ”sekulära” upplevs som stötande, går alltid via kristofobi och förföljelse av kristna. I form av förlöjligande av eviga värden ända till utrotning och massmord. Inga utopiska och i praktiken människofientliga ideologier går nämligen att genomföra så länge som Kristus är människors ideal.”

Aquascaper skriver att ... ”(vänstern) har tappat den kultur som byggt väst, nämligen kristendomen där individen står i centrum. (Vänstern) ser (den utopiska) slutpunkten som tillräcklig för att motivera att staten tar sig rätt att ändra (förstöra) livet för alla genom invandring av väsensskilda kulturer, (vänstern) inser inte att detta är ett förräderi, staten kan aldrig ha fel, eller begränsas. Jag förstod aldrig som barn det hat mot USA som alltid var närvarande i Sverige, eller i Europa, men idag gör jag det, det är just att i USA så byggde man ett land där INDIVIDENS RÄTT OCH FRIHET STOD ÖVER STATEN, och baserade denna rätt på kristendomen. Utan detta så blir allt bara en kamp om en enda stor pistol, staten och det är detta som pågår nu.”

Fredrik Östman förklarar att multikultur inte fungerar ... ”vi vet att en KULTUR består av folk runt omkring oss som har liknande smak som vi. På detta sätt kan effektiva massmarknader av specifika och kvalitativt högvärdiga varor uppstå. På detta sätt kan en folklig SOLIDARITET uppstå. På detta sätt kan kriminaliteten hållas nere genom att aldrig ens uppstå. På detta sätt kan en nation med en meningsfull och fungerande utrikespolitik uppstå. På alla dessa punkter FALLERAR multikulturalismen. På alla dessa punkter fallerar med Ferdinand Tönnies (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887) termer ett ”gesellschaft” helt utan ”gemeinschaft,” med Adam Smiths (Theory of Moral Sentiments, 1759) termer ett system utan ”faction”.”

Fredrik Östman förklarar vidare att ... ”många före detta socialister och liberaler har kommit så långt att de inte längre tror att deras egen lära i dess nuvarande form faktiskt som utlovat kommer att FRÄLSA världen. Men de har inte kraft, fantasi eller förmåga att övergiva den underliggande premissen, överideologin för att tala med Tingsten, nämligen totalitarismen. De finner ingen utväg ur totalitarismen. Så de letar förtvivlat inom totalitarismen efter en ny totalitär frälsningslära. De nosar på kommunismen. Usch! De drar sig mot fascismen. Fy! De kommer tillbaka till liberalismen. Oj då. Till socialismen. Nej visst nej. De kan för sitt liv inte förstå att lösningen, förlösningen, ligger utanför TOTALITARISMEN.”

Ichthyostega pekar på att ... ”det finns forskning (Jonathan Haidt, ”The Righteous Mind,” 2012) som visar att ”vänstermänniskor” inte kan förstå hur folk med ett individualistiskt/libertarianskt/konservativt perspektiv faktiskt tänker. De kan inte sätta sig in i ett annat sätt att resonera än deras, eftersom deras hjärnor inte tillåter det. Om någon tänker ANNORLUNDA så beror det (enligt vänstermänniskan) på att denne någon är ond/vansinnig/korkad/rasist eller har någon annan mental defekt. Exempelvis, vänstermänniskor ... ”inte begriper hur man kan vara emot massinvandring av dysfunktionella muslimer, om man samtidigt tycker välfärdsstaten är för stor.” Då vänstermänniskor dominerar det offentliga rummet, kan Jonathan Haidts moralfundamentsteori delvis förklara vänstermänniskors benägenhet att etikettera meningsmotståndare med nedsättande invektiv.

Reaktionen Nationalism förklarar att ... ”striden i dag står mellan internationalisering och en omhändertagande nationalism. Människor söker i första hand trygghet. Den ger inte längre dagens socialdemokrater. Tillit måste förtjänas, och bygga på ett förtroende. Detta saknas helt i dag. Solidariteten med andra väljargrupper, än de traditionella, stjälper skutan socialdemokrati. För många står i dag mer slutna eller kontrollerade gränser för ett hoppets politik. Det kan bara fås genom mer av nationalism. Både i Trumps USA och inom Sverige.”

Att den politiska skiljelinjen idag går mellan globalister (främst representerade av globala finansintressen (kapitalister) och socialister (exempelvis 7-klövern)) och nationalister (främst representerade av demokrater, verklighetens folk), eller mellan totalitarism och demokrati, har framgått av texterna i Veckokrönikorna. Björn G skriver att de globala finansintressena består av sex stammar ... ”USA sekten, USA Rockefellergänget, Franska sekten, Engelska Citygänget , Ryssland och Kina.” Boris Johnsons valser i Brittiska valet indikerar att nationalisterna inte bara behåller, utan vinner momentum. Mikael Willgert talar om en rörelse i vardande då allt fler genomskådar lögnerna, allt fler vill ha en annan politik än den nuvarande, den MÖRKA AGENDAN, en agenda som förespråkar införandet av en totalitär, överstatlig styrning med hjälp av mångkultur, klimatskrämsel, och av ekonomisk kontroll av varje atomiserad, utbytbar (alla är lika litet värda) individ och av kvinnors fortplantning (familjen). Fredrik Östman förklarar att begreppet den mörka agendan ... ”är en fullträff i övertygandekonst. I stället för att använda ord fyllda med motstridiga associationer som socialism, liberalism, sjuklöver och vänster, men utan att på något sätt förlora i precision, anhäftar man såväl mörker, alltså ONDSKA, och RÄNKSMIDERI, alltså egoism och själviskhet, med motståndaren. Verkligen genialt! Hatten av för Swebb-TV!” Fredrik Östman tillägger att ... ”den mörka agendan är alltigenom RASISTISK. Folkmordet sker i skydd av agendans mörker.”

Patrik Engellau skriver att varför mångkulturen inte passar just Sverige beror på två orsaker ... ”svenskarna har nog aldrig, tror jag, varit lagda för TOLERANS ... den moderna orsaken till att Sverige inte kan fungera som en godisskål är vår VÄLFÄRDSSTAT ... Min tolkning av Sverige är kort sagt att vi, tvärtemot vad vi själva inbillar oss, är ett synnerligen intolerant folk med ett nästan totalitärt statsskick ... Sverige bör snarast upphäva mångkulturlagen ... Poängen är att Sverige erkänner att vi finns och har en kultur och att den ska gälla i landet. Vi tydliggör ett nationellt kulturellt regelverk som vi hittills hymlat med ...”. Utlandssvensk ... ”Är det inte totalt uppenbart att ett fungerande samhälle kräver just INTOLERANS? Det går inte att tolerera till exempel muslimer och afrikaner och samtidigt få ett rikt och fredligt samhälle.”

Jan Hyllengren skriver ... ”för att kunna hantera vad politikerna i mängd har ställt till med, behöver vi kunna DISKUTERA fritt och öppet även det som är mycket känsligt och idag närmast tabu. Att vår stat låter förfölja människor för att dessa uttrycker andra åsikter än de som ingår i värdegrunden är förstås FÖRNEDRANDE för vår stat, alla våra politiker och myndigheter, men även för oss medborgare ... Där friheten råder går det fria ordet fram som en renande eld. Där bränns allt utom sanningen bort.”

Ofrivillig Svenskans förhoppning inför det nya decenniet ... ”vi (är) slavar åt staten. När jag från ett fungerande västland flyttade till Sverige i mitten av tonåren var det som att hamna på fel sida JÄRNRIDÅN och så är det än i denna dag. Jag hoppas på förändring under decenniet som kommer.”

Hovs_Klipphällar förklarar situationen i Sverige idag med ... ”vänsterns stora inflytande i kombination med en existentiell förvirring i och med avkristnandet. Vänstern reste sig som en TSUNAMIVÅG runt år 1968, då fylldes nämligen högskolorna av de talrika 40-talisternas begåvningsreserv. Och de här personerna var ofta vänsterextrema, de hade en ideologisk (pseudoreligiös) övertygelse som drev dem att vilja riva ner det existerande samhället. Kort sagt: det blev en ”lång marsch genom institutionerna” — med målet att genomföra ett socialistiskt maktövertagande, inte genom plötslig revolution utan genom ett långsiktigt övertagande av samhällets alla institutioner – media, försvarsmakt, utbildningsväsende, myndigheter, sjukvård… — Denna smygsocialisering uppifrån har pågått i flera decennier, inte minst via SR/SVT — och har nu fört samhället till RUINENS BRANT.”

Palle9 ... ”Hans Jensevik påpekar i en intervju i swebbtv.se att från början av 90-talet har utvecklingen av BNP/capita i vårt land varit så blygsam att vi idag står med en EKONOMI, som är väl anpassad för en befolkning av 8.5 miljoner – men med den haken att vi idag är ca 10.3 miljoner …”. Och, som Fredrik Östman säger, ... ”finanskrisen kommer att FÖRÄNDRA Sverige.”

Veckokrönikan avslutar med en kort reflektion och en kort dikt. Olle skriver att ... ”när staten bröt det outtalade men starka kontraktet med medborgarna och gjorde som den ville, nämligen importerade människor från annan och totalt främmande kultur (dessutom med en religion som inte låter sig förenas med vår uppfattning av demokrati) och samtidigt BLÅNEKADE till vad folket med egna ögon kunde se, höra och lukta och känna, då gick det för långt. Med rätta naturligtvis, något sådant mandat fanns inte. Statlig värdegrund, tja,

Demokrati är något väldigt bra
demokrati är något inte alla vill ha
värdegrund förstår ni är något bättre ändå,
då kan de många styras av de få